Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Обгрунтування суб'єктивної теорії


З'ясувавши, який зміст вкладають у поняття «джерело вартості» традицій-ційні теорії, ми маємо право поставити наступне питання: де і, головне, як шукати джерела вартості в синтетичної концепції? Чи повинні ми визнати джерелом вартості лише працю чи «зробити послаблення» і додати до нього інші фактори виробниц-ства? Наскільки правомірно розглядати здатність індивіда до суб'єктивній оцінці цінності блага як джерело вартості? Зрештою, на яких методологічні-ських принципах ми повинні засновувати пошук джерел вартості? Зокрема, чи повинні ми обмежити список «претендентів» тими факторами, що перераховані в табл. 2, або ми зобов'язані включити до списку інститут власності, обмін, товарне вироб-ництво і т. д.?
Для того, щоб розібратися з цією низкою питань, корисно розглянути аргу-менти, за допомогою яких обгрунтовуються традиційні теорії вартості.
Обоснова-ня не слід розглядати як строге наукове доказ істинності теорії, скоріше, це той вихідний пункт, на якому базується віра (дуже часто приймаюча форму переконання) прихильників теорії. Цей аналіз дозволить прояснити деякі важ-ні моменти.
В суб'єктивної теорії вартість безпосередньо (але неявно, так як сама категорія «вартість» в суб'єктивній теорії не вживається) ототожнюється з цінністю то-вару. Витрати чинників виробництва (не в ціннісної трактуванні, а в розумінні об'єктах-тивних теорій) виключаються з числа джерел мінової вартості і вартості. Та-ким чином, єдиним джерелом вартості стає здатність індивіда формувати кількісну оцінку цінності товару.
Сутність заперечень проти цієї позиції, головним чином, з боку сторін-ників трудової теорії, зводиться до того, що корисність («трудовики» говорять про потреби-тельной вартості) як основи обміну виступає передумовою існування вартості, але не її джерелом.
На їх думку, за відсутності у товару корисності об-мен, дійсно, неможливий, але умовою встановлення обмінного відносини двох товарів є рівність витрат праці на їх виготовлення, і корисність тут ні при чому.
Аналізуючи ситуацію, ми повинні відзначити два показових факту, важливих з точки зору пошуку методології виявлення джерела вартості в синтетичної концепції. По-перше, що позиція суб'єктивної теорії з приводу джерела вартості яв-ляется прямим наслідком прийнятого в ній постулату вартості. І, по-друге, що з-тримання критичних аргументів на адресу суб'єктивної теорії грунтується не на емпіричних даних, отриманих з аналізу навколишнього нас економічної реальності, а на положеннях, що випливають з постулату вартості другий, трудової теорії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обгрунтування суб'єктивної теорії "
 1. 4. Виробництво
  обгрунтованість священних законів, а також правильно витлумачити канони і заповіді. Отже, в їхніх очах спроби переконання більшості і наставляння його на шлях чесноти допомогою дружнього вмовляння є безнадійною справою. Ті, хто відзначений небесної благодаттю, кому іскра Божа дає натхнення, повинні проповідувати слухняним і застосовувати насильство до непокірних. Такий харизматичний
 2. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  обгрунтованості погляди філософії утилітаризму на суспільну корисність демократичного уряду, приватної власності, свободи і рівності перед законом. Поширеність в наші дні доктрин, які схвалюють розпад суспільства і запеклі конфлікти, є не так званої адаптацією соціальної філософії до відкриттів біології, а майже загальним неприйняттям філософії та економічної теорії
 3. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  обгрунтованість праксиологических теорем, вона може лише показати, що деякі або багато людей схильні до впливу певних спонукань. Психологія ніколи не зможе довести, що певний категоріальний елемент обов'язково присутній у кожному людському дії без винятку, працюючи в кожному конкретному дії [Докладний критичний аналіз цієї частини міркувань Бем-Баверка
 4. Коментарі
  обгрунтування моралі, відповідно до якого щастя (блаженство) є вищою метою людського життя. На відміну від гедонізму тут щастя є не просто не просто тривале і гармонічне задоволення, а результат подолання прагнення до чуттєвих насолод шляхом самообмеження, вправи, аскези, відмови від прихильності до зовнішнього світу і його благ і досягається при цьому свобода від
 5. Кейнсіанська макроекономічна модель
  обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те , що макроекономіка виділилася в самостійний розділ економічної теорії з власними предметом і методами аналізу. Вклад Кейнса в економічну теорію був настільки великий, що поява його макроекономічної
 6. 1. Теорія граничної продуктивності Дж. Кларка
  обгрунтування справедливості розподілу створеного продукту, а розглядається як модель закономірності освіти доходів у умовах оптимізації виробництва та відображення руху цін на фактори виробництва в реальних умовах ринкової економіки. Що стосується приложимости теорії граничної продуктивності на макроекономічному рівні, то треба сказати, що на базі цієї теорії були створені
 7. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  обгрунтуванні витрат виробництва стане більш зрозумілий, якщо врахувати, що в цьому твердженні звучить опозиція Марксу, який вважав джерелом прибутку і відсотка неоплачена праця робітників. Маршалл цього і не приховує, коли пише, що будь-яка спроба відстоювати посилку, що відсоток є неоплачений працю мовчки увазі, що надаються капіталом послуги є дармовим благом. І якщо
 8. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  обгрунтування Евола-ційної тактики, орієнтації на поступовий розвиток і таким чином «як учений заперечував революційну боротьбу». Рево-люціонной погляди Маркса і Енгельса Зомбарт трактував як відрижку минулого. Зокрема Зомбарт намагався істол-кувати вчення про диктатуру пролетаріату як чуже наукової теорії марксизму і запозичене з іншого табору. Нічого говорити, що така
 9. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  обгрунтування своєї теорії намагалися примі-нитка вищу математику, зокрема, диференціальне та інтегральне числення. Це зробило їх роботи мають важко-мимі і мало популярним. Переходжу до розгляду поглядів австрійської школи. Австрійська школа виникла під впливом безпосередній-ної реакції буржуазних економістів на роботи Маркса і ставила своїм завданням перешкодити
 10. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  обгрунтування гітлеризму. Це може служити яскравим примі-ром посилення реакційності буржуазних економістів в період загальної кризи капіталізму. Розглянемо перший етап діяльності Зомбарта, коли він епізодично використовував марксистську термінологію. Насамперед слід зазначити, що, починаючи з 90-х рр.. XIX в. і при-мірно до 20-х рр., XX в., Зомбарт намагався загравати з марк-152
© 2014-2022  epi.cc.ua