Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Оцінка та управління нерухомістю: конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

1.3. Ринок нерухомості

Ринок нерухомості - це сукупність відносин навколо операцій з об'єктами нерухомості: купівлі-продажу нерухомості, іпотеки, здачі об'єктів нерухомості в оренду і т. д.
Основні сегменти ринку нерухомості: ринок землі, ринок житла і ринок нежитлових приміщень.
Окремо виділяють ринок дохідної нерухомості, який сегментируется за функціональним призначенням об'єктів:
- ринок об'єктів офісного призначення;
- ринок об'єктів торговельного призначення;
- ринок об'єктів виробничо-складського призначення;
- ринок готельних послуг;
- ринок об'єктів незавершеного будівництва.
Залежно від юридичних прав на нерухомість, які є об'єктом угоди між продавцем-покупцем, ринок нерухомості ділять на ринки купівлі-продажу та оренди.
На ринку купівлі-продажу в обмін на відповідний еквівалент передається повне право власності, що включає право розпорядження, тоді як на ринку оренди об'єктом угоди є частковий набір прав, що виключає право розпорядження.
Можна виділити наступні особливості ринку нерухомості:
- локальність;
- низька взаємозамінність об'єктів;
- сезонні коливання;
- необхідність державної реєстрації угод.

При фінансуванні нерухомості виділяють три групи витрат:
- витрати на підтримання об'єкта нерухомості у функціонально придатному стані;
- щорічний податок на володіння нерухомістю;
- високі трансакційні витрати при операціях з нерухомістю.
Коливання попиту і пропозиції на ринку нерухомості відбуваються повільно, так як за наявності попиту збільшення кількості об'єктів нерухомості відбувається протягом тривалого тимчасового періоду, що визначається терміном будівництва будівлі. У випадку надлишку нерухомості ціни залишаються низькими кілька років (докладніше в книзі Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008).
Основні фактори, що впливають на попит і пропозицію:
- економічні: рівень доходів населення і бізнесу, доступність фінансових ресурсів, рівень ставок орендної плати, вартість будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів, тарифи на комунальні послуги;
- соціальні: зміна чисельності, щільності населення, освітнього рівня;
- адміністративні: ставки податків і зональні обмеження;
- екологічні: схильність району місця розташування нерухомості засух і затоплень, погіршення або поліпшення екологічної обстановки.

Нерухомість є фінансовим активом, так як створюється працею людини і вкладеннями капіталу. Придбання та розвиток нерухомості супроводжується високими витратами і відповідно часто виникає необхідністю залучення позикових коштів і т. п. Тому ринок нерухомості є одним з секторів фінансового ринку.
Фінансовий ринок - це складна економічна система, що включає сукупність інститутів і процедур, спрямованих на здійснення взаємодії продавців і покупців усіх типів фінансових документів.
Ринок нерухомості - одна з найбільш значущих складових частин фінансового ринку.
Існує тісний взаємозв'язок фінансового ринку та ринку нерухомості: зростання вкладень у нерухомість оживляє ринок нерухомості, падіння - згортає. Економічна нестабільність стримує і російських, і зарубіжних кредиторів та інвесторів. Для активізації фінансування інвестицій в нерухомість необхідна державна підтримка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Ринок нерухомості "
 1. 1.5. Переваги інвестування в нерухомість
  ринок нерухомості є привабливим для потенційних інвесторів з наступних причин: - інвестиції в нерухомість характеризуються значним ступенем схоронності, безпеки і можливістю контролю інвестором; - в момент придбання нерухомості інвестор отримує пакет прав, в Тоді як більшість інших об'єктів інвестування не тягне за собою право
 2. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  ринок нерухомості, що є окремими частинами сукупного внутрішнього (або національного) ринку, його своєрідними сегментами. Кожен з цих структурних елементів ділиться на певні частини. Так, в рамках ринку предметів споживання виділяють ринки швейних виробів, хлібопродуктів і т. д. До ринку цінних паперів належать різні види акцій, облігацій та ін У той же час деякі з
 3. 11. Процес відбору
  ринок піддає кожного, незважаючи на особистості, хто захоче стати промоутером або залишитися в цій якості. Кожен має можливість використовувати свій шанс. Новачкові немає потреби чекати запрошення і чийогось схвалення. Він повинен рватися вперед заради самого себе і сам знати, як забезпечити необхідні кошти. Знову і знову заявляють, що в умовах пізнього, або зрілого капіталізму людям, що не
 4. 4. Цілі девальвації валюти
  ринок, якби регулювався тільки міграційними бар'єрами. Ці ставки заробітної плати вже створили в багатьох країнах значну інституційну безробіття, в той час як кредитна експансія все ще тривала прискореними темпами. Коли зрештою настала неминуча депресія і ціни на товари почали падати, профспілки при твердій підтримці урядів (навіть тих, якими ображали
 5. 1.6.2. Особливості іпотечного кредитування
  ринок іпотечного капіталу складається з кредиторів, які надають позиковий капітал, і позичальників-інвесторів, які купують нерухомість для інвестування або використання в комерційній діяльності. Вторинний ринок охоплює процес купівлі-продажу заставних, випущених на первинному ринку. Головне завдання вторинного ринку іпотечного капіталу - забезпечити первинних кредиторів
 6. 2.2. Основні види вартості нерухомості
  ринок є конкурентним і надає достатній вибір майна для взаємодії великого числа покупців і продавців; - покупець і продавець вільні, незалежні один від одного, добре інформовані про предмет угоди і діють лише в цілях максимального задоволення власних інтересів - збільшити дохід або повніше задовольнити потреби; - термін експозиції об'єкта
 7. 2.4. Види оцінки нерухомості
  ринок, до якого належить об'єкт оцінки, його історію, поточну кон'юнктуру і тенденції, а також аналоги об'єкта оцінки та обгрунтовує їх вибір. Дані, які збирає та аналізує оцінювач, можна розділити на загальні та спеціальні. Загальні дані включають інформацію про економічні, соціальних, державно-правових, екологічних факторах, значно впливають на вартість об'єкта оцінки.
 8. 2.7. Методи оцінки землі
  ринок не відповідає цим вимогам, вартість земельної ділянки неможливо визначити виходячи з інформації про операції продажів ділянок-аналогів. Тому для оцінки повинна збиратися вся доступна інформація для застосування всіх методів оцінки ділянок. Метод капіталізації земельної ренти заснований на тому, що за наявності достатньої інформації про ставки оренди земельних ділянок можна проводити
 9. 4.6. Додаткова інформація
  ринок - ринок, де здійснюється купівля-продаж перших закладених, що надає можливість кредитору продавати кредит до настання терміну його повного погашення. Вибірка - частина сукупності економічних об'єктів або показників, відібраних для вивчення, щоб зробити висновок про всю сукупності. Вибірка повинна бути складена таким чином, в такій кількості, щоб бути
 10. Рекомендована література
  ринок / / Фінансова газета, 39 (823) / 2007. 30. Д. Шевчук. Підприємництво: основні етапи створення організації / / Фінансова газета, 41 (825) / 2007. 31. Д. Шевчук. Банківські операції з векселями / / Фінансова газета, 47 (831) / 2007, 48 (832) / 2007. 32. Д. Шевчук. Етапи іпотечної угоди / / Фінансова газета, 50 (834) / 2007. 33. Д. Шевчук. Іпотека - вимоги до документів,
© 2014-2022  epi.cc.ua