Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

3.4. Аналіз загального обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообігу

Аналіз роздрібного товарообігу здійснюється з метою виявлення невідповідності сформованих уявлень в торговому підприємстві про ринок з реальною ситуацією, щоб зробити необхідні зміни, які дозволять збільшити обсяг продажів і прибуток. У ході аналізу визначається правильність оцінки підприємством своїх можливостей і можливостей конкурентів, а також правильність підходів до вимог ринку.
Оцінка досягнутих результатів є основою планування організації роздрібної реалізації товарів. Вона дозволяє визначити оптимальний план збуту, дає можливість керівникам торговельних підприємств уникнути непередбачених проблем, передбачити основні зміни на ринку продажів і нести необхідні уточнення до плану роздрібного товарообігу. Такий аналіз роздрібного товарообігу дозволяє оцінити ефективність роботи торгового підприємства в цілому і кожного відділу, секції, працівника окремо з точки зору виконання поставлених завдань і може бути використаний в якості основи для прогнозних розрахунків.
У процесі аналізу роздрібного товарообігу можна отримати відповіді на такі питання:
Чи були цілі, завдання та основні напрями реалістичні?
Чи були реалістичні масштаби, обсяги?
Чи правильно було поставлено завдання щодо широкої реалізації продукції в світлі змін на ринку збуту?
Чи правильно були вивчені сильні і слабкі сторони діяльності торгового підприємства (фірми), наявні проблеми, можливості та протидії конкуруючих фірм?
Чи були реалістичними встановлені норми прибутку, і наскільки вони виконані?
Чи були прийнятними кінцеві основні напрямки діяльності в області організації закупівель, збуту та ринкової кон'юнктури, чи слід керуватися ними надалі або їх необхідно змінити в майбутньому?
Чи були правильними припущення про частку ринку, що належить підприємству; зайнятому на ньому положенні; діях з боку конкурентів і заходи, що вживаються у відповідь?
Чи були виділені найбільш ефективні сегменти споживчого ринку?
В яких відділах, секціях не досягнуть план реалізації, і чи правильно він виконувався?
Чи були ефективними заходи щодо поліпшення управління діяльністю і підвищенню трудової активності?
Чи є необхідність у зміні або пере9ріентаціі довгострокових і середньострокових планів реалізації продукції?
Вивчення розвитку роздрібного товарообігу ведеться з використанням оперативного щоденного обліку відповідних планових матеріалів, вибіркових обстежень, опитувань експертів та торгових агентів, даних інвентаризацій і періодичних видань, статистичної звітності.

Методика економічного аналізу роздрібного товарообігу включає:
1) вивчення виконання плану роздрібного товарообігу в цілому по підприємству і в розрізі структурних підрозділів; вивчення роздрібного товарообігу за складом (продаж населенню і підприємствам, установам та організаціям); по окремих організаційних форм роздрібної торгівлі (стаціонар, пересувна, посилкової); по застосовуваних методів продажу (самообслуговування, традиційні методи, із застосуванням автоматів, по каталогах, попередніми замовленнями, продаж за готівкові та безготівкові рублі і т . д.); дослідження впливу найважливіших факторів на обсяг роздрібного товарообігу (товарне забезпечення, в тому числі по постачальникам, виконання договірних зобов'язань, наявність необхідних товарних запасів, рівня товарооборачиваемости, вивчення споживчого попиту, цін, вдосконалення організаційних форм і форм продажу, підвищення продуктивності праці, обгрунтованість торгових надбавок, зміну торговельних площ і чисельності працюючих і т. д.);
2) побудова індексного ланцюжка взаємозв'язку показників;
3) виявлення внутрішніх резервів розширення роздрібної торгівлі, збільшення обсягу товарообігу і поліпшення його асортиментної структури.
Аналіз роздрібного товарообігу проводиться у фактичних і порівнянних цінах в наступній послідовності:
а) вивчається обсяг роздрібного товарообігу, динаміка, склад, структура в цілому по торговому підприємству і в розрізі підвідомчих підрозділів, за методами продажу, в розрізі асортиментної структури товарообігу;
б) будується індексна ланцюжок взаємозв'язку показників;
в) робиться факторний аналіз;
г) виявляються резерви росту;
д) визначаються можливості обліку невикористаних резервів при плануванні обсягу реалізації на майбутній період.

