Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 5. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ МОБ

Побудова МОБ у світовій статистичній практиці відрізняється від практики, прийнятої в країнах СНД, способами отримання вихідної статистичної інформації для складання МОБ і її економічним змістом.
Одноразові обстеження, раніше проводилися країнами СНГдля складання МОБ по великому числу галузей, були комбінованими. На підприємствах промисловості та будівництва проводилося суцільне обстеження, дані з багатьох видів транспорту збиралися централізовано від відповідних міністерств, а в інших галузях обстежувалися вибірково близько 10% підприємств і організацій. Останнє обстеження за такою програмою проводилося в 1987 р. Світова практика складання МОБ СНС орієнтована на отримання інформації тільки шляхом вибіркових обстежень, які набагато дешевше, ніж суцільні, так як для них не потрібно виділення значних фінансових коштів з держбюджету країни. У Росії вибіркове обстеження для складання МОБ по великому числу галузей було проведено в 1995 р.
У практиці країн СНД опитувані підприємства заповнюють бланк обліку витрат на виробництво по «чистим» галузях за номенклатурою галузей МОБ. Для цього протягом року, за який проводиться обстеження, бухгалтерії підприємств щомісяця розробляють дані про склад витрат на виробництво продукції і послуг на основі первинного матеріального обліку й аналітичного бухгалтерського обліку, ведуть накопичувальні річні відомості.
У міжнародній практиці дані про види витрат на виробництво продукції збираються для «господарських» галузей. Отримувати дані від підприємств по «господарським» галузях простіше, оскільки для цього не потрібно, щоб бухгалтерії підприємств здійснювали спеціальні додаткові розрахунки, як при зборі витрат по «чистим» галузях.
У світовій статистичній практиці не відразу починають побудова I квадранта таблиці «Витрати-випуск» з єдиною угрупованням товарів і послуг по рядках і графам. Відповідно до концепції СНС для складання таблиці «Витрати-випуск» основоположними таблицями є:
перелічені базисні таблиці, що містять дані про витрати на виробництво продукції;
агреговані таблиці товарних потоків, що містять дані про випуск продукції.
У світовій статистичній практиці процес розрахунку таблиці «Витрати-випуск» складається з трьох основних етапів.
На першому етапі з великим ступенем диференціації (близько 3000 товарів і послуг) розраховується обсяг виробництва вітчизняної продукції та імпорту (поданням статистики промисловості та зовнішньої торгівлі).
Дані про обсяг виробництва товарів і послуг заносяться в підсумкові рядки або графи таблиці «Витрати-випуск». Дані по графах заповнюються за методом витрат, по рядках - по методу випуску.
На другому етапі за методом витрат на основі як можна більш докладних даних про структуру проміжного споживання і компонентах валової доданої вартості визначають, яким чином всі витрати поділяються по окремих галузях (складається таблиця витрат). При цьому необхідно мати на увазі, що дані про види витрат є по «господарським» галузях. Дані про витрати по «господарським» галузях перераховуються в «чисті» за допомогою «перекладної моделі». У цьому випадку використовується друга таблиця - таблиця випуску, в якій вся продукція «господарських» галузей подразделена за видами.
«Перекладна модель» застосовується виходячи з наступного припущення: для виробництва одних і тих же продуктів незалежно від того, в якій галузі воно відбувається, завжди використовується одна і та ж технологія, для якої характерна однакова структура витрат .
Існують два типи припущень про технології виробництва продукції:
всі продукти, що виготовляються підприємствами даного виду діяльності в галузі, виробляються при однаковій структурі витрат (галузева технологія) ', все продукти, що відносяться до цієї групи продукції, мають однаковою структурою витрат незалежно від того, в якій «господарської» галузі вони виробляються (технологія продукції).
Вибрати найкраще припущення стосовно конкретному випадку досить важко, оскільки це залежить від структури галузей економіки конкретної країни, ступеня спеціалізації, однорідності національних технологій, що використовуються для виробництва продукції в рамках однієї і тієї ж групи продуктів. Наприклад, черевики можуть виготовлятися зі шкіри та з синтетичних матеріалів. Припущення про однакову технології виробництва для всіх черевик дуже суперечливе, тому припущення про галузевої технології є кращим варіантом. На практиці за інших рівних умов перевага рекомендується віддавати припущенням про технології продукції.
