Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 4 ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ


Витрати бюджету є виплачуються з бюджету грошові кошти, за винятком коштів, є відповідно до Бюджетним кодексом джерелами фінансування дефіциту бюджету.
Формування витрат бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється відповідно до видатковими зобов'язаннями, зумовленими встановленим законодавством Російської Федерації розмежуванням повноважень федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, виконання яких відповідно до законодавства Російської Федерації, міжнародним та іншими договорами та угодами має відбуватися в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді) за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Під видатковими зобов'язаннями розуміються обумовлені законом, іншим нормативним правовим актом, договором або угодою обов'язки публічно-правового утворення (Російської Федерації, суб'єкта Федерації, муніципального освіти) або діє від його імені бюджетної установи надати фізичній або юридичній особі, іншому публічно-правової освіти, суб'єкту міжнародного права кошти з відповідного бюджету.
Бюджетним кодексом встановлено загальний порядок виникнення витратних зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень.
Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в результаті:
- прийняття федеральних законів і нормативних правових актів Президента та Уряду Російської Федерації при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Федерації, і повноважень з предметів спільного ведення, не віднесеними відповідно до федеральним законом «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» до повноважень органів державної влади суб'єктів Федерації;
- укладення Російською Федерацією (від імені Російської Федерації) договорів (угод) при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Федерації і повноважень з предметів спільного ведення, не віднесеними відповідно до федеральним законом «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації »до повноважень органів державної влади суб'єктів Федерації;
- укладення від імені Російської Федерації договорів (угод) федеральними бюджетними установами;
- прийняття федеральних законів і нормативних правових актів Президента та Уряду Російської Федерації, що передбачають надання з федерального бюджету міжбюджетних трансфертів, у тому числі:
- субвенцій бюджетам суб'єктів Федерації на виконання їх видаткових зобов'язань у зв'язку із здійсненням органами державної влади суб'єктів Федерації переданих їм окремих державних повноважень федерального рівня;
- субвенцій бюджетам суб'єктів Федерації для надання субвенцій місцевим бюджетам на виконання витратних зобов'язань муніципальних утворень у зв'язку з наділенням органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями федерального рівня.
Витратні зобов'язання Російської Федерації виконуються за рахунок власних доходів і джерел фінансування дефіциту федерального бюджету. В окремих випадках витратні зобов'язання Російської Федерації можуть виконуватися за рахунок коштів бюджетів державних позабюджетних фондів.
Витратні зобов'язання суб'єкта Російської Федерації виникають в результаті:
- прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта Федерації, а також укладення суб'єктом Федерації договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів Федерації повноважень з предметів їх відання;
- прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта Федерації, а також укладення суб'єктом Федерації договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів Федерації повноважень з предметів спільного ведення;
- укладення від імені суб'єкта Федерації договорів (угод) бюджетними установами суб'єкта Федерації;
- прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта Федерації, що передбачають надання з бюджету суб'єкта Федерації міжбюджетних трансфертів, в тому числі субвенцій місцевим бюджетам на виконання витратних зобов'язань муніципальних утворень у зв'язку з наділенням органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями суб'єктів Федерації;
- прийняття законів та інших нормативних правових актів органів державної влади суб'єктів Федерації при здійсненні органами державної влади суб'єктів Федерації переданих їм повноважень федерального рівня.
Витратні зобов'язання суб'єкта Федерації встановлюються органами державної влади суб'єкта Федерації самостійно і виконуються за рахунок власних доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету.
В окремих випадках, встановлених федеральними законами, витратні зобов'язання суб'єкта Федерації можуть виконуватися за рахунок коштів відповідних бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів.
Витратні зобов'язання муніципального утворення виникають в результаті:
- прийняття муніципальних правових актів з питань місцевого значення та інших питань, які відповідно до федеральних законів має право вирішувати органи місцевого самоврядування , а також укладення муніципальним освітою (від імені муніципального освіти) договорів (угод) з даних питань;
- прийняття муніципальних правових актів при здійсненні органами місцевого самоврядування переданих їм окремих державних повноважень;
- укладення від імені муніципального освіти договорів (угод) муніципальними бюджетними установами.
