Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

2.12.4 Фінансовий ринок


Ринкова економіка являє систему функціональних ринків, основні з яких? споживчий, робочої сили, фінансовий, рухомості і нерухомості, ринки інтелектуальної власності та інформаційних послуг. Речовий капітал вважають реальним, а фінансовий, часом, фіктивним. Зазвичай же фіктивним капіталом називають цінні папери.
Ринки
--- + ---
споживчий? факторні
--- + ---
робочої сили? капіталу
--- + ---
фінансового? речового
--- + - ---
рухомості? нерухомості
Рівень розвитку ринкової економіки багато в чому залежить від рівня розвитку фінансового ринку. Наукове розуміння фінансів та фінансового ринку є умовою осмислення ринкової економіки.
Фінанси держави поділяють на бюджетні та ринкові. Бюджетні фінанси? система відносин з приводу формування і використання державної скарбниці. Вони перебувають під прямим впливом уряду, є матеріальною основою економічної політики уряду і покликані стабілізувати фінанси країни. Другий елемент фінансової системи? фінансовий ринок, який формується за іншими законами.
Фінанси
--- + ---
бюджетні? ринкові
--- + ---
валютний? позичковий ринок
--- + ---
грошовий? капіталу
--- + ---
банківського кредиту? цінних паперів
Ринкова економіка являє систему різних конкретних ринків і фінансовий ринок? один з них. Валютний ринок як частина фінансового ринку? це обмін національних валют різних держав. На грошовому ринку позики беруть до року, зазвичай для фінансування торгівлі і на споживчі цілі. Ринком капіталів називають позики на більший термін. З нього обособляют банківські кредити, які видають на середній термін. Ці кредити обслуговують оборотний капітал. Позики на більший період часу оформляють зазвичай за допомогою цінних паперів, насамперед, облігацій (фондовий ринок). Це засіб фінансування основного капіталу. Облігації? засіб довгострокового кредитування, а просто кредити? засіб короткострокового кредитування на основі двосторонніх угод.
Папери
--- + ---
просто? документи
--- + ---
нецінні? цінні
--- + ---
просто? фінансові
--- + ---
комерційні? фондові
--- + ---
«тимчасові»? ризикові
--- + ---
боргові? часткові
(облігації) (акції)
Важливим елементом фінансового ринку є ринок цінних паперів (фіктивний капітал).
Насамперед, слід виявити їх серед інших паперів. До нецінних паперів відносять боргові розписки, заповіти, лотерейні квитки, страхові поліси і т.п. До цінних комерційних паперах відносять векселі, сертифікати, варранти, коносаменти. «Тимчасові» цінні папери пов'язують одержувану по них прибуток з тривалістю часу володіння ними. При цьому боргові папери (облігації) забезпечують тверду, фіксовану процентну ставку за певний термін. Часткові вказують частку володіння реальною власністю і, відповідно, частку прибутку і майна (акції). Отримується прибуток по ризикових цінних паперів не залежить від часу їх відчуження (опціони). Цінні папери численні.
Цінні папери
--- + ---
первинні? похідні
--- + ---
боргові? часткові
Первинні основні цінні папери? акції, облігації. Вторинні? варранти на цінні папери, депозитарні розписки про їх зберіганні в депозитаріях і т.п. Похідні папери? опціони, ф'ючерси, як бездокументарна форма вираження майнового права, що виникло у зв'язку із зміною ціни, що лежить в основі даного цінного паперу біржового активу.
Цінні папери можуть бути комерційними і належати акціонерним підприємствам та державними (ЦМЛ), які випускають органи влади.
Широко поширені ГКО? державні казначейські зобов'язання, які фактично представляють организуемую владою «спекулятивну піраміду» фінансових платежів.
Розрізняють цінні папери також такі, як пред'явницькі (чеки, векселі), іменні (без права передачі) і ордерні (їх передають на основі індосаменту).
ЦМЛ Форми виплат доходів по ЦМЛ
--- + --- + ---
неринкові ? ринкові виграші? немає
(виграшні) --- + --- + ---
короткострокові? немає дисконт? відсотки
(векселі) --- + --- + ---
середньострокові? довгострокові фіксовані? немає
(ноти) (облігації) --- + ---
ступінчасті? плаваючі
Ринок капіталу
--- + ---
реального? фінансового
--- + ---
валютний? капіталу
--- + ---
банківських кредитів? цінних паперів
--- + ---
первинний? вторинний
--- + ---
основних? похідних
--- + ---
неорганізований? організований
--- + ---
комерційний? фондовий (біржовий)
Розвиток цінних паперів на основі кредитних грошей, а також поява акцій призвело до розвитку відповідного ринку? ринку цінних паперів.

Ринок капіталу включає в себе факторний ринок реального капіталу, тобто сировини, техніки, обладнання. Крім цього, існує і ринок фіктивного або фінансового капіталу. Простою формою є валютний ринок, а також ринок банківського кредиту, який не породжує цінних паперів. Іншою формою ринку фінансового капіталу є ринок цінних паперів.
Первинний ринок цінних паперів виникає між тими, хто їх випускає (фірмами), і посередниками (банками). Вторинний ринок забезпечує реалізацію цінних паперів інвесторам.

Контракти
--- + ---
просто? термінові
--- + ---
ф'ючерсні? опціонні
(«зобов'язання») («права»)
Зберігається практика неорганізованої продажу цінних паперів. Основне значення має організований їх ринок, починаючи з продажу через прилавка (фондові магазини) і кінчаючи фондовою біржею, де реалізують папери найбільш потужних підприємств. Існує ринок похідних фінансових документів? опціонів і ф'ючерсів, що виконують функцію страхування (хеджування)? перекладення ризиків на біржових гравців.
Звичайні операції з цінними паперами становлять їх купівлю і продаж заради отримання дивідендів. Крім цього цінні папери є засобом ризикованої гри. Такі угоди називають «терміновими». Опціонні угоди виходять з різниці курсів у часі: купують право купівлі або продажу, якщо коливання курсу перевищать задані межі («купують ризик»). Ф'ючерсні угоди виходять з відмінності часу («купують час»). З них опціони припускають право продати або купити, а ф'ючерсні? зобов'язання купити. Існує безліч таких угод. Внутрішньоринковий угоди представляють контракти на один і той же товар різного терміну, а Межриночний? на один і той же товар на різних ринках, а межтоварние? на різні товари.
Операції (угоди) з цінними паперами
--- + ---
емісія? торгівля ними? посередництво
--- + ---
внутрішньоринковий? Межриночний? межтоварние
Величина фіктивного капіталу перевищує реальний капітал у багато разів.
Значення кредиту на прикладі підприємств США.
Фінансування підприємств
--- + ---
внутрішнє? зовнішнє
--- + --- + ---
аморті - прибуток інвести -? кредити 35%
зация рование |
50% 10% випуском |
L --- акцій --- + ---
60% 5% облігації? прямі
13% кредити 22%
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.12.4 Фінансовий ринок"
 1. 1.3. Ринок нерухомості
  Ринок нерухомості - це сукупність відносин навколо операцій з об'єктами нерухомості: купівлі-продажу нерухомості, іпотеки, здачі об'єктів нерухомості в оренду і т. д. Основні сегменти ринку нерухомості: ринок землі, ринок житла і ринок нежитлових приміщень. Окремо виділяють ринок дохідної нерухомості, який сегментируется за функціональним призначенням об'єктів: - ринок
 2. Агрегирование
  Вивчати економічні залежності і закономірності на рівні економіки в цілому можливо лише в тому випадку, якщо розглядати якісь сукупності, або агрегати. Інакше кажучи, макроекономічний аналіз вимагає агрегування, тобто об'єднання окремих елементів в одне ціле, в агрегат, сукупність. Агрегирование дозволяє виділити такі сукупності, як макроекономічні агенти,
 3. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  Виявлення найбільш типових рис поведінки економічних агентів (агрегування агентів) і найбільш істотних закономірностей функціонування економічних ринків (агрегування ринків) дозволяє агрегувати макроекономічні взаємозв'язки, тобто дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу
 4. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  У зв'язку з неоднозначністю трактування категорії «капітал» існує також проблема визначення поняття «ринок капіталу». В економічній літературі виділяються два можливих варіанти трактування цього поняття: 1. Якщо під капіталом Розуміти фізичний капітал (верстати, будівлі, запаси і т.д. в вартісному їх вимірі), то ринок капіта ла - це частина ринку чинників виробництва поряд з ринком
 5. Висновки
  1. Капітал - найважливіший фактор і ресурс господарської діяльності, головний об'єкт ринку капіталу. Він має багато значень, але найбільш про-ний - це будь-який ресурс економіки, створюваний з метою виробництва більшої кількості економічних благ і здатний приносити дохід. 2. Розрізняють такі види і форми капіталу: промисловий (продуктивний), торговий (купецький), лихварський
 6. 2. Грошовий ринок: попит та пропозиція грошей, рівновага і грошовий мультиплікатор
  Грошовий ринок - це ринок грошових коштів, на якому в результаті взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей встановлюється рівноважне значення кількості грошей і рівноважна ставка відсотка. На грошовому ринку гроші «не продаються» і «не купуються» подібно іншим товарам. У цьому специфіка грошового ринку. При угодах на грошовому ринку гроші обмінюються на інші ліквідні
 7. Терміни і поняття
  Гроші Загальний еквівалент Ліквідне засіб Функції грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші Масштаб цін Формальна можливість економічних криз Неповноцінні, паперові, кредитні, електронні гроші Кількість грошей, необхідних для звернення Форми скарбів Вексель,
 8. Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  1. Потоки і запаси в національній економіці 2. Модель обороту ресурсів у національній економіці 1. Потоки і запаси в національній економіці. Показники, що використовуються в макроекономічному аналізі, по-різному характеризують стан економічної системи: або вимірюють рухомий потік цінностей між секторами економіки, або оцінюють накопичене майно і характеризують його використання.
 9. За допомогою виробничої функції з постійною віддачею від масштабу можна отримати один цікавий результат.
  За допомогою виробничої функції з постійною віддачею від масштабу можна отримати один цікавий результат. Припустимо, чтох=1 / L. Тоді рівняння приймає наступний вигляд: Y / L=AF {\, K / L, H / L, N / L). Зверніть увагу на те, що Y / L виражає кількість продукції на одного робітника, тобто є показником продуктивності праці. Таким чином, наше рівняння виражає
 10. Для спрощення реальної ситуації уявімо, що в економіці існує тільки один фінансовий ринок - ринок позикових
  Для спрощення реальної ситуації уявімо, що в економіці існує тільки один фінансовий ринок - ринок позикових коштів. На нього надходять всі кошти, що йдуть на заощадження, і на ньому ж всі позичальники отримують позики на інвестування. На цьому ринку існує єдина ставка відсотка за вкладами і по позиках. Зрозуміло, припущення про єдиний фінансовому ринку свідомо не-вірно, так
© 2014-2022  epi.cc.ua