«Перекладна модель» полягає в тому, що з витрат кожної «господарської» галузі виділяються витрати, необхідні для виробництва непрофільної продукції, а до решти затратам в рамках основного виду діяльності відповідної галузі додаються витрати інших галузей, пов'язані з виробництвом продукції, що відноситься до основного виду діяльності аналізованої галузі.
В результаті встановлюється структура витрат «чистих» галузей, в яких виробляється однорідна продукція.
Для подібних розрахунків використовуються спеціальні математичні методи матричної алгебри: проміжне споживання по «чистим» галузях визначається шляхом множення вектора-рядка проміжного споживання по «господарським» галузях на інверсійну (зворотний) матрицю випуску.
Обсяг переносимої непрофільної продукції залежить не тільки від організації виробництва в економіці, але і від кількості виділяються галузей економіки (чим більше виділяється галузей, тим більше обсяг непрофільної продукції). Перенесення непрофільних продуктів може включати в себе також перенесення побічних продуктів. При цьому виділення виробництва побічних продуктів може носити досить штучний характер, якщо таке виробництво не можна технологічно відокремити від виробництва основного продукту.
На третьому етапі за методом випуску складаються таблиці товарних потоків. Для цього в моделі випуску по рядках визначається використання вітчизняної та імпортної продукції. При цьому виходять з детальної угруповання (близько 3000 видів товарів і послуг) даних про виробництво всередині країни та імпорті, які на базі наявної інформації розподіляються по розглянутих «чистим» галузях і по категоріями кінцевого використання. На відміну від методу витрат при цьому методі не застосовується «перекладна модель», оскільки розрахунки з самого початку ведуться в угрупованні за видами товарів і послуг і «чистим» галузях.
У результаті всіх етапів розрахунку складається таблиця «Витрати-випуск» в угрупованні за видами товарів і послуг і «чистим» галузях.
Таким чином, у світовій практиці для розрахунку проміжного споживання використовуються два методи, тому при складанні I квадранта МОБ прогалини у статистичній інформації, отриманої одним методом, можуть бути заповнені даними, отриманими іншим методом розрахунку. Основна перевага полягає в тому, що в процесі узгодження підсумкових даних, отриманих за допомогою обох методів, можуть бути виявлені неточності, які з урахуванням використаних у кожному випадку базисних даних можуть бути усунені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ МОБ "
 1. Складання бюджету
  методи складання бюджету зазнали глибоку еволюцію. Починаючи з 60-х років спочатку в США, а потім в інших капіталістичних країнах основним методом розробки бюджету з деякими модифікаціями став програмно-цільовий метод управління та вироблення рішення. Його головними елементами є вибір кінцевої мети, а потім проміжних - для досягнення кінцевої мети. Програмно-цільовий метод
 2. Контрольні питання
  складання проекту федерального бюджету? 2. Охарактеризуйте основні етапи формування федерального бюджету. 3. Що являє собою зведений фінансовий баланс Російської Федерації? 4. Проаналізуйте основні характеристики бюджету, що містяться у федеральному законі про бюджет. Якими характеристиками, на ваш погляд, слід доповнити цей перелік? 5. Що, на ваш погляд, слід
 3. 1. Методика складання та теорії платіжного балансу
  складання та теорії платіжного
 4. Контрольні питання
  методи бюджетного планування. 5. Охарактеризуйте систему норм для складання бюджетних кошторисів. 6. Назвіть види бюджетних
 5. Принципи побудови платіжного балансу
  метод дає більш повне розуміння економічних операцій між резидентами і нерезидентами, включаючи в платіжний баланс безготівкові операції. Проілюструємо сказане умовним прикладом. Отже, імпортер набуває за кордоном товари, залучаючи на ці цілі іноземний кредит. У даному випадку імпортер не отримує валюту від нерезидента-експортера. В результаті при складанні платіжного балансу за
 6. ГЛАВА 31. Фінансовий та податковий контроль складання і виконання бюджету