Витратні зобов'язання муніципального освіти встановлюються органами місцевого самоврядування самостійно і виконуються за рахунок власних доходів і джерел фінансування дефіциту відповідного місцевого бюджету.
Поняття «витратні зобов'язання» є базовим при складанні, розгляді та виконанні бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації. При цьому самі витратні зобов'язання виникають відповідно до законодавчо закріпленими повноваженнями як обов'язок надати для реалізації таких повноважень кошти відповідного бюджету. Витратні зобов'язання не включаються до закону про бюджет, разом з тим бюджет є фінансовою основою для їх реалізації.
Основи розмежування видаткових зобов'язань між Російською Федерацією, її суб'єктами та органами місцевого самоврядування закладені в Конституції, а також прийнятими відповідно до неї федеральними законами.
Перелік витратних зобов'язань формується на основі реєстрів видаткових зобов'язань, які зобов'язані вести органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні зобов'язання і правові підстави для інших витратних зобов'язань із зазначенням відповідних положень (статей, частин, пунктів, підпунктів, абзаців) законів та інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів з оцінкою обсягів бюджетних асигнувань, необхідних для виконання включених до реєстру зобов'язань.
Реєстр видаткових зобов'язань Російської Федерації ведеться в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
Реєстр видаткових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) ведеться в порядку, встановленому відповідно вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації і місцевою адміністрацією муніципального освіти.
Реєстр видаткових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, а також звід реєстрів видаткових зобов'язань муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта Російської Федерації, подаються до Міністерства фінансів Російської Федерації.
Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти представляється фінансовим органом муніципального освіти у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації в установленому порядку.
Ведення реєстру видаткових зобов'язань віднесено до бюджетних повноважень головного розпорядника бюджетних коштів (ГРБС). При цьому реєстри видаткових зобов'язань, що направляються ГРБС у фінансовий орган, що організує складання проекту відповідного бюджету, використовуються при підготовці бюджетів усіх рівнів і дозволяють чітко визначити склад і обсяги діючих зобов'язань.
Прийняті витратні зобов'язання стають обов'язковими до виконання у відповідному часовому періоді. Законодавчою основою реалізації витратних зобов'язань є закон (рішення) про бюджет.
Витратні зобов'язання, що підлягають виконанню у відповідному фінансовому році, стають бюджетними зобов'язаннями. Також як і витратні зобов'язання, вони обов'язкові до виконання. У процесі виконання відповідного бюджету бюджетні зобов'язання набувають форму грошових зобов'язань.
Грошові зобов'язання представляють собою обов'язок одержувача бюджетних коштів сплатити бюджету, фізичній та юридичній особі за рахунок коштів бюджету певні кошти відповідно до виконаних умовами цивільно-правової угоди, укладеної в рамках його бюджетних повноважень, або в відповідно до положень закону, іншого правового акта, умовами договору або угоди.

Таким чином, поняття «бюджетні зобов'язання» і «грошові зобов'язання» характеризують витратні зобов'язання на різних етапах їх виконання.
У результаті впровадження Концепції реформування бюджетного процесу в Російській Федерації в 2004-2006 роках в окрему категорію видаткових зобов'язань були виділені публічні зобов'язання.
Публічні зобов'язання являють собою обумовлені законом, іншим нормативним правовим актом витратні зобов'язання публічно-правової освіти перед фізичною або юридичною особою, іншим публічно-правовою освітою, що підлягають виконанню в установленому відповідним законом, іншим нормативним правовим актом розмірі або мають встановлений зазначеним законом, актом порядок його визначення (розрахунку, індексації).
Такі витратні зобов'язання виникають безпосередньо у конкретного публічно-правової освіти (Російської Федерації, суб'єкта Федерації і муніципального освіти). До таких видатковими зобов'язаннями можна віднести субвенції з Федерального фонду компенсацій, що виділяються органам влади суб'єкта Федерації для здійснення делегованих повноважень.
