Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Теорія інвестиції


Кейнсіанська теорія інвестицій припускає, що саме коливання обсягів інвестицій є рушійною силою економічних циклів (циклів ділової активності). У свою чергу на думку Кейнса, рівень інвестицій грунтується багато в чому на такій категорії, як схильність до заощадження, особливо гранична схильність до заощадження, яка коливається за часом і країнам. Це та частка додаткової одиниці доходу, що спрямовується на заощадження. Так, якщо річний дохід сім'ї збільшився з 50 тис. до 60 тис. руб., А її заощадження при цьому зросли з 12 тис. до 16 тис. руб., То гранична схильність до заощадження становитиме: (16 - 12) / (60 - 50)=0,4. Гранична схильність до заощадження є зворотною величиною граничної схильності до споживання.
Однак, як показує приклад Росії, навіть порівняно висока гранична схильність до заощадження може обертатися не так інвестиціями в реальний капітал (нефінансові активи), скільки фінансовими вкладеннями (наприклад, в банківські вклади, готівкові долари), які лише потенційно, а не безпосередньо можуть сприяти зростанню реального капіталу.
Співвідношення між інвестиціями у фінансові та нефінансові активи залежить від величини позичкового відсотка (при високій ставці відсотка зростають фінансові вкладення, а при низькій ставці - вкладення в нефінансові активи) і передбачуваних перспектив економічного зростання (якщо передбачувана норма прибутку вище ставки позичкового відсотка, то зростають інвестиції в нефінансові активи). Так, якщо норма прибутку від реального капіталу буде більше, ніж існуюча ставка позичкового відсотка, то домашні господарства - власники заощаджень, прагнучи до максимізації свого доходу, будуть зацікавлені в інвестуванні своїх заощаджень в кінцевому рахунку в реальний капітал.

Хоча подібний висновок відноситься на перший погляд тільки до домашнім господарствам; фірми також, прагнучи до максимізації свого прибутку (див. 8.2), при здійсненні інвестицій орієнтуються насамперед на максимізацію майбутніх дивідендів, тобто знову ж доходів домашніх господарств - їх акціонерів. В результаті і домашні господарства, і фірми в умовах перевищення норми прибутку над ставкою позичкового відсотка вважають раціональним брати кредити і направляти їх в інвестиції. Зауважимо, що в 90-і рр.. ставка банківського відсотка в Росії перевищувала середній рівень рентабельності по країні.
Теорія раціонування кредитів припускає, що темпи зростання інвестицій залежать не тільки від різниці між ставкою відсотка і нормою прибутку, а й від доступності кредиту. Його доступність, в свою чергу, залежить від надходжень грошових коштів (грошового потоку) від тих інвестиційних проектів, в які ці кредити вкладаються. Тому при низьких процентних ставках банкам і іншим кредитним організаціям доводиться раціоніровать кредити для фірм, бажаючих їх отримати, так як останні в умовах дешевих кредитів воліють все менш дохідні інвестиційні проекти. Але особливо жорстко раціоніруются банками кредити в умовах сильної інфляції і високого ризику, і перш за все кредити на інвестиційні проекти дрібних і середніх фірм, а також всі довгострокові кредити. У цих умовах особливого значення набувають внутрішні ресурси фірм, як, наприклад, в Росії в 90-і рр..
Модель акселерації інвестиційних процесів передбачає, що інвестиції зростають тоді, коли прискорюються темпи економічного зростання, т.
е. що вони є похідними від економічного зростання, а не економічне зростання залежить від них, як вважав Кейнс. Ще на початку XX в. американський економіст Джон Бейтс Кларк (1847-1938) припустив, що розмір чистих інвестицій змінюється під впливом обсягів випуску продукції. Для Росії 90-х рр.. це означатиме, що не зниження інвестицій призвело до різкого падіння обсягу ВВП, а, навпаки, різке скорочення останнього зумовило зниження інвестицій. Правда, тоді слід припустити, що для фінансування інвестицій завжди достатньо коштів, що заперечується багатьма економістами.
