Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 12 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ


В даний час в Російській Федерації встановлено казначейське виконання бюджету. Казначейська система була створена замість діючої раніше банківської системи виконання бюджету, її створення було направлено на розвиток ринкових процесів у вітчизняній економіці. Казначейський порядок виконання бюджету отримав досить широке поширення у світі, і зокрема в ряді розвинених країн, таких, як Німеччина, Швеція, Австралія, США і т. д.
У Росії система казначейств існувала аж до 1917 р., а потім була скасована. Нове народження вона пережила вже на сучасному етапі розвитку Російської Федерації, коли в 1992 р. був підписаний Указ Президента про утворення в Російській Федерації єдиної централізованої системи органів Федерального казначейства, який ознаменував початок переходу на казначейську систему виконання бюджету [22].
Відповідно до казначейської системою виконання бюджету на органи виконавчої влади покладаються організація виконання і виконання бюджетів, управління рахунками бюджетів і бюджетних коштів. Зазначені органи є касирами всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і роблять платежі за рахунок бюджетних коштів від імені і за дорученням бюджетних установ.
Процес виконання бюджету грунтується на принципах єдності каси, який передбачає зарахування всіх доходів бюджету, залучення та погашення джерел фінансування дефіциту бюджету і здійснення всіх витрат з єдиного рахунку бюджету, за винятком операцій з виконання федерального бюджету, вироблених за межами Російської Федерації відповідно до російського законодавства, і підвідомчості витрат, що означає, що одержувачі бюджетних коштів мають право отримувати бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, у віданні якого вони знаходяться.
Бюджети всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації виконуються на основі зведеної бюджетного розпису, яка являє собою документ про поквартальний розподіл доходів і витрат бюджету і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що встановлює розподіл бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів і складений у відповідності з бюджетною класифікацією Російської Федерації.
Порядок складання та ведення зведеної бюджетного розпису встановлює відповідний фінансовий орган. Затверджені показники зведеної бюджетного розпису повинні відповідати закону (рішенню) про бюджет. Затверджені показники зведеної бюджетного розпису за видатками доводяться до головних розпорядників бюджетних коштів до початку чергового фінансового року, за винятком випадків, передбачених положенням Бюджетного кодексу.
Стадія виконання бюджету має своєю метою виконання дохідної та видаткової частин відповідного бюджету - федерального, регіонального (суб'єкта Федерації) і місцевого (муніципального). Виконання бюджету по доходах передбачає: зарахування на єдиний рахунок бюджету доходів від розподілу податків, зборів та інших надходжень в бюджетну систему Російської Федерації, що розподіляються за нормативами, що діють у поточному фінансовому році, встановленим Бюджетним кодексом та іншими законодавчими актами, законами суб'єктів Федерації і муніципальними правовими актами з рахунків органів Федерального казначейства та інших надходжень до бюджету; повернення надміру сплачених або надмірно стягнутих сум, а також сум відсотків за несвоєчасне здійснення такого повернення і відсотків, нарахованих на зайво стягнені суми; залік надмірно сплачених або надмірно стягнених сум відповідно до законодавства про податки і збори; уточнення адміністратором доходів бюджету платежів до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; перерахування Федеральним казначейством коштів, необхідних для здійснення повернення (заліку) зайво сплачених або надмірно стягнутих сум податків, зборів та інших платежів, а також сум відсотків за несвоєчасне здійснення такого повернення та відсотків, нарахованих на зайво стягнені суми, з єдиних рахунків відповідних бюджетів на відповідні рахунки Федерального казначейства, призначені для обліку надходжень та їх розподілу між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації. Процес виконання доходної частини бюджету передбачає надходження доходів бюджету відповідно з обсягами та термінами, затвердженими в законі про бюджет. Виконання бюджету по видатковій частині будується виходячи з фактичної наявності бюджетних ресурсів на єдиному рахунку бюджету з дотриманням обов'язкових послідовно здійснюваних процедур санкціонування та фінансування, при цьому підставою для витрат є закон про бюджет на відповідний фінансовий рік.
Процедура санкціонування в ході виконання видаткової частини бюджету передбачає кілька етапів:
- Складання і затвердження бюджетного розпису;
- затвердження і доведення повідомлень про бюджетні асигнування до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також затвердження кошторисів доходів і видатків розпорядникам бюджетних коштів та бюджетним установам;
- затвердження і доведення повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- прийняття грошових зобов'язань одержувачами бюджетних коштів;
- підтвердження і вивірка виконання грошових зобов'язань.