До складу публічних зобов'язань входять публічні нормативні зобов'язання.
Публічні нормативні зобов'язання - публічні зобов'язання перед фізичною особою, що підлягають виконанню в грошовій формі в установленому відповідним законом, іншим нормативним правовим актом розмірі або мають встановлений порядок його індексації, за винятком виплат фізичній особі, передбачених статусом державних (муніципальних) службовців, а також осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів Федерації, муніципальні посади, працівників бюджетних установ, військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом (що володіють статусом військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом), осіб, які навчаються (вихованців) у державних (муніципальних) освітніх установах.
До публічних нормативним зобов'язаннями належать витрати на соціальне забезпечення громадян: виплати пенсій, допомог і компенсацій пенсіонерам, ветеранам, людям з обмеженими можливостями, дітям, які залишилися без піклування батьків, сім'ям, які втратили годувальника, і т. д.
Відповідно до видами витратних зобов'язань здійснюються бюджетні асигнування.
Бюджетні асигнування характеризуються як граничні обсяги грошових коштів, передбачених у відповідному фінансовому році для виконання бюджетних зобов'язань.
До бюджетних асигнувань відносяться асигнування на:
- надання державних (муніципальних) послуг, у тому числі асигнування на оплату державних (муніципальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт , надання послуг для державних (муніципальних) потреб;
- соціальне забезпечення населення;
- надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами;
- надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг;
- надання міжбюджетних трансфертів;
- надання платежів, внесків, безоплатних перерахувань суб'єктам міжнародного права;
- обслуговування державного (муніципального) боргу;
- виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
 До бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг відносяться асигнування на: 
 - забезпечення виконання функцій бюджетних установ; 
 - надання субсидій автономним установам, включаючи субсидії на відшкодування нормативних витрат з надання ними державних (муніципальних) послуг фізичним (або) юридичним особам; 
 - надання субсидій некомерційним організаціям, які не є бюджетними та автономними установами, в тому числі згідно з договорами (угодами) на надання зазначеними організаціями державних (муніципальних) послуг фізичним та (або) юридичним особам; 
 - закупівлю товарів, робіт і послуг для державних (муніципальних) потреб (за винятком бюджетних асигнувань для забезпечення виконання функцій бюджетної установи), в тому числі з метою: 
 - Надання державних (муніципальних) послуг фізичним та юридичним особам; 
 - Здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти державної (муніципальної) власності (за винятком державних (муніципальних) унітарних підприємств); 
 - Розробки, закупівлі і ремонту озброєнь, військової та спеціальної техніки, продукції виробничо-технічного призначення та майна в рамках державного оборонного замовлення; 
 - Закупівлі товарів до державного матеріального резерву. Планування бюджетних асигнувань здійснюється в порядку і у відповідності з методикою, яка встановлюється відповідним фінансовим органом. 
 Бюджетні асигнування на надання державних (муніципальних) послуг передбачаються на виконання витратних зобов'язань, що виникають в результаті укладення органами державної влади (органами місцевого самоврядування) та бюджетними установами договорів цивільно-правового характеру (трудових угод, державних (муніципальних) контрактів) або встановлення інших умов надання бюджетних коштів на оплатній основі при здійсненні покладених на них функцій. Оскільки чинним законодавством (законами, положеннями про органи виконавчої влади і т. д.) не визначений обсяг видатків на виконання цих функцій, закон (рішення) про бюджет встановлює граничні обсяги (ліміти) для прийняття і виконання відповідних видаткових зобов'язань. 
 Лімітом бюджетних зобов'язань виступає обсяг прав у грошовому вираженні на прийняття бюджетною установою бюджетних зобов'язань та (або) їх виконання в поточному фінансовому році. 
 У свою чергу, бюджетні асигнування на надання державних (муніципальних) послуг включають асигнування на забезпечення діяльності бюджетних установ, надання субсидій автономним установам, а також іншим некомерційним організаціям, здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти державної (муніципальної) власності і т. д. Всі вони характеризуються відплатних надання бюджетних коштів (тобто виконанням юридичними або фізичними особами певної, оплачуваною бюджетом діяльності), повинні плануватися виходячи з виконання державних (муніципальних) завдань. 
