Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТРАНЗИТНИЙ ТОВАРООБОРОТ

форма оптового товарообігу, коли оптова фірма продає товар, відвантажуючи його від постачальника безпосередньо товароотримувачу, минаючи свої склади.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТРАНЗИТНИЙ ТОВАРООБОРОТ "
 1. ТОРГОВІ УГОДИ
  товарообіг і платежі, що регулюють торгово-економічне співробітництво, питання товарообігу, умови і форми
 2. 3.10. 3. Сплата провізних платежів
  транзитним залізницям - з відправника на станції відправлення або з одержувача на станції призначення. При перевезенні через кілька транзитних залізниць допускається оплата за перевезення по одній або декількох транзитним залізницям відправником, а по решті дорогах - одержувачем. Якщо відправник приймає на себе сплату провізних платежів за перевезення по транзитних залізним
 3. 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
  товарообігу можна перевірити і за допомогою визначення критичної точки продажів, яку іноді називають порогом рентабельності. Вона збігається не з тим періодом, коли підприємство починає зазнавати збитків, а з тим відрізком часу, коли отриманий дохід не покриватиме постійні витрати. Критичну точку продажів (Кт) можна розрахувати за формулою Кт=Т * РПС / (Рпр + РПС), або Кт=РПС /
 4. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
  товарообігом розуміється обсяг продажів товарів у вартісному вираженні в усіх ланках в процесі їх економічного руху від виробника до кінцевого споживача. Виділяють наступні напрямки статистичного вивчення товарообігу: 1) оцінка результатів діяльності торгової фірми товарообіг використовується як показник виручки від реалізації товарів, 2) у статистиці рівня життя
 5. Платоспроможність торговельних організацій.
  Товарообігу. Якщо фінансові ресурси у організації обмежені, то вона, в основному, формує простий асортимент. Чим краще фінансове становище організації торгівлі, тим більше можливостей вона має для формування товарних запасів в широкому асортименті і використання різноманітних форм оплати за поставлений товар (передоплата, оплата готівкою, товарний кредит, авансові платежі, прийняття
 6. 3.10 .1. Тарифи. Обчислення провізних платежів і штрафів
  транзитні дороги за перевезення по залізницях країни відправлення і країни призначення - за внутрішнім тарифами, що діють на залізницях цих країн, а за перевезення по транзитних залізницях - по вживаному зацікавленими залізницями для даної міжнародної перевезення транзитному тарифу. Плата за перевезення вантажу обчислюється по найкоротшій відстані, визначеному
 7. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, т . е. скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148} де Т -
 8. III. Управління товарообігом
  товарообігом
 9. Тема 3. Товарообіг організацій торгівлі
  Тема 3. Товарообіг організацій
 10. Глава 5. Товарне забезпечення товарообігу організацій торгівлі
  товарообігу організацій
 11. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
  Товарообігу і середніх товарних запасів. Вплив структури товарообігу на товарооборотність обчислюється за допомогою прийому ланцюгових підстановок, як різниця між умовним оборотністю (при фактичній структурі товарообігу і плановому часу звернення окремих товарів і товарних груп) і плановою. Якщо віднімемо з фактичної товарооборачиваемости умовну, то розрахуємо вплив
 12. 9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію, і фактори, що впливають на їх величину.
  Товарообігу за цей же період; 2) розмір зміни рівня витрат на реалізацію:? Урр=УРротч-УРрбаз де УРротч-рівень витрат на реалізацію у звітному періоді, УРрбаз-рівень витрат на реалізацію в базисному періоді (минулий рік або за планом), 3) темп зміни рівня витрат на реалізацію: УРротч Турра=--- х100; УРрбаз 4) сума абсолютної (Еа) і відносної
 13. 6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання
  товарообігу, випуску продукції, робіт і послуг, витрати на заробітну плату, розрахункові завдання з продуктивності праці, відповідно план містить такі показники: середньооблікова чисельність працівників; середній оборот на одного працівника (продуктивність праці); фонд заробітної плати (в сумі і відсотках до товарообігу); середня заробітна плата на одного працівника. Всі ці
 14. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  товарообігу товарними запасами; 4) аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або страховий обсяг товарних запасів; 2) мінімально допустимий обсяг товарних запасів; 3) максимальний обсяг товарних запасів . До основних
 15. Глава 19. СВІТОВИЙ РИНОК І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  товарообігу на світовому ринку менше, ніж сума товарооборотов всіх національних ринків. Кожен національний ринок є складовою частиною світового ринку тільки в тій мірі, в якій товарні потоки пов'язані з міжнародним розподілом праці, валютними відносинами. Відмінність світового ринку від сукупності національних ринків стане більш виразним при порівнянні світового ВНП з об'ємом
 16. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
  товарообіг в зіставлених цінах. Розглянемо методику розрахунку впливу використання функціонуючих застосованих ресурсів на динаміку цих показників. Вплив зміни ефективності використання конкретного виду застосованих ресурсів на динаміку товарообігу визначається за формулою: а) по основних фондах де? Т1 - сума приросту (зниження) товарообороту за рахунок ефективності
 17. 3.8. Перешкоди до перевезення і видачу вантажу
  транзитних залізницях, то платежі за такими витратами обчислюються згідно з транзитним тарифом, застосовуваним зацікавленими дорогами для даної міжнародної перевезення; якщо ж в транзитному тарифі для таких випадків не передбачена оплата таких витрат, то обчислення платежів по них здійснюється відповідно до внутрішніх правил та тарифами, що діють на відповідних
 18. 3.4. Аналіз загального обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообігу
  товарообігу здійснюється з метою виявлення невідповідності сформованих уявлень в торговому підприємстві про ринок з реальною ситуацією, щоб зробити необхідні зміни, які дозволять збільшити обсяг продажів і прибуток. У ході аналізу визначається правильність оцінки підприємством своїх можливостей і можливостей конкурентів, а також правильність підходів до вимог ринку. Оцінка
© 2014-2022  epi.cc.ua