Процедура фінансування полягає у витрачанні бюджетних коштів.
В обов'язки органу, виконуючого бюджет, входить довести у формі повідомлень про бюджетні асигнування на період дії затвердженого бюджету до всіх нижчих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів показники, затверджені у зведеній бюджетного розпису. Повідомлення про бюджетні асигнування не надає права прийняття зобов'язань щодо здійснення витрат бюджету і платежів. Після отримання повідомлення про бюджетні асигнування бюджетна установа зобов'язана скласти та подати на затвердження вищестоящого розпорядника бюджетних коштів кошторис доходів і витрат за встановленою формою.
Визнана органом, що виконує бюджет, обов'язок вчинити витрачання коштів відповідного бюджету протягом певного терміну, що виникає відповідно до закону про бюджет і зі зведеною бюджетним розписом, називається бюджетним зобов'язанням.
Ліміт бюджетних зобов'язань являє собою обсяг бюджетних зобов'язань, що визначається і затверджується для розпорядника та одержувача бюджетних коштів органом, що виконує бюджет, на період, що не перевищує три місяці.
На основі проектів розподілу, затверджених головними розпорядниками бюджетних коштів, орган, який виконує бюджет, виробляє твердження лімітів бюджетних зобов'язань для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які потім доводяться до всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Зведений реєстр лімітів бюджетних зобов'язань за всіма розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів видається уповноваженим виконавчим органом в контрольний орган, створений законодавчим (представницьким) органом.

Можливості по зміні лімітів дуже обмежені. Перегляд лімітів допускається в таких випадках.
По-перше, у разі зміни бюджетних асигнувань, яке може бути виконано на підставі рішення про введення режиму скорочення витрат бюджету, а також внаслідок виконання бюджету за доходами понад затверджені законом (рішенням) про бюджет або внаслідок переміщення бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів в межах повноважень.
Рішення про введення режиму скорочення бюджетних витрат має право прийняти Уряд Російської Федерації, орган виконавчої влади суб'єкта Федерації або орган місцевого самоврядування у разі, якщо в процесі виконання бюджету відбувається зниження обсягу надходжень доходів бюджету або надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що призводить до неповного у порівнянні із затвердженим бюджетом фінансування витрат не більше ніж на 10% річних призначень. Скорочення бюджетних асигнувань при введенні режиму скорочення витрат бюджету не повинен перевищувати 10% річних призначень по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів, а також по кожному об'єкту, включеному в адресну інвестиційну програму, цільові програми. Скасування режиму скорочення витрат бюджету, зміна розмірів скорочення витрат бюджету здійснюються органом, який прийняв рішення про введення зазначеного режиму.
У випадку, якщо в процесі виконання бюджету виникає ситуація, при якій відбувається зниження обсягу надходжень доходів бюджету або надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що приводить до неповного у порівнянні із затвердженим бюджетом фінансування витрат більш ніж на 10 % річних призначень, орган виконавчої влади становить законодавчого (представницького) органу проект закону про внесення змін і доповнень до закону про бюджет. Неприйняття цього закону в 15-денний строк з дня її подання в законодавчий (представницький) орган дає органу виконавчої влади право на пропорційне скорочення видатків бюджету аж до моменту прийняття законодавчого рішення з даного питання за умови, що законом (рішенням) про бюджет суб'єкта Федерації, місцевому бюджеті не передбачено інше.
Виконання бюджету по дохідній частині понад затверджений законом про бюджет рівня дозволяє спрямувати кошти в розмірі цієї різниці на зменшення розміру дефіциту бюджету та виплати, що скорочують боргові зобов'язання бюджету, без внесення змін і доповнень до закону (рішення) про бюджет. При цьому уповноважений виконавчий орган готує і затверджує додаткову бюджетну розпис.
Доходи, фактично отримані бюджетними установами від платних послуг та іншої підприємницької діяльності при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет і понад кошторис доходів і витрат, використовуються для фінансування витрат даних бюджетних установ.