 Бюджетним кодексом дано визначення державних (муніципальних) послуг (робіт). Це послуги (роботи), що надаються (виконуються) згідно з державним (муніципальним) завданням органами державної влади (органами місцевого самоврядування), бюджетними установами, іншими юридичними особами. 
 Планування бюджетних асигнувань на надання (виконання) державних (муніципальних) послуг (робіт) здійснюється з урахуванням державного (муніципального) завдання. Це поняття передбачено ст. 69.2 Бюджетного кодексу. 
 Державне (муніципальне) завдання - документ, що встановлює вимоги до складу, якості, обсягу, умов, порядку і результатами надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт). 
 Державне (муніципальне) завдання формується в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти, на строк до одного року у разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і на строк до трьох років у разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період (з можливим уточненням при складанні проекту бюджету). 
 Державне (муніципальне) завдання повинне містити: 
 - виписку з реєстру видаткових зобов'язань за видатковими зобов'язаннями, виконання яких необхідно для виконання державного (муніципального) завдання; 
 - визначення категорій споживачів відповідних послуг; 
 - показники, що характеризують якість і обсяг (склад) надаються державних (муніципальних) послуг; 
 - порядок надання державних (муніципальних) послуг; 
 - граничні ціни (тарифи) на оплату державних (муніципальних) послуг у випадках, якщо законодавством Російської Федерації передбачено надання відповідних послуг на платній основі, або порядок їх встановлення; 
 - порядок контролю за виконанням державного (муніципального) завдання, в тому числі умови та порядок його дострокового припинення; 
 - вимоги до звітності про виконання державного (муніципального) завдання. 
 Фінансове забезпечення виконання державних (муніципальних) завдань здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів, бюджетів суб'єктів Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів у порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Федерації, місцевої адміністрацією. 
 Основною метою діяльності бюджетної установи є надання державних (муніципальних) послуг.
 Їм надано право від імені держави, муніципального освіти укладати контракти на розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб. При цьому бюджетні установи мають певні обмеження щодо прийняття цивільно-правових зобов'язань (ліміти бюджетних зобов'язань). Висновок і оплата бюджетною установою державних (муніципальних) контрактів, інших договорів, які підлягають виконанню за рахунок бюджетних коштів, проводяться в межах доведених йому за кодами класифікації видатків відповідного бюджету лімітів бюджетних зобов'язань та з урахуванням прийнятих і невиконаних зобов'язань. 
 Бюджетна установа являє собою державне (муніципальне) установа, фінансове забезпечення виконання функцій якого, в тому числі з надання державних (муніципальних) послуг відповідно з державним (муніципальним) завданням, здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету на основі бюджетного кошторису. 
 Бюджетна установа має кошторис, формовану на основі державного (муніципального) завдання, та здійснює операції з витрачання бюджетних коштів відповідно до неї. 
 Бюджетна кошторис - документ, що встановлює відповідно до класифікації витрат бюджетів ліміти бюджетних зобов'язань бюджетної установи. 
 Бюджетна установа здійснює операції з бюджетними коштами через особові рахунки органів Федерального казначейства. 
 Забезпечення виконання функцій бюджетних установ включає: 
 - оплату праці працівників бюджетних установ, грошове утримання (грошова винагорода, грошове забезпечення, заробітну плату) працівників органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування, осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів Федерації та муніципальні посади, державних і муніципальних службовців, інших категорій працівників, відрядження та інші виплати у відповідності з трудовими договорами (службовими контрактами, контрактами) та законодавством Російської Федерації, законодавством суб'єктів Федерації і муніципальними правовими актами; 
 - оплату поставок товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб; 
 - сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетної системи Російської Федерації; 
 - відшкодування шкоди, заподіяної бюджетною установою при здійсненні його діяльності. 
 Розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень для державних і муніципальних потреб. 
 Державні (муніципальні) контракти укладаються і оплачуються в межах лімітів бюджетних зобов'язань. 
