Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

Структура державного зовнішнього боргу Росії, за станом на 1 квітня 2009


Структура державного зовнішнього боргу Росії, за станом на 1 квітня 2009 р


Джерело: Дані Мінфіну Росії.
В цілому бюджетна політика, що проводиться російським Урядом в останні три роки, спрямована на максимальну концентрацію фінансових ресурсів на рівні федерального бюджету для обслуговування і погашення державного боргу. Проводячи таку політику, Уряд досяг певних успіхів у вирішенні питань збалансованості доходної та видаткової частини федерального бюджету в умовах активізації економічних процесів.
Важливою умовою при визначенні граничного обсягу державних зовнішніх запозичень Російської Федерації є те, що він не повинен перевищувати річний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного зовнішнього боргу Російської Федерації.
Однією з найбільш важливих функцій Уряду Російської Федерації в особі Мінфіну Росії є здійснення заходів, необхідних для вдосконалення структури державного зовнішнього боргу та оптимізації витрат з його обслуговування в порядку, встановленому федеральними законами.
У випадку, якщо Уряд реструктурує державний зовнішній борг таким чином, що це призводить до зниження витрат на його обслуговування в рамках встановленого граничного обсягу державного зовнішнього боргу, воно має право залучати зовнішні запозичення в обсязі понад встановленого федеральним законом про бюджет на черговий фінансовий рік граничного обсягу державних зовнішніх запозичень.
Уряд Російської Федерації з метою зниження витрат з обслуговування державного боргу в рамках встановленого федеральним законом про федеральний бюджет обсягу державного боргу (суми внутрішнього і зовнішнього боргу) має право проводити внутрішні (зовнішні) запозичення з перевищенням встановленого федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік граничного обсягу державного внутрішнього (зовнішнього) боргу замість зовнішніх запозичень, якщо інший порядок реструктуризації не передбачений федеральним законом про федеральний бюджет.
Аналогічно підлягає визначенню граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, який визначається у законі про бюджет відповідного суб'єкта. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Федерації не повинен перевищувати обсяг доходів відповідного регіонального бюджету без урахування фінансової допомоги з бюджетів інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації.
Здійснення зовнішніх запозичень відбувається на основі відповідних програм, що затверджуються на черговий фінансовий рік і відображають перелік зовнішніх запозичень Російської Федерації з поділом на незв'язані (фінансові) та цільові іноземні запозичення із зазначенням по кожному з них:
для незв'язаних (фінансових) запозичень:
- джерела залучення;
- суми запозичення;
- строку погашення;
для цільових іноземних запозичень:
- кінцевого одержувача;
- цілі запозичення і напрями використання;
- джерела запозичення;
- суми запозичення;
- терміну погашення;
- гарантій третіх осіб з повернення коштів до федерального бюджету кінцевим позичальником, якщо для нього передбачений таке повернення, із зазначенням організації (органу), що надала гарантію, терміну дії та обсягу зобов'язань по гарантії;
- оцінки обсягу використаних коштів до початку чергового фінансового року;
- прогнозу обсягу використання коштів в черговому фінансовому році.
Позики і державні гарантії, величина яких перевищує суму, еквівалентну 10 млн. дол США, на весь термін позики передбачаються окремо і підлягають реалізації тільки за умови їх затвердження у складі Програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації Федеральним Зборами Російської Федерації.
У процесі проведення реструктуризації державного зовнішнього боргу Російської Федерації, що має своєю метою зниження витрат з його обслуговування в рамках встановленого граничного обсягу державного зовнішнього боргу Російської Федерації, уряд має право вдатися до використання незв'язаних (фінансових) державних зовнішніх запозичень , які не включені в програму зовнішніх запозичень на відповідний рік.

Окрім переліку зовнішніх запозичень Російської Федерації на поточний фінансовий рік, зазначена вище програма в обов'язковому порядку повинна містити угоди про позики, укладених у попередні роки, якщо такі угоди не втратили чинності в установленому порядку.
Обов'язковою умовою підписання договорів про державних зовнішніх запозиченнях, що вимагають збільшення граничних запозичень, за винятком договорів щодо реструктуризації боргу, що ведуть до зниження витрат з його обслуговування, є внесення відповідних змін у федеральний закон про федеральний бюджет.
У ряді випадків договору про державних зовнішніх запозиченнях Російської Федерації, надання гарантій за зовнішніми позиками підлягають ратифікації обома палатами Федеральних Зборів. Ратифікація договору означає вираз згоди Російської Федерації на обов'язковість для неї міжнародного договору. Відповідно до Конституції Російської Федерації ратифікація міжнародних договорів здійснюється у формі федерального закону, який після його прийняття Федеральними Зборами Російської Федерації направляється на підпис Президенту і підлягає подальшому оприлюдненню відповідно до норм чинного законодавства.