У разі необхідності направлення додаткових доходів на інші цілі або у разі перевищення очікуваних фактичних доходів над затвердженими річними призначеннями більш ніж на 10% фінансування видатків бюджету понад асигнувань, затверджених законом (рішенням) про бюджет, здійснюється після внесення змін і доповнень до закону (рішення) про бюджет. Внесення змін і доповнень до закону (рішення) про бюджет приймається за підсумками виконання бюджету за квартал (півріччя), в якому зазначене перевищення було отримано.
Якщо закон про внесення змін і доповнень до закону про бюджет не затверджується законодавчим органом у 15-денний термін з моменту його внесення на розгляд у вказаний орган, орган виконавчої влади має право здійснити рівномірну індексацію витрат бюджету по усіх напрямках після скорочення дефіциту бюджету і погашення боргових зобов'язань.
Крім того, головний розпорядник і розпорядник бюджетних коштів у межах своєї компетенції мають право переміщувати бюджетні асигнування між одержувачами бюджетних коштів в обсязі не більше 5% бюджетних асигнувань, доведених до одержувача бюджетних коштів.
По-друге, зміна лімітів бюджетних зобов'язань можливе у разі блокування витрат, яка представляє собою скорочення лімітів бюджетних зобов'язань в порівнянні з бюджетними асигнуваннями або відмова в підтвердженні прийнятих бюджетних зобов'язань, якщо бюджетні асигнування виділялися головному розпоряднику бюджетних коштів (суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення або інший одержувач бюджетних коштів) на виконання певних умов, які до моменту складання лімітів бюджетних зобов'язань або підтвердження прийнятих бюджетних зобов'язань виявилися невиконаними.
Блокування витрат бюджету може також вводитися в разі, якщо органом, що виконує бюджет, або органами державного фінансового контролю виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів. Прийняття керівником фінансового органу рішення про блокування витрат бюджету можливо на будь-якому етапі виконання бюджету. Блокуванні можуть бути піддані витрати бюджету виключно в розмірах, в яких їх фінансування було пов'язано умовами, визначеними Бюджетним кодексом, або законом (рішенням) про бюджет, або при нецільовому використанні бюджетних коштів.
Крім того, зміна лімітів бюджетних зобов'язань можливо і без зміни бюджетних асигнувань, якщо орган, який виконує бюджет, відстрочив виконання наданих лімітів бюджетних зобов'язань. Орган, який виконує бюджет, має право відстрочити надання ліміту бюджетних зобов'язань розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів на період до трьох місяців. При цьому відстрочені бюджетні зобов'язання не можуть перевищувати 10% бюджетних асигнувань, встановлених на квартал, в якому проводиться відстрочка бюджетних зобов'язань.
Уповноважений виконавчий орган, розпорядники бюджетних коштів зобов'язані довести до всіх нижчих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зміни лімітів бюджетних зобов'язань не пізніше ніж за п'ять днів до початку періоду дії змінених лімітів бюджетних зобов'язань. Зміна лімітів бюджетних зобов'язань не може бути вироблено після закінчення половини терміну їх дії.
Одержувачі бюджетних коштів мають право прийняття грошових зобов'язань щодо здійснення витрат і платежів шляхом складання платіжних та інших документів, необхідних для здійснення витрат і платежів, в межах доведених до них лімітів бюджетних зобов'язань та кошторису доходів і витрат. Форми платіжних документів затверджуються Міністерством фінансів Російської Федерації за узгодженням з Банком Росії.
 Витрачанню бюджетних коштів передує перевірка відповідності складених платіжних та інших документів, необхідних для здійснення видатків, вимогам Бюджетного кодексу, затвердженими кошторисами доходів і видатків бюджетних установ і доведеним лімітам бюджетних зобов'язань, здійснювана органом, що виконує бюджет. Потім зазначений орган підтверджує виконання грошових зобов'язань і не пізніше трьох днів з моменту подання платіжних документів здійснює дозвільну напис.
 В обов'язки органу виконавчої влади також входить затвердження переліку та форм документів, що подаються до органу, який виконує бюджет, для підтвердження грошових зобов'язань. 
 Обсяги прийнятих і виконаних грошових зобов'язань не можуть перевищувати ліміти бюджетних зобов'язань, у свою чергу, обсяг підтверджених грошових зобов'язань не може перевищувати обсяг прийнятих грошових зобов'язань. Вони можуть не збігатися тільки в разі відмови органу, виконуючого бюджет, підтвердити прийняті грошові зобов'язання. 
