Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

6.2.7. Ринок страхових і банківських послуг


Значне місце серед світових послуг займають купівля-продаж страхових і банківських послуг.
Страхові послуги - це комплекс послуг із страхування найрізноманітніших ризиків. Їх зародження пов'язано з розвитком ринку послуг, що неабиякою мірою було обумовлено наявністю ризиків при продажу таких послуг, як транспортні. Міжнародний товарообіг насамперед підданий ризикам, пов'язаним з транспортуванням вантажів. Тому центральне місце в страхуванні зовнішньоекономічної діяльності займає транспортне страхування - морське, повітряне, су-хопутное. І в першу чергу морське, бо більша частина зовнішньоекономічних вантажів транспортується морем. Страхування транспорту та вантажів - каско і карго є основним у майновому страхуванні міжнародних страхових компаній.
Розвиток туризму призвело до появи такого міжнародного виду страхування, як особисте страхування, без відповідного поліса турист не буде допущений ні в одну країну. Але особисте страхування, крім цього, включає ще й страхування життя, страхування від нещасного випадку будь-якого громадянина, а не обов'язково туриста. Ця послуга може бути надана страховою компанією не тільки своїм громадянам, але й іноземним, що робить дану форму послуг міжнародного.
Значне місце займає продаж полісів зі страхування відповідальності, зокрема, страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту. Розвиток міжнародного кредитування призвело до необхідності забезпечення даних кредитів, і однією з його форм стало страхування відповідальності. Як правило, такі страхові послуги здійснюються у формі державного страхування експортних кредитів, оскільки державне страхування здійснюється за низькими цінами (1% вартості застрахованої частини контракту), що дає можливість отримувати в комерційних банках пільгові кредити. Досить відомою і розвиненою страховою послугою виступає страхування відповідальності автолюбителів, що надається компаніями у всіх країнах, причому в багатьох з них ця послуга обов'язкова. Ринок страхування різноманітний і багатоликий.
В юридичному відношенні будь-яка міжнародна страхова операція передбачає укладання договору страхування. Якщо учасники такого договору знаходяться в різних країнах, а також якщо об'єкт страхування в момент укладення договору перебував поза територією країни страхування, то подібна угода вважається міжнародною.
До міжнародних страхових операціях відносять:
- Прямі міжнародні договірні операції (страхувальник однієї країни домовляється зі страховиком інший). Ці договори можуть укладатися як безпосередньо з головною компанією іноземного страховика, так і через страхових посередників або брокерів. Як правило, такі операції здійснюються або за відсутності національного страхового ринку, або з фінансово-комерційних міркувань (тарифи нижче, вище покриття ризику і т.д.), або при юридичному або фактичному примусі, наприклад, згідно з договором купівлі-продажу або в силу звичаїв торгівлі.
- Прямі договори страхування. Вони полягають агентськими органами страховика за кордоном. Агентські контори або просто агенти можуть бути зареєстровані в будь-якій країні і залучати клієнтів цих країн для страхування в зарубіжній страховій компанії. Як правило, такі договори широко використовуються в країнах з нерозвиненим страховим ринком і за відсутності певних видів страхування, які і пропонуються іноземною фірмою.
- Інституційні форми операцій (договір страхування укладається юридично самостійної страховою компанією за кордоном, тобто дочірніми компаніями).

- Операції міжнародного перестрахування. Розрізняють передані договори перестрахування (цесії) та прийняті (акцептовані). Перестрахування може здійснюватися раз-особистими компаніями на основі укладених між ними договорів факультативного або прямого перестрахування. Зазвичай при нерозвиненості національного ринку перестрахування компанії, що здійснюють страхування великих ризиків, передають у перестрахування (ділять ризик) ризик великим міжнародним або іноземним компаніям, що дозволяє їм отримувати високий прибуток з мінімальними втратами.
Економічними агентами цього ринку виступають великі страхові компанії та їхні клієнти. Ослаблення державного регулювання, відкриття доступу на нові ринки активи-зірованним поява нових страхових і перестрахувальних компаній і посилили конкуренцію. Результатом стало укрупнення страхових компаній, розширення концентрації та централізації їх капіталу в процесі злиття або поглинання. В даний час процес злиття або поглинання відбувається досить активно. Згідно з даними, опублікованими в жовтні 1997 р., з 1995 р. загальна вартість угод по злиттю і приєднанню компаній на страховому ринку склала більше 76 млрд дол Цей процес охопив не тільки страхові, а й перестрахувальні компанії, а також страхових брокерів і носить глобальний характер в галузі. У секторі перестрахування найбільше значення мають дві компанії - Munich Re і Swiss Re. За результатами 1996 р., обсяг їх премій склав відповідно 13,2 млн дол і 11,6 млн дол Назвемо основні причини злиттів:
- перенасичення ринку - велика кількість учасників ринку і жорстка конкуренція;
- потреба в розвитку, яка може бути реалізована шляхом отримання «чужого» району ринку, при цьому потенціал свого ринку вичерпаний;
- необхідність ефективного використання капіталу (страхові галузі отримують високі доходи, які можуть послужити джерелом нових доходів);
- потреба в дуже великому капіталі, що дозволяє страхувати великі ризики;
- прагнення розширити географію своєї діяльності як базу страхового портфеля і відповідно максимально зменшити ризики; необхідність знизити витрати на ведення діяльності, і насамперед адміністративної;
- розширення діяльності за рахунок ведення не тільки страхових, але і перестрахувальних операцій;
- бажання підвищити рейтинг.
Глобалізація світового страхового ринку руйнує кордони між національними ринками.
У світовому масштабі найбільше значення має страховий ринок США, який контролює 1/2 всього страхового ринку. Він займає провідне місце за обсягом страхування і на душу населення. У списку найбільших страхових компаній американські страховики представлені великою кількістю, і перш за все по лінії особистого і майнового страхування. Особливу роль відіграє і англійська страховий сектор, основним представником якого виступає синдикат Ллойда, маю-щий своїх членів у багатьох країнах