Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

6.2.6. Ринок транспортних послуг


Ринок транспортних послуг являє собою купівлю-продаж послуг з перевезення, транспортування вантажів з однієї країни в іншу. Транспорт є провідним сполучною ланкою у зовнішній торгівлі товарами. Товари самі по собі переміщатися від продавця до покупця не можуть, тому виникають певні посередницькі операції з їх переміщенню, що виділяються в самостійну сферу послуг, - транспортні операції, здійснювані транспортними організа-ціями. Такі операції поряд з національними (транспортування всередині країни) можуть бути і міжнародними, якщо вони пов'язані з переміщенням зовнішньоторговельних вантажів на зовнішніх, щодо країни-продавця і країни-покупця, ділянках маршруту перевезення.
Зазвичай процес доставки в міжнародній торгівлі включає перевезення, міжнародну транзитне перевезення і транспортування від прикордонного пункту країни-імпортера до внутрішнього пункту споживання товару. У більш широкому сенсі міжнародні транспортні послуги крім безпосередньо перевізної діяльності включають різні супутні операції: доставка вантажів від складу відправника до найближчого вантажного терміналу, його навантаження на магістральні транспортні засоби, перевантаження на інші види транспорту в проміжних пунктах та переоформлення перевізних документів.
Ринок транспортних послуг з'явився досить давно, раніше, ніж інші ринки послуг, що пов'язано з його роллю в розвитку світової торгівлі. При здійсненні міжнародних економічних зв'язків транспорт забезпечує переміщення предмета транспортної операції між двома і більше країнами. Згодом ринок розвивався і розширювався досить швидкими темпами, особливо в період так званої транспортної революції 60-80-х рр.. XX в. У 90-і рр.. він про-продовжували зберігати стійкі темпи зростання.
У процесі розвитку ринку створювалися нові транспортні засоби, відбулися зміни у сфері транспорту, що призвело до появи інтермодальних перевезень, в яких беруть участь два і більше видів транспорту. Такі перевезення відрізняються великою злагодженістю, високими якісними стандартами, синхронністю роботи учасників транспортного процесу. Змінилися і технології перевезення і вантажно-розвантажувальних операцій. Питома вантажообіг на всіх видах транспорту істотно зріс. Так, в 1997 р. всіма віцамі транспорту, які беруть участь у зовнішніх зв'язках Росії, було перевезено 560 млн т експортно-імпортних вантажів. Постійно збільшується попит на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів. В авіації за минулі 15 років вантажообіг більш ніж подвоївся, на морському флоті збільшився в 1,5 рази *.
* Світова економіка і міжнародні відносини. - 1997. - № 8. - С. 50.
У міжнародному транспортному процесі основними агентами виступають вантажовласники та перевізники. Крім того, в ньому беруть участь різні господарюючі суб'єкти, включаючи операторів вантажних терміналів.
Міжнародні транспортні послуги, будучи специфічним товаром, продаються і купуються на міжнародних транспортних ринках, які різняться в залежності від наступних факторів.
1. Від географічних районів перевезення - міждержавні, міжконтинентальні. У географічному відношенні останнім часом перевезення вантажів і пасажирів між різними країнами-нами і континентами все більше перетворюється в єдиний технологічний процес. У 90-і рр.. ширше стали використовуватися так звані транспортні коридори, що об'єднують на певних напрямках одразу кілька видів транспорту для перевезень через територію ряду країн з відповідним фінансовим і правовим забезпеченням.
2. Від видів перевезених вантажів - вантажний, пасажирський. Найбільш розвинений вантажний транспорт. На ринку вантажних і пасажирських транспортних послуг провідними є США, Ве-нії і Франція.
3. Від видів транспорту - морські перевезення, внутрішній водний транспорт, автомобільний, повітряний, трубопровідний, залізничний транспорт.
Морські перевезення. Світовий фрахтовий ринок представляє собою сферу контрактів між виробником продукції транспорту, що пропонує транспортну послугу, і споживачем, що пред'являє попит на даний специфічний вид товару. Цьому ринку належить головне місце в формується єдиній транспортній системі, на нього припадає 80% усього вантажообігу світової торгівлі.
Ринок морських перевезень можна класифікувати:
- За типами фрахтуемих судів - на ринки суховантажного і танкерного тоннажу. Велика роль належить танкерним судам, на які припадає 70% усього тоннажу, хоча спостерігається яскраво виражена тенденція до його скорочення. Суду універсального типу для перевезення генеральних гру-зов складають 13,8%, а контейнеровози - 6,4%.
- За видами сполучення - ринки трампового та лінійного тоннажу.
- За видами судів - рейсового і орендованого тоннажу.
- По географії - на секції: Північноєвропейський, середземноморський, далекосхідний, північноамериканський, південно-американський.
- За пропозицією транспортних послуг.
Основною міжнародною угодою, що визначає взаємини учасників договору морського перевезення і правовий статус коносамента, є Брюссельська конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент (1924 р.). З цього часу обсяг міжнародних морських перевезень зростає з року в рік, за винятком певних кризових моментів, останній з яких був в 1988 р.
Потім знову спостерігалося стійке зростання обсягу світових перевезень. У 1995 р. він виріс на 3,7% (4650000000 т), в 1996 р. - на 3,5% (4,8 млрд т), в 1997 р. досяг 5 млрд т. Згідно з прогнозами, до 2006 р. очікується щорічний його приріст на 3,9%. Ще одним показником розвитку ринку морських перевезень виступає сумарна вантажопідйомність (див. табл. 6.10).
Таблиця 6.10
Сумарна вантажопідйомність, млн т дедвейту
Джерело: Світова економіка і міжнародні відносини. - 1997. - № 8.
1988 1990 1995 1996 1997 2006 р. (прогноз)
628,0 658,4 734,9 758,2 780 880

