Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Права трудового колективу


Спочатку слід розглянути, як реалізуються права власності на рівні тру-дового колективу.
У нашій моделі трудовий колектив виступає власником кількох факторів виробництва - праці, засновництва, капіталу і «землі» підприємства. Його відчуження від засобів виробництва (за винятком орендованих) усунуто. Він привласнює всю виручку від продажу товару, що залишився після сплати податків та оплати орендованих ка-питала і «землі». Тим самим зникає сама основа для того антагонізму між заснувати-лем-капіталістом та працівниками підприємства, який існує при інших способах виробництва. Ця ситуація певною мірою відтворює становище, яке існувало в докапіталістичні, домануфактурние часи: ремісник, який не використовує наймання-ного праці, також володів кількома факторами виробництва. В якості іншого при-міра можна навести селянина, господарюючого з родиною на своїй землі.
Трудовий колектив вирішує проблему розподілу додаткової вартості між-ду поточним споживанням (оплатою витрат праці) і накопиченням (інвестиціями) само-самостійності, за відсутності класових протиріч.
Тому проблема розподілу по праці на рівні підприємства вирішується сама собою - вона просто знімається. (Тут ми, ймовірно, знову маємо приклад діалектичного заперечення).
Приблизно те ж саме можна сказати з приводу реалізації принципу рівноправності факторів виробництва. На рівні підприємства фактори виробництва тепер равноправ-ни (якщо «вивести за дужки» суспільні блага і орендовані капітал і «землю»): з об'єднанням володіння ними зникла «особливість» положення засновника і його економіч-ські привілеї.
Продукт тепер належить тим, хто його створив. Тому можна вважати, що кол-лектівізація засобів виробництва усуває відчуження безпосереднього виробляй-теля від результатів його праці.
Оскільки трудящі стали власниками підприємства, усунутий найманий харак-тер праці: власник і працівник поєдналися в одній особі. Трудящі самі при-привласнювати вироблену ними додаткову вартість, тому не залишилося місця і для експлуатації.

Разом з тим можливість паразитичного споживання зберігається: колектив-ний власник підприємства може направити на поточне споживання і ту частину при-бавочной вартості, яка створена засобами виробництва і, виходячи з логіки синте-тичної концепції та громадських інтересів, повинна бути призначена для їх раз-розвитку.
У підсумку виходить, що в нашій моделі трудовий колектив повною (!) Міру на-діловий усіма правами власника засобів виробництва і підприємства в цілому. На рівні підприємства створені майже всі умови (за винятком неможливості паразит-тичного споживання) для здійснення високоефективної економічної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права трудового колективу "
 1. Роздержавлення і приватизація
  права власності Приватна Громадян Юридичних осіб (підприємств, об'єднань, організацій) Державна Федеральна - Республік та інших утворень у складі держави - Муніципальна Спільна-Спільних підприємств і організацій За суб'єктам та об'єктам Об'єкти - Продукт - Робоча сила Земля, природні ресурси Житлові будинки - Цінні папери і т. д. Суб'єкти
 2. Тіньова економіка
  права, необхідні для нормального відтворення та розвитку особистості. Для здійснення соціальної політики держава вирішує низку завдань, серед яких: - регулювання соціально-трудових відносин (заробітної плати, доходів, цін, умов праці та відтворення робочої сили); - формування і підтримка економічних стимулів для участі в суспільному виробництві; -
 3. Типи приватних компанії
  права, інтереси акціонерів, особливо зовнішніх, в таких компаніях нерідко порушуються. А тому аутсайдери вкрай неохоче інвестують в них навіть у тих випадках, коли це в принципі не заборонено статутом. А у внутрішньому корпоративному управлінні зазначеними компаніями відбувається поступовий перерозподіл прав контролю на користь менеджменту, наприклад, шляхом передачі йому в трастове управління або
 4. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  права, психології, моралі та поведінки, які впливають на прогрес економіки. Щоб виконати таку роль, економічна теорія повинна використовувати результати багатьох інших наук. Ось чому справжній економіст в певній мірі повинен бути математиком, істориком, державним діячем, філософом. Він повинен роздумувати про конкретні речі в поняттях загального і рівною мірою звертатися до абстрактного і
 5. § 18. Сутність і структура ринку
  права на всі новації, які створюються на венчурних підприємствах. Ці новації бувають запатентованими і безпатентні (ноу-хау). У широкому розумінні «ноу-хау» - це сукупність технічних знань, комерційного й іншого досвіду, необхідного для виготовлення певного виробу, відтворення виробничого процесу та ін Ноу-хау включає не тільки технічну, але і комерційну
 6. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  права бути їх співвласниками; створення конкурентного середовища між іншими формами власності та підприємницької діяльності; впровадження акціонерних відносин; наявність короткострокових і довгострокових планів розвитку державного сектора і права парламентського контролю за їх
 7. § 27. Підприємства та їх основні види
  права випускати цінні папери. Товариство з обмеженою відповідальністю (акціонерне товариство закритого типу) створюється шляхом об'єднання пайових внесків, відповідно до величини яких розподіляється прибуток. Його члени відповідають за зобов'язаннями підприємства лише розміром вкладеного в пай капіталу і не мають права продавати свої паї на відкритому ринку. Такі товариства можуть створювати
 8. § 32. Сутність товару робоча сила і її вартість
  права, розробляються умови укладання колективних договорів, в яких регламентуються питання охорони праці, соціального розвитку, участі в управлінні підприємством та розподілі прибутку. Робоча сила, її вартість і ціна. У світовій економічній думці склалися три основних точки зору з приводу визначення об'єкта купівлі продажу на ринку робочої сили, або, як більш прийнято в західній
 9. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  права (рис.13). ; {Foto30} Рис. 13. Програмно-цільова структура управління в «Консьюмер продактс компані» (США) Основні відмінності між організацією вищої ланки менеджерів в США і Японії полягають у тому, що: 1) в США серед багатьох членів ради директорів є керуючі, які не належать до даної фірмі, що в Японії трапляється рідко; 2) в США рішення, яке стосується політики
 10. § 56. Нові тенденції в еволюції власності
  права належали переважно одній особі (винятком було сільське господарство, де землевласник нерідко надавав землю в оренду орендарю), то в сучасних умовах власники підприємств у різних галузях промисловості передають свої права іншим особам , отримуючи за це винагороду. Крім того, широко практикується передача керування своєю власністю, що означає посилення
© 2014-2022  epi.cc.ua