Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання


Складовою частиною плану економічного і соціального розвитку торговельної організації є план з праці та заробітної плати. У ньому передбачається потреба в кадрах для виконання прогнозних обсягів товарообігу, випуску продукції, робіт і послуг, витрати на заробітну плату, розрахункові завдання з продуктивності праці, відповідно план містить такі показники:
середньооблікова чисельність працівників;
середній оборот на одного працівника (продуктивність праці);
фонд заробітної плати (в сумі і відсотках до товарообігу);
середня заробітна плата на одного працівника.
Всі ці показники перебувають у взаємозв'язку між собою і з товарообігом. Цей взаємозв'язок у формалізованому вигляді може бути представлена наступними формулами:
Т=ПТ * СЧП; ПТ=Т: СЧП; СЧП=Т: ПТ; ЗС=ФЗП: СЧП;
Ур=ФЗП: Т * де ПТ - продуктивність праці (середній оборот на одного працівника?);
СЧП - середньооблікова чисельність працівників;
Т - товарообіг;
ФЗП - фонд заробітної плати;
ЗС - середня заробітна плата на одного працівника;
Ур - рівень витрат на оплату праці у відсотках до товарообігу.
Як видно з наведених формул, співвідношення між товарообігом і продуктивністю праці, фондом заробітної плати і середньої заробітної платою визначаються чисельністю працівників.
Співвідношення фактичних і базисних показників з праці вважаються обгрунтованими, коли:
Iпт> Iзс> Iт> Iфзп> Iсчр,
де Iпт - індекс співвідношення фактичних і базисних показників;
Iзс - індекс середньої заробітної плати;
Iт - індекс товарообігу;
Iфзп - індекс фонду заробітної плати;
Iсчр - індекс середньооблікової чисельності працівників.
Всі показники плану з праці визначаються кожною організацією торгівлі самостійно з урахуванням умов роботи, розширення діяльності, реалізації конкретних інвестиційних проектів та інших факторів.
Основними завданнями планування показників з праці є забезпечення випереджаючого темпу зростання продуктивності праці в порівнянні з темпом зростання середньої заробітної плати та зниженням на цій основі рівня витрат на оплату праці при одночасному підвищенні якості торговельного обслуговування.
Вихідними передумовами для розробки плану по праці служать:
? прогнозовані обсяги господарської діяльності (обсяг товарообігу, випуску продукції, вантажообігу та ін.);
? план розвитку матеріально-технічної бази організації (введення в дію нової торговельної мережі, зміна режиму роботи, товарної спеціалізації діючих магазинів, окремих структурних підрозділів, впровадження прогресивних технологій продажу та торговельного обслуговування та ін.);
? план заходів щодо впровадження наукової організації праці;
? трудовий кодекс Республіки Білорусь та інші нормативні документи з питань праці та заробітної плати;
? аналіз і оцінка показників з праці та заробітної плати за поточний і звітний роки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання "
 1. Запитання для самоперевірки
  1. Що таке бізнес-план? 2. Для яких чотирьох категорій учасників бізнес-процесів призначений бізнес-план? 3. У чому полягає головне призначення бізнес-плану в розвиненій ринковій економіці? 4. Які питання треба обов'язково включати в бізнес-план, а яких слід уникати при його складанні? 5. Які розділи входять у зміст бізнес-плану? 6. Назвіть вісім різновидів
 2. Податки та доходи населення
  В даний час, як і минулого року, вирішальна роль у стимулюванні економічного зростання належить сукупному попиту, в тому числі доходам населення . Вони росли досить високими темпами, про що сказано вище. Однак за цими цифрами ховається і цілий ряд протиріч, які вимагають до себе досить серйозної уваги. Разом із зростанням нарахованої реальної заробітної плати реально
 3. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 4. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  Інтелектуальний потенціал є найбільш значущим ресурсом, що забезпечує ефективність наукових досліджень. У цьому зв'язку аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації,
 5. Д.), ніж школи в рай-онах з переважно білим населенням. Точно так же протягом багатьох
  д.), ніж школи в рай-онах з переважно білим населенням. Точно так же протягом багатьох років школь-ні викладачі не рекомендували дівчатам природничі й математи-етичні курси, хоча, можливо, ці предмети мали набагато більшої ринкової цінністю, ніж гуманітарні знання. Якби ми мали можливість оцінити не тільки кількість, але і якість освіти, цілком імовірно,
 6. Саме величина доходу пояснює, чому хтось живе в особняку, [меет лімузин і відпочиває на Французькій Рив'єрі, в то