Зростання морського флоту відбувався за рахунок збільшення тоннажу розвинених держав і флоту так званих «країн відкритої реєстрації», на які припадає більше 70% світового торгового флоту (див. табл. 6.11). Найбільший торговий флот в світі в Японії, де судноплавство становить 50% експорту послуг Великобританії, ФРН, Норвегії.
Тоннаж країн Східної та Центральної Європи в останні роки дещо знизився і склав 4% загального світового торгового тоннажу. При цьому зросла частка країн з 10% в 1980 р. до 19,7% у 1997 р., а абсолютний розмір їх флоту збільшився більш ніж в два рази.
Таблиця 6.11 Джерело: Бюлетень іноземної комерційної інформації. - 1998. - №
Країни Кількість судів Місткість, т
Греція 3144 67453656
Японія 4295 61535 870
США 2091 38243232
Великобританія 1932 30928561
Норвегія 1652 30093038
Гонконг 2932 19045742
Росія 2186 10903866
Китай 1643 17956368
Німеччина 1548 12734225
105.
Російський флот також надає транспортні послуги, хоча частка торгового флоту в перевезенні експортно-імпортних вантажів знизилася в 1998 р. порівняно з 1991 р. на 70%, а з 1 січня 1998 р. - на 8%. В даний час судна закордонного плавання здійснюють більше 10 тис. рейсів із заходами в 650 іноземних портів 44 країн Європи, Америки і Африки. Найбільш активно ведуться перевезення зовнішньоторговельних вантажів у кореспонденції з портами ФРН, Фінляндії, Данії, Туреччини, Італії, Великобританії, Греції, Швеції, Голландії, Бельгії, Польщі, Болгарії, Китаю, Японії.
Внутрішній водний транспорт. У світовому транспорті велике значення має внутрішній водний транспорт, незважаючи на те, що наприкінці 90-х рр.. обсяг таких перевезень знизився через конкуренцію автомобільного транспорту. Розвиток внутрішнього водного транспорту пов'язане з необхідністю перевозу вантажів від морських портів до міст, що стоять на річкових шляхах.
Загальна протяжність внутрішніх водних шляхів 30 основних країн Європи та Північної Америки перевищує 175 тис. км. За ним щорічно перевозиться понад 1200 млн т вантажів, з них у загрансообщеніі - 780 млн т. Загальний обсяг російських річкових перевезень в загрансообщеніі склав у 90-і рр.. близько 10 млн т. Тільки з 1996 по 1997 рр.. перевезення зовнішньоторговельних вантажів судами річкових пароплавств склали 1561 млн т. У 1995 р. від вантажів, що перевозяться в закордонних повідомленнях понад 680 судами змішаного плавання 22 річкових пароплавств і судноплавних компаній, було отримано 215 млн дол прибутку.
Автомобільний транспорт. Світові ринки автомобільних перевезень є одними з найбільш динамічних. В останні роки спостерігається постійне зростання обсягу перевезень і автопарку, що пов'язано не в останню чергу з успішною конкуренцією автомобільного транспорту з залізничними та річковими перевезеннями, вартість яких вище, якісним оновленням транспортних засобів, підвищенням безпеки. За період з 1975 р. по 1993 р. автомобільний парк збільшився більш ніж в два рази. Згодом темпи його зростання трохи сповільнилися і в 90-і рр.. становили всього 3,5%. У перспективі, однак, передбачається значне зростання цього ринку. За прогнозами, до 2010 р. він буде збільшуватися на 4-5% щорічно.
Основна частина світового парку вантажних машин (3/4) припадає на Європу і Північну Америку. Загальна протяжність доріг з асфальтовим покриттям в цих регіонах становить 9590 тис. км, за якими щорічно перевозиться 16 млрд т вантажів. Однак частка міжнародних автомобільних перевезень становить лише 5%. Найбільш великі міжнародні автоперевізники - Volvo, Mersedes, Man, DAF.
У 1997 р. обсяг російського ринку міжнародних перевезень склав 5 млрд дол, причому частка зарубіжних перевізників була в кілька разів більше, ніж російських (див. табл. 6.12).
Таблиця 6.12
Частка російських перевізників у загальному обсязі міжнародних перевезень
Джерело: Бюлетень іноземної комерційної інформації. - 1998. - № 61.
Показники 1990
1992 1994 1996 1997
Загальний обсяг міжнародних перевезень, млн т 2,0

