Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

4.1. Коносамент і чартер

За договором морського перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити вантаж, який йому передав або передасть відправник, в порт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (далі - одержувач), відправник або фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (фрахт).
Договір морського перевезення вантажу може бути укладений з умовою надання для морського перевезення вантажу всього судна, його частини чи певних суднових приміщень (чартер) або без такої умови.
Договір морського перевезення вантажу повинен бути укладений у письмовій формі. Наявність і зміст договору морського перевезення вантажу можуть підтверджуватися чартером, коносаментом чи іншими письмовими доказами.
Відносини між перевізником і не є стороною договору морського перевезення вантажу одержувачем визначаються коносаментом. Умови чартеру обов'язкові для одержувача, якщо коносамент містить посилання на них.
Чартер повинен містити найменування сторін, назва судна, вказівка на рід і вид вантажу, розмір фрахту, найменування місця навантаження вантажу, а також найменування місця призначення або направлення судна. За угодою сторін у чартер можуть бути включені інші умови та застереження. Чартер підписується перевізником і фрахтувальником або їх представниками.
При перевезенні вантажу по чартеру фрахтувальник має право за згодою перевізника поступатися свої права за договором морського перевезення вантажу третім особам. Фрахтувальник, а також третя особа, якій він поступився свої права, несе перед перевізником солідарну відповідальність за невиконання договору морського перевезення вантажу.
Після прийому вантажу для перевезення перевізник на вимогу відправника зобов'язаний видати відправнику коносамент.
Відправник має право вимагати від перевізника видачі замість коносамента морської накладної чи іншого підтверджує прийом вантажу для перевезення документа.
У коносамент повинні бути включені наступні дані:
- найменування перевізника і місце його знаходження;
- найменування порту навантаження згідно з договором морського перевезення вантажу і дата прийому вантажу перевізником у порту навантаження;
- найменування відправника і місце його знаходження;
- найменування порту вивантаження згідно з договором морського перевезення вантажу;
- найменування одержувача, якщо він зазначений відправником;
- найменування вантажу, необхідні для ідентифікації вантажу основні марки, зазначення у відповідних випадках на небезпечний характер або особливі властивості вантажу, місць чи предметів і маса вантажу або позначене іншим чином його кількість. При цьому всі дані вказуються так, як вони представлені відправником;
- зовнішній стан вантажу і його упаковки;
- фрахт в розмірі, що підлягає сплаті одержувачем, чи інше вказівку на те, що фрахт повинен сплачуватися їм;
- час і місце видачі коносамента;
- число оригіналів коносамента, якщо їх більше ніж один;
- підпис перевізника або діє від його імені особи.
За угодою сторін у коносамент можуть бути включені інші дані і застереження.
Коносамент, підписаний капітаном судна, вважається підписаним від імені перевізника.
Коносамент може бути виданий на ім'я певного одержувача (іменний коносамент), наказу відправника або одержувача (ордерний коносамент) або на пред'явника. Ордерний коносамент, що не містить вказівки про його видачу наказу відправника або одержувача, вважається виданим наказом відправника.
За бажанням відправника йому може бути видано кілька примірників (оригіналів) коносамента, причому в кожному з них зазначається число наявних оригіналів коносамента. Після видачі вантажу на підставі першого з пред'явлених оригіналів коносамента решта його оригінали втрачають силу.
Коносамент передається з дотриманням таких правил:
- іменний коносамент може передаватися за іменними передавальними написами або в іншій формі відповідно до правил, встановлених для уступки вимоги;
- ордерний коносамент може передаватися за іменними або бланковими передавальними написами;
- коносамент на пред'явника може передаватися за допомогою простого вручення.
Відносини між перевізником і вантажовласником, що здійснює систематичні перевезення, можуть будуватися на базі довгострокового договору про організацію морських перевезень вантажів. Однак наявність такого договору не скасовує необхідності укладати між сторонами договорів перевезення щодо кожної конкретної партії. Довгостроковий договір виступає основою для укладання договорів, які опосередковують окремі перевізні операції, що виражається зазвичай у включенні до такого договору умов довгострокового договору. У разі якщо договір, оформлений на перевезення конкретної партії вантажу, суперечить умовам довгострокового договору, він має пріоритет перед останнім, то є колізія дозволяється аналогічно правилам конкуренції загальної та спеціальної норми.
