Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 11 ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ


Бюджет являє собою федеральний закон, проект якого вноситься органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування у законодавчо визначені терміни.
Для федерального бюджету строки подання на розгляд Державної Думи визначаються в Бюджетному кодексі, строки внесення бюджету суб'єкта Федерації - законом суб'єкта Федерації, а для місцевого бюджету - правовими актами органу місцевого самоврядування. При цьому Уряд Російської Федерації має одночасно представити законопроект про бюджет Президенту Російської Федерації.
Після внесення законопроекту про бюджет в Державну Думу він протягом доби повинен бути спрямований у її комітет, відповідальний за розгляд бюджету для аналізу відповідності наданого пакету документів Бюджетному кодексу. На підставі висновку цього комітету приймається рішення про прийняття законопроекту до розгляду Державною Думою або, у разі якщо зазначений пакет документів не відповідає вимогам законодавства, про повернення на доопрацювання в Уряд Російської Федерації.
Разом з проектом бюджету на майбутній період на розгляд органу законодавчої влади також вносяться документи, які відповідно до Бюджетного кодексу входять до складу показників, що подаються для розгляду та затвердження в проекті закону про бюджет. Крім того, Банк Росії одночасно з проектом федерального бюджету направляє до Державної Думи проект основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики, попередньо направивши його Президенту і в Уряд.
Порядок розгляду проекту закону про бюджет і його затвердження визначається відповідним законом, для федерального бюджету - Бюджетним кодексом, для бюджету суб'єкта Російської Федерації - законом суб'єкта Федерації, а для місцевого бюджету - правовими актами органу місцевого самоврядування у відповідно до вимог бюджетного законодавства.
Як показала практика, в деяких випадках може скластися ситуація, при якій закон про бюджет на майбутній рік не вступив в силу з початку фінансового року. У цьому випадку орган, виконуючий цей бюджет, має право здійснювати витрачання бюджетних коштів на цілі, визначені законодавством, на продовження фінансування інвестиційних об'єктів, державних контрактів, надання фінансової допомоги бюджетам інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації за умови, що з бюджету на попередній фінансовий рік на ці цілі вже виділялися кошти. При цьому фінансування може здійснюватися у розмірі не більше однієї четвертої асигнувань попереднього року в розрахунку на квартал або не більше однієї дванадцятої - у розрахунку на місяць за відповідними розділами функціональної та відомчої класифікацій витрат бюджетів Російської Федерації. Однак якщо витрати не передбачені проектом закону про бюджет, то орган, виконуючий цей бюджет, має право відмовитися від фінансування цих витрат.
У разі, коли бюджет не набуває чинності протягом трьох місяців після початку фінансового року, орган, який виконує бюджет, правомочний здійснювати витрати, розподіляти доходи і здійснювати запозичення, дотримуючись обмеження, введені Бюджетним кодексом з цього приводу, при цьому він не наділений повноваженнями надавати бюджетні кошти на інвестиційні цілі, бюджетні кошти на поворотній основі, субвенції недержавним юридичним особам, здійснювати запозичення в розмірі більше однієї восьмої обсягу запозичень попереднього фінансового року в розрахунку на квартал і формувати резервні фонди органів виконавчої влади та робити витрати з цих фондів.
Проект федерального закону про бюджет вноситься Урядом Російської Федерації на розгляд Державної Думи не пізніше встановленого терміну і в пакеті з усіма необхідними документами. У перелік документів, що вносяться одночасно з проектом бюджету, зокрема, входять:
- основні напрями бюджетної та податкової політики;
- попередні підсумки соціально-економічного розвитку Російської Федерації за минулий період поточного фінансового року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку Російської Федерації за поточний фінансовий рік;
- прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації;
- оцінка очікуваного виконання федерального бюджету за поточний фінансовий рік;
- прогноз основних параметрів бюджетної системи Російської Федерації, в тому числі консолідованого бюджету Російської Федерації;
- пояснювальна записка до проекту федерального закону про федеральний бюджет;
- федеральна адресна інвестиційна програма і т. д.