 Бюджетні установи, органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Федерації і органи місцевого самоврядування, державні та муніципальні замовники зобов'язані вести реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів. 
 Реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів, містять такі відомості: 
 коротке найменування закуповуваних товарів, робіт і послуг; 
 найменування та місцезнаходження постачальників, підрядників і виконавців послуг; 
 ціна і дата закупівлі. 
 Бюджетним законодавством передбачена можливість надання коштів бюджету у формі субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг. 
 Такі субсидії надаються на безоплатній та безповоротній основі з метою відшкодування витрат або недоотриманих доходів у зв'язку з виробництвом (реалізацією) товарів, виконанням робіт, наданням послуг. 
 У бюджетах бюджетної системи Російської Федерації можуть передбачатися субсидії автономним установам, включаючи субсидії на відшкодування нормативних витрат на надання ними відповідно з державним (муніципальним) завданням державних (муніципальних) послуг. 
 Порядок визначення обсягу та надання зазначених субсидій з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів встановлюється відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією. 
 У законі про федеральний бюджет можуть передбачатися субсидії іншим некомерційним організаціям, які не є автономними та бюджетними установами, в тому числі у вигляді майнового внеску в державні корпорації. 
 Порядок визначення обсягу та надання зазначених субсидій з федерального бюджету встановлюється Урядом Російської Федерації, а також федеральними законами, що передбачають створення державних корпорацій. 
 Бюджетні інвестиції - бюджетні кошти, що направляються на створення або збільшення за рахунок коштів бюджету вартості державного (муніципального) майна. 
 Бюджетні асигнування на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації, державної власності суб'єктів Федерації і муніципальної власності у формі капітальних вкладень в основні кошти державних (муніципальних) установ і державних (муніципальних) унітарних підприємств передбачаються згідно з довгостроковими цільовими програмами, а також нормативними правовими актами відповідно Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Федерації, місцевої адміністрації або у встановленому зазначеними органами порядку рішеннями головних розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетів. 
 Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними і муніципальними установами та державними або муніципальними унітарними підприємствами, спричиняє виникнення права державної чи муніципальної власності на еквівалентну частина статутних (складеному) капіталів зазначених юридичних осіб, яке оформляється за участю Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень у статутних (складеному) капіталі таких юридичних осіб відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації. 
 Бюджетні інвестиції, плановані до надання юридичним особам, затверджуються законом (рішенням) про бюджет шляхом включення в закон про бюджет текстової статті із зазначенням юридичної особи, обсягу і мети виділених бюджетних асигнувань. 
 У видатковій частині бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації може бути передбачено створення резервних фондів відповідного державного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. При цьому у видатковій частині бюджетів не допускається створення резервних фондів законодавчих (представницьких) органів і резервних фондів депутатів законодавчих (представницьких) органів. Кошти резервних фондів призначені для фінансування непередбачених витрат, у тому числі на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, що мали місце в поточному фінансовому році. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов'язані щоквартально інформувати орган законодавчої (представницької) влади, представницький орган місцевого самоврядування про витрачання коштів резервного фонду. 
 Крім того, у федеральному бюджеті може бути створений резервний фонд Президента Російської Федерації в розмірі не більше 1% затверджених видатків федерального бюджету. Дані кошти призначаються для фінансування непередбачених, а також додаткових витрат, передбачених указами Президента Російської Федерації. 
 У разі прийняття федерального закону чи іншого правового акта, який передбачає збільшення фінансування за існуючими видами витрат або введення нових видів видатків бюджетів, які до прийняття законодавчого акту не фінансувалися жодним бюджетом, зазначений правовий акт має містити норми, що визначають джерела і порядок фінансування нових видів видатків бюджетів, у тому числі при необхідності - передачу фінансових ресурсів на нові види витрат до бюджетів інших рівнів. 
 При цьому в ході визначення джерел фінансування нових видів видатків бюджетів не можна вдаватися до збільшення дефіцитів бюджетів. 
