Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Права конкретного працівника


Торжество справедливості на рівні колективу не передбачає з неминучістю повну справедливість по відношенню до конкретного працівника.
Опції засновника тепер виконує трудовий колектив. Але, хоча працівник яв-ляется його членом, він не обов'язково зливається з ним. Різниця їх інтересів може во-плоти в протистояння. У підсумку по відношенню до рядового працівнику трудової колек-тив буде грати ту ж роль засновника-капіталіста, що і радянська держава.
Якщо раніше права працівника «розчинялися» у багатомільйонної армії совла-ділків загальнонародної власності, то тепер? в трудовому колективі. У цьому зв'язку велике значення набуває ефект масштабу виробництва, який в даному випадку відіграє негативну роль. Можна з великою впевненістю припустити, що поклади-валий, стимулюючу дію колективізації власності буде падати з повели-чением розміру підприємства. З цієї точки зору може виявитися корисним делегірова-ня прав від трудового колективу підприємства на рівень цехів, бригад і окремих уча-стков.
Якщо не вдасться вирішити проблему протистояння інтересів працівника та трудово-го колективу, ми до деякої міри відтворимо ситуацію, що мала місце при радянському способі виробництва.
Сумні наслідки цього очевидні. Наприклад, що стосується реалізації прин-ципу розподілу по праці. З одного боку, наявність конкуренції працедавців не дозволяє колективу підприємства встановлювати працівнику довільне (!) Значення договірної ціни його робочої сили, як це мало місце в радянській економіці. Більш то-го, при визначенні вартості робочої сили з боку роботодавця спотр, 2 повною мірою задіюється механізм суб'єктивної оцінки споживчої цінності витрат тру-так пцч.т. Але, з іншого боку, і при розглянутому способі виробництва ринкову ціну витрат кожного фактора виробництва цзфп, i неможливо виокремити з ціни товару Ц1. Як наслідок, немає впевненості, що внесок кожного окремого працівника в загальний резуль-тат отримує справедливу оцінку. Тому в тій мірі, в якій окремий працівник про-тівостоіт всьому колективу підприємства, принцип розподілу по праці може нару-шаться. В цілому, однак, умови реалізації цього принципу на колективному підпри-ємстві більш сприятливі, ніж на капіталістичному і на радянському. (Нагадаємо, що головне призначення розподілу по праці полягає у стимулюванні працівни-ка до повної самовіддачі в процесі праці).
Те ж відноситься до реалізації принципу рівноправності факторів виробництва. Якщо фактори виробництва тепер рівноправні на рівні підприємства, то це, однак, не ис-ключает, що конкретний працівник може не повною мірою реалізовувати свої права власника. Він може відчувати, що його права, як власника робочої сили і совла-ділка засобів виробництва підприємства, ущемляються з боку засновника? трудо-вого колективу.
Якщо колективізація власності виллється лише в те, що місце, яке займали-мало держава при радянському способі виробництва, тепер займе колективний соб-ственник, а протилежність інтересів конкретного працівника і засновника збереже-ся, ми відтворимо в новому способі виробництва і всі інші «родимі плями» капіталізму і радянського «соціалізму»? відчуження безпосереднього виробника (конкретного працівника) від засобів виробництва, результатів його праці та управління підприємством. У результаті всього цього ми отримаємо збереження експлуатації і, найголовніше, психології найманого працівника. Внутрішнє відчуття працівника, котра усвідомлює себе реальним власником свого підприємства? найкраще свідчення зміни у виробничих відносинах. Причому психологія працівника служить визначальним критерієм не тільки «соціалістичності», а й ефективності способу виробництв-ва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права конкретного працівника "
 1. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 2. 6. Свобода
  Філософи і правознавці доклали чимало зусиль, щоб визначити концепцію особистої (freedom) і політичної (liberty) волі. Навряд чи можна стверджувати, що вони увінчалися успіхом. Концепція свободи має сенс тільки в тій мірі, в якій вона відноситься до міжлюдських стосунків. Були й такі, хто розповідав казки про початкової природній волі, якої імовірно володів людина
 3. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  Підприємці наймають фахівців, тобто людей, які володіють здібностями і навичками виконання певного виду та кількості роботи. Клас фахівців включає в себе великих винахідників, кращих представників прикладної науки, конструкторів і проектувальників, а також людей, що виконують найпростіші завдання. Підприємець зараховується до них, якщо сам бере участь у
 4. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 5. 6. Вплив минулого на діяльність
  Чим далі заходить накопичення капітальних благ, тим значніше стає проблема адаптованості. Примітивні методи селян і кустарів колишніх епох можна було пристосувати до нових завдань легше, ніж сучасні капіталістичні методи. Постійно відбуваються в наш час зміни в технологічному знанні і споживчому попиті скасовують багато планів, направляючі хід виробництва, і
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 7. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 8. Господарська діяльність. Блага і потреби
  Господарська діяльність людей являє собою процес, в якому економічна теорія виділяє чотири стадії: власне виробництво, розподіл, обмін і споживання. Виробництво - це процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людини. Розподіл - це процес визначення частки, кількості, пропорції, в якій кожен господарюючий
 9. Інакше кажучи, члени профспілок користуються вигодами, обумовленими умовами колективного договору, в той час як
  Інакше кажучи, члени профспілок користуються вигодами, обумовленими умовами колективного договору, в той час як інші рабо-чие змушені частково розплачуватися за їх привілейоване становище. Роль профспілок в економіці в певній мірі залежить від їх внутрішнього статуту і умов колективного договору. Зазвичай конкретні домовленості між членами картелю розглядаються як
 10. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  Предмет економічної теорії. Відмінність економічної теорії від економіці і політичній економії. Основні функції економічної теорії. Обгрунтування системного визначення предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «Oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її
© 2014-2022  epi.cc.ua