Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

67. Потреби та інтереси в контексті трудового поведінки

Потреба - це потреба в чому-небудь необхідному для підтримки життєдіяльності та розвитку особистості. У загальному вигляді потреби можна визначити як турботу людини про забезпечення необхідних засобів і умов для власного існування. Потреби людини є її внутрішнім побудником до активності в різних сферах діяльності.
Необхідно враховувати повноту людських потреб, пріоритети та рівні задоволення потреб, індивідуальні особливості людини, які породжують різноманіття потреб, а також динаміку розвитку потреб, яка визначається безліччю зовнішніх і внутрішніх факторів життєдіяльності людини.
Види потреб, визначаються їх мотиваційно-трудовим характером:
1) потреба в самовираженні, через творчість у праці, через реалізацію індивідуальних здібностей;
2) потреба в самоповазі (щодо результатів своєї трудової діяльності);
3) потреба в самоствердженні, що відображає реалізацію трудового потенціалу працівника на благо підприємства;
4) потреба у визнанні власної значущості як працівника, у визнанні вагомості особистого трудового вкладу в загальну справу;
5) потреба в реалізації соціальної ролі, обумовлена займаним соціальним статусом і його зростанням;
6) потреба в активності, в основному пов'язана з життєвою позицією людини і турботи про власне благополуччя;
7) потреба в самовідтворенні як працівника і як продовжувача роду, обумовлена необхідністю забезпечувати добробут своє і своєї сім'ї, саморозвитку у вільний від роботи час;
8) потреба в стабільності, як щодо стабільності роботи, так і щодо стабільності умов, необхідних для досягнення поставлених цілей;
9) потреба у самозбереженні реалізується в турботі про своє здоров'я, в нормальних умовах трудової діяльності;
10) потреба в соціальних взаємодіях реалізується в колективній праці.

Виділяють потреби громадські та особистісні (індивідуальні).
Суспільні потреби - це сукупність виробничих та життєвих потреб. Виробничі потреби пов'язані із забезпеченням процесу виробництва всіма необхідними його елементами. Життєві потреби в свою чергу, включають спільні життєві потреби людей (освіта, охорона здоров'я, культуру тощо) і особисті потреби людей. Удосконалення продуктивних сил передбачає і розвиток самої людини як працівника і як особистість, що, в свою чергу, породжує все нові особисті потреби.
Потреби тільки тоді стають внутрішньою побудником до трудової активності, коли усвідомлюються самим працівником. У цій іпостасі потреби набувають форми інтересу. Тому інтерес - це конкретне вираження усвідомлених людських потреб.
Будь потреба може бути конкретизована в безлічі інтересів. Наприклад, потреба задовольнити почуття голоду конкретизується в різних видах продуктів харчування, які все можуть задовольнити цю потребу. Тому потреби говорять нам про те, що необхідно людині, а інтереси - як задовольнити цю потребу, що для цього потрібно зробити.

Види інтересів різноманітні так, як і потреби їх породжують. Інтереси бувають особисті, колективні та суспільні, всі вони постійно перетинаються і породжують різноманіття соціально-трудових відносин. Інтереси можуть бути матеріальними (економічними) і нематеріальними (до спілкування, співробітництва, культурі, до знань).
Інтерес є також і суспільним відношенням, так як складається між особистостями з приводу предмета потреби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 67. Потреби та інтереси в контексті трудового поведінки "
 1. 62. Поняття трудового поведінки
  потребами людини. Соціальна поведінка є результатом, з одного боку, складної системи адаптації особистості до різноманітних умов, і, з іншого боку, активної форми перетворення і зміни соціального середовища у відповідності з об'єктивними можливостями людини. Трудове поводження являє собою індивідуальні або групові дії, що показують спрямованість і
 2. Контрольні питання
  потреб. 6. Розкрийте особливості оподаткування в контексті економічної теорії Дж. М. Кейнса. 7. Розкрийте зміст т.н.крівой А. Лаффера. 8. Розкрийте особливості оподаткування в контексті теорії суспільного
 3. 63. Структура трудового поведінки
  контексту трудового поведінки, тобто за комплексом відносно стійких факторів виробничого середовища, суб'єктів і систем комунікації, у взаємодії з якими розгортається все різноманіття вчинків і дій; 4) за методами і засобам досягнення конкретних результатів залежно від предметно-цільової спрямованості трудового поведінки і його соціокультурних зразків, 5) за
 4. 64. Види трудового поведінки
  інтерес до такої трудової діяльності, і трудової діяльності взагалі; 3) організаційне та адміністративне поведінку. Суть його полягає у формуванні позитивної трудової мотивації членів трудової організації. Для цього використовують моральні, матеріальні та соціальні стимули до праці; 4) стратифікаційних поведінка - це поведінка, що з професійної, трудової кар'єрою, коли працівник
 5. 68. Цінності та ціннісні орієнтації
  потреб, соціальних відносин. Цінності бувають: матеріальні, соціальні, духовні, культурні, політичні. Основоположними людськими цінностями є: здоров'я, материнство, багатство, владу, статус, повагу, справедливість та ін Цінності можуть відповідати змісту потреб, інтересів, але можуть і не відповідати. Можливі збіги, єдність потреб,
 6. 76. Сутність соціально-трудового конфлікту
  потреб. Міжособистісний конфлікт є найпоширенішим типом конфлікту; він виникає між людьми через несумісність їхніх поглядів, інтересів, цілей, потреб. Груповий конфлікт відбувається внаслідок зіткнення інтересів різних груп. Конфлікт між групою і особистістю проявляється як протиріччя між очікуваннями окремої особистості і сформованими в групі нормами
 7. 69. Структура мотивів трудової поведінки
  потреби бути в колективі; 2) мотив самоствердження (властивий в основному для працівників високої кваліфікації та освіти); 3) мотив самостійності, полягає в прагненні бути господарем, керівником, і формується в результаті прагнення до ризику, до нових видів діяльності; 4) мотив стабільності полягає у перевагу надійності трудової діяльності та буття; 5) мотив придбання
 8. 90. Сутність і структура соціально-трудових відносин
  інтересів суб'єктів цих відносин. Система соціально-трудових відносин має складну структуру, яка в умовах ринкової економіки включає такі елементи: суб'єкти соціально-трудових відносин, рівні і предмети соціально-трудових відносин, принципи і типи соціально-трудових відносин. Предметом соціально-трудових відносин виступають різні сторони трудового життя людини:
 9. 70. Поняття «ставлення до праці»
  потреб і яка склалася зацікавленості. Ставлення до праці характеризує прагнення людини максимально проявляти свої фізичні та інтелектуальні сили, використовувати свої знання і досвід, здатність для досягнення певних кількісних і якісних результатів. Ставлення до праці є складним соціальним явищем, до у результаті взаємодії наступних
 10. Глава 6 За шляху до головної мети
  потреби і якості в контексті всієї діяльності з управління якістю продукції. Ось ця думка: «бажаність відомих предметів, або їх значення як благ, визначається не подальшими суб'єктивними станами задоволення, а відомими і невідомими об'єктивними взаєминами цих предметів з нашою тілесною або духовною природою». Ця думка конкретизує зміст головної мети
 11. 57. Поняття і елементи трудового середовища
  потреби. До засобів праці відносяться машини й устаткування, інструменти і пристосування, виробничі будівлі та споруди, всі види транспорту, лінії електропередач, засоби зв'язку та сигналізації, засоби захисту працівників і т. д. Основна роль в засобах праці належить саме знарядь виробництва, так як саме з їх допомогою людина перетворює предмети природи. Засоби праці та
 12. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  контексті розглядаються передусім проблеми міжнародної трудової міграції, а також процеси розвитку міжнародного ринку робочої сили, який існує поряд з іншими світовими ринками: зокрема, товарів і послуг, капіталу. Переміщаючись з однієї країни в іншу, робоча сила пропонує себе як товару, здійснює міжнародну трудову міграцію. Сучасний міжнародний
 13. 66. Теорії мотивації
  потреби особистості на базисні і похідні (або мета-потреби). Базисні потреби розташовуються у висхідному порядку від «нижчих» матеріальних до «вищих» духовних: 1) фізіологічні (в їжі, в диханні, в одязі, в житлі, у відпочинку), 2) екзистенційні (в безпеці свого існування, в гарантії зайнятості та т. д.), 3) соціальні (в прихильності, приналежності до колективу і
 14. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  потреби, норми поведінки. Відповідно до ними співробітник висуває певні вимоги до організації, до умов праці та її мотивації. Трудова адаптація може бути первинною і вторинною. Первинна трудова адаптація має місце при первісному входження працівника в нову виробничу середу. Вторинна трудова адаптація відбувається при зміні робочого місця без зміни і зі зміною
© 2014-2022  epi.cc.ua