Договори про державних зовнішніх запозиченнях Російської Федерації підлягають ратифікації в наступних випадках:
по-перше, якщо передбачені цими договорами позики (гарантії) не включені в Програму державних зовнішніх запозичень Російської Федерації відповідно до ст. 108 Бюджетного кодексу та (або) залучаються по них фінансові кошти перевищують суму, еквівалентну 10 млн. дол США, на весь термін позики;
по-друге, якщо виконання таких договорів вимагає збільшення граничних обсягів державних зовнішніх запозичень, затверджених федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік;
по-третє, з інших підстав, передбачених законодавством Російської Федерації.
Необхідність обов'язкової ратифікації не поширюється на договори про реструктуризацію зовнішнього боргу, мета яких - зниження витрат на обслуговування боргових зобов'язань. Управління державним зовнішнім боргом є важливою частиною бюджетної політики Російської Федерації, здатної вплинути на хід і якість економічного зростання. Основна проблема в процесі управління державним зовнішнім боргом на справжній момент - відсутність певної концепції у вирішенні цього питання. Важливо визначити зв'язок між управлінням зовнішнім боргом і грошово-кредитної і валютної політикою, місце зовнішнього боргу в системі державних фінансів і його зв'язок з внутрішнім боргом. При розробці концепції управління зовнішнім боргом необхідно враховувати той факт, що погашення старих зобов'язань за рахунок залучення нових може привести до досить небезпечних наслідків.
При розробці єдиної концепції регулювання зовнішнього боргу важливо також розуміти, що невиправдане збільшення розмірів зовнішньої заборгованості може стати серйозною перешкодою на шляху економічних перетворень.
Відповідно до Бюджетного кодексу Росія має право надавати державні кредити іноземним державам, їх юридичним особам і міжнародним організаціям, інакше кажучи, кредити (позики), за якими у іноземних держав, їх юридичних осіб та міжнародних організацій виникають боргові зобов'язання перед Російською Федерацією як кредитором. Зазначені державні кредити формують державні зовнішні активи Російської Федерації. При цьому боргові зобов'язання іноземних держав перед Російською Федерацією як кредитором утворюють борг іноземних держав перед Російською Федерацією.
Борг іноземних держав перед Російською Федерацією має два джерела освіти:
- борг іноземних держав перед колишнім СРСР;
- борг іноземних держав перед Російською Федерацією.
При необхідності заборгованість іноземних держав перед Російською Федерацією може бути реструктуризована. Реструктуризація заборгованості іноземних держав перед Російською Федерацією являє собою погашення іноземними державами своїх боргових зобов'язань з одночасним здійсненням запозичень (прийняттям на себе інших боргових зобов'язань) в обсягах погашаються боргових зобов'язань з встановленням інших умов обслуговування боргових зобов'язань і термінів їх погашення.
Реструктуризація може також передбачати часткове списання (скорочення) суми заборгованості.
Федеральним законом про федеральний бюджет затверджуються наступні критерії процесу регулювання боргу іноземних держав перед Російською Федерацією:
- суми погашення та виплати відсотків за боргами іноземних держав;
- граничний розмір боргу іноземних держав на кінець фінансового року, за винятком держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав;
- граничний розмір боргу держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав;
- граничний обсяг державних кредитів, наданих Російською Федерацією іноземним державам, їх юридичним особам і міжнародним організаціям, за винятком державних кредитів, що надаються державам - учасницям Співдружності Незалежних Держав;
- граничний обсяг державних кредитів , наданих Російською Федерацією державам - учасницям Співдружності Незалежних Держав;
- програма надання Російською Федерацією державних кредитів іноземним державам, їх юридичним особам і міжнародним організаціям.
Надання кредитів іноземним державам здійснюється відповідно до прийнятої програми надання Російською Федерацією державних кредитів іноземним державам, їх юридичним особам і міжнародним організаціям.
Програма надання державних кредитів за рахунок коштів федерального бюджету повинна включати перелік кредитів на черговий фінансовий рік із зазначенням мети кредитування, найменування одержувачів кредитів, загального обсягу кредитів та обсягу кредитів, виданих в поточному фінансовому році. Програма являє собою окремий додаток до закону про федеральний бюджет, стверджуване в ході розгляду останнього в третьому читанні.
Договори про надання Російською Федерацією державних кредитів, виконання яких вимагає збільшення граничних обсягів надання державних кредитів Російською Федерацією, затверджених федеральним законом про федеральний бюджет, вимагають обов'язкового попереднього внесення відповідних поправок до федерального закону про федеральний бюджет.
