Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Багатоукладність радянської економіки


У рамках радянської економіки не вдалося вирішити більшість завдань, що стоять пе-ред соціалістичним способом виробництва. Насамперед це стосується наділення ра-ботника правами реального власника засобів виробництва та здійснення принци-па розподілу по праці. Але цікаво, що, незважаючи на це, радянський «соціалізм» по ряду напрямків дійсно продемонстрував не менше, а то і більше (!) Високу економічну ефективність, ніж капіталізм. Це стосується оборонних і космічних галузей і окремих неспоживчих товарів? цивільних літаків, турбін та ін, загалом, багатьох з тих продуктів, по відношенню до яких держава виступала не тільки єдиним виробником, але і єдиним споживачем.
Адже в чому полягала головна причина незадоволеного споживчого попиту в СРСР? У різноманітті запитів споживачів. Один хотів, як говорив А. Рай-кін, «білий верх, чорний низ», інший? «Чорний верх, білий низ», і так майже до біс-кінцівки. Радянська економіка легко могла задовольнити якусь частину (невеликі-шую) вимог, але не володіла здатністю задовольнити побажання всіх (або поч-ти всіх) споживачів, тим більше, з урахуванням їх постійної зміни. Причиною цього був відзначений вище централізований спосіб формування цін. Він перешкоджав обміну інформацією між споживачами і виробниками? інформація про оцінку споживчої цінності товару пцч.т не доходила до виробника. В результаті під-приємства вирішували власні завдання (виконання планових показників), але не удовле-кояться в належній мірі запити споживачів.
Там, де держава була єдиним споживачем продукції, автоматично знімалася частина протиріч, пов'язаних з відсутністю конкуренції серед виробляй-телей. (Тим більше, що в багатьох випадках конкуренція вводилася адміністративним пу-тем? Кілька виконавців отримували одне завдання і боролися за отримання держзамовлення.
Цим ситуація в ВПК СРСР мало чим відрізнялася від становища в зарубіжних ВПК). Це-на вже не грала ролі передавача інформації від споживача до виробника. Якщо держава грамотно формулювала те, що воно хоче отримати, воно, як правило, це отримувало. Якщо радянські підприємства чітко знали вимоги споживача (у даному випадку, держави), то, за наявності необхідних ресурсів, вони, як правило, забезпечують-вали продукцію потрібної якості і в достатній кількості. Тому в цих галузях радянський спосіб виробництва був більш адекватний існуючим в них економіч-ським умов, ніж у тій частині економіки, яка працювала на споживчий ринок.
Остання обставина й визначало високу ефективність радянського ВПК і суміжних з ним галузей. (Слід згадати і про більш високий рівень організації виробництва і дисципліни праці. Моральні стимули для людей, які кували «щит Роді-ни», теж грали далеко не останню роль). При оцінці ефективності недостатньо вказати тільки на більш низьку собівартість радянських виробів в порівнянні з аналогічних закордонними. СРСР протистояв не якоїсь однієї країні, а всьому світовому капіталізму. Він значно (у рази!) Поступався розвиненим капіталістичним країнам за чисельністю населення, отже, по інтелектуальному потенціалу, технологічного ському розвитку, рівнем промислового виробництва та розвитку інфраструктури. У цих умовах досягнення навіть рівного показника слід розглядати як свідок-ство більшої ефективності. Можна навіть посилити цей висновок: якби всі товари, включаючи споживчі, вироблялися за схемою «єдиного споживача», тобто, при заздалегідь відомих вимогах до якості товарів, радянський спосіб виробництва напевно з часом виконав би своє історичне завдання в змаганні з капита-лізм .
Радянський обиватель судив про якісні параметри вітчизняної економіки не по тому, що ми робили не найгірші в світі ракети, літаки, турбіни і кращі танки, а по со-стояння нашого автомобілебудування (хоча за рівнем технологічної складності автомо-біль в порівнянні з літаком? як віз в порівнянні з автомобілем).
Відставання ав-томобілестроенія визначалося не тільки перерахованими вище принциповими недос залишками радянського способу виробництва, але й елементарною нестачею необхідних ре-сурсів. СРСР майже не брав участь у світовому розподілі праці і все повинен був вироб-дить самостійно, не отримуючи вигоди від спеціалізації. В умовах протистояння всій величезній махині світового імперіалізму, вибираючи в умовах обмеженості ресур-сов між «пушками» і «маслом», Радянський Союз був змушений вибирати «пушки». Знаючи потужність і ефективність радянської економіки при вирішенні куди більш складних і масштаб-них завдань, можна з упевненістю стверджувати, що радянська промисловість створила б масовий автомобіль рівня хоч «Мерседеса», хоч «Бентлі», якби «партією і прави-будівництві» було прийнято відповідне рішення і були виділені необхідні (мен-рілі, ніж при капіталізмі) ресурси. Але ціною цього стало б зниження надійності про-дукції ВПК? падаючі супутники, які не бажають літати ракети і крах власного авіа-будови. (Хто ж знав, що все одно цим все і закінчиться?).
