Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Корисність і поведінку


Погодьтеся, що побудована в попередньому Параг-Рафі модель містить в собі дивне опісаніепотребітельского поведінки. Адже на самому деленікто не володіє «пользометром» і не вичісляетпредельних корисностей, щоб вирішити, купити лігамбургер. Але ці дивацтва можуть бути усунутий-ни фактично без впливу на прогнозні резуль-тати моделі або її придатність.
Вимірна корисність і виявленниепредпочтенія
Зараз економісти добре розуміють, що в дей-ствительности не існує спостережуваної заходи че-ловеческого щастя, яка б соответствовалафункціі корисності, використовуваної в п. Z Ні сово-купно, ні гранична корисності не можуть битьнаблюдаеми.
Економіст, вивчає Фреда, може тільки від-злежуються його поведінку як змінюються його расходипрі зміні його доходу і цін. Подвоєння всехзначеній сукупної корисності, показаних втабл. 6-2, призвело б також до подвоєння всіх поки-занних там же значень граничної корисності, але, як випливає з рівності (3), не змінило б нико-ім чином поведінка Фреда. Таким чином, минікогда не можемо дізнатися кількісні значеніясовокупной або граничної корисності, наблюдаяза поведінкою споживача.
Однак ми можемо сказати, воліє Чи конкретних індивідуум один споживчий набордругому. Такого роду перевагу виявляється пу-тем нашого спостереження за тим, який із двох наборів вибирає дівчина, коли вона може позволітьсебе обидва З цього випливає, що інформації про по-споживчих смаках цілком достатньо для побудувати-ення моделі споживчої поведінки, укладаючи-
6 Проте даний принцип викликає хвилює всіх якщо, скажімо, 10-відсоткове збільшення всіх цін і доходів неможливо впливаєна споживчу поведінку або корисність, то чому люди так забезпе-спокою інфляцією? Ми обговорюємо це важливе питання в гол. 33.
Ющей в собі всі істотні результати представ-ленній в п. 2 моделі7. Це підхід до споживач-ської теорії на основі виявлених переваг?.
Підхід на основі виявлених предпочтенійстроіт теорію споживчої поведінки в перед-положенні, що споживачі здійснюють непро-тіворечівий вибір з благ, які вони можуть ку-пити. Для ілюстрації того, що тут мається на ви-ду під несуперечливим поведінкою, предполо-жим, що споживач вибирає потребітельскійнабор А при тому, що він може також позволітьсебе набір В. Таким чином, він надає перед-повага А перед В. Тепер припустимо, що поз-же, коли ціни і дохід змінилися так, що онбольше не може дозволити собі А, він вибирає Вдаже при тому, що може дозволити З Таким обра-зом, він віддав перевагу В перед С Тоді гово-рят, що споживач послідовний у своєму виборі (його поведінка є несуперечливим), якщовони ніколи не вибирає С в будь-якій ситуації, в ко-торою він може собі дозволити і А, і С Якщо бион зробив це, то він діяв би проти своіхпредпочтеній, виявлених в результаті його предше-ствующего поведінки.
Взагалі непротиворечивостьозначает, що споживчі рішення устойчівиво часу. Теорія виявлених переваг по-показувала, що будь-який споживач, який є по-отже в цьому сенсі, поводиться так, какеслі б він максимізувати корисність.
Основна причина того, чому нічого більше нетреба, крім несуперечності поведеніяпотребітеля, полягає в тому, що ставлення граничних корисностей, як і ставлення, виникають-щее в рівності (3), можна спостерігати шляхом отсле -живания обсягів попиту при різних цінах іуровнях доходів. Умова максимізації корисності, що задовольняє бюджетному обмеженню ісформулірованное слідом за рівністю (3), всееще залишається в силі: відношення цін будь париблаг повинна дорівнювати відношенню їх предельнихполезностей.
ПОРІВНЯННЯ КОРИСНОСТІ МІЖ потреб-телямі. Люди часто піддаються спокусі срав-нивать отримувану різними людьми корисність, або їх щастя, висловлюючись в такому дусі: «Ронсчастлівее, ніж Фріц». Такого роду порівняння билоби важко провести, навіть якщо б ми могли як-небудь виміряти індивідуальну корисність дляРона або Фріца, так як одиниці корисності («утілі») Рона, можливо, не збігаються з одиниця-ми корисності Фріца. Але оскільки не існує
7 Ця тема розвивається детально у додатку до даної глави.