2,6

6,37

13,0

18,9

Перевезення, що виконуються:          
- зарубіжними перевізниками 0,5 0,7 3,57 9,3 14,2
- російськими перевізниками 1,5 1,9 3,2 3,7 4,7

У Російській Федерації частка імпортних вантажів у обсязі міжнародних перевезень складає 70%, експортних - 30%. Це створює переваги для зарубіжних конкурентів. Частка перевезень з третіх країн в експортному напрямку - близько 30%, в імпортному - 25%.
У 1997 р. в Росії міжнародні автоперевезення здійснювали 2,5 тис. фірм, причому російські фірми майже повністю витіснені з ринку перевезень. Між Росією і Туреччиною, наприклад, їх частка складає всього лише 5%. Рухомий склад автотранспортних фірм низки країн, що беруть участь в міжнародних перевезеннях, у Російській Федерації склав (у тис. од.): Польща - 20, Болгарія - 20, Литва - 12, Україна - 11, Росія - 10,8, Латвія - 10, Словаччина - 5,5. Середня протяжність перевезених вантажів автотранспортом Росії - 775 км, США - 1290 км, ЄС - 930 км при витратах 1 тис. дол
Нерозвиненість міжнародних автомобільних перевезень в Росії не в останню чергу пов'язана і з таким фактором , як оподаткування. Середній рівень податків на один вантажний автомобіль в Росії в 10 разів вище, ніж у країнах ЄС, де податок становить 800 ЕКЮ на рік. Те ж саме можна сказати і про великовантажних автомобілях. У ФРН податок становить 5134 ЕКЮ, Нідерландах - 1970, Ірландії - 1738, Данії - 1406, Бельгії - 1111, Люксембурзі - 779, Франції - 751, Італії - 485, Іспанії - 452, Португалії - 389, Греції - 317 ЕКЮ.
Повітряний транспорт. Одним з особливо розвиваються видів транспорту є повітряний транспорт. Міжнародні авіаперевезення становлять понад 54% від загального обсягу всіх регулярних авіаційних перевезень у світі. За 80-і рр.. ця частка збільшилася більш ніж на 8%. Загальна протяжність повітряних трас світу за останнє десятиліття зросла вдвічі, а кількість перевезених пасажирів - в 1,6 рази, удвічі більше став обсяг перевезених вантажів.
Російська Федерація є активним учасником повітряних перевезень. З аеропортами Росії, відкритими для міжнародних польотів, пов'язані іноземні компанії з 72 країн. Але до 1995 р. обсяг як пасажирських, так і вантажних перевезень скорочувався, і тільки останнім часом становище трохи покращився, а вантажообіг і пасажирообіг навіть дещо зросли. Сфера дії авіатранспортних послуг обмежується:
- ремонтом і технічним обслуговуванням літаків;
- продажем і маркетинговим забезпеченням авіапослуг, використанням послуг комп'ютерних систем резервування.
У Росії укладено 132 міжурядових угоди, що регламентують маршрути і обсяги перевезень.
Трубопровідний транспорт - це вид транспорту, найбільш динамічно і успішно розвивається практично у всіх країнах. Протяжність магістральних нафтопроводів 27 країн сягає 436 тис. км. Одними з найбільших власників виступають США і Росія. Розвиток даного виду транспорту пов'язане з конкуренцією з усіма іншими видами, до того ж він більш дешевий і зручний, що і надає йому динамічність.
 Залізничний транспорт - один з традиційних видів транспорту. Загальна протяжність залізничних колій 42 країн світу перевищує 915 тис. км, по них щорічно пере-возиться більше 3,7 млрд т вантажів. Частка залізничного транспорту в загальному обсязі транспортного ринку неухильно скорочується, що пов'язано з досить жорсткою конкуренцією з боку автомобільного, повітряного та трубопровідного транспорту. Так, у Німеччині тільки за 90-і рр.. він скоротився на 1/3, а в Угорщині та Польщі ще значніше. Загальні ж тенденції розвитку світового транспорту показують, що залізничний транспорт в цілому збереже своє значення, але суттєвих збільшень темпів його зростання не очікується. Ті ж тенденції характерні і для російського залізничного транспорту. З 1996 р. його частка знизилася в 3,7 рази. 
