Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

68. Цінності та ціннісні орієнтації

Потреби лежать в основі формування цінностей і ціннісних орієнтацій. Цінність - це значимість, важливість чого-небудь для людини, соціальної групи, суспільства в цілому. Цінність - це значимість об'єктів навколишнього світу для людини, групи, суспільства, визначається не властивостями цих об'єктів самими по собі, а залученістю об'єктів у сферу людської (трудової) життєдіяльності, інтересів і потреб, соціальних відносин.
Цінності бувають: матеріальні, соціальні, духовні, культурні, політичні. Основоположними людськими цінностями є: здоров'я, материнство, багатство, владу, статус, повагу, справедливість та ін Цінності можуть відповідати змісту потреб, інтересів, але можуть і не відповідати. Можливі збіги, єдність потреб, інтересів і цінностей або їх протиріччя пов'язані з тим, що свідомість людини має відносну самостійність. Специфічна активність свідомості, його самостійність призводять до того, що цінності - це не копіювання потреб та інтересів, а ідеальні уявлення, які не завжди їм відповідають.
Для різних соціальних груп працівників, що відрізняються умовами і змістом праці, професії, кваліфікації та іншими соціальними ознаками, одні й ті ж об'єкти і явища можуть мати різну значимість.
Так, для одних головним орієнтиром поведінки у сфері праці є матеріальне благополуччя, для інших - важливіше зміст праці, його творча насиченість, для третіх - можливість спілкування та ін
Серед цінностей розрізняють цінності-цілі (термінальні) і цінності-засоби (інструментальні). Термінальні цінності відображають стратегічні цілі існування людини (здоров'я, цікава робота, любов, матеріальне благополуччя та ін.) Інструментальні цінності являють собою засоби досягнення цілей. Це можуть бути різні особисті якості, що сприяють реалізації цілей, переконання особистості.
Ціннісні орієнтації - це вибіркове ставлення людини до цінностей, орієнтир людської поведінки. Для когось найважливішою ціннісною орієнтацією є творчий характер праці, і заради нього він деякий час не думає про заробіток, умови праці; якщо матеріальне благополуччя, то він може знехтувати заради заробітку іншими цінностями. Спрямованість особистості на ті чи інші цінності характеризує її ціннісні орієнтації, що визначають трудову поведінку. На основі ціннісних орієнтацій вирішується питання про вибір професії, зміну місця роботи, місця проживання і т. д.
Зміст цінностей в суспільстві залежить від його культури, розвиненості духовного і морального життя, суспільної свідомості.
Тому специфічної форою цінностей виступають суспільні ідеали, тобто уявлення про те, якими в суспільстві повинні бути суспільні відносини і сам працівник. У ідеалах вираженамета трудової діяльності.
Відповідно з громадськими та індивідуальними цінностями працівник оцінює навколишню дійсність, оцінює свої і чужі вчинки і дії. Цінності збагачують мотивацію трудової діяльності, так як в процесі праці людина обумовлює свою поведінку не тільки потребами та інтересами, але і прийнятої в суспільстві і трудовому колективі системі цінностей. Ціннісна мотивація сприяє формуванню нових цінностей. Трудове поведінка працівника обумовлюються не тільки системою цінностей суспільства і трудового колективу, а й соціальними номами, тобто стихійно склалися або свідомо встановленими правилами поведінки. Соціальні норми регулюють конкретні вчинки, дії та їх осмислюють.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 68. Цінності та ціннісні орієнтації "
 1. Принципи пізнання
  ціннісної орієнтації історико-економічного пізнання, тобто вміння за фактами, явищами і процесами побачити, усвідомити і дати оцінку вектора (прогрес, стагнація, регрес) економічного розвитку суспільства на тій чи іншій стадії, виявити ступінь економічної свободи індивідів, соціальних груп, класів, конкретного суспільства в цілому; 4) класовий підхід - один з елементів ціннісного
 2. Про «вартості» і «цінності»: термінологічне відступ
  цінність »і« вартість ». Причому в неекономічній, насамперед філософської, літературі вживається також тільки один російський термін - «цінність». 4 Цінність - це те, що несе в собі певну значима гідність, те, що має (і / або заслуговує) високу оцінку. Говорячи про цінності, ми припускаємо наявність оцінює суб'єкта: якщо це цінність, то завжди «цінність для ...» когось або
 3. Про «вартості» і «цінності»: термінологічне відступ
  цінність »і« вартість ». Причому в неекономічній, насамперед філософської, літературі вживається також тільки один російський термін - «цінність». Цінність - це те, що несе в собі певну значимість, гідність, то, що має (і / або заслуговує) високу оцінку. Говорячи про цінності, ми припускаємо наявність оцінює суб'єкта: якщо це цінність, то завжди «цінність для ...» когось або
 4. 54. Система професійного відбору
  ціннісної її значущості, що сприяють появі схильності особистості до даного виду трудової діяльності. Шлях людини до професії через професійну орієнтацію складається з трьох етапів: знайомства з професією, що дозволяє мати про неї повне і правильне уявлення; наближеного усвідомленні своїх інтересів і здібностей до даної професії; прийняття рішення (тобто вибору або
 5. Вартості одиниці чужого товару і ресурсів
  цінностей. МНТ має для суб'єкта цілком певну сукупну споживчу цінність СПЦмнт (див. рис. 2). Навпаки, його ресурси зазвичай не володіють для нього споживач-ської цінністю. Однак в обмін на них він розраховує отримати, як мінімум, МНТ, тому сукупна обмінна цінність ресурсів суб'єкта СОЦсуб дорівнює споживчої цінності МНТ: СОЦсуб=СПЦмнт.
