Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

70. Поняття «ставлення до праці»

Результати трудової діяльності людини залежать не тільки від рівня розвитку її професійних якостей, фізичних можливостей людини і ступеня забезпеченості робочого місця засобами виробництва, а й від того, як людина ставиться до свого труду.
Ставлення до праці може бути позитивним, негативним і індиферентним. Воно має великий вплив на розвиток виробництва та системи виробничих відносин. Суть ставлення людини до праці полягає в реалізації трудового потенціалу працівника під впливом усвідомлених потреб і яка склалася зацікавленості.
Ставлення до праці характеризує прагнення людини максимально проявляти свої фізичні та інтелектуальні сили, використовувати свої знання і досвід, здатність для досягнення певних кількісних і якісних результатів.
Ставлення до праці є складним соціальним явищем, до у результаті взаємодії таких елементів: мотивів і орієнтацій трудової поведінки (складові мотиваційний ядро працівника); реального або фактичного трудового поведінки та оцінки працівником трудової ситуації (вербальне поведінка) .
Трудове поведінка працівника характеризується його соціальною активністю, яка представляє собою міру соціальної перетворюючої діяльності працівників, заснованої на внутрішній необхідності дій, цілі яких визначаються суспільними потребами.
Соціальна активність реалізується у соціальній діяльності та відповідає трьом формам її прояви: трудовий, суспільно-політичної та пізнавально-творчої.
Трудова активність є дзеркалом, що відображає ставлення людини до праці. Трудова активність - це основний, визначальний вид соціальної активності. Вона виражається в залученні працівника в суспільне виробництво і постійному зростанні продуктивності праці, ступеня реалізації ним своїх фізичних і розумових можливостей при виконанні конкретного виду трудової діяльності, в дисциплінованості й ініціативності.
Суспільно-політична активність виражається в розширенні участі людини у суспільно-політичній діяльності, в управлінні справами підприємства. Це участь у роботі громадських організацій в обговоренні різних питань, в голосуванні і т. п.
Пізнавально-творча активність виявляється в підвищенні освітнього і кваліфікаційного рівня працівника, у формуванні особистості з активною життєвою позицією.
При вивченні механізму формування та управління ставленням людини до праці, необхідно враховувати чинники, що формують ставлення до праці. Ці фактори мають різноспрямований дію, вони стимулюють або стримують збільшення трудових зусиль, використання працівниками своїх знань і досвіду, розумових і інтелектуальних здібностей.

Задоволеність результатом праці - це ступінь, з якою добре виконана робота і отриманий результат призводять до отримання працівником задоволення і супроводжуються позитивними емоціями. Отримувані високі результати праці є джерелом внутрішньої мотивації і призводять працівника до задоволення від праці. Тому мотивація є визначальною у формуванні ставлення до праці, і формує певне трудове поведінку. Задоволеність результатом свідчить про те, що працівник впливає на зміст праці, тобто вносить необхідні зміни для отримання бажаного результату. Працівник сприймає отримані результати і визнає їх як свій успіх, отримуючи внутрішнє задоволення і підвищуючи самооцінку, що сприяє розвитку самоповаги і впевненості працівника в своїх силах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 70. Поняття «ставлення до праці» "
 1. Стаття 1. Зайнятість громадян
  1. Зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, не суперечить законодавству Російської Федерації і приносить, як правило, їм заробіток, трудовий дохід ... 2. Громадянам належить виключне право розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної, творчої праці. Примус до праці в будь-якій формі не допускається ...
 2. 1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці
  поняття «ринок праці» і «ринок робочої сили» використовують як тотожні. У строго науковому плані працю і робоча сила як поняття не тотожні, але взаємопов'язані. Під робочою силою розуміють потенційні здібності людини до праці, а під працею - доцільну людську де-ятельность (або функціональну здатність людини до праці). Праця не може бути здійснений без здатності до праці,
 3. 1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці
  поняття «ринок праці» і «ринок робочої сили» використовують як тотожні. У строго науковому плані працю і робоча сила як поняття не тотожні, але взаємопов'язані. Під робочою силою розуміють потенційні здібності людини до праці, а під працею - доцільну людську де-ятельность (або функціональну здатність людини до праці). Праця не може бути здійснений без здатності до праці,
 4. Розподіл по праці
  Слід ще раз окремо зупинитися на розподілі по праці. Здійснення розподілу відповідно до кількості і якості витрат праці - дуже важливий інструмент для стимулювання високопродуктивної праці і, в кінцевому рахунку, для забезпечення економічної ефективності соціалістичного способу виробництва. Із синтетичної концепції вартості випливає, що ринкову ціну
 5. Висновки
  зрозумілий, а тому спрощений до спотворення). Справа, звичайно, не в тому, була вульгаризували ідея комунізму нізма або соціалізму (можна, зрештою, поміняти назву на вульгарно-соціалістичний), а в суті. А суть полягає в тому, що, незалежно від того, як його називати, радянський спосіб виробництва в довготривалій перспективі був неадекватний істота-вавшейся економічним (і
 6. Модель Кобба-Дугласа
  Ілюстрацією до переплетення і альтернативності економічних ресурсів може бути проста, заснована тільки на двох виробничих факторах модель Кобба-Дугласа (названа по імені двох американських економістів). Вона виглядає таким чином: Q=AK? L?, (2.1) де Q - обсяг виробництва; К - розмір капіталу; L - витрати праці (у вартісному вираженні);? і? - показники еластичності
 7. Контрольні питання
  поняття податкових відносин. 2 . Назвіть суб'єктів податкових відносин. 3. Хто ще, виходячи з норм НК РФ, також є учасником податкових відносин? 4. Дайте визначення поняття платника податків і платника зборів. 5. Дайте визначення поняття податкового агента, в чому його основні функції? 6. Визначте основні права та обов'язки платників податків (платників зборів),
 8. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 9. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 10. Можливі варіанти соціалістичного способу виробництва
  Отже, завдання формулюється так: необхідно визначити основ-ні параметри соціалістичного способу виробництва, здатного здобути перемогу в економічному змаганні з капіталізмом. З точки зору синтетичної концепції вартості оптимальним є спосіб виробництва, при якому: - забезпечується дійсне рівноправність всіх факторів виробництва ; - паразитичне
 11. Поняття якості життя
  поняття якості
 12. № 193. Причини і сутність технологічної деградації радянської економіки в 1970-80 - і роки.
  Поступово наростала ціла система блокування економіки і остаточно сформувався механізм соціально-економічного гальмування. На 40% впав середньорічний обсяг виробленої продукції в країні. Настав гострий дефіцит всіх необхідних товарів, був відсутній стимул до праці. Все це вело до деградації суспільства. В економіці продовжували наростати негативні процеси. У країні не вистачало грошей і
© 2014-2022  epi.cc.ua