Розвиток роздрібного товарообігу оцінюється із застосуванням таких видів аналізу:
аналізу по тимчасових рядах;
оперативного;
порівняльного;
стратегічного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Аналіз загального обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообігу "
 1. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
  аналізу розміру грошових витрат населення на придбання товарів і для оцінки рівня індивідуального споживання; 3) при розрахунку ВВП за напрямками кінцевого використання в макроекономічній статистиці товарообіг є базою при визначенні витрат домашніх господарств на кінцеве споживання. Структура товарообігу вивчається за кількома напрямками: 1) по
 2. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
  Обсягу, структури, товарообігу і середніх товарних запасів. Вплив структури товарообігу на товарооборотність обчислюється за допомогою прийому ланцюгових підстановок, як різниця між умовним оборотністю (при фактичній структурі товарообігу і плановому часу звернення окремих товарів і товарних груп) і плановою. Якщо віднімемо з фактичної товарооборачиваемости умовну, то
 3. 9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію, і фактори, що впливають на їх величину.
  Обсяг товарообігу за цей же період; 2) розмір зміни рівня витрат на реалізацію:? Урр=УРротч-УРрбаз де УРротч-рівень витрат на реалізацію у звітному періоді, УРрбаз-рівень витрат на реалізацію в базисному періоді (минулий рік або за планом), 3) темп зміни рівня витрат на реалізацію: УРротч Турра=--- х100; УРрбаз 4) сума абсолютної (Еа) і відносної
 4. 10.5. Планування та прогнозування доходів торгівлі
  аналізу валового доходу; - облік можливих резервів збільшення доходу. З цією метою застосовуються такі методи: 1. метод техніко-економічних розрахунків; 2. розрахунково-аналітичний метод; 3. економіко-статистичні методи (ковзної середньої, коефіцієнта еластичності доходу від товарообігу та ін.); 4. економіко-математичні методи; 5. виходячи з потреб в прибутку. Пояснення. 1.
 5. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
  аналізу виконання умов договору. Даний аналіз здійснюється за допомогою індексного методу. При цьому стоятся наступні індекси: 1) індивідуальний індекс виконання договірних зобов'язань одного товару: {foto158} де qiФ, qiД - кількість поставленого i-го товару фактично і за договором. На основі даного індексу можна розрахувати абсолютний розмір відхилення поставки від умов
 6. 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
  обсягу означає для підприємства різке зниження платоспроможності і ймовірність
 7. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або страховий обсяг товарних запасів; 2) мінімально допустимий обсяг товарних запасів; 3) максимальний обсяг товарних запасів . До основних показників статистики товарних запасів
 8. Метод аналізу постачальників на основі АВС (АВСD) - аналізу.
  Аналізу обумовлена тим, що число постачальників у сучасної торговельної організації становить кілька сотень, а часом і тисяч, причому з деякими з них організація працює на постійній основі, а з деякими час від часу. Принципи проведення АВС-аналізу постачальників аналогічні АВС-аналізу асортименту і товарних запасів. Показником для віднесення до груп А, В і С є частка
 9. Аналіз по тимчасових рядах.
  Аналізованому періоді обсягу реалізації (qi0 - в базовому періоді за ie кількість років; qi1 - у звітному періоді за ie число років) і цін на продані товари (Рiо - в базовому періоді за ie кількість років; Рi1 - у звітному періоді за ie число років); n - число років: Iqp=Обов'язковою умовою достовірності побудованих часових рядів є вираз товарообігу в однакових (порівнянних) цінах,
 10. 10.3. Джерела утворення доходу від реалізації. Економічна сутність і функції торгових надбавок
  аналізу доходу від реалізації або доходу: - визначити виконання плану по ДРТ і його динаміку в цілому по підприємству і по структурних підрозділах; - встановити причини зростання (зниження) ДРТ; - виявити за рахунок яких товарів і товарних груп відбулося зростання (зниження) суми і рівня валового доходу; - визначити вплив основних факторів на величину доходу; - провести аналіз по місяцях,
 11. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
  аналіз ефективності використання ресурсів з метою виявлення невикористаних резервів. Як відомо, основними показниками оцінки діяльності торгових організацій є прибуток і товарообіг в зіставлених цінах. Розглянемо методику розрахунку впливу використання функціонуючих застосованих ресурсів на динаміку цих показників. Вплив зміни ефективності використання
 12. 20.4. Асссортіментная політика підприємства та її вплив на формування прибутку
  аналізованому підприємстві зміна структури реалізації продукції сприяла збільшенню суми прибутку на 536 млн руб, так як в загальному обсязі реалізації збільшилась питома вага високорентабельних видів продукції. Щоб встановити, які конкретно відбулися зміни в асортиментній політиці підприємства, необхідно провести більш детальний аналіз структури продажів з урахуванням рівня прибутковості
 13. 4.5. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости.
  Аналіз їх стану та ефективності використання. Мета аналізу полягає у виявленні причин і наслідків зміни товарних запасів та швидкості їх обігу, виявлення невикористаних можливостей підвищення ефективності їх використання. Завдання аналізу товарних запасів: - визначення рівня забезпеченості організації торгівлі необхідними товарними ресурсами; оптимальності їх розміщення,
© 2014-2022  epi.cc.ua