Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію, і фактори, що впливають на їх величину.


Основними показниками, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію є:
1) сума і рівень витрат на реалізацію:
? Рр
Урр=--- * 100;
Т
де? Рр-сума витрат на реалізацію за період, Т - обсяг товарообігу за цей же період;
2) розмір зміни рівня витрат на реалізацію:
? Урр=УРротч-УРрбаз
де УРротч-рівень витрат на реалізацію у звітному періоді, УРрбаз-рівень витрат на реалізацію в базисному періоді (минулий рік або за планом);
3) темп зміни рівня витрат на реалізацію:
УРротч
Турра=--- х100;
УРрбаз
4) сума абсолютної (Еа) і відносної економії (Ео) витрат на реалізацію:
Еа=? Рротч-? Ррбаз,

Тотч * УРрбаз
Ео=? Рротч ---,
або

=? Ррбаз * Дт
Ео=? Рротч ---,
Ео=Тотч *? УРр/100,
де Дт-темп зміни або ступінь виконання плану обсягу товарообігу.


Сума відносної економії витрат обігу може розраховуватися одним з трьох способів.
На суму і рівень витрат на реалізацію впливають зовнішні і внутрішні чинники. Серед зовнішніх факторів, що роблять визначальний вплив, можна виділити:
- обсяг виробництва товарів,
- життєвий рівень населення,
- рівень цін на товари,
- рівень цін і тарифів на послуги і роботи.
До внутрішніх факторів належать:
- обсяг товарообігу,
- асортиментна структура товарообігу,
- оборотність товарів,
- цінова політика організації торгівлі,
- продуктивність і інтенсивність праці торгових працівників,
- стан та ефективність використання матеріально-технічної бази організації торгівлі,
- організація та технології руху товарів,
- форми і методи продажу товарів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію, і фактори, що впливають на їх величину. "
 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  показників, що характеризують динаміку і структуру МЕВ країни і роль їх в її економіці. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇН - міцна господарська взаємозв'язок країн на основі МЕВ та взаємодії національних
 2. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні - динаміка структури балансу - вплив динаміки окремих
 3. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт зносу основних фондів на початок року розраховується за формулою: {foto123} Станом на певну дату коефіцієнт зносу
 4. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність
 5. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів: {foto136} Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, тобто він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в
 6. 9.2 Показники рівня використання оборотних фондів
  показники: коефіцієнт використання, коефіцієнт розкрою, вихід продукту (по-луфабріката), коефіцієнт вилучення продукту з вихідної сировини. Коефіцієнт використання характеризує ступінь використання сировини і матеріалів і визначається відношенням корисного витрати (маси, теоретичного витрати) до норми витрати матеріалів, встановленої на виготовлення одиниці продукції (роботи). Витратний
 7. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  показників чисельності на початок і кінець періоду: середня арифметична показників чисельності де SH і SK - чисельність населення на початок і кінець року відповідно. Якщо відомі дані про чисельність населення на кілька равностоящих дат, то середню чисельність населення за період можна розрахувати за формулою середньої хронологічної для моментних рядів: середньої
 8. Витрати. Угруповання витрат
  стані; 3) витрати на освоєння природних ресурсів; 4) витрати на наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки; 5) витрати на обов'язкове і добровільне страхування; 6) інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією. Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, поділяються на: 1) матеріальні витрати; 2) витрати на оплату праці; 3) суми
 9. 31. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки: ВВП, ВНП
  показники стану економіки, її динаміки, а також враховувати ефект від здійснюваних заходів. ВНП відображає сукупну вартість обсягу благ, вироблених в національній економіці, на певному часовому проміжку, зазвичай за рік. Показник ВНП відображає такі особливості, як: 1) ліквідація повторного рахунку; 2) використання фінансового вираження результатів діяльності
 10. ТЕМА 7. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ
  динаміку цін. У даній темі ми повною мірою розглянемо класичну форму ринкових відносин і закон їх вдосконалення. Нам стануть зрозумілі внутрішні сили ринку, здатні як посилити, так і паралізувати його творчу
 11. Фактори, що впливають на динаміку безробіття
  показник очікуваних темпів інфляції. По-друге, включають показник шокових змін пропозиції. По-третє, враховують вже усвідомлений факт, що економіка може виходити на рівень повної зайнятості (природний рівень безробіття) за будь-яких темпах інфляції, що в тривалому періоді інфляція і безробіття не кореспондують один з одним. 4. Організаційно-економічні фактори - зміни
 12. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  фактори, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 13. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  показники застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп: характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва та інвестиційних проектів; характеризують рентабельність продажів; характеризують прибутковість капіталу та його частин. Всі ці показники можуть
© 2014-2022  epi.cc.ua