Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Розподіл по праці


Слід ще раз окремо зупинитися на розподілі по праці.
Здійснення розподілу відповідно до кількості і якості витрат праці - дуже важливий інструмент для стимулювання високопродуктивної праці і, в кінцевому рахунку, для забезпечення економічної ефективності соціалістичного способу виробництва.
З синтетичної концепції вартості випливає, що ринкову ціну витрат праці неможливо виокремити із загальної ціни витрат всіх факторів виробництва. Це дозволяє засновнику-капіталісту привласнювати додаткову вартість, створювану працею.
За наявності засновника-капіталіста вирішити проблему розподілу по праці в масштабі всієї економіки ринкового типу неможливо - конкуренція спонукає засновника до екс-плуатації (присвоєння чужої додаткової вартості). При цьому не важливо, хто виступу-ет в ролі засновника-капіталіста - приватна особа або держава.
Єдина можливість реалізації принципу розподілу по праці заклю-чає в усуненні засновника-капіталіста з процесу виробництва, тобто в совме-щении засновника і власника робочої сили в одній особі.
Очевидно, що цього не можна до-битися в рамках частнокапиталистической або державної форм власності на засоби виробництва. Тільки колективізація власності створює можливість (!) Розподілу по праці, оскільки при ній власник робочої сили - як член трудового колективу - є і засновником.
Це все, що може сказати теорія з цього приводу. Справа за практикою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розподіл по праці "
 1. Тіньова економіка
  розподілу. У результаті в Росії сформувалася абсолютно унікальна за міжнародними мірками тіньова економіка. Її основні риси - відхід від податків, втеча капіталів за кордон, подвійна бухгалтерія, «човникова» і бартерна торгівля, приховане безробіття, корупція. Тіньова економіка неоднорідна за своєю структурою. Головними фігурами тіньової економіки є кримінальні елементи (торговці
 2. Висновки
  розподілу, обміну та споживання (марксизм); 3) пучок або частка прав по використанню ресурсу (Р. Коуз , Д. Норт та ін.) Розрізняють власність як економічну та юридичну категорії. 6. Форми власності різноманітні, їх класифікація будується на основі різних критеріїв (за формами привласнення, права власності, суб'єктам та об'єктам). Особливо виділяється приватна (індивідуальна,
 3. Значення проблеми вартості
  розподілу по праці та ін У результаті Маркс створив свою політекономію, яка стала ядром марксизму як системи філософських, економіч- ських і соціально-політичних поглядів. Саме теорія трудової вартості і заснований-ная на ній політична економія «перетворили соціалізм з утопії в науку». Політекономія марксизму обгрунтовує необхідність усуспільнення засобів виробництва, ліквідації
 4. Неможливість визначення ринкової ціни витрат факторів про-виробництва
  розподілу? відповідно до кількості і якості праці (витрат праці). Отриманий висновок про неможливість визначення ринкової ної ціни витрат фактора виробництва, зокрема, праці ставить під сумнів принципи- альную здійсненність принципу розподілу по праці в повному обсязі. Оплата рабо-чий сили можлива тільки за договірною ціною витрат праці, яка, як правило, не співпадають дає з
 5. Можливі варіанти соціалістичного способу виробництва
  розподілення у СРСР здійснювалося у повній відповідності з кіль-кість і якістю (результатом) витрат праці. Якби це було дійсно так, со-радянськоїсторона економічна система не мала б собі рівних по ефективності, капіталізм у всьому світі давно був би «скасовано», як кріпосне право в царській Росії, і зараз ми не обговорювали б шляху відродження соціалістичної ідеї. Якщо розібратися,
 6. Сутність радянської економічної системи
  розподілу (з праці, а не за потребою). Таким чином, соціалізм був в істотній мірі позбавлений своєї індивідуальності, в історії цивили-зації йому було відведено надто незначне місце, і для нього був виділений занадто-ком короткий часовий період. Відповідно до цього підходом, надмірно і невиправдано зближуючим соціалізм з комунізмом, соціалістичний спосіб виробництва
 7. Розподіл по праці
  розподілу отриманого доходу відповідно до кількості та якос-ством витрат праці слід розглядати не тільки у зв'язку з прагненням побудувати суспільство соціальної справедливості. Не менше значення має стимулююча функція цього принципу: отримання благ у повній відповідності із здійсненими за-тратами служить найкращим матеріальним спонукальним мотивом до максимальної
 8. Багатоукладність радянської економіки
  розподілу по праці. Але цікаво, що, незважаючи на це, радянський «соціалізм» по ряду напрямків дійсно продемонстрував не менше, а то і більше (!) високу економічну ефективність, ніж капіталізм. Це стосується оборонних і космічних галузей і окремих неспоживчих товарів? цивільних літаків, турбін та ін, загалом, багатьох з тих продуктів, по відношенню до яких
 9. Висновки
  розподілом з праці, а не за потребою, як це має бути з точки зору логіки. А ця форма рас-пределенія зажадала включення в економічний механізм вартості та визначення її величини, оскільки вирішити завдання розподілу по праці (хоч в якійсь мірі) без використання товарно-грошових відносин не вдалося. Водночас наявність вартості - ознака якого завгодно, але вже точно не
 10. Різні рівні суб'єктності
  розподілу по праці, рівноправність факто-рів виробництва та ін І тут ми стикаємося з серйозною проблемою: ступінь реалізації цих умов може суттєво змінюватися на різних рівнях суб'єктності, тобто, в залежності від того, розглядаємо ми як суб'єкта суспільного виробництва і реального но-сителя прав власності трудовий колектив підприємства або конкретного
© 2014-2022  epi.cc.ua