 Причиною відмови підтвердження грошових зобов'язань з боку органу, що виконує бюджет, можуть служити наступні обставини: 
 - невідповідність прийнятих грошових зобов'язань вимогам Бюджетного кодексу; 
 - невідповідність прийнятих грошових зобов'язань закону (рішенню) про бюджет, доведеним бюджетним асигнуванням і лімітами бюджетних зобов'язань; 
 - невідповідність прийнятих бюджетних зобов'язань затвердженим кошторисом доходів і видатків бюджетної установи; 
 - блокування витрат. 
 Посадові особи органу, виконуючого бюджет, несуть відповідальність у разі недотримання норм Бюджетного кодексу. 
 Витрачання бюджетних коштів являє собою списання коштів з єдиного рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання на користь фізичних та юридичних осіб, при цьому обсяг витрачених бюджетних коштів має відповідати обсягу підтверджених грошових зобов'язань. 
 Бюджетні асигнування для головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у розрахунку на фінансовий рік можуть бути переглянуті в порівнянні з обсягами бюджетних асигнувань, затверджених бюджетним розписом і законом про бюджет, але в розмірі, що не перевищує межі, встановленої Бюджетним кодексом. Для головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів така межа становить 10% (підстави для зміни бюджетних асигнувань були розглянуті вище). Обсяги бюджетних асигнувань для одержувача бюджетних коштів у розрахунку на фінансовий рік можуть відрізнятися від обсягів бюджетних асигнувань, затверджених бюджетним розписом, у передбачених Кодексом випадках не більше ніж на 15% затверджених обсягів бюджетних асигнувань. 
 Орган, який виконує бюджет, права переміщати бюджетні асигнування, виділені головному розпоряднику бюджетних коштів, між розділами, підрозділами, цільовими статтями і видами витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації в межах 10% бюджетних асигнувань, виділених головному розпоряднику бюджетних коштів. 
 Однією з форм фінансування видатків бюджету є залік грошових коштів у разі встановлення зустрічних зобов'язань між бюджетом і одержувачем бюджетних коштів (виключно за умови наявності заборгованості одержувача бюджетних коштів по платежах до бюджету). Це не поширюється на залік податків і зборів, що підлягають сплаті до бюджету у відповідності з Податковим кодексом та іншими законодавчими актами Російської Федерації про податки і збори. 
 Бюджетний кодекс Російської Федерації забороняє використання бюджетних коштів для отримання додаткових доходів за рахунок їх розміщення на банківських депозитах або передачі бюджетних коштів в довірче управління, крім випадків, безпосередньо передбачених у Кодексі. При неповному фінансуванні (не більше 75% обсягу бюджетних асигнувань) або затримку фінансування більш ніж на два місяці бюджетна установа має право самостійно визначити напрямок касового витрати зі своїх рахунків в органах Федерального казначейства в межах доведених вищестоящим розпорядником бюджетних коштів лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування. Якщо протягом нормативного терміну ліміт бюджетних зобов'язань не фінансується в повному обсязі, одержувач бюджетних коштів має право на компенсацію у розмірі недофінансування, крім випадків скорочення бюджетних витрат більш ніж на 10% або блокування витрат. Компенсація у розмірі недофінансування проводиться відповідно з судовим актом. 
 Процес виконання бюджету припускає наявність особливого правового режиму - імунітету бюджетів, за якого звернення стягнення на бюджетні кошти здійснюється тільки на підставі судового акта, що передбачає: 
 - відшкодування в розмірі недофінансування в разі, якщо стягуються кошти були затверджені в законодавчому порядку в складі видатків бюджету; 
 - відшкодування збитків, заподіяних фізичній або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому числі при виданні актів органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, не відповідають закону або іншому правовому акту. 
 Всі доходи бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету, витрати бюджету, а також операції, що здійснюються в процесі виконання бюджету, підлягають бюджетному обліку, що грунтується на єдиному плані рахунків. Бюджетний облік організується органом, що виконує бюджет. Єдиний план рахунків бюджетного обліку встановлюється Урядом Російської Федерації. 