  складання і виконання
 7. 2. «Генетика» і «телеологія» в дискусіях про методи побудови господарських планів
  методів. Найвищим досягненням став опублікований в 1926 р. «Баланс народного господарства Сою-СРСР за 1923/24 рік», складений під керівництвом управляю-I пі 1 про ЦСУ СРСР Павла Івановича Попова (разом з ним у розробці брали участь Л.Н. Литошенко, Про . А. Квіткін, Н.О. Дубенецький, | Ф I. Дубовик та И.А, Морозова). Народногосподарський баланс li1> вивів велике враження на 19-річного випускника
 8. 31. Методи оцінки при витратному підході
  методу оцінки при витратному підході: кошторисний, порівняльної одиниці, індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на основі використання одиничних скоригованих укрупнених показників витрат на створення аналогів. Суть методу полягає в тому, що для об'єкта, який буде оцінюватися, підбирають об'єкт-аналог, який буде дуже схожий з
 9. 9.3. Ступені хвиль
  складанні прогнозів використовують наступну термінологію і позначення: 139 Таблиця
 10. 28. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ РОСІЇ, ЙОГО АДМІНІСТРАТИВНА СТРУКТУРА. ДОХОДИ І ВИТРАТИ БЮДЖЕТІВ
  методами освіти бюджетних доходів служать податки, позики і емісія грошей. Головним методом виступають податки, їх частка у дохідній частині бюджету країни становить близько 90%. Другим за значимістю методом є державні позики. Емісія - самий небажаний метод доходу, до якого необхідно вдаватися в самих крайніх випадках, так як вона посилює інфляційні процеси. Витрати
 11. Терміни і поняття
  складанню
 12. 36. Метод калькулювання собівартості
  методів калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг): нормативний; позамовний; попроцессний; полупроцессний. Вибір методу калькулювання собівартості продукції залежить від: - типу виробництва; - наявності незавершеного виробництва; - складності виробничої діяльності; - тривалості виробничого циклу. Нормативний метод калькулювання собівартості продукції (робіт,
 13. Бюджетний процес
  складання, розгляду, затвердження та виконання державного та місцевих
 14. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни , 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 15. Запитання для закріплення матеріалу
  методи регулювання платіжного балансу? 9. Які основні труднощі при складанні платіжного балансу Росії? 10. Показники яких статей платіжного балансу Росії перетерпіли найбільші зміни після серпневої кризи 1998
 16. 6.5.1. Бюджетне планування і бюджетний процес
  методології складання бюджетів держави. Як принципів бюджетного планування виділяють, зокрема, єдність правового регулювання, безперервність планування річного бюджету, балансовий метод та ін Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу по складанню
 17. Методи історико-економічного аналізу
  методів пізнання, застосовуваних цією наукою, пов'язана з використанням методологічного арсеналу, категоріального апарату, основних теоретичних побудов історичного та економічного знання і відображає їх взаємодію. Методи, що застосовуються при історико-економічних дослідженнях, поділяються на традиційні та новітні. У систему традиційних методів входять: 1) історичний
 18. 19.2. Основи планування бюджетних витрат
  методи планування бюджетних витрат: - програмно-цільовий, - нормативний. Програмно-цільовий метод бюджетного планування полягає в системному плануванні виділень бюджетних коштів відповідно до затверджених цільовими програмами, які складаються для здійснення економічних і соціальних завдань. Цей метод планування фінансових ресурсів сприяє дотриманню єдиного підходу
 19. 2.1. Способи складання прогнозів
  методами - фундаментальним і технічним. Метод технічний зазвичай використовують професіонали торгівлі, вкладають в той чи інший вид товару великі суми і володіють достатнім технічним забезпеченням (як мінімум комп'ютером, підключеним до інформаційної мережі). Цей метод ми докладно розглядаємо в даній книзі. Фундаментальна методика в тій чи іншій мірі доступна будь-якій людині - і
© 2014-2022  epi.cc.ua