 Розвиток транспортного ринку стикається з безліччю проблем, пов'язаних з тарифами, митами, протекціоністською політикою відносно деяких країн. У зв'язку з цим вже з кінця 80-х рр.. багато країн стали проводити політику, що сприяє лібералізації перевезень. При цьому в основу були покладені приватизація і комерціалізація державних підприємств, розширення сфери дії приватного сектора в рамках функціонування як національних транс-кравців підприємств, так і з іноземною участю. На сучасному етапі більшою мірою характерні двосторонні угоди з окремих видів транспорту, використовується принцип «вільної конкуренції» на комерційній основі. Такий режим забезпечує свободу перевезень, захищає від дискримінації щодо іноземного перевізника, від несправедливої цінової політики та преференційного режиму для національних перевізників. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.2.6. Ринок транспортних послуг"
 1. Питання для самоконтролю
    транспортного податку. 2. Що є об'єктом оподаткування транспортного податку? 3. Що є податковою базою для обчислення транспортного податку? 4. Які ставки транспортного податку? 5. Які терміни та порядок сплати транспортного податку? 6. Кому надаються пільги з транспортного
 2. 59. ПОДАТКОВА БАЗА ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ
    транспортних засобів, що мають двигуни, - як потужність двигуна транспортного засобу в кінських силах; 2) щодо водних несамохідних (буксирувані) транспортних засобів, для яких визначається валова місткість, - як валова місткість в реєстрових тоннах; 3) щодо інших водних і повітряних транспортних засобів, - як одиниця транспортного засобу. Податковим періодом
 3. 60. ПОДАТКОВІ СТАВКИ з транспортного податку
    транспортних засобів, категорії транспортних засобів у розрахунку на одну кінську силу потужності двигуна транспортного засобу, один кілограм сили тяги реактивного двигуна, одну реєстрову тонну транспортного засобу або одиницю транспортного засобу в твердо фіксованій сумі. У НК РФ наведено базові ставки транспортного податку. Ставки податку можуть бути збільшені (зменшені)
 4. Свердловська область
    транспортні засоби, призначені для укомплектування автомобільних колон військового типу, - за кожне з таких транспортних засобів; - органи державної влади Свердловської області, органи місцевого самоврядування муніципальних утворень, розташованих на території області, - за кожну зареєстровану на них транспортний засіб; - бюджетні установи, фінансовані за
 5. Стаття 4. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій
    транспортних терміналів, портів, аеропортів; послуги загальнодоступною електричного і поштового
 6. Самарська область
    транспортний податок на території Самарської області ". Фізичні особи сплачують транспортний податок не пізніше 1 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Організації сплачують авансові платежі з податку не пізніше 30 числа місяця, наступного за минулим звітним періодом. Сума податку, що підлягає сплаті за податковою декларації, сплачується у строк не пізніше 1 березня року,
 7. Місто федерального значення Санкт-Петербург
    транспортний податок ". Авансові платежі сплачуються не пізніше останнього числа місяця, наступного за минулим звітним періодом. Податок за підсумками податкового періоду сплачується не пізніше терміну, встановленого для подання податкових декларацій (згідно з пунктом 3 статті 363.1 НК РФ організації подають декларації не пізніше 1 лютого року , наступного за минулим податковим періодом).
 8. Ненецький автономний округ
    транспортних засобів: ветерани та учасники Великої Вітчизняної війни; пенсіонери по старості та у разі втрати годувальника; інваліди I і II груп; громадяни, що проживають у сільській місцевості; громадські об'єднання інвалідів. Ці платники податків звільняються від сплати податку щодо одного зареєстрованого транспортного засобу. Завдання 1 Петров А.В. має у власності