Внесення проекту федерального бюджету в обов'язковому порядку має супроводжуватися внесенням на розгляд і затвердження до Державної Думи проектів федеральних законів:
- про затвердження звітів про виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації у звітному фінансовому році;
- про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації;
- про страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Проект федерального закону про федеральний бюджет, внесений з дотриманням вимог Бюджетного кодексу, направляється до Ради Федерації, комітети Державної Думи, іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи для внесення зауважень і пропозицій, а також до Рахункової палати Російської Федерації для висновку.
Після прийняття законопроекту про бюджет на розгляд рада Державної Думи визначає і затверджує комітети, відповідальні за окремі розділи і підрозділи федерального бюджету (профільні комітети), а також документи і матеріали, що супроводжують проект федерального закону про бюджет. За розгляд основних характеристик бюджету та кожного розділу (у деяких випадках підрозділу) функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації відповідають щонайменше два профільних комітети, в число яких в обов'язковому порядку входить Комітет з бюджету.
Розгляд у Державній Думі законопроекту на майбутній фінансовий рік складається з трьох читань.
Державна Дума розглядає проект федерального закону про федеральний бюджет в першому читанні протягом 30 днів з дня його внесення до Державної Думи Урядом Російської Федерації. Перше читання включає обговорення концепції бюджету та прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, в тому числі вказуються в федеральному законі про федеральний бюджет прогнозований обсяг валового внутрішнього продукту і рівень інфляції, покладені в основу формування основних характеристик федерального бюджету, і основні напрями бюджетної та податкової політики .
Крім того, в рамках першого читання визначаються основні характеристики бюджету, які включають:
- прогнозований загальний обсяг доходів з виділенням прогнозованого обсягу нафтогазових доходів федерального бюджету;
- додаток до федерального закону про федеральний бюджет, що встановлює нормативи розподілу доходів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації у випадку, якщо вони не затверджені Бюджетним кодексом;
- загальний обсяг видатків бюджету;
- умовно затверджувані видатки в обсязі не менше 2,5% загального обсягу витрат федерального бюджету на перший рік планового періоду і не менше 5% загального обсягу витрат федерального бюджету на другий рік планового періоду;
- обсяг нафтогазового трансферту;
- верхня межа державного внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації;
- нормативну величину Резервного фонду в черговому фінансовому році і плановому періоді;
- дефіцит (профіцит) федерального бюджету.
У ході розгляду проекту федерального закону про бюджет Державна Дума заслуховує доповідь Уряду Російської Федерації, профільних комітетів та Голови Рахункової палати Російської Федерації, на підставі яких ухвалює рішення про прийняття або відхилення зазначеного законопроекту в першому читанні. Ухвалення законопроекту в першому читанні означає затвердження основних характеристик федерального бюджету, при цьому Державна Дума не має права збільшувати доходи і дефіцит федерального бюджету, якщо на ці зміни відсутній позитивний висновок Уряду Російської Федерації.
У випадку, якщо Державна Дума прийняла рішення відхилити проект бюджету в першому читанні, вона може або передати зазначений законопроект в погоджувальну комісію з уточнення основних характеристик федерального бюджету для розробки узгодженого варіанту основних характеристик федерального бюджету відповідно до пропозиціями та рекомендаціями, викладеними у висновках профільних комітетів і висновку комітету Ради Федерації, відповідального за розгляд бюджету, або повернути його в Уряд Російської Федерації на доопрацювання, або поставити питання про довіру останньому.
Погоджувальна комісія складається з представників Державної Думи, Ради Федерації та Уряду Російської Федерації. В обов'язки комісії входить розробка варіанту основних характеристик федерального бюджету, погоджуючи зазначені характеристики з поданими на розгляд Державної Думи законопроектами про внесення змін і доповнень до законодавчих актів про податки і збори і проектом програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації в частині джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету.
Рішення погоджувальної комісії приймається роздільним голосуванням членів погоджувальної комісії від Державної Думи, Ради Федерації і від Уряду Російської Федерації (сторони). Рішення вважається прийнятим стороною, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні погоджувальної комісії представників даної сторони. Результати голосування кожного боку приймаються за один голос. Рішення вважається узгодженим, якщо його підтримали три сторони, і неузгодженим, якщо проти нього заперечує хоча б одна сторона.