У ряді випадків договори про надання державних кредитів Російською Федерацією підлягають затвердженню Федеральними Зборами у формі федерального закону:
- якщо передбачені цими договорами державні кредити не включені в програму надання Російською Федерацією державних кредитів відповідно до ст. 125 Бюджетного кодексу та (або) надаються за ним фінансові кошти перевищують суму, еквівалентну 10 млн. дол США, на весь термін кредиту;
- якщо виконання таких договорів вимагає збільшення граничного обсягу надання державних кредитів, затверджених федеральним законом про федеральний бюджет;
- з інших підстав, передбачених законодавством Російської Федерації.
Договори про реструктуризацію заборгованості або списання заборгованості іноземних держав перед Російською Федерацією підлягають ратифікації Державною Думою, за винятком випадків реструктуризації заборгованості та її списання в рамках участі Російської Федерації в міжнародних фінансових організаціях і фінансових клубах на умовах, загальних і єдиних для всіх учасників цих організацій і клубів. При необхідності може бути здійснена поступка прав вимог за борговими зобов'язаннями іноземних держав перед Російською Федерацією відповідно до спеціального федеральним законом або з положенням про відповідну поступку прав вимог, що містяться у федеральному законі про федеральний бюджет.
Надання позик іноземним державам значною мірою є політичним питанням, але при прийнятті рішення про надання того чи іншого позики слід більше уваги приділяти аналізу наслідків цього кроку як для економіки в цілому, так і для окремих галузей і регіонів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Структура державного зовнішнього боргу Росії, за станом на 1 квітня 2009 р. "
 1. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  структура ринку майже не змінилася. Сьогодні на частку корпоративних цінних паперів, включаючи банківські, доводиться приблизно чверть загального обсягу акцій і обліга-цій. З часом їм буде належати провідна роль на фондовому ринку. Потреби залучення капіталу в реальне виробництво визначаються масштабами модернізації виробництва, структурними змінами та економічним зростанням в
 2. ГЛАВА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
    структуру економіки та найважливіші взаємозв'язки в національному господарстві. Основним положенням системи національних рахунків є розрахунок узагальнюючих показників розвитку різних галузей в рамках національної економіки на різних стадіях відтворювальних процесів, а також взаимоувязка цих показників як між собою, так і в тимчасових проміжках. При цьому кожній відтворювальної стадії
 3. Центральний Банк
    структурою управління (див. рис.12). У систему ЦБР входять: центральний апарат, 60 головних територіальних управлінь та 19 національних банків, 1356 розрахунково-касових центрів (РКЦ), 26 регіональних центрів інформатизації, 2 обчислювальних центри, 13 банківських шкіл і 17 інших організацій. Процес реформування ЦБР, звичайно ж, не закінчений. Зростає значення підрозділів по роботі з
 4. Лекція 6 УПРАВЛІННЯ зовнішнього державного боргу
    структуру (табл. 6.1). Значні обсяги державної заборгованості породили певні труднощі в обслуговуванні боргу відповідно до умов, передбачених колишніми договорами, виникла необхідність реструктуризації боргових зобов'язань по зовнішній заборгованості. Реструктуризація державного зовнішнього боргу - це припинення боргових зобов'язань, що становлять
 5. Коментарі
    структур. Чернуско Енріко (Cernuschi Enrico) (1821-1896) - економіст. У 1948-1949 рр.. як гарібальдієць, брав участь в італійському революційному русі. У 1850 р. втік до Парижа, де був одним з директорів французького банку. Автор ряду робіт в області грошового обігу та банківської справи. Був прихильником міжнародного биметаллизма. Шеллінг Фрідріх Вільгельм Йозеф (Schelling
 6. Управління інфляцією в перехідній економіці
    структурного нерівноваги і відсутність конкурентного середовища. Стиснення попиту на багато споживчі товари, що сталося в результаті відпустки цін, саме по собі не веде до конкуренції між виробниками. 2. Цінові перекоси і диспропорції, що посилилися в ході лібералізації цін. Вільні ціни поки ще не стали цінами рівноваги і не працюють на поліпшення виробничої структури. У найбільш
 7. Глосарій
    структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план - докладний, чітко структурований документ, що описує стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати Біржа праці - установа, що надає спеціалізовані послуги з працевлаштування громадян на ринку робочої сили Біржова котирування -
 8. 28.2. Форми і склад державного внутрішнього боргу Росії