Специфічний характер виробничих відносин у сфері обміну, істота-вавших у ВПК та суміжних з ним галузях, дає деякі підстави розглядати цю частину радянської економіки як свого роду економічний уклад в рамках панування-вавшего способу виробництва. Цей уклад в меншій мірі конфліктував з тими умо-виями, які визначали функціонування всього радянського способу виробництв-ва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " багатоукладність радянської економіки "
 1. Глосарій
  багатоукладності економіки, переважної ролі в житті суспільства кастового і станового поділу, освячених століттями традицій і звичаїв Трансакційні витрати - витрати на вчинення ринкових угод Транснационализация господарського життя - процес посилення ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці Транснаціональна корпорація (ТНК) - господарська структура, яка включає
 2. 1. Ринок, план, рівновагу
  багатоукладної Росії, «Розвиток капіталізму під контролем і регулюванням пролетарської держави ... вигідною необхідно в надзвичайно розореної і відсталою дрібноселянської країні (звичайно, певною лише мере), оскільки воно в стані прискорити негайний підйом селянського землеробства »". Але одночасно Ленін націлював своїх соратників на поглиблену розробку планів розширення і
 3. Відповіді на запитання з залу
  багатоукладної економіки, укладів, взаємодоповнюють один одного і забезпечують найбільш ефективне рішення назрілих завдань. Ваше ставлення до ситуації в країні? - Країна все ще продовжує котитися в прірву, ніякої реальної фінансової стабілізації в країні не відбувається. А деякі зовнішні ознаки стабілізації оплачуються такої соціальної ціною, яка не може бути виправдана. Я
 4. Композиція загальної теорії економіки
  економіка розглядалася як процес витіснення прогресивними укладами всіх попередніх. Насправді ж нові уклади зазвичай не знищують своїх попередників, а надбудовуються над ними і поступово їх підпорядковують своєму впливу. В результаті цього економічний лад суспільства являє сукупність багатьох укладів? «змішану економіку». Сучасна економічна практика включає
 5. В. ЗАКОНИ РЕАЛЬНОГО ВІЛЬНОГО РИНКУ
  радянського соціалізму: «Система управління служила провідником насаджуваних зверху ідеологічних установок, виконавцем вироку, закладеного в трудовій теорії вартості» [72, с.9 -190]. Словом "вартість" називають різні явища: Значення слова "вартість" --- + --- --- пропорції обміну? витрачена праця?
 6. 1. Поворот до нової цивілізації
  багатоукладних економічних систем. Кожна форма власності, заснований на ній тип господарювання, сектор економіки займають свою нішу в задоволенні потреб відповідно до критеріїв економічної та соціальної ефективності. Еволюція приватної власності, складовою каркас класичного ринкового господарства, виразилася в посиленні її корпоратизуються-ції і інституалізації, перетворенні
 7. Змішана економіка соціалістичного типу
  багатоукладність. Саме багатоукладність є її перевагою в порівнянні з радянським способом виробництва. Не ясно тільки, чи достатньо цього для перемоги над
 8. Обгрунтування багатоукладності
  багатоукладної,? щоб бути ефективною. Розвиток продуктивних сил призводить до послідовної зміни способів виробництва. Це виражається не тільки в зміні видів власності на засоби виробництва, а й в еволюції форм організації людей в трудові колективи. При первісно-общинному ладі праця носив солідарний характер при повному слія-ванні особистих і групових інтересів. Знаряддя праці
 9. 1. Властивості ринкової економіки
  радянська економіка пов'язані з капіталізмом вже тим, що купують і продають на ринках. Вони самі підтверджують ці зв'язки, проводячи розрахунки мовою грошей. Тим самим вони використовують розумові методи капіталістичної системи, які фанатично засуджують. Грошовий економічний розрахунок є розумової основою ринкової економіки. Завдання, що виникають у цій системі поділу праці перед
 10. 6. Вплив минулого на діяльність
  економіці, вибір залишається за споживачами. Купуючи або не купуючи, вони врегулюють цю проблему. Вибираючи між старим житлом і новим, обладнаним усіма сучасними зручностями, між залізницею і автомобілем, між газовим і електричним освітленням, між бавовною і синтетичними тканинами, між шовковими і нейлоновими панчохами, вони неявно вибирають між продовженням використання раніше
© 2014-2022  epi.cc.ua