По закінченні роботи погоджувальної комісії Уряд Російської Федерації вносить на розгляд Державної Думи узгоджені основні характеристики федерального бюджету, а також законопроекти, пов'язані з основними характеристиками федерального бюджету. Позиції, по яких сторони не виробили єдиного рішення, вносяться на розгляд Державної Думи.
За підсумками розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет приймається постанова Державної Думи про прийняття в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет і про основні характеристики федерального бюджету.
Якщо Державна Дума не приймає рішення за основними характеристиками федерального бюджету за підсумками роботи погоджувальної комісії, проект федерального закону про федеральний бюджет вважається повторно відхиленим в першому читанні. Повторне відхилення можливо тільки за умови, якщо Державна Дума ставить питання про довіру Уряду Російської Федерації.
У випадку, якщо законопроект про бюджет було відхилено в першому читанні, Державна Дума може прийняти рішення про його повернення на доопрацювання в Уряд. В ході доопрацювання Уряд повинен врахувати зауваження та пропозиції, викладені у висновках Комітету з бюджету і Комітету Державної Думи з економічної політики, а по її завершенні Уряд вносить доопрацьований законопроект на повторний розгляд Державної Думи в першому читанні.
У разі відставки Уряду Російської Федерації у зв'язку з відхиленням проекту федерального закону про федеральний бюджет знову сформований Уряд Російської Федерації представляє новий варіант проекту федерального закону про федеральний бюджет не пізніше 30 днів після формування.
Після прийняття законопроекту про бюджет у першому читанні Державна Дума переходить до другого читання, яке триває не більше 35 днів. У рамках другого читання Державна Дума розглядає додаток до федерального закону про федеральний бюджет, що встановлює перелік головних адміністраторів доходів і джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, стверджує бюджетні асигнування (за винятком затверджених у першому читанні умовно затверджуваних (затверджених) витрат) за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат класифікації видатків федерального бюджету в межах загального обсягу витрат федерального бюджету, а також програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів, державних внутрішніх та зовнішніх запозичень Російської Федерації та ін
Суб'єкти права законодавчої ініціативи направляють в Комітет з питань бюджету поправки по предмету другого читання. Відповідно до зазначених поправками Комітет розробляє і вносить на розгляд Державної Думи проект постанови Державної Думи про прийняття у другому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет і розподілі витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації.
У разі відхилення Державною Думою проекту федерального закону про федеральний бюджет у другому читанні він передається в погоджувальну комісію. Якщо законопроект про бюджет приймається в другому читанні, то її розгляд триває в третьому читанні протягом 15 днів, в рамках якого відповідно до розподілу бюджетних асигнувань за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат класифікації видатків федерального бюджету, передбачених окремими додатками до федерального закону про федеральний бюджет, прийнятими в другому читанні, затверджуються відомча структура витрат федерального бюджету на черговий фінансовий рік і відомча структура витрат федерального бюджету на перший і другий роки планового періоду відповідно до положення Бюджетного кодексу.

 На розгляд у третьому читанні законопроект передається в п'ятиденний термін до Ради Федерації, голосується на предмет його схвалення в цілому. Прийнятий Державною Думою закон про федеральний бюджет при позитивному рішенні направляється Президентові Російської Федерації для підписання і оприлюднення. У разі відхилення Радою Федерації зазначеного закону він передається для подолання розбіжностей, що в погоджувальну комісію, за результатами розгляду якої його виносять на повторний розгляд Державною Думою в одному читанні. 
 Прийнятий Державною Думою в результаті повторного розгляду федеральний закон про бюджет передається у встановленому порядку до Ради Федерації. При незгоді Державної Думи з рішенням Ради Федерації цей закон вважається прийнятим, якщо при повторному голосуванні за нього проголосувало не менше двох третин загального числа депутатів Державної Думи. 
 У разі відхилення Президентом Російської Федерації федерального закону про бюджет пошук рішення по виниклих розбіжностей переноситься в погоджувальну комісію. При цьому до складу погоджувальної комісії включається представник Президента Російської Федерації. 