  Саме величина доходу пояснює, чому хтось живе в особняку, [меет лімузин і відпочиває на Французькій Рив'єрі, в той час як інші ютят-: я в маленьких квартирках, їздять на автобусі, а відпустку проводять на задніх; злодіїв своїх будинків. У чому причина величезних відмінностей у заробітній платі? Відповідь пропонує нам-еоклассіческая теорія ринку праці (гл. 18), відповідно до якої рівень
 7. ГЛАВА 8. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС-ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Одним з важливих розділів сучасної СНР є міжгалузевий баланс виробництва і використання товарів і послуг (МОБ). МОБ деталізує рахунки товарів і послуг, виробництва і утворення доходів, операцій з капіталом; відображає процеси, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку економіки, дозволяє проводити системний рахунок основних показників СНР та аналіз взаємозв'язків між галузями економіки,
 8. Оборотний капітал (оборотні фонди)
  Поряд з основним капіталом функціонує і оборотний капітал, що витрачаються на наймання робочої сили і купівлю предметів праці (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів), які в процесі виробництва повністю переносять свою вартість на готову продукцію (входять в її вартість). Предмети праці переносять свою вартість на знову створюваний продукт повністю. Що стосується робочої
 9. 11.3. Планування аналітичної роботи
  Види планів аналізу. Комплексний план аналізу та його зміст. Тематичний план і його зміст. Важливою умовою, від якого залежить дієвість і ефективність АХД, є планомірний характер його проведення. Тому на кожному підприємстві вся робота з проведення аналізу повинна плануватися. На практиці можуть складатися наступні плани: комплексний план аналітичної роботи
 10. Якщо це дискримінаційний-ве перевагу стійко, успіх ресторанів з офіціантами-блондинами аж ніяк не гарантований,
  Якщо це дискримінаційний - ве перевагу стійко, успіх ресторанів з офіціантами-блондинами аж ніяк не гарантований, незважаючи на низькі витрати на заробітну плату. Тобто якщо споживачі мають дискримінаційними уподобаннями, ринок в умовах конкуренції сумісний з дискримінаційним відмінністю в заробітній платі. В еко-номіці з такого типу дискримінацією можуть співіснувати два
 11. Дискримінація відображає передбачається-гжденность деяких людей проти певних суспільних груп.
  Дискримінація відображає передбачається-гжденность деяких людей проти певних суспільних груп. Хоча ^ судження дискримінації викликає бурю емоцій, економісти прагнуть про-- вити максимум об'єктивності і розділити міфи і реальність. Дискримінація - має місце в тих випадках, коли ринок пропонує различ-ні можливості індивідам, відрізняю-щимся тільки по расової чи етнічної
 12. Форми і види заробітної плати
  . Вчені-економісти виділяють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це сума грошей, одержувана за виконання деякої трудової послуги. Реальна заробітна плата виражається в тій кількості товарів, які можуть бути куплені на номінальну заробітну плату. У реальній заробітній платі проявляється купівельна спроможність, яка залежить від рівня цін в
 13. Контрольні питання
  1. У яких міжнародних умовах виник «план Мар-Шалла» і на вирішення яких завдань він був направлений? 2. Які механізм здійснення «плану Маршалла» і його значення для відновлення економіки повоєнної Європи? 3. Які основні елементи переходу до соціального ринкового господарства? 4. Яку роль зіграв «план Маршалда» у розвитку європейського
 14. Солідарна заробітна плата
  Враховуючи, що ринок праці складається з безлічі секторів, на кожному з яких встановлюється свій рівень заробітної плати , виникає проблема вибору ступеня її диференціації. В останні роки отримує певну підтримку політика солідарної заробітної плати, в основу якої закладено принцип «рівна заробітна плата за рівну працю», провідний фактично до скорочення розриву в рівнях оплати
 15. Глава 17ю Людський капітал і профспілки
  У 1984 р. промислові робітники - члени профспілковим-Юзов заробляли на 19% більше робочих, в про-фсоюзах НЕ состоявшіх1. Зарплата чоловіків - випу-скніков коледжу була в 2 з гаком рази вище, ніж у тих, хто закінчив лише початкову школу, амужчіни у віці від 45 до 49 років заробляли в3 з липшим рази більше молодих людей в возрастеот 18 до 24 лет2. У даний главі досліджується товліяніе, яке
 16. Припустимо, що ринкова заробітна плата збирачів яблук становить $ 500 на тиждень.
  Припустимо, що ринкова заробітна плата збирачів яблук становить $ 500 на тиждень. У цьому випадку перший працівник, найнятий фірмою, приносить $ 500 прибутку (дохід $ 1000 мінус заробітна плата $ 500), другий працівник - $ 800 додаткового доходу, або $ 300 прибутку; третій працівник - $ 600 додаткового доходу, або $ 100 прибутку. Однак чет-верте працівник принесе тільки $ 400 доходу.
© 2014-2022  epi.cc.ua