8 Ця теорія була вперше розроблена в 30-х роках Полом Самуельсен-HOM, лауреатом Нобелівської премії і автором відомого підручника.
Способу вимірювання корисності для кожного з них, I
то їх щастя, звичайно ж, ніяк не може порівняй-I
тися , принаймні на якій би то не було j
наукової основе9. I
Економічна людина I
Додаткова критика побудованої в п. 2 моделі I
полягає в тому, що дана в ній характеристика I
поведінки людей є неадекватною. Деякі I
кажуть, що економічна людина, описаний в 1
п. 2, постає егоїстичним, розважливим сущест-1
вом , не схожим на більшість реальних людей Ji
або принаймні на тих, з ким хотілося б 1
бути знайомим I
Перше визначення (егоїстичний) свідок-1ствует про нерозуміння. Економічна модель по-| споживчих поведінки передбачає егоі-Щ; стичностью. Блага, що входять у функцію корисності, | можуть взагалі бути чим завгодно. Фред може вибі-| рать між двома різними цінними благодій-'рительное вкладами або між посилкою продовольства голодуючим та організацією заміської fпрогулкі для бойскаутів. ^
Друге визначення (розважливий) є більш
серйозним аргументом. Ніхто, навіть економіст, не i
займається розрахунками відносини граничних по-; '
корисності. Але, як ми помітили раніше, сучасних-Iная теорія виявлених переваг показує,
що єдине припущення, в якому ми »
дійсно потребуємо, полягає в тому, що потре -!,
бітельское поведінка є несуперечливим;>
(послідовним).
'
Проте навіть припущення про непротіво-речівості може здатися сильним. Большінствулюдей подобається різноманітність. Наприклад, Фред по-Сеща концерти та рок-музики, і классіческоймузикі, а часом навіть слухає музику в стилі * '«кантрі». Припущення про непротиворечивостиповедения є, по всій ймовірності, обосно-ванним, коли відноситься до середнього поведінки за * досить тривалий період часу. Іншимисловами, якщо Фред відвідує 10 рок-концертів і 2классіческіх концерту в даному році, і ні ціни, ні його дохід не змінюються, то ми маємо право очіку-#, дати, що він відвідає приблизно 10 рок-концертів і j2 концерту класичної музики і в наступному Iгоду-
Нові вироби можуть змінити поведінку і прінеізменності смаків. Якщо Фред виявить новуюгруппу, яка відіграє саме той вид рока, кото-
* Ми всі знаємо людей, що мають оптимістичний погляд на життя, і тих, if
хто сповнений песимізму. Навіть при цьому ми не можемо сказати, що у од-I
ного щастя більше, ніж у іншого, - нещасна людина може досл-I
вувати задоволення від страждання . 1
105
рий йому подобається найбільше, він може совсемотказаться від класичної музики. Природно, індивідуальні смаки змінюються, і предположеніео несуперечливому поведінці є завжди донекоторой ступеня нереалістічним10. Ймовірно, Фред відвідуватиме менше рок-концертів ібільше концертів класичної музики, коли ста-ні старше Коли індивідуальні смаки змінюються, економічна модель споживчого поведеніяможет бути використана для обчислення набораблаг, які споживач вибере в соответствиис своїми новими смаками. Економічна теоріяможет мало що сказати про точні причини зраді-ний у смаках, хоча ми й обговорюємо роль рекламою гл. 12.