У випадках, коли коносамент не відображає умов довгострокового договору, то вони і не є обов'язковими для третьої особи, якщо тільки воно не є фрахтувальником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. Коносамент і чартер "
 1. 35. Види документів, що використовуються у зовнішньоторговельній діяльності
  коносамент, свідоцтво про вантаження, накладна міжнародного сполучення, авіанакладна, експедиторське свідоцтво про отримання вантажу, поштова квитанція. Страхові документи включають страховий поліс і страховий сертифікат. До товарних і митних документів належать: рахунок-фактура, консульська фактура, митний рахунок, свідоцтво про походження товару, санітарне свідоцтво,
 2. 36. Наскрізний, морський і ордерний коносаменти
  коносамент-це навантажувальний документ, який підтверджує, що особа, виписував документ, зобов'язується поставити прийнятий товар правомочному власнику коносамента в тому випадку, коли транспортування від місця навантаження до місця призначення провадиться з використанням декількох транспортних засобів (змішані перевезення). Морський коносамент є документом на пред'явника, тобто витікаючими
 3. 4.2. Виконання договору
  коносаменті (Гаазькі правила) перевізник зобов'язаний перед рейсом і на початку його проявити розумну дбайливість про те, щоб: - привести судно в морехідне стан; - належним чином укомплектувати людьми, спорядити і забезпечити судно; - пристосувати і привести в стан, придатний для прийому, перевезення і збереження вантажів, трюми рефрижераторні та холодильні приміщення і всі інші частини
 4. 37. Свідоцтво про вантаження, дублікатних накладна
  коносаментом, є транспортним документом внутрішнього судноплавства. На цей документ поширюються в основному ті ж правила, що й на морський коносамент. До транспортних документів належать також накладні міжнародного залізничного, автомобільного та повітряного сполучення (дублікатние накладні). Дублікатних накладна являє собою документ, що свідчить про фактичну
 5. 14. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  коносаменті вантажем і отримати вантаж після завершення перевезення. Коносамент буває представницькими, ордерних та іменними. Складські свідоцтва можуть бути простими або подвійними. Просте складське свідоцтво - це представницькою цінний папір, держатель якої набуває право розпоряджатися товаром, володіючи чи не цим товаром, а цінним папером. Подвійне складське свідоцтво - папір,
 6. Цінний папір - сутність, економічні та правові ха-рактеристики
  коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних паперів. Найбільшого поширення в міжнародній практиці отримали три види цінних паперів: акції, облігації, векселі. Розглянемо основні види цінних
 7. 18.4. Цінні папери та їх різновиди. Ринок цінних паперів
  коносаменти і т. п. З цієї групи найбільш поширеним видом цінних паперів є акція. 1. Акція - цінний папір, що свідчить про внесення певної суми грошей в капітал акціонерного товариства (АТ) і дає право його власнику на отримання прибутку-дивіденду. Акції поділяються на іменні і представницькою, прості та привілейовані, безголосі, одноголосі і багатоголосні.
 8. 5.7. Банківські послуги у зовнішній торгівлі
  коносамент; свідоцтво про вантаження; накладна міжнародного сполучення; авіанакладна; експедиторське свідоцтво про отримання вантажу; поштова квитанція. Документи, прийняті в зовнішній торгівлі {foto15} Страхові документи включають: страховий поліс і страховий сертифікат. До товарних і митних документів належать: рахунок-фактура; консульська фактура; митний рахунок; свідоцтво про
 9. Додаток 1 Зразок зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу
  коносамента (або товарно- транспортної накладної) про прийом партії товару на борт судна. 3.4. Після поставки партії товару Продавець протягом 24 годин сповіщає про це Покупця і повідомляє йому телеграфом (факсом) такі дані: - номерКонтракта; - номернакладной (billoflading / consignmentnote); - дату відвантаження; - найменування товару; - кількість місць; - вага брутто; - вартість
 10. Цінні папери
  коносамент. Ринок цінних паперів включає в себе насамперед акції та облігації. Акції свідчать про інвестування капіталу (його авансування), про виникнення відносин власності та отриманні доходу на нього у формі дивіденду. Що стосується облігацій, то незалежно від їх приналежності державі або підприємствам вони свідчать про позиковому капіталі, про кредитні відносини. Їх
 11. 2.12.4 Фінансовий ринок
  коносаменти. «Тимчасові» цінні папери пов'язують одержувану по них прибуток з тривалістю часу володіння ними. При цьому боргові папери (облігації) забезпечують тверду, фіксовану процентну ставку за певний термін. Часткові вказують частку володіння реальною власністю і, відповідно, частку прибутку і майна (акції). Отримується прибуток по ризикових цінних паперів не залежить
 12. 6.2.6. Ринок транспортних послуг
  коносамента, є Брюссельська конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент (1924 р.). З цього часу обсяг міжнародних морських перевезень зростає з року в рік, за винятком певних кризових моментів, останній з яких був в 1988 р. Потім знову спостерігалося стійке зростання обсягу світових перевезень. У 1995 р. він виріс на 3,7% (4650000000 т), в 1996 р. - на 3,5% (4,8 млрд
 13. Сума акцизу, що пред'являється продавцем покупцеві
  коносамента на перевезення експортованих нафтопродуктів, в якому в графі "Порт розвантаження" зазначено місце, що знаходиться за межами митної території РФ. Копії транспортних, товаросупровідних і (або) інших документів, що підтверджують вивезення нафтопродуктів за межі митної території РФ, можуть не представлятися у разі вивезення нафтопродуктів у митному режимі експорту трубопровідним
 14. 34. Формування і розвиток фінансових ринків в Республіці Білорусь.
