Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Проміжний висновок


Як же можна в цілому оцінити розглянуту економічну модель з позицій синтетичної концепції?
Метою є перехід до більш ефективного, ніж капіталізм, способу вироб-ництва. Засобом для цього в теоретичній моделі обрана колективізація засобів виробництва. Вона покликана зробити безпосереднього виробника реальним собст-венником засобів виробництва і усунути психологію найманства.
Слід констатувати, що можливості для вирішення поставлених завдань име-ються. На рівні підприємства ці задачі вирішені майже повністю: трудовий колектив повною мірою володіє всіма правами власника, проблеми розподілу по праці та рівноправності факторів виробництва вирішуються автоматично.
Усунуто експропріацію не-посереднього виробника (якщо вважати, що це? Колектив підприємства) від ре-злиттів його праці, для експлуатації не залишилося місця.
Проблема полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію цих досягнень на рівні конкретного працівника. Не виключена ситуація, особливо на великих підпри-ятиях, відродження протистояння засновника - трудового колективу і рядового ра-ботника. Ця обставина може величезною мірою нівелювати переваги пе-рехода до нового способу виробництва.
В цілому можна зробити висновок, що колективізація власності створює передумови-посиланням для затвердження дійсного рівноправності факторів виробництва та усунутий-ня або суттєвого зниження паразитичного споживання.
У цьому бачиться головна перевага нового способу виробництва перед капіталізмом, при якому ці перед-посилки відсутні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проміжний висновок "
 1. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  проміжні види. Істоти, які, хоча і не володіли розумністю людини, проте були наділені зачатковими елементами логічного міркування. Їх фрагментарна і недосконала логічна функція поступово еволюціонувала від дологический до логічної стадії. Розум, інтелект, логіка суть явища історичні. Нарівні з історією технології існує історія логіки. Ніщо не вказує
 2. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  проміжної роллю грошей, для того щоб зрозуміти: в кінцевому рахунку завжди відбувається обмін економічними благами першого порядку. Але при цьому завжди слід остерігатися ілюзії, яку легко може породити поняття ринку з прямим обміном. Помилкове припущення, що засіб обміну є всього лише нейтральним фактором, якраз зобов'язане своїм походженням і стійкістю неправильної
 3. 2. Капітальні блага і капітал
  проміжними етапами в технологічному процесі, тобто інструментами та напівфабрикатами, або благами, готовими до споживання, які дозволяють людині замінити, не відчуваючи потреби протягом періоду очікування, менш тривалі процеси на більш тривалі. Ці блага називаються капітальними. Таким чином, заощадження і що відбувається в результаті цього накопичення капітальних благ знаходяться біля витоку
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  проміжне винагороду більше не переважує негативну корисність, пов'язану з виконанням додаткової роботи. Громадська думка, обмежене атавістичними уявленнями і засліплене марксистськими гаслами, повільно усвідомлює цей факт. Воно чіплялося і сьогодні чіпляється за звичку розглядати найманого працівника як кріпака, а заробітну плату як капіталістичний
 5. Валовий внутрішній продукт
  проміжну. Кінцевою називається продукція, яка йде в кінцеве споживання і не призначена для подальшої виробничої переробки або перепродажу. Проміжна продукція йде в подальший процес виробництва або перепродаж. Як правило, до проміжної продукції відносять сировину, матеріали, напівфабрикати і т. п. Проте залежно від способу використання один і той же товар
 6. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  проміжних систем або галузей народного господарства (агропромисловий, військово-промисловий комплекси і т.д.) і супермакроекономіку, що пояснює поведінку світового господарства, світової економіки в цілому. Щоб отримати наочне уявлення про багатоярусної структурі побудови економіки, виділимо найбільш характерні її рівні, які можна представити на рис. 2.1. У кожної людини,
 7. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  проміжне споживання на відміну від кінцевого споживання. ВНП на відміну від валового випуску очищений от.промежуточного споживання. Рівень валового випуску, який забезпечується в умовах повної зайнятості, називається рівнем природного випуску. Дефлятор ВНП та індекс цін Інфляція і дефляція ускладнюють розрахунок ВНП, так як даний показник характеризує грошове, тимчасове і
 8. Національне багатство
  проміжного споживання і валового внутрішнього продукту, в тому числі на стадії первинного розподілу і кінцевого використання; - фінансових показників господарської діяльності організацій; - динаміки натуральних і вартісних показників по окремих галузях реального сектора економіки. Таким чином, виникає необхідність розробки системи розрахунку макроекономічних
 9. Висновки
  проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума товарів і послуг кінцевого споживання, вироблена протягом року за допомогою факторів виробництва, що належать даній країні (всередині і за кордоном); - валовий внутрішній продукт (ВВП) - це сума товарів і послуг, скликаних всередині країни
 10. 3. Економічні погляди С.Сисмонди
  проміжних (крім класів капіталістів і робітників) груп населення, насамперед дрібних товаровиробників, що пред'являють значний попит на створений продукт, і в розширенні зовнішніх ринків збуту. І в ув'язненні розгляду даного питання слід сказати, що погляд на причину криз як результату "недоспоживання" існує і донині, правда причини недоспоживання
© 2014-2022  epi.cc.ua