 Фінансування нових видів видатків бюджетів або збільшення фінансування існуючих видів витрат бюджетів може здійснюватися тільки з початку чергового фінансового року за умови їх включення до закону (рішення) про бюджет або в поточному році після внесення відповідних змін до закону (рішення) про бюджет за наявності відповідних джерел додаткових надходжень до бюджету і (або) при скороченні витрат за окремими статтями бюджету. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 4 ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ "
 1. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    витрат. Іншими словами, лейбористи по суті виконують роль рознощиків буржуазної ідеології, яку вони намагаються ра-спространіть серед робітників. Цілком природно, що, оскільки лейбористам доводиться діяти серед робітників, вони змушені видозмінити бур-жуазную теорії, для того щоб зробити їх більш доступними і більш прийнятними для робітників. Зокрема своєрідність
 2. Лекція 1 «ПЛАН ФІНАНСІВ» М. Сперанського і ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ
    витрати - 230 млн. руб. Дефіцит бюджету дорівнював 105 млн. руб., Або близько 85% дохідної частини. Випуск незабезпечених асигнацій досяг 600 млн. руб., Що фактично зробило Росію банкрутом. М.М. Сперанський приступив до реформування фінансового управління, спираючись на ідеї європейських економістів. Він запросив на роботу широко відомого і європейськи освіченого фахівця М.А.
 3. Лекція 2 ОСНОВИ РОСІЙСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ І БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
    витратних зобов'язань Російської Федерації. У рамках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (регіональних бюджетів) та бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів забезпечується виконання видаткових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти.
 4. Лекція 6 УПРАВЛІННЯ зовнішнього державного боргу
    витрат на обслуговування реструктуріруемий боргу входить у загальний обсяг реструктуріруемих зобов'язань, то вона не включається в обсяг витрат на обслуговування боргового зобов'язання в поточному році. Щорічно у федеральному законі про федеральний бюджет затверджуються граничні обсяги державного зовнішнього боргу та межі зовнішніх запозичень Російської Федерації з розбивкою боргу за формами
 5. Лекція 7 МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І КОНЦЕПЦІЇ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ
    витрат і доходів своїх бюджетів на основі чіткого, стабільного і збалансованого розмежування видаткових повноважень і дохідних джерел, які гарантують фінансову самостійність і сприяють підвищенню самодостатності суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, нарощуванню та ефективному використанню їх податкового потенціалу. Міжбюджетні відносини являють
 6. Лекція 8 Державних позабюджетних фондів
    витрат. Державний позабюджетний фонд являє собою фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і бюджету суб'єкта Федерації. Мета утворення державного позабюджетного фонду - реалізація конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, охорону здоров'я та медичну допомогу. Державні позабюджетні фонди є невід'ємною
 7. Лекція 9 УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
    видатків бюджету, мають право розподіляти бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань між підвідомчими розпорядниками та (або) одержувачами бюджетних коштів. В обов'язки головного розпорядника бюджетних коштів входять: - забезпечення результативності, адресності та цільового характеру використання бюджетних коштів відповідно до затверджених йому бюджетними
 8. Лекція 10 Складання проекту бюджету
    витрат федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період відповідно до функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації та проектировок основних доходів і витрат федерального бюджету на середньострокову перспективу. Другий етап формування федерального бюджету - розподіл федеральними органами виконавчої влади граничних обсягів бюджетного
 9. Лекція 11 ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ
    витрачання бюджетних коштів на цілі, визначені законодавством, на продовження фінансування інвестиційних об'єктів, державних контрактів, надання фінансової допомоги бюджетам інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації за умови, що з бюджету на попередній фінансовий рік на ці цілі вже виділялися кошти. При цьому фінансування може здійснюватися в розмірі не
 10. Лекція 12 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
    витрат з єдиного рахунку бюджету, за винятком операцій з виконання федерального бюджету, вироблених за межами Російської Федерації відповідно до російського законодавства, і підвідомчості витрат, що означає, що одержувачі бюджетних коштів мають право отримувати бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від головного розпорядника (розпорядника) бюджетних
© 2014-2022  epi.cc.ua