Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

10.3. Джерела утворення доходу від реалізації. Економічна сутність і функції торгових надбавок


Джерела утворення доходу:
* в роздрібній торгівлі:
- торговельні надбавки, що встановлюються у відсотках на оптову ціну товарів
- торгові знижки з роздрібної ціни товару, вони встановлені на товари, що реалізуються по фіксованих роздрібних цінах (хліб масових сортів - 10% (для споживкооперації - 15%), біла горілка і спирт - 12% (18%), тютюнові вироби - 22%, цукор-пісок - 13%). Знижки так само призначені для покриття витрат і отримання прибутку.
- Комісійні винагороди за реалізацію товарів в комісійних магазинах і відділах
* в оптовій торгівлі:
- оптові надбавки - призначені для покриття витрат оптових організацій при реалізації товарів зі складів і отримання прибутку
- доходи від торгово-посередницьких операцій - зокрема за дилерськими угодами і при реалізації товарів на умовах консигнації (продавці товарів надають оптової організації певний відсоток з вартості реалізованих товарів)
- доходи від надання додаткових послуг роздрібної торгівлі або виробничим підприємствам
* общепит:
- торговельні надбавки
- торгові знижки
- націнка на продукцію власного виробництва і частина покупних товарів, призначена для покриття витрат виробництва; розміри націнок залежать від категорії підприємства громадського харчування:
* підприємство-люкс (націнка не більше 200-250%)
* вищої категорії (150-200%)
* першої категорії (120-150%)
* другої категорії (50-100%)
* третьої категорії (30-60%)
З ростом добробуту зростають вимоги до якості торговельного обслуговування, що веде до зростання частки торгових надбавок у ціні товару. У розвинених країнах частка оптово-збутових і торговельних надбавок у ціні товару становить у середньому 15-70%, а за престижним товарам продажна ціна може перевищувати покупну в 2-10 разів.
Сума торгової надбавки в роздрібній торгівлі визначається шляхом множення відпускної ціни підприємства-виробника без ПДВ на норму торгової надбавки і розподілу результату на 100.
Розміри торговельних надбавок встановлюються у% до відпускних цін без ПДВ, розміри торговельних знижок - у% до фіксованої роздрібної ціни.
ПРИКЛАД: Ціна виробника товару становить 100 р. за одиницю, торгова надбавка - 30%, податок на додану вартість - 10%.
Сума ПДВ=100 0, 1=10 р.
Відпускна ціна підприємства-виробника з урахуванням ПДВ=100 + 10=110 р.
Сума торгової надбавки==30 р.
Роздрібна ціна без ПДВ=100 + 30=130 р.
ПДВ==13 р.
Продажна ціна товару (роздрібна ціна з ПДВ)=130 + 13=143 р.
Сума ПДВ, що сплачується магазином=13 - 10=3 р.
В даний час граничні розміри торговельних надбавок встановлюються як правило, тільки на соціально значущі товари. По інших же торгова та оптова надбавки граничним розміром не обмежуються і формуються з урахуванням що складається в період реалізації кон'юнктури рику.
Таким чином, по своїй суті оптова та торгова надбавки, а також торгова знижка призначені для покриття витрат на реалізацію товарів торговельними організаціями, сплати всіх установлених податків та неподаткових платежів та отримання прибутку.
Торгівельні надбавки та знижки виконують облікову, розподільчу і стимулюючу функції.
В якості економічної категорії торгова надбавка є ціною за послуги, що надаються торгівлею галузях матеріального виробництва з реалізації продукції. У цьому полягає основне призначення торгових надбавок.
В умовах формування ринкових відносин підвищується роль ціни і такого її елемента, як торгова надбавка (знижка), що відображає госпрозрахункові інтереси торгових організацій.
На зміну рівня доходу істотний вплив робить зміна структури товарообігу (збільшення частки товарів з більш високим рівнем торговельних надбавок веде до підвищення середнього рівня валового доходу, і навпаки), яке визначають способом відсоткових чисел із застосуванням прийому абсолютних різниць.
При поставці борошна, крупи, масла тваринного і деяких інших товарів в розфасованому вигляді постачальники можуть стягувати з магазинів націнку за їх попередню розфасовку. У зв'язку з цим збільшення або зменшення обсягу поставки товарів у розфасованому вигляді надає певний вплив на валовий дохід. Вплив зазначеного фактору на реалізовані торгові надбавки, також як і попереднього, визначають прямим рахунком.
При покупці товарів через оптові підприємства та інших посередників торговельне підприємство віддає їм частину торговельної надбавки, що зменшує його валовий дохід. Вплив зміни звенности руху товару на валовий дохід вивчають за договорами поставки товарів, рахунками-фактурами і даними обліку надходження товарів. У зв'язку з тим, що існують певні розбіжності у формуванні цін на товари, що поставляються з різних джерел, доцільно організувати облік валових доходів залежно від того, по яких каналах надходить товар на торговельне підприємство для його подальшої реалізації кінцевому споживачеві.
Між торгової знижкою і торговельною надбавкою існує взаємозв'язок. Тому величину торгової знижки, а значить, і рівень доходу, можна визначити виходячи з торговельної надбавки і, навпаки.
,,
Де Тс - розмір торговельної знижки, виражений у відсотках до роздрібної ціни, Тн - розмір торговельної надбавки, виражений у відсотках до відпускної ціни.
. Середній рівень торговельної надбавки визначити шляхом розрахунку середньої арифметичної зваженої за формулою:
або,
де - середня арифметична зважена;
- конкретні величини варіантів ознаки х;
- ваги (f) відповідних величин.

10.4. Аналіз доходів організації торгівлі
Таблиця 10.2 -. Виконання плану за звітний рік і загальна динаміка доходу від реалізації універмагу «Полісся», млн.р.


Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення від У% до минулого року
план фактично % виконання плану плану минулого року
1 2 3 4 5 6 7 8
Роздрібний товарообіг:

-в діючих цінах

-в порівнянних цінах
 

(
(


(
   
Дохід від реалізації товарів:

-в діючих цінах

-в порівнянних цінах
(
(


(
   
Середній рівень доходу ,% до товарообігу      

- 

-
Середньооблікова чисельність працівників, чол.         
Доходи на 1 працівника

           

Таблиця 10.3 - Виконання плану доходу від реалізації універмагу «Полісся» по місяцях, кварталах і півріччях за звітний рік, млн.р.


Періоди Роздрібний товарообіг в діючих цінах Дохід від реалізації Середній рівень доходу,% до обороту
план факт відхилення від плану % виконання плану план факт відхилення від

плану
% виконання

плану
план факт відхилення

від плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Таблиця 10.4. Виконання плану доходу від реалізації структурними підрозділами універмагу «Полісся» за звітний рік, млн.р.


Структурні підрозділи Роздрібний товарообіг в діючих цінах Дохід від реалізації, сума Середній рівень доходу,% до обороту Відхилення від плану за сумою доходу
план факт відхилення від плану % виконання плану план факт % виконання плану план факт відхилення від плану всього в т. ч. за рахунок зміни
Обсягу товарообігу (гр.4 (гр.9: 100) рівня доходу (гр.3 (гр.11: 100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Таблиця 10.5 - Виконання плану доходу від реалізації товарів в асортиментному розрізі універмагу «Полісся» за звітний рік, млн.р.
Табліца10.6. Розрахунок впливу факторів на виконання плану доходу універ
Товарні групи Роздрібний товарообіг в діючих цінах Дохід від

реалізації

сума
Середній рівень доходу,% до обороту Відхилення від плану за сумою доходу
план факт відхилення від плану % виконання плану план факт % виконання плану план факт відхилення від плану всього в т.ч. за рахунок зміни
обсягу товарообігу (гр.4 (гр.9: 100) рівня доходу (гр.3 (гр.11: 100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

рмага «Полісся» за звітний рік, млн.р.

Фактори Вплив на виконання плану доходу Фактори Вплив на виконання плану доходу
розрахунок сума розрахунок сума
Зміна обсягу товарообігу в діючих цінах     Зміна обсягу товарообігу в діючих цінах    
Зміна середнього рівня доходу від реалізації товарів,% до обороту     Зміна середнього рівня доходу,% до обороту    
ВСЬОГО (   ВСЬОГО (  

Таблиця 10.
7 Розрахунок впливу зміни структури роздрібного товарообігу на динаміку доходу універмагу «Полісся»

Товарні групи Фактичний питома вага в роздрібному товарообігу,% Фактичні рівні доходу за минулий рік,% до обороту Процентні числа

(гр.5 (гр.4)
Вплив зміни структури товарообігу на середній рівень доходу,% до обороту

(підсумок гр.6 (100)
минулий рік звітний рік відхилення в динаміці
1 2 3 4 5 6 7

РОЗРАХУНОК СУМИ ДОХОДУ:
1. ВИХОДЯЧИ З роздрібного товарообігу БЕЗ ПДВ і НП:
А)? ВД=
АБО
Б) ТС=? ВД=
Завдання аналізу доходу від реалізації або доходу:
- визначити виконання плану по ДРТ і його динаміку в цілому по підприємству і по структурних підрозділах;
- встановити причини зростання (зниження) ДРТ;
- виявити за рахунок яких товарів і товарних груп стався зростання (зниження) суми і рівня валового доходу;
- визначити вплив основних факторів на величину доходу;
- провести аналіз по місяцях, декадах, кварталами, півріччях в розрізі підвідомчих підрозділів, у порівнянні з досягненнями конкурентів;
- розробити комплекс заходів щодо вишукування додаткових ресурсів.
Загальну тенденцію розвитку валового доходу фахівці рекомендують оцінювати з урахуванням відповідності оптимальному співвідношенню індексу зростання доходу (I вд) та індексу зростання товарообігу (I т):
I вд? I т
Величина доходу знаходиться в прямій пропорційній залежності від двох основних факторів:
1) зміни обсягу роздрібного товарообігу;
2) зміна середнього рівня валового доходу.
Їх вплив на дохід вимірюють прийомом абсолютних різниць за наступними формулами:
1)? Дт=(? Т * УД б) / 100,
де? Дт - розмір впливу зміни обсягу товарообігу;
? Т - розмір зміни обсягу товарообігу в порівнянні з базисним (планом або фактом минулого) періодом;
УВС б - базисний рівень доходу (плановий або фактичний за минулий період).
2)? Вдувд=(УВДф - УВС б) * Тф / 100,
де? Вдувд - розмір впливу середнього рівня валового доходу;
УД ф, УД б - відповідно рівні валового доходу звітного (фактичного) і базового періодів, у% до товарообігу,
Тф - фактичний товарообіг за аналізований період.
Великий вплив на дохід надає зміна роздрібних (продажних) цін на товари. При підвищенні цін відповідно зростає сума реалізованих торгових надбавок і знижок, при зниженні - навпаки. Для вимірювання цього фактора на валовий дохід необхідно приріст обсягу товарообігу за рахунок підвищення роздрібних цін на товари помножити на базисний рівень валового доходу (плановий або фактичний за минулий період) і розділити на 100.
Одночасно визначають і аналізують дохід, що залишається в розпорядженні торгового підприємства. Сума доходу, що залишається в розпорядженні торгового підприємства, знаходиться в прямій залежності від зміни загальної суми реалізованих торговельних надбавок і в зворотній - від податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються за рахунок доходу. Їх вплив на суму валового доходу, що залишається в розпорядженні торгового підприємства, визначається прямим рахунком.
Для розрахунку рівномірності виконання плану валового доходу застосовні формули:
;;,
де - середньоквадратичне відхилення;
- відсоток виконання плану доходу за кожен місяць або квартал звітного року;
- відсоток виконання плану доходу по універмагу за рік;
  - Число місяців (кварталів) досліджуваного періоду;
  - Коефіцієнт варіації (нерівномірності);
  - Коефіцієнт рівномірності.
  Кінцева мета аналізу доходу - вишукати резерви, визначити шляхи збільшення валового доходу, розробити відповідні заходи.
  Основні резерви зростання доходу:
  - Зростання обсягу товарообігу (пряма залежність);
  - Прискорення товарооборачиваемости;
  - Постійний аналіз і контроль за динамікою і структурою товарообігу;
  - З'ясування причин зниження реалізації тих чи інших товарів і прийняття оперативних заходів щодо усунення недоліків;
  - Комплексний аналіз структури товарообігу, товарних запасів і товарного забезпечення;
  - Вишукування додаткових джерел товарних ресурсів;
  - Розвиток активних форм продажу товарів з урахуванням сезонності виробництва, споживання окремих товарів і товарних груп;
  - Розширення додаткових послуг;
  - Вміле використання механізму ціноутворення, тобто оперативне регулювання розмірів надбавок з урахуванням кон'юнктури ринку, зміни господарської ситуації;
  - Широке використання прямих зв'язків;
  - Поліпшення використання торгових площ при всілякому застосуванні прогресивних форм обслуговування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.3. Джерела утворення доходу від реалізації. Економічна сутність і функції торгових надбавок"
 1. Контрольні питання
    доходів населення ви знаєте? 2. Що таке диференціація доходів? 3. Що відображає крива Лоренца? 4. Які показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в
 2. 22. Доплати і надбавки до заробітної плати
    джерел коштів на оплату праці. Розмір доплат і надбавок найчастіше визначається у відсотках, тобто відносно посадового окладу або тарифної ставки за відпрацьований час. Проте підприємство може встановлювати їх в абсолютній сумі - або в рівному розмірі для всіх працівників, або диференційовано. Розміри доплат і надбавок повинні коректуватися при змінах окладів або ставок з
 3. Контрольні питання
    джерелам доходів суб'єктів економічних відносин і податкових доходів держави. 2. Що таке податкоємність валового внутрішнього продукту або податковий тягар економіки і які їхні показники в різних країнах? 3. Розкрийте сутність податку як економічної та правової категорії. 4. Які відмінні ознаки податку від інших обов'язкових платежів та умови його реалізації в правовому
 4. Зміст податкових відносин
    утворення грошових ресурсів, що мобілізуються державою для виконання своїх все розширюються функцій, і формувалася фінансова система. Сутність податків знаходить свій вияв у виконуваних ними функціях. Функції податків - це такі їх властивості, які дозволяють використовувати податки як інструменти формування доходів держави, розподілу, перерозподілу доходів у суспільстві
 5. 2.3. Функції податків в системі оподаткування
    джерело походження, закладений у самій природі податків. Регулятивне властивість податку реалізується на законодавчій основі за допомогою встановлення податкових пільг у різних формах і видах, спеціальних податкових режимах, покликаних сприяти інвестиційній привабливості пріоритетних видів економічної діяльності та окремих територій, підприємницької активності в секторі
 6. 3. Питання про торгового прибутку
    джерела збагачення торгового капіталіста? 3.2. Чи можна отримувати торговий прибуток, продаючи товари за їх
 7. 10.2. Доходи від реалізації товарів в організаціях торгівлі та фактори, що впливають на їх величину
    утворення доходів організації торгівлі, а й на кінцеві фінансові результати діяльності галузей сфери товарного
 8. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
    сутність сучасної ринкової
 9. Лекція 9 Тема: ФІРМА - ОСНОВНИЙ СУБ'ЄКТ БІЗНЕСУ. ФОРМУВАННЯ І РУХ КАПІТАЛУ ФІРМИ
    утворення фірми та її теорії; - кругообіг і оборот капіталу фірми; - менеджмент як теорія управління фірмою; - сутність і функції
 10. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
    економічну сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 11. Контрольні питання
    джерела
 12. § 2.4. Функції оподаткування
    доходів государства1. У той же час необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з яких реалізується те чи інше призначення податків. Взаємодіючи, дані функції утворять систему. Розглядаючи сучасну систему оподаткування, можна зробити висновок про те, що на даному етапі податки виконують наступні основні функції: фіскальну,
 13. 63. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
    реалізацію їх функцій, а не самі функції. З цього випливає, що функції державних органів є поняттям загальним по відношенню до їх практичних дій. Однак воно більш конкретно в порівнянні з поняттям функцій держави. Отже, функції державних органів розташовуються між функціями держави та її практичної
 14. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    джерел поповнюються центральний і місцевий бюджет? 5. Куди спрямовуються кошти державного та місцевого бюджетів? 6. У чому полягає сутність податків і які функції вони виконують? 7. Яка структура податкової системи та податків? 8. Які основні статті державних витрат? 9. Яка структура державного боргу і як здійснюється управління таким боргом? 10. Який
 15.  1. Сутність, структура та джерела фінансування інвестицій
    джерела фінансування
 16. Доходи від джерел у РФ і доходи від джерел за межами РФ
    джерел у РФ і (або) від джерел за межами РФ - для фізичних осіб, які є податковими резидентами РФ, 2) від джерел у РФ - для фізичних осіб, які не є податковими резидентами
 17. Контрольні питання
    утворень. 4. Який нормативний документ в даний час регулює основні принципи побудови бюджетної системи? Які його основні функції? 5. У яких випадках уряд може приймати нормативні правові акти, що регулюють бюджетні
 18. Сутність, види прибутку та джерела її утворення
    джерело економічного і соціального розвитку не тільки окремих організацій, а й країни в цілому. Прибутки належить основне місце в загальній системі вартісних показників і важелів управління економікою. Вона є мірилом ефективності діяльності організації, джерелом її розвитку, самофінансування, матеріального заохочення праці працівників, джерелом виплати відсотків за вкладами,
© 2014-2021  epi.cc.ua