Одним словом, економічна модель споживчого поведінки є корисною, навіть не-дивлячись на те, що споживачі нічого сознательноне максимізують і тим більше не рассчітиваютотношенія граничнихкорисностей. Теорія виявив-лених переваг показує, що максіміза-ція корисності може використовуватися для характе-ристики якщо не самого процесу, то результатовпрінятія споживчих рішень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Корисність і поведінку "
 1. Висновки
  корисності споживаних благ (перше і друге правила споживчої поведінки), але і з зіставленням цін альтернативних варіантів вибору. 3. В основі споживчого вибору лежать два закони Госсена. Перший говорить: гранична корисність кожної наступної одиниці блага, одержуваної в даний момент, менше корисності попередньої одиниці. Другий - споживач досягає максимум корисності (при
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  корисними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих пустопорожнім спорах спокійно рухалася своїм шляхом. В ході Methodenstreit * [5] між австрійськими економістами та представниками прусської історичною школою [6], називає себе інтелектуальними охоронцями Будинку Гогенцоллернів, і в дискусіях школи Джона Бейтса Кларка з американським
 3. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  корисність, ми повинні тлумачити ці поняття з суб'єктивної точки зору як те, до чого прагне діюча людина, тому що в його очах це бажано. Саме в цьому формалізмі полягає прогресивність сучасного сенсу евдемонізма, гедонізму і утилітаризму в протилежність старому матеріального значенням, а також прогресивність суб'єктивної теорії цінності на противагу
 4. 6. Інша Я
  корисність як у повсякденному житті, так і в наукових дослідженнях. Не можна заперечувати, що він працює. Поза всяким сумнівом, практика розгляду інших людей як істот, які мислять і діють як я, его, виявилася успішною; разом з тим перспективи отримання подібного прагматичного підтвердження постулату, що вимагає ставитися до них як до об'єктів природних наук, виглядають
 5. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  корисною і для інших. Тільки в цьому сенсі представник соціальної освіти може діяти за всіх ; окремі члени колективу або змушують, або дозволяють діям однієї людини зачіпати і їх теж. Спроби психології розчинити Я і викрити його як ілюзію марні. праксиологической Я не підлягає сумніву. Не важливо, ким людина була або ким він може стати пізніше, в момент
 6. 9. Про ідеальному типі
  корисні для історичного розуміння. Таким чином, ідеальні типи не слід змішувати з поняттями неісторичних наук. Те ж саме відноситься і до праксиологической категоріям і поняттям . Безумовно, вони надають необхідні засоби для вивчення історії, проте не мають відношення до розуміння унікальних і одиничних подій, які становлять предмет історії. Тому ідеальний тип ніяк не 3. праксиологической аспект полілогізма
 7. корисна, ніж правильна, парадоксально. Люди використовують вогнепальну зброю. Для того щоб удосконалити цю зброю, вони розробили науку балістику. Але саме тому, що люди прагнуть пополювати або повбивати один одного, вони, зрозуміло, розробили правильну балістику. Просто ідеологічна балістика не матиме ніякого пуття. Для марксистів думка, що вчені працюють
  5. Полілогізм і розуміння
 8. корисним чи шкідливим. Він не може отримувати користь з недооцінки або переоцінки важливості однієї з діючих сил. Лише незграбні уявні історики впевнені, що спотвореннями вони допомагають своїй справі. В не меншій мірі це вірно і щодо розуміння державних діячів. Яку користь можуть отримати захисники протестантизму з неправильного розуміння приголомшливою мощі і престижу католицизму
  2. Шкала цінності
 9. корисному і приємному. Економічна наука просто каже: він відрізняється від інших людей; йому подобається те, що інші відкидають; він вважає корисним те, чого інші уникають, оскільки це заподіює їм шкоду. Полярні поняття нормального і збоченого можуть використовуватися в антропології для розрізнення тих, хто веде себе як більшість людей, і сторонніми і нетиповими винятками; вони можуть
  4. Імовірність події
 10. корисної і навіть необхідної для різного роду міркувань, наприклад для трактування проблеми з точки зору конституції. Але якщо ми маємо справу з виборами 1944 або до виборів з їх майбутнім результатом, або після виборів з аналізом чинників , що визначили результат, ми взялися за окреме, унікальне і неповторне подія. Ця подія відрізняється власними унікальними якостями, воно складає клас
  полезной и даже необходимой для разного рода рассуждений, например для трактовки проблемы с точки зрения конституции. Но если мы имеем дело с выборами 1944 г. или до выборов с их будущим исходом, или после выборов с анализом факторов, определивших результат, мы взялись за отдельное, уникальное и неповторимое событие. Это событие отличается собственными уникальными качествами, оно составляет класс
© 2014-2022  epi.cc.ua