Інший американський вчений, лауреат Нобелівської премії Джеймс Тобін запропонував так звану q-теорію інвестицій. Згідно їй зазвичай існує q-розрив між відновною вартістю капіталу фірми і її вартістю (точніше, сукупною ціною фірми) на фондовому ринку. Якщо фондова вартість перевищує відновну, то фірма може збільшити свій реальний капітал, випускаючи нові акції під майбутнє збільшення маси свого прибутку. Якщо q має від'ємне значення, то фірмі не слід активізувати свою інвестиційну діяльність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теорія інвестиції "
 1. Терміни і поняття
  теорія інвестицій Теорія раціонування кредитів Модель акселерації інвестиційних процесів q-теорія інвестицій Капітальний (інвестиційний) проект Проектний аналіз Стадії життєвого циклу проекту розрахункові (тіньові) ціни «З проектом - без проекту» Найменші витрати Вартість грошей у часі Майбутня вартість Поточна вартість Складний відсоток Дисконтування
 2. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  теорія цінності вимагає переформулювання закону з метою узгодження його з принципами суб'єктивної цінності. На їх думку, тільки таке формулювання може забезпечити достатньо переконливу доказовість. Але вони не бажають робити підрахунки в грошах, вважаючи за краще користуватися методами дослідження корисності, які вважають можливим способом розрахунок цінності в термінах корисності. У ході
 3. 5. Коріння ідеї стабілізації
  теорія поступається місцем економічної історії.]. Будуючи свої плани, ділова людина неминуче використовує дані, що відносяться до невідомого майбутнього; він розглядає майбутні ціни і майбутні витрати виробництва. Бухгалтерський облік, який намагається визначити результат минулої діяльності, знаходиться в такому ж становищі, оскільки спирається на оцінку основних засобів, запасів та дебіторської
 4. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  теорія і економічна статистика, реєструючи дії інших людей, застосовують терміни підприємець, капіталіст, землевласник, робочий і споживач, вони говорять про ідеальні типи. В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не є живими людьми, яких можна зустріти в реальному житті та історії. Вони являють собою втілення окремих
 5. 5. Конкуренція
  теорія цін марна для вивчення реальної дійсності, тому що вільної конкуренції ніколи не існувало або тому що, принаймні сьогодні, нічого схожого не існує. Всі ці теорії помилкові [Спростування модних доктрин недосконалою і монополістичної конкуренції cм: Хайек Ф.А. Індивідуалізм та економічний порядок. М.: Ізограф, 2000. С. 102 114.]. Вони невірно
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  теорія, за певними ознаками, зараховує до того ж класу, що і його. У живому, що безперервно змінюється ринковому суспільстві завжди існує прибуток, що заробляється ефективними підприємцями. Те, що в ринковій економіці загальна сума збитків перевищує загальну суму прибутків, не зупиняє людини, впевненого у своїй більшої ефективності. Потенційний підприємець не займається
 7. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  теорія була додатком загальної теорії попиту та пропозиції до особливого випадку грошей. Її перевагою була спроба визначити купівельну спроможність грошей за допомогою таких же міркувань, які використовуються для пояснення всіх інших мінових відносин. Її недолік в холістичної інтерпретації. Вона дивилася на сукупну пропозицію грошей в Volkswirtschaft, а не на дії окремих
 8. 10. Сенс грошового відношення
  теорія і стара, і погана. Її аналіз і спростування будуть зроблені в главі, що розглядає цикли виробництва [Cм. с.
 9. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  теорія циклів виробництва. Коли Банк Англії викуповує емітовані банкноти згідно з умовами договору, то він займається не безкорисливим наданням життєво необхідних послуг британцям. Він просто робить те ж саме, що робить будь-яка домогосподарка, яка оплачує магазинні рахунку. Уявлення про те, що виконання центральними банками добровільно взятих на себе зобов'язань є особливим
 10. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідною умовою економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua