Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

57. Поняття і елементи трудового середовища

Кожній трудової організації властива своя специфічна трудова середу. Трудова діяльність людини завжди здійснюється в певному просторі і в певний час, з використанням конкретних засобів виробництва (засобів праці і предметів праці). Крім того, в процесі конкретної трудової діяльності між працівниками складаються і певні соціально-трудові відносини, які також динамічні, і змінюються залежно від зміни умов протікання трудової діяльності людини. Тому трудова діяльність здійснюється в певному середовищі, що розуміється як сукупність умов і впливів, наявних в деякому оточенні.
Під трудовою середовищем розуміються кошти, умови праці та взаємини людей, що беруть участь у трудовому процесі. Трудова середовище включає, як фізичні фактори (тобто санітарно-гігієнічні умови праці в широкому сенсі), так і техніко-технологічні чинники (засоби праці, предмети праці, технологічний процес).
Засоби праці представляють собою знаряддя праці, з допомогою яких люди впливають на предмети праці і, видозмінюючи їх, надають їм корисні властивості, здатні задовольняти певні потреби. До засобів праці відносяться машини й устаткування, інструменти і пристосування, виробничі будівлі та споруди, всі види транспорту, лінії електропередач, засоби зв'язку та сигналізації , засоби захисту працівників і т.
д. Основна роль в засобах праці належить саме знарядь виробництва, оскільки саме з їх допомогою людина перетворює предмети природи. Засоби праці та предмети праці у своїй сукупності складають засоби виробництва . Але, як відомо, самі по собі засоби виробництва функціонувати не можуть. Провідну роль поєднанні засобів праці і предметів праці, тобто функціонування засобів виробництва належить людині. Тому вирішальним фактором процесу виробництва є робоча сила людини.
Засоби праці, предмети праці і люди в трудовій організації знаходяться в постійній взаємодії. Елементи фізичної трудового середовища схильні до постійних змін. Ці зміни відбуваються швидше серед елементів фізичної трудового середовища, що є продуктом людської праці, і породжують цілий ряд соціальних наслідків. Зміна матеріальних елементів фізичної трудового середовища, що є частиною природи, відбувається повільніше і до певного моменту з меншими соціальними наслідками. Положення людини в трудовому середовищі може бути різним, і залежить від того, переважають чи у фізичній трудової середовищі матеріальні фактори, що є частиною природи, або матеріальні чинники, є продуктом людської праці.

Відносини, в які вступають люди в процесі трудової діяльності, утворюють соціальну трудову середу. З соціологічної точки зору, праця, в першу чергу, являє собою відносини, що виникають між конкретними людьми - учасниками процесу праці. В ході трудової діяльності люди вступають у суспільні відносини, і в рамках цих суспільних відносин формуються міжособистісні відносини, взаємна поведінка індивідів. Характер міжособистісних відносин у трудовому середовищі, визначається соціальним статусом і роллю індивіда в трудовій організації, і має суттєвий вплив на поведінку людини в трудовому середовищі, і досягнення ефекту трудової діяльності.
На поведінку працівників у трудовій середовищі впливають: форми організації та оплати праці, психологічний клімат, виробничо-побутові умови, життєве оточення працівників, позавиробнича діяльність людей і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "57. Поняття і елементи трудового середовища"
 1. 8. Поняття умов праці, їх оцінка
  елементів умов праці на працездатність людини, її здоров'я, життєдіяльність, розумові здібності, відновлення робочої сили характеризує важкість праці. Несприятливі умови праці формують професійний ризик працівника. Професійний ризик - це ймовірність пошкодження (втрати) здоров'я або смерті, пов'язана з виконанням трудових обов'язків, обумовлених трудовим
 2. Поняття якості життя
  поняття якості
 3. Запитання для повторення
  понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», « рееміграція »? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 4. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  елементи нової системи цінностей, але поки продовжує зберігати багато свої установки; 3) стадія асиміляції, коли здійснюється повне пристосування працівника до середовища, ідентифікація з новою групою; 4) ідентифікація, коли особисті цілі працівника ототожнюються з цілями трудової організації. Невміння адаптуватися до трудового організації призводить до її
 5. 52. Трудовий потенціал
  елементами трудового потенціалу підприємства є: кадровий, професійний, кваліфікаційний і організаційний, облік та аналіз яких дозволяє ефективно використовувати людський фактор виробництва. Трудовий потенціал суспільства втілює потенційну можливість залучення та використання працездатного населення країни в народне господарство. Тому використання трудового потенціалу
 6. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  елемент виробництва. Без наявності трудових ресурсів немислимо ніяке виробництво. Але, зрозуміло, не тільки цим визначається народногосподарська значимість трудових ресурсів. З економічної теорії відомо, що праця є найбільш активним елементом виробництва, яке дозволяє активно використовувати і два інших елемента виробництва - засоби праці і предмети праці.
 7. 3. Зовнішні ефекти і деятельностьУправленія з охорони навколишньогосередовища (EPA)
  середовища. Ми почнемо з обо-снования економічних аргументів на користь держав-ного регулювання забруднення-окрркающейсреди. Потім ми обговоримо те, як Управління поохране окрркающей середовища (EPA) підійшло до рі-нію стоїть перед ним завдання, і завершимо Параг-раф обговоренням можливостей реформи в цій області
 8. 120. Поняття сталого розвитку
  середовища, але і цілий ряд інших проблем: фінансові, соціальні, демографічні. Таким чином, сталий розвиток передбачає задоволення потреб суспільства без шкоди для майбутніх поколінь і потребує дозволу цілого ряду взаємообумовлених проблем. Сталий розвиток може бути забезпечене тільки політичними та економічними засобами. Зміна напрямку світової економіки до
 9. 64. Види трудового поведінки
  трудового поведінки різноманітні: 1) залежно від суб'єктів трудового поведінки, виділяють індивідуальне і колективне трудове поведінку; 2) залежно від наявності (або відсутності) взаємодії виділяють такі види трудової поведінки: що припускає взаємодію і не припускає взаємодія; 3) залежно від виробничої функції, що виконується працівником, виділяють:
 10. § 3.5. Структура (елементи) податку
  елементів). Податок як комплексне економіко-правове явище являє собою сукупність певних взаємодіючих складових (елементів), кожне з яких має самостійне юридичне значення. Виділення самостійних елементів обумовлено особливою важливістю відносин, які зачіпають матеріальні інтереси платників податків. До законодавчих актів, на підставі яких
© 2014-2022  epi.cc.ua