Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Інвестиційний процес


Усуспільнення в загальнонародної формі виключало конкуренцію виробників і конкурентну (ринкову) економіку. Єдиним виробником було державного-во. Природним наслідком його монопольного становища стала організація економіки на плановій та централізованої основі. Тут немає необхідності приводити докладний аналіз впливу форми усуспільнення на економічні основи СРСР, досить ос-тановила на те, як вона вплинула на характер інвестиційного процесу.
Приватний капіталізм не може стійко функціонувати за відсутності при-чи. Тому в тих випадках, коли інвестиції об'єктивно необхідні з точки зору роз-витку суспільного виробництва, але прибуток недостатня або її отримання отодві-нуто на невизначений термін, приватний капітал не справляється із завданням забезпечення раз-розвитку виробництва і вимушено поступається своє місце державі.
Зрозуміло, що до ради-ської економічній системі ця проблема була вирішена раз і назавжди. Держава ліг-до, в централізованому порядку перераспределяло ресурси і направляло їх туди, де в них найбільше потребували. При цьому приватні інтереси не перешкоджали осуществле-нию необхідних вкладень: бар'єрів, що відокремлюють приватні володіння один від одного і від держави, не існувало.
Інша перевага інвестиційного процесу в плановій централізованій економіці полягало у відсутності паразитичного споживання, тобто, особистого, ін-дивидуально споживання капіталістами ресурсів, джерелами яких були за-трати нетрудових факторів виробництва та додаткова вартість, створена працею інших людей.
Ресурси, які добуваються державою з суспільного виробництва в ка-честве засновника-капіталіста, в максимальному ступені витрачалися в громадських же інтересах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інвестиційний процес "
 1. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  інвестиційні банки, бухгалтерські фірми), то вони зазвичай мають зовсім таких власників і зовсім не так діють, як традиційні капіталістичні фірми (3). Мало хто з них зареєстровані на фондовій біржі. Вони зазвичай належать не зовнішнім капіталістам, а працюючим партнерам. Якщо навіть вони зареєстровані на фондовій біржі, вони зовсім інакше управляються. Їх працівники отримують зазвичай
 2. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  інвестиційні процеси в областях і республіках. Від фінансів слід відрізняти фінансову систему, яка охоплює численні інститути державних і приватних фінансів, що діють в тісній взаємодії з кредитними інститутами різного призначення. Структура бюджету країни залежить насамперед від її державного устрою. У країнах, що мають унітарний устрій, бюджетна
 3. Теорія інвестиції
  інвестиційних проектів, в які ці кредити вкладаються. Тому при низьких процентних ставках банкам і іншим кредитним організаціям доводиться раціоніровать кредити для фірм, бажаючих їх отримати, так як останні в умовах дешевих кредитів воліють все менш дохідні інвестиційні проекти. Але особливо жорстко раціоніруются банками кредити в умовах сильної інфляції і високого ризику,
 4. Терміни і поняття
  інвестиційних процесів q-теорія інвестицій Капітальний (інвестиційний) проект Проектний аналіз Стадії життєвого циклу проекту розрахункові (тіньові) ціни «З проектом - без проекту» Найменші витрати Вартість грошей у часі Майбутня вартість Поточна вартість Складний відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор дисконтування
 5. Спеціалізовані кредитні організації (фінансово-кредитні інститути)
  інвестиційних компаній, так як завдяки значній диверсифікації (вкладення коштів в різні підприємства) досягається відоме розосередження активів, знижується небезпека втрати заощаджень через банкрутства фірм, в чиї акції вкладений капітал. Інвестиційні чекові фонди в Росії є, по суті, теж інвестиційними компаніями. Спеціалізовані кредитні установи відіграють важливу
 6. Регулювання інвестицій
  інвестиційний процес слід розглядати як головний напрямок держрегулювання. Всі інші напрямки так чи інакше пов'язані з ним. Насамперед, держава впливає на загальні, «рамкові» умови інвестування, формуючи для капіталовкладень сприятливий клімат. За допомогою грошово-кредитної політики воно забезпечує рух позичкового відсотка в таких межах, в яких у приватного
 7. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  інвестиційну активність, підвищила статус самих бога-тих американців і дала можливість "середнього класу" поліпшити своє матеріальне становище. У 1983 р. в США почався семирічний господарське піднесення, кото-рий проходив в умовах глибокої структурної перебудови економі-ки, пов'язаної з новим етапом науково-технічної революції. Реаль-ні інвестиції в техніку обробки інформації (ЕОМ,
 8. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  інвестиційних процесів з боку підприємств і держави («ефект мультиплікатора») і тим самим впливати на виробництво. Таким чином, в його теорії вирішальна роль відводилася інвестиціям, від прибутковості і розмірів яких залежать темпи економічного зростання, масштаби виробництва. Розширення функцій держави, на думку Кейнса, необхідно для раціонального використання трудових
 9. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  інвестиційного процесу - в свою чергу, залежить від норми заощаджень, розвиненості фінансового ринку, здатного трансформувати заощадження населення в інвестиції рівня їх прибутковості. Основні критерії економічного прогресу . Результат економічного прогресу - реальні досягнення в процесі економічного розвитку. Такі досягнення в найбільш абстрактній формі і виступають критеріями
 10. § 19. Інфраструктура ринку.
  інвестиційних процесів, зростанню могутності великих корпорацій. Членство на біржі не є раз і назавжди даними. Його необхідно постійно підтверджувати високим і стабільним курсом акцій. Показники курсу акцій є свідченням ділової активності, стабільності економіки. В США, наприклад, використовується такий агрегатний статистичний показник ділової активності, оцінки економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua