Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТОВАРООБОРОТ СКЛАДСЬКОЇ

вид товарообігу, в процесі якого оптова база приймає на свій склад, проводить складську обробку і при необхідності комплектацію товарів, а потім відправляє товари в роздрібну торгівлю або на чергову стадію виробничого процесу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТОВАРООБОРОТ СКЛАДСЬКОЇ "
 1. ТОРГОВІ УГОДИ
  товарообіг і платежі, що регулюють торгово-економічне співробітництво, питання товарообігу, умови і форми
 2. ТРАНЗИТНИЙ ТОВАРООБОРОТ
  товарообігу, коли оптова фірма продає товар, відвантажуючи його від постачальника безпосередньо товароотримувачу, минаючи свої
 3. 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
  товарообігу можна перевірити і за допомогою визначення критичної точки продажів, яку іноді називають порогом рентабельності. Вона збігається не з тим періодом, коли підприємство починає зазнавати збитків, а з тим відрізком часу, коли отриманий дохід не покриватиме постійні витрати. Критичну точку продажів (Кт) можна розрахувати за формулою Кт=Т * РПС / (Рпр + РПС), або Кт=РПС /
 4. 8. 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах.
  Товарообігу загальної потреби в оборотних коштах або нормативу оборотних коштів на планований період. Особливостями нормування оборотних засобів в умовах ринкової економіки є: - кожна організація може самостійно встановлювати економічно обгрунтовані норми товарних запасів і норми запасів оборотних коштів, авансованих в ці запаси; - проводити багатоваріантні розрахунки
 5. НЕЖИТЛОВЕ БУДОВА
  складське, виробниче, торговельне, комунально-побутове
 6. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАПАСИ
  складських запасів підприємства, що включають основні і допоміжні матеріали, незавершену і готову
 7. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
  товарообігом розуміється обсяг продажів товарів у вартісному вираженні в усіх ланках в процесі їх економічного руху від виробника до кінцевого споживача. Виділяють наступні напрямки статистичного вивчення товарообігу: 1) оцінка результатів діяльності торгової фірми товарообіг використовується як показник виручки від реалізації товарів, 2) у статистиці рівня життя
 8. Платоспроможність торговельних організацій.
  Товарообігу. Якщо фінансові ресурси у організації обмежені, то вона, в основному, формує простий асортимент. Чим краще фінансове становище організації торгівлі, тим більше можливостей вона має для формування товарних запасів в широкому асортименті і використання різноманітних форм оплати за поставлений товар (передоплата, оплата готівкою, товарний кредит, авансові платежі, прийняття
 9. 17 . СТРУКТУРА ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  товарообігу; - оцінка впливу зміни обсягів складських запасів на витрати виробництва та реалізацію товару; 5) інформація про витрати виробництва: - склад і структура витрат; - вплив витрат на процес ціноутворення; - методи обчислення витрат; - можливі шляхи зниження витрат; 6) інформація про ціни: - ціни конкурентів; - склад і структура ціни; - особливості та специфіка
 10. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148} де Т -
 11. III. Управління товарообігом
  товарообігом
 12. Тема 3. Товарообіг організацій торгівлі
  Тема 3. Товарообіг організацій
 13. Глава 5. Товарне забезпечення товарообігу організацій торгівлі
  товарообігу організацій
 14. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
  Товарообігу і середніх товарних запасів. Вплив структури товарообігу на товарооборотність обчислюється за допомогою прийому ланцюгових підстановок, як різниця між умовним оборотністю (при фактичній структурі товарообігу і плановому часу звернення окремих товарів і товарних груп) і плановою. Якщо віднімемо з фактичної товарооборачиваемости умовну, то розрахуємо вплив
 15. ЗАБАЛАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ
  складські
 16. 9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію , і фактори, що впливають на їх величину.
  Товарообігу за цей же період; 2) розмір зміни рівня витрат на реалізацію:? Урр=УРротч-УРрбаз де УРротч-рівень витрат на реалізацію у звітному періоді, УРрбаз-рівень витрат на реалізацію в базисному періоді (минулий рік або за планом), 3) темп зміни рівня витрат на реалізацію: УРротч Турра=--- х100; УРрбаз 4) сума абсолютної (Еа) і відносної
 17. Періодична інвентаризація.
  Складського об'ети, а також товари в торговому зал,
 18. 6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання
  товарообігу, випуску продукції, робіт і послуг, витрати на заробітну плату, розрахункові завдання з продуктивності праці, відповідно план містить такі показники: середньооблікова чисельність працівників; середній оборот на одного працівника (продуктивність праці); фонд заробітної плати (в сумі і відсотках до товарообігу); середня заробітна плата на одного працівника. Всі ці
 19. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРНІ
  складські свідоцтва. Особливе місце серед цінних паперів займають акції, які надають як грошові, так і майнові
 20. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  товарообігу товарними запасами; 4) аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або страховий обсяг товарних запасів; 2) мінімально допустимий обсяг товарних запасів; 3) максимальний обсяг товарних запасів . До основних
© 2014-2022  epi.cc.ua