 9. Порядок обчислення суми податку та сум авансових платежів з податку
    транспортних засобів на території РФ. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками податкового періоду, обчислюється відносно кожного транспортного засобу як добуток відповідної податкової бази та податкової ставки. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету платниками податків, які є організаціями, визначається як різниця між обчисленою сумою податку і сумами
 10. Республіка Татарстан
    транспортний податок ". Авансові платежі сплачуються не пізніше 10 числа другого місяця, наступного за звітним періодом. Податок за підсумками податкового періоду сплачується не пізніше 10 лютого року, наступного за минулим податковим періодом. Фізичні особи сплачують авансові платежі з податку в розмірі річної суми податку не пізніше 1 червня поточного календарного року на підставі
 11. Республіка Комі
    транспортний податок ". Організації за підсумками звітного періоду сплачують авансовий платіж і подають розрахунок по ньому не пізніше 20 липня податкового періоду. За підсумками податкового періоду організації сплачують податок і подають декларацію не пізніше 20 січня року, наступного за минулим податковим періодом. Фізичні особи сплачують податок на підставі податкового повідомлення в два
 12. Порядок та строки сплати податку та авансових платежів з податку
    транспортних засобів у порядку і строки, які встановлені законами суб'єктів РФ. Протягом податкового періоду платники податків, що є організаціями, сплачують авансові платежі з податку, якщо законами суб'єктів РФ не передбачено інше. Після закінчення податкового періоду платники податків, що є організаціями, сплачують суму податку, обчислену в порядку, передбаченому НК.
 13. Костромська область
    транспортні засоби для здійснення своєї статутної діяльності; - організації автотранспорту загального користування - щодо транспортних засобів (крім таксі), на яких перевезення пасажирів здійснюється по встановлюваним органами державної влади (або) органами місцевого самоврядування тарифами з наданням пільг, передбачених законодавством; - підприємства
 14. Роль транспорту
    транспортної роботи. Тому транспорт виступає чуйним барометром стану національних та світового господарств. У той же час, будучи великим споживачем транспортних засобів і будівельних матеріалів, він впливає на завантаження виробничих потужностей, на формування
 15. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
    ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, багато в чому визначають стан інших ринків і, отже, загальний економічний
 16. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
    ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, багато в чому визначають стан інших ринків і, отже, загальний економічний
 17. Оренбурзька область
    транспортних засобів, пільга поширюється тільки на один транспортний засіб, що має найбільш потужний двигун); - громадські організації інвалідів, що використовують транспортні засоби для здійснення своєї статутної діяльності; - професійні аварійно-рятувальні служби та формування; - органи управління та підрозділи Державної протипожежної служби МНС Росії ;
 18. Загальна характеристика
    транспортних послуг в економіці. Як правило, його частка у ВВП знижується в міру збільшення національного доходу. Найбільш висока вона в країнах Азії, потім Латинської Америки та Африки. При сучасних масштабах виробництва обсяг продукції в середньому на одного жителя в розвинених країнах досягає 20-25 т, а в цілому по всьому світу - близько 10 т на рік. У той же час кожна тонна суспільної продукції
© 2014-2022  epi.cc.ua