 На основі бюджетного обліку складається бюджетна звітність, яка може бути оперативною, щоквартальної, піврічної та річної. Збір, звід, складання та подання звітності про виконання бюджету здійснюються уповноваженим виконавчим органом. Єдина методологія звітності про виконання бюджету встановлюється Урядом Російської Федерації. У встановленому порядку уповноважений виконавчий орган представляє щоквартальні, піврічний і річний звіти про виконання бюджету в представницький орган і відповідний контрольний орган, а також у Федеральне казначейство. 
 Річний звіт про виконання бюджету підлягає затвердженню представницьким органом. Муніципальні освіти представляють в установленому порядку відомості про виконання місцевих бюджетів у Державний комітет по статистиці. 
 Відповідно до Бюджетного кодексу фінансовий рік завершується 31 грудня, одночасно з цим припиняють свою дію ліміти бюджетних зобов'язань. 
 Термін прийняття грошових зобов'язань обмежений 25 грудня, при цьому підтвердження грошових зобов'язань має бути завершено органом, що виконує бюджет, 28 грудня. До 31 грудня включно орган, який виконує бюджет, зобов'язаний оплатити прийняті та підтверджені грошові зобов'язання. Рахунки, що використовуються для виконання бюджету завершуємо року, підлягають закриттю в 24 години 31 грудня. Кошти, отримані бюджетними установами від підприємницької діяльності і не використані станом на 31 грудня, зараховуються до тих же сумах на знову відкриваються відповідним бюджетним установам особові рахунки. 
 Після завершення операцій з прийнятим грошовими зобов'язаннями завершився року залишок коштів на єдиному рахунку бюджету підлягає обліку як залишок коштів на початок чергового фінансового року. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 12 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ "
 1. Лекція 4 ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ
    загальний порядок виникнення витратних зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень. Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в результаті: - прийняття федеральних законів і нормативних правових актів Президента та Уряду Російської Федерації при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень щодо
 2. Лекція 10 Складання проекту бюджету
    загальний обсяг доходів і видатків відповідного бюджету та консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації (муніципального району); - обсяги бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат класифікації видатків бюджетів; - розподіл в черговому фінансовому році і плановому періоді між муніципальними
 3. Лекція 11 ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ
    загальний обсяг доходів з виділенням прогнозованого обсягу нафтогазових доходів федерального бюджету; - додаток до федерального закону про федеральний бюджет, що встановлює нормативи розподілу доходів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації у випадку, якщо вони не затверджені Бюджетним кодексом; - загальний обсяг видатків бюджету; - умовно затверджувані видатки в обсязі не менше
 4. Лекція 13 ВИКОНАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ. ЗВІТ І ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
    загальний порядок завершення прийняття, підтвердження та оплати бюджетних зобов'язань, закриття рахунків, зарахування невикористаних коштів та обліку
 5. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    загальний соціологічний закон, діючий на всіх етапах історичного розвитку Не може бути такого положення, що сто років тому відно-ності власності мали визначальне значення, як допу-скает Кросленд, а потім втратили свою роль. Заперечення Крослендом визначального значення ставлення-ний власності приводить його до ряду абсурдних висновків-Так, наприклад, він стверджує, що
 6. Глосарій
    загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна)
 7. 7.1. Розгляд та затвердження проекту бюджету
    загальний обсяг витрат федерального бюджету в цілому. Протягом 15 днів з дня внесення проекту федерального закону про федеральний бюджет на планований рік комітети Державної Думи готують і направляють в Комітет з питань бюджету висновку по проекту федерального закону про федеральний бюджет на планований рік з пропозиціями про прийняття чи про відхилення поданого законопроекту, а також
 8. 23.5. Фінансування витрат на культуру
    загальний обсяг бюджетних ресурсів. Бюджет великої установи культури підрозділяється на дві частини: перша призначена для фінансування державних установ, друга - для фінансування програм і заходів, для забезпечення діяльності недержавних організацій та осіб, що вносять внесок у розвиток культури і мистецтва. При його формуванні застосовується методологія «від досягнутого
 9. Словник термінів
    порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, що входять у бюджетну систему країни. Бюджетне регулювання - перерозподіл коштів з метою забезпечення територіальним бюджетом мінімально необхідного рівня доходів, що спрямовуються на економічний та соціальний розвиток територій. Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її