 Розгляд проекту закону про бюджет містить ряд обмежень, наприклад, з питань обговорення секретних статей, яке відбувається на закритому засіданні. Матеріали до секретних статей федерального бюджету розглядаються виключно головами обох палат Федеральних Зборів і спеціальними комісіями палат. Прийняття спеціальних секретних програм та включення їх до складу тих чи інших витрат федерального бюджету здійснюється за поданням Президента. 
 Порядок витрачання коштів спеціальних секретних програм встановлюється Президентом. Контроль за витрачанням зазначених коштів здійснюють тільки органи, уповноважені на це Президентом. Підсумки перевірки витрачання коштів представляються виключно Президенту Російської Федерації, головам палат Федеральних Зборів і спеціальним комісіям палат. 
 Уряд Російської Федерації розробляє і подає до Державної Думи проекти федеральних законів про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет з усіх питань, що є предметом правового регулювання зазначеного федерального закону. 
 Одночасно з проектом зазначеного федерального закону Уряд Російської Федерації представляє наступні документи і матеріали: 
 - очікувані підсумки соціально-економічного розвитку в поточному фінансовому році і уточнений прогноз соціально-економічного розвитку в плановому періоді; 
 - відомості про виконання федерального бюджету за минулий звітний період поточного фінансового року; 
 - оцінка очікуваного виконання федерального бюджету в поточному фінансовому році; 
 - пояснювальна записка з обгрунтуванням пропонованих змін у федеральний закон про федеральний бюджет. 
 Суб'єкти права можуть вносити проекти федеральних законів про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет в частині, що змінює основні характеристики та відомчу структуру витрат федерального бюджету в поточному фінансовому році, у разі перевищення затвердженого федеральним законом про федеральний бюджет загального обсягу доходів без урахування нафтогазових доходів федерального бюджету і доходів від управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту більш ніж на 10% за умови, що Уряд Російської Федерації не внесло до Державної Думи відповідний законопроект протягом 10 днів з дня розгляду Державною Думою звіту про виконання федерального бюджету за період, в якому отримано зазначене перевищення. 
 Проект федерального закону про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет розглядається Державною Думою у позачерговому порядку протягом 25 днів у трьох читаннях. 
 Перше читання проекту федерального закону про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет має відбутися не пізніше п'яти днів з дня внесення зазначеного законопроекту в Державну Думу. При розгляді зазначеного законопроекту в першому читанні заслуховуються доповідь Уряду Російської Федерації і доповідь Рахункової палати Російської Федерації про стан надходжень доходів та коштів від запозичень у федеральний бюджет. 
 При розгляді в першому читанні зазначеного законопроекту Державна Дума стверджує зміни основних характеристик федерального бюджету. 
 У разі збільшення загального обсягу доходів федерального бюджету в плановому періоді (за винятком нафтогазових доходів федерального бюджету і доходів від управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту) вказане збільшення відноситься на: 
 - скорочення дефіциту федерального бюджету у випадку, якщо федеральний бюджет затверджено з дефіцитом; 
 - відповідне збільшення умовно затверджених видатків. 
 У разі скорочення загального обсягу доходів федерального бюджету в плановому періоді (за винятком нафтогазових доходів федерального бюджету і доходів від управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту) обсяг умовно затверджених видатків підлягає відповідному скороченню. 
 Друге читання проекту федерального закону про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет має відбутися не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття зазначеного законопроекту в першому читанні. При розгляді зазначеного законопроекту в другому читанні затверджуються зміни положень і показників, зазначених у п. 2 ст. 205 Бюджетного кодексу. 
 Третє читання проекту федерального закону про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет має відбутися не пізніше ніж через 5 днів з дня прийняття зазначеного законопроекту в другому читанні. При розгляді зазначеного законопроекту в третьому читанні затверджуються зміни відомчої структури витрат федерального бюджету в цілому. У третьому читанні зазначений законопроект виноситься на голосування. 