    структури внутрішнього державного боргу РФ. На початку 90-х років велика частина бюджетного дефіциту покривалася за рахунок кредитів Банку Росії, що надаються Уряду РФ. Так, в 1992 р. за рахунок кредитів Банку Росії був покритий весь бюджетний дефіцит, в 1993 р. - 86%, в 1994 р. - 68,4%. Подібні заходи фактично означали здійснення грошової емісії, однак емісійне фінансування
 9. 28.5. Види боргових зобов'язань Російської Федерації
    структур. Йдучи назустріч побажанням клієнтів, Мінфін змінив терміни виплати доходів: дохід став виплачуватися щокварталу. У першому році дохід дорівнював 8,5% (з урахуванням того, що дохід не оподатковується, реальна прибутковість досягала 11-12%, у другому і третьому році рівень процентної ставки планувалося уточнювати виходячи з конкретних умов, що складаються на фінансовому ринку, але не нижче
 10. Словник термінів
    структура, взаємозв'язок між окремими ланками. Визначається державним пристроєм. В унітарних (єдиних, злитих) державах бюджетна система включає дві ланки: державний бюджет і численні місцеві бюджети, які своїми доходами і витратами не входять до державного бюджету. У федеративних державах бюджетна система включає три ланки: державний - федеральний
 11. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
    структурної політики. Він використовується для проведення великих структурних зрушень: для більш швидкого розвитку наукомістких виробництв, прогресивних науково-технічних змін у національному господарстві, підйому відстаючих в економічному відношенні регіонів. Зросла регулююча роль бюджету дала підставу західним ученим розглядати його як план фінансового господарства, який служить
 12. ВИСТУП НА САНКТ-Петербурзькому форумі
    структур в пошуку вирішення назрілих проблем. Говорячи про взаємодію влади і науки, потрібно чітко розрізняти змістовну частину економічної науки, в тому числі академічної, і широко поширені в суспільстві елементи масового економічної свідомості. Останнє звичайно має односторонній характер, часто помилково по суті і наповнене різними міфами. Небезпека масової свідомості
 13. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
    структур. Звідси і наша логіка, яка призвела до нинішньої реформи і визначила особливості цього етапу в житті країни, який ми зараз переживаємо: оновленням треба охопити всю систему відносин, включаючи і відносини власності. Це перше, що ми зрозуміли, проаналізувавши уроки минулого. Друге, що ми, нарешті, усвідомили, полягає в тому, що не можна розглядати економічну реформу як
 14. 1. Загальна оцінка концепції проекту федерального бюджету на 2002 рік
    структура забезпечення у федеральному бюджеті виплати зовнішнього боргу: - доходи федерального бюджету, розраховані виходячи з рівня світових цін на нафту в 23,5 дол за барель, і витрати, по суті розраховані виходячи з 18,5 дол за барель, з урахуванням частини витрат з обслуговування зовнішнього боргу (7,4 млрд. дол). На цьому рівні оголошений профіцит федерального бюджету в сумі 126,5 млрд.
 15. 5. Оцінка ефективності політики регулювання державного боргу Політика управління зовнішнім боргом в 2002 р. і програма зовнішніх запозичень
    структуризації заборгованості кредитів Лондонського клубу і переоформлення її в заборгованість Росії за зовнішніми облігаційними позиками. У 2001-2002 рр.. тактика дій в області зовнішньоборгових зобов'язань змістилася у бік «моделі справного, установчого боржника», що призвело до різкого зростання витрат з обслуговування і погашення зовнішнього боргу та посилення тиску на бюджетну систему і
 16. 2.2. Проблеми збалансованості державного бюджету. Дефіцит і профіцит державного бюджету
    структура бюджетних витрат (величезні військові витрати, великі державні інвестиції, "роздуті" соціальні програми); - масовий випуск "порожніх грошей"; - оборот "тіньового" капіталу у величезних масштабах; - надзвичайні ситуації (війни, природні катаклізми, стихійні лиха) і ін Нерідко дефіцит може бути пов'язаний з необхідністю здійснення великих державних вкладень
 17. Російська Федерація в русі капіталу
    структурі створюються незаконні прибутки, прямо орієнтовані на відхід від оподаткування, від будь-яких форм державного контролю. Важливу роль у цьому процесі відігравали державні структури. «Диктат тіньової економіки і« сірих схем », розгулу корупції та масового відтоку капіталу за кордон в чому сприяло сама держава», - зазначав президент РФ у своєму виступі перед
 18. 3.3. Ринок праці та механізм його дії
    структурі (галузевої, професійно-кваліфікаційної, демографічної), а також мобільність робочої сили, масштаби і динаміку безробіття. Тут безробіття виступає фактором макроекономічного нерівноваги, так як рівень зайнятості впливає на обсяг поточного виробництва. Важливим компонентом трудової сфери є робота з персоналом, здійснювана безпосередньо на фірмах. Саме тут
© 2014-2022  epi.cc.ua