 10. 9.2. Кредитна система держави
    загальний дохід комерційного банку. Маржа використовується на покриття витрат по здійсненню банківської діяльності, а отриманий залишок утворює прибуток або збиток банку. Крім пасивних і активних операцій виділяють також такі операції, як банківські послуги і власні операції банків. До банківських послуг належать посередницькі операції - інкасові, акредитивні, перекладні і
 11. 2.12.2. Бюджети
    загальний розмір заборгованості уряду зовнішнім і внутрішнім суб'єктам: громадянам, підприємствам, урядам. При перевищенні витрат над доходами уряд бере кредит, а потім по ньому платить відсотки. Наприклад, державний борг США забезпечується такими цінними паперами: векселя? сертифікати? облігації. Векселі видають до року на основі дисконту: одержувана
 12. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
    порядок обчислення податку стосовно податків, зазначених у п. 7 і 8 коментованої статті, визначаються з урахуванням особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих
 13. § 9.9. Виконання податкового зобов'язання шляхом сплати податку. Момент сплати податку. Інші способи припинення податкового зобов'язання
    загальний, спеціальний і особливий. Це означає, що дане питання регулюється не якимось одним блоком взаємопов'язаних документів, а цілою сукупністю розрізнених нормативних актів. Загальний порядок проведення заліків регулюється Інструкцією № 26 «Про порядок ведення в державних податкових інспекціях оперативно-бухгалтерського обліку податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів», в
 14. § 9.11. Повернення податку з бюджету: умови і порядок
    загальний трирічний строк позовної давності, встановлений цивільним законодавством (Огляд практики вирішення спорів, що виникають у сфері податкових відносин і зачіпають загальні питання застосування податкового законодавства, затвердженого листом Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 травня 1994 р. № С1-7/ОП-373) 2 . А згідно з п. 12 Указу Президента РФ від 8 травня 1996 р. № 685 «Про основні
 15. § 13.5. Судовий захист прав платників податків
    загальний строк позовної давності встановлено в три роки. Слід зауважити, що зазначений термін застосовується до позовів платників податків остільки, оскільки податкове законодавство не встановлює спеціальних строків позовної давності за відповідним вимогам. При цьому враховується, що відповідно до ч. 3 ст. 2 Цивільного кодексу (до 1 січня 1995 року - п. 4 ст. 1 Основ громадянського
 16. 5.1.2. Проблеми вдосконалення акумуляції та використання державних фінансових ресурсів
    порядок і безпеку тощо); | громадські та соціальні послуги (витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальне страхування та забезпечення, житлово-комунальне господарство, засоби масової інформації, культуру тощо); | державні послуги, пов'язані з економічною діяльністю (витрати на забезпечення більш високої ефективності господарської діяльності, створення умов
 17. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
    загальний характер або бути цільовими. Загальні позики забезпечуються усім бюджетом, статтями бюджету або майном емітента. Як правило, вони використовуються для покриття дефіциту бюджету і поточних витрат. Цільові позики емітуються під інвестиційні проекти та мають погашатися доходами від їх реалізації. Випуск позик регіональними органами влади стримується низкою обставин. Бюджети багатьох
 18. Центральний Банк
    загальний попит на гроші. У результаті зростає відсоткова ставка, з метою стабілізації якої ЦБ зобов'язаний збільшити пропозицію грошей. Це, в свою чергу, викликає інфляційний бум, до обмеження якого також прагне ЦБ Росії. При спаді скорочується попит на гроші і зменшуються процентні ставки за умови, що грошова пропозиція залишається на колишньому рівні. З метою запобігання падінню
 19. Лекція 1 «ПЛАН ФІНАНСІВ» М. Сперанського і ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ
    порядок їх влаштування і вирази. Організаційно-управлінське впорядкування дій органів влади стало безсумнівним пріоритетом у фінансових починаннях Сперанського. М.М. Сперанський надавав першорядне значення формуванню законодавчої бази. Одним з головних завдань він вважав систематизацію діючих правил і російських нормативних актів про бюджетну систему. На відміну від європейських
 20. «План фінансів» і Маніфест від 2 лютого 1810р
    загальний план витрат і приблизний кошторис доходів і вносити ці матеріали на розгляд Державної ради не пізніше, жовтня поточного року. Цими ініціативами Сперанського були затверджені принципи звітності та повірки якості управління. Перший грунтовний бюджет Росії, обговорений постійним державною установою, був складений Сперанським. Нарешті, усувався фінансовий свавілля, і
© 2014-2022  epi.cc.ua