 6. Парадокс цінності
  цінності, згідно з яким користь від води величезна, але цінність - незначна, і в той же час діамант, який не має ніякої практичної цінності, має високу ціну. Відповідь на цей парадокс може бути таким. Вода щодо рясна, а діаманти - рідкісні. Цінність води і діаманта визначається їх граничною корисністю. Через те, що води в світі багато, її гранична корисність
 7. 1.4 Позитивний і нормативний аналіз
  ціннісної орієнтації людей. Як людина і громадянин економіст може, звичайно, мати власне, особиста думка про належне, але його завдання як професіонала в іншому. Як людина, швамбранскій економіст може погодитися з К.Марксом, що "виробництво заради виробництва є не що інше, як ... розвиток багатства людської природи як самоціль. Якщо протиставити цієї мети благо окремих
 8. 63. Структура трудового поведінки
  цінності, що виступають в якості цілей життя та основних засобів досягнення цих цілей і в силу цього набувають функцію найважливіших регуляторів трудової поведінки людини. Встановлення - загальна орієнтація людини на певний соціальний об'єкт, що передує дії і виражає схильність діяти тим чи іншим чином щодо даного соціального об'єкта. Стимули - зовнішні
 9. Стаття 3 . Право власності на валютні цінності
  цінності в Російській Федерації можуть перебувати у власності як резидентів, так і нерезидентів. У Російській Федерації право власності на валютні цінності захищається державою поряд з правом власності на інші об'єкти
 10. 1. КОНСЕРВАТИВНИЙ ВИКЛИК Кейнса
  цінності: сім'я, особиста відповідальність, працьовитість, ощадливість, законослухняність і т.д. Для консерватизму в галузі економічної теорії і практики була характерна різка критична спрямованість . Об'єктами критики стали кейнсіанство і політика, з ним пов'язана. Зрозуміло, критичне ставлення до Кейнсу, його теорії та її практичної реалізації не було чимось характерним тільки для кінця
 11. 1 Консервативний виклик Кейнсу
  цінності: сім'я, особиста відповідальність, працьовитість, ощадливість, законослухняність і т.д. Для консерватизму в галузі економічної теорії і практики була характерна різка критична спрямованість. Об'єктами критики стали кейнсіанство і політика, з ним пов'язана. Зрозуміло, критичне ставлення до Кейнсу, його теорії та її практичної реалізації не було чимось характерним тільки для кінця
 12. 2.5 Економічна політика та економічні цілі
  ціннісні судження з принципових проблем розвитку суспільства у них розходяться. Ціннісні судження (vudgement) - це судження про те, що бажано або небажано, що правильно або справедливо і що неправильно чи несправедливо. Це стосується таких, наприклад, питань, як розподіл доходів між людьми, коли різні уряди висловлюють бажання допомогти одним групам населення за
 13. Обгрунтування суб'єктивної теорії
  цінності блага як джерело вартості? Зрештою, на яких методологічні-ських принципах ми повинні засновувати пошук джерел вартості? Зокрема, чи повинні ми обмежити список «претендентів» тими факторами, що перераховані в табл. 2, або ми зобов'язані включити до списку інститут власності, обмін, товарне вироб-ництво і т. д.? Для того, щоб розібратися з цією низкою
 14. ПРОМІЖНИЙ ПІДСУМОК
  цінності товару, як це має місце у відношенні ціни в неоклассіче-ському синтезі Маршалла. Витрати факторів виробництва визначають величину не тільки ресурсу Рсуб, але і розмір що вимагається компенсації витрат - МНТ суб'єкта Рмнт (див. рис. 2). Тому у величині вартості власні витрати і цінність чужого товару сплавлені воєдино і нероздільно. Таким чином, вартість втілює в собі
 15. Терміни і поняття
  цінності Ціна Двухфакторная модель ціноутворення Попит Закон попиту Пропозиція Закон пропозиції Рівноважна (ринкова) ціна Ціни «статі» і
 16. В принципі ми можемо підтвердити або відкинути позитивні твердження після вивчення фактів .
  ціннісних орієнтирів. Затвер-дення Норми не піддається оцінці, якщо ми використовуємо виключно факти. Рішення про те, яка політика хороша, а яка незадовільна - невозмож-но прийняти на основі тільки наукових висновків. Для цього потрібно залучити наші етичні цінності, релігійні переконання й філософію політики. Звичайно, позитивні та нормативні твердження відносні. Наші
 17. 2. Закон віддачі
  цінність с, яка призводить до найвищої цінності p / c, оптимумом. Якщо до найвищої цінності p / c наводять кілька цінностей с, то ми називаємо це оптимумом, який призводить також до найвищої цінності р. Якщо два компліментарних блага застосовуються в оптимальному співвідношенні, то обидва вони дадуть максимальний обсяг виробництва ; їх продуктивна сила, їх об'єктивна споживна цінність будуть
 18. Цінність (вартість)
  цінність »в класичної та сучасної економічної теорії. На думку радянських політекономії, термін« вартість » означав, що споживач визначає цінність товару (як кажуть марксисти, споживчу вартість товару) в кінцевому рахунку на основі витраченого на виготовлення цього товару праці. Термін же «цінність», на їх думку, не мав на увазі прихильність до трудової теорії (концепції)
© 2014-2022  epi.cc.ua