Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Фактори, що впливають на динаміку безробіття


Серед факторів, що впливають на динаміку безробіття, основними є наступні:
1. Демографічні чинники - зміна частки економічно активного населення в результаті зрушень у рівні народжуваності, смертності, статево-віковою структурою населення, середньої тривалості життя, у напрямах і обсягах міграційних потоків.
2. Техніко-економічні фактори - темпи і напрямки НТП, що зумовлюють економію робочої сили. Руйнування наукомістких РОСІЙСЬКИХ виробництв, проведення конверсії без урахування економічних і соціальних наслідків на всіх рівнях створили загрозу масового банкрутства підприємств і лавиноподібного вивільнення робочої сили.
332 Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки
3. Економічні фактори - стан національного виробництва, інвестиційної активності, фінансово-кредитної системи, рівень цін та інфляції. За сформульованому А. Оукен закону існує негативний зв'язок між рівнем безробіття і обсягом ВНП, кожен «сплеск» безробіття пов'язаний зі зниженням реального обсягу ВНП.
Рівень безробіття UL,%, визначається за формулою:
UL=
/ V
де Nu - чисельність безробітних, N - чисельність робочої сили.
У світовій практиці для підрахунку економічних втрат від безробіття Пі використовується закон Оукена:
Пі=ВНПп-ВНЛФ,
де ВНПП, ВНПФ - відповідно потенційний і фактичний валовий національний продукт.
Відповідно до закону Оукена підвищення фактичного рівня безробіття понад природного її рівня на 1% означає відставання фактичного ВНП від потенційного на 2,5%; 2,5 - коефіцієнт Оукена:
П
п 100
де іЬф - фактичний, UL - природний рівень безробіття.
Різниця між фактичним і природним рівнем безробіття характеризує рівень кон'юнктурної безробіття.
Існує взаємозв'язок безробіття та інфляції, вперше зафіксована в 50-ті роки А. Філліпсом у вигляді кривої (рис. 13:3).
Крива Філіпса характеризує зворотний взаємозв'язок між темпами інфляції та часткою безробіття: чим вище темпи інфляції, тим нижча частка безробітних. Втручання держави може знизити рівень безробіття, розширюючи сукупний попит. Виникає при цьому напруженість на ринку праці сприятиме зростанню заробітної плати, цін, отже, і розгортання інфляції. Для зниження інфляції необхідно проводити політику обмеження попиту, що призводить до згортання виробництва, зростання безробітних.
Збільшення останніх стає платою суспільства за реалізацію антиінфляційної політики.
2. Економічна нестабільність і безробіття
333
с; до
f §
is
Рівень безробіття Рис. 13.3. Крива А. Філліпса
Сучасна крива Філліпса, використовувана в різних країнах в різний час, відрізняється від розглянутої, по-перше, тим, що темпи приросту номінальної заробітної плати включають показник очікуваних темпів інфляції. По-друге, включають показник шокових змін пропозиції. По-третє, враховують вже усвідомлений факт, що економіка може виходити на рівень повної зайнятості (природний рівень безробіття) за будь-яких темпах інфляції, що в тривалому періоді інфляція і безробіття не кореспондують один з одним.
4. Організаційно-економічні фактори - зміни організаційно-правових форм підприємств, які у ході приватизації держвласності, акціонування підприємств, структурної перебудови, істотно впливають на безробіття, тому що підсилюють процеси виштовхування працівників з даного виробництва та тяжіння в Інші виробництва, в інші місцевості, т. е. коливання ринку праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактори, що впливають на динаміку безробіття "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  чинник формування зайнятості - інвестиції оптимальних розмірів. На цьому шляху гарні всі засоби, але особливо результативна з погляду перспектив розширення зайнятості організація різноманітних громадських робіт, аж до будівництва пірамід, палаців, храмів і навіть риття і закапування канав; - повинна бути гнучкою політика заробітної плати. Представники монетаристської школи досліджували
 2. Висновки
  впливають на динаміку безробіття, наступні: демографічні, техніко-економічні, економічні (закон А. Оукена, рівень безробіття, крива А. Філліпса), організаційно-економічні. 9. Методи боротьби з безробіттям: обмеження народжуваності (Т. Мальтус), зниження заробітної плати (А. Пігу), громадські роботи (Дж. Кейнс), антиінфляційна політика (монетаристи) і ін 10. Інфляція -
 3. Висновки
  впливають на динаміку безробіття, наступні: демографічні, техніко-економічні, економічні (закон А. Оукена, рівень безробіття, крива А. Філліпса), організаційно-економічні. 9. Методи боротьби з безробіттям: обмеження народжуваності (Т. Мальтус), зниження заробітної плати (А. Пігу), громадські роботи (Дж. Кейнс), антиінфляційна політика (монетаристи) і ін 10. Інфляція -
 4. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  факторів, що впливають на ефективний попит, що й забезпечує стійкість економіки. У числі послідовників Кейнса - такі представники неокейнсі-анства, як Рой Харрод, Ніколас Калдор, Овсій Домар, Елвін Хансен, Джоан Робінсон. Не тільки спираючись на теорію Кейнса, а й критикуючи її за статичність, тобто орієнтацію на кількісні залежності простого відтворення, вони концентрують
 5. Тема 48. ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ
  факторів, які роблять їх самої нестійкою частиною сукупного попиту (рис. 48.1). 2. Роль інвестицій у встановленні макроекономічної рівноваги. Зростання інвестиційної активності на ринку веде до створення нових робочих місць, а отже, до розширення зайнятості та скорочення безробіття. Однак цей процес не безмежний, оскільки якщо перейти якийсь поріг оптимальності, то можна отримати
 6. § 34. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання
  фактори, що їх визначають. Структура доходів сім'ї та їх використання Зміни реальної заробітної плати і фактори, що їх визначають. Динаміка реальної заробітної плати виявляється за допомогою індексу вартості життя, що визначається шляхом зіставлення суми, виплаченої працівниками за придбання необхідних засобів до існування. Оскільки заробітна плата - це перетворена форма вартості
 7. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  фактори, які допомагають досягти максимального прибутку, а це дозволяє більш раціонально пристосувати структуру виробництва до складу суспільних потреб. Розподільна функція пов'язана з тим, що ціни відображають рівень доходів продавців і покупців. При ринковому рівновазі ціни забезпечують збалансованість попиту і пропозиції окремих товарів, а також всіх доходів і суми цін
 8. Глосарій
  факторами виробництва, розташованими в гра-ницах національної економіки, незалежно від їх належності. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП). Grossnational product (GNP). Ринкова вартість товарів іпослуг, вироблених протягом даного періоду фактораміпроізводства, що належать громадянам даної країни, незалежно від їх місцезнаходження. Номінальний ВНП з-міряє вартість продукції в
 9. Питання до іспиту
  фактори його визначають. 17. Еластичність пропозиції та фактори що його визначають. 18. Теорія споживчої поведінки. Крива байдужості та бюджетна лінія. 19. Підприємництво і його роль в ринковій економіці. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. 20. Фірма та її функції. Трансакційні витрати. Способи розширення фірми: горизонтальна інтеграція,
 10. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  факторну модель економічного зростання, що отримала назву виробничої функції або моделі Кобба-Дугласа і згодом вдосконалену в роботах Роберта Солоу, Джеймса Міда, Яна Тінбергена та інших вчених. Неокласичні моделі зростання долали ряд обмежень кейнсіанських моделей і дозволяли більш точно описувати особливості макроекономічних процесів, а економічне зростання
© 2014-2022  epi.cc.ua