 Прийнятий Державною Думою федеральний закон про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет розглядається Радою Федерації протягом 14 днів після його подання Державною Думою. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 11 ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ "
 1. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
    тверджень Зомбарта про сутність марксизму зовсім очевидна. Той факт, що Зомбарт був далекий від справжнього марксизму, відзначали і буржуазні економісти. Зокрема, Шмоллер писав, що Зомбарта в академічних колах називали салон-ним демагогом. Шмоллер вказував, що Зомбарт потрудився так витлумачити теорію Маркса, що її можна поєднати з здоровим глуздом (мався на увазі здоровий глузд
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    твердженнями Кросленда та інших реформістів, зрощування монополій з государственномонополистическим 1 С. A. R. Crosland. The Future of socialism London, 1956, p. 28. В-Ш.-17 257 капіталізмом посилює гніт монополістичного капіталу,, а аж ніяк не призводить до його ослаблення. В якості другого фактора, «який підірвав» економіч-ське панування буржуазії, Кросленд
 3. Лекція 1 «ПЛАН ФІНАНСІВ» М. Сперанського і ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ
    затвердження та виконання бюджету. Практично всі вищевикладені принципи побудови бюджетної системи М.М. Сперанського знайшли своє відображення в сучасній бюджетній системі Росії [8]. Вперше у вітчизняній економічній літературі М.М. Сперанський в «Плані фінансів» відзначив явище інфляційної спіралі, облік якого був виключно важливий при бюджетному плануванні доходів і витрат
 4. Лекція 2 ОСНОВИ РОСІЙСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ І БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
    затвердження та виконання бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації. Наприклад, розділ 0700 «Освіта» представлений наступними підрозділами: 0701 «Дошкільна освіта»; 0702 «Загальна освіта»; 0703 «Початкова професійна освіта»; 0704 «Середня професійна освіта»; 0705 «Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації»;
 5. Лекція 4 ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ
    затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і на строк до трьох років у разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період (з можливим уточненням при складанні проекту бюджету). Державне (муніципальне) завдання повинне містити: - виписку з реєстру видаткових зобов'язань за видатковими зобов'язаннями, виконання яких необхідно для виконання державного
 6. Лекція 7 МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І КОНЦЕПЦІЇ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ
    затвердження, виконання бюджету відповідного муніципального освіти і контроль за виконанням даного бюджету, а також володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності, дорожня діяльність щодо автомобільних доріг місцевого значення і т. д. Економічну основу місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності
 7. Лекція 8 Державних позабюджетних фондів
    затвердженими федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації. Касове обслуговування виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації та територіальних державних позабюджетних фондів здійснює Федеральне казначейство. Звіти про виконання бюджету державного позабюджетного фонду Російської Федерації та територіального державного
 8. Лекція 9 УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
    затвердження бюджетів і звітів про їх виконання; - подальший контроль за виконанням бюджетів; - формування і визначення правового статусу органів, контролюючих виконання бюджетів відповідних рівнів бюджетної системи Російської Федерації; - здійснення інших повноважень відповідно до Бюджетного кодексу, іншими правовими актами бюджетного законодавства Російської
 9. Лекція 10 Складання проекту бюджету
    твердження Федеральними Зборами. Відповідно до Конституції Російської Федерації обов'язок складання проекту федерального бюджету закріплена за Урядом Росії. Регіональні та муніципальні бюджети розробляються відповідними органами виконавчої влади. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаються і
 10. Лекція 12 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
    затвердженими в законі про бюджет. Виконання бюджету по видатковій частині будується виходячи з фактичної наявності бюджетних ресурсів на єдиному рахунку бюджету з дотриманням обов'язкових послідовно здійснюваних процедур санкціонування та фінансування, при цьому підставою для витрат є закон про бюджет на відповідний фінансовий рік. Процедура санкціонування в ході виконання
 11. Лекція 13 ВИКОНАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ. ЗВІТ І ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
    затвердження бюджетний розпис повинна бути передана на виконання Федерального казначейства, а також спрямована для відомості до Федерального Зібрання і Рахункову палату Російської Федерації. Для того щоб не допустити прийняття до фінансування витрат і здійснення платежів, не передбачених в законі про федеральний бюджет на відповідний рік або не забезпечених надходженнями доходів і
 12. Лекція 15 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
    затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів бюджетної системи Російської Федерації визнається порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації, яке тягне застосування до порушника заходів примусу. До порушників бюджетного законодавства можуть бути застосовані такі заходи: - попередження про неналежне виконання бюджетного процесу; - блокування
© 2014-2022  epi.cc.ua