  коносамент), існує, однак практика випуску та обігу таких інструментів в республіці відсутня. Прийняті Урядом Республіки Білорусь і Національним банком в рамках реалізації Програми на 2008-2010 роки заходи сприяли становленню та розвитку вітчизняного ринку цінних паперів. Разом з тим слід зазначити випереджаючий розвиток законодавства та інфраструктури даного ринку,
 15. Грошовий ринок
  коносаменти? документи про завантаження товару на корабель. (В літературі часто підміняють терміни «заставу» і «заклад»). Оформлення кредиту. Оформлення кредиту відбувається по-різному. Юридичне оформлення кредиту породжує цінні папери і виникає ринок цінних паперів. Неоформленого КРЕДИТ? передача грошей без оформлення, на довірі. Боргова розписка? передача кредиту на основі
 16. 3. БАЗИСНІ УМОВИ КОНТРАКТУ. '' ІНКОТЕРМС''.
  Коносамента та інших документів, крім зазначених у попередніх пунктах, які видаються в країні відправлення та / або походження товару, що можуть знадобитися покупцю для ввозу в країну призначення, а також для транзиту при перевезенні через треті країни. Подібним же чином можна розшифрувати і обов'язки імпортера при зовнішньоторговельної угоді купівлі-продажу товару на условіяхFOB. Умова і
 17. 2. Заповнення авіанакладній
  коносаменту (GBL) із зазначенням його номера. 2.10.4. При поверненні вантажу в результаті, не запитання на новій авіанакладній для зворотного перевезення тут має бути вказаний номер первісної авіанакладній. 2.10.5. Номер коду відправника, зазначений відправником або його агентом. 2.10.6. Платежі за допомогою кредитної картки; номер кредитної картки повинен бути вказаний. 2.10.7. Слова "Також повідомити"
 18. Глосарій
  Акція - цінний папір, що засвідчує участь її власника у формуванні коштів акціонерного товариства і дає право на отримання відповідної частки його прибутку - дивіденду. Акциз - вид непрямого податку на товари масового споживання. Антиінфляційний регулювання - охоплює насамперед два основні методи боротьби з інфляцією: скорочення бюджетного дефіциту, регулювання цін і
 19. 6.3. «Переселенський» капіталізм. США
  чартер (документ на право ведення банківських операцій) Банку Північної Америки (Філадельфія). У 1784 р. були організовані Банк Нью-Йорка і Банк Массачусетсу. Помітною подією стало надання 20-річного чартеру до Першого банку Сполучених Штатів в 1791 р. Цьому великою мірою сприяв перший міністр фінансів США А. Гамільтон. Створення банку викликало серйозні і тривалі суперечки про
 20. 8.2. СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
    чартер). У цю ж статтю входить торгівля, пов'язана з перепродажем товарів за кордоном, а також широкий спектр змішаних послуг, таких, як бухгалтерські, рекламні, наукові та інженерні консультації. До послуг у сфері культури і відпочинку та приватних осіб відноситься створення для нерезидентів фільмів, телепрограм, радіопрограм, запис музичних творів, виплати винагород творцям цієї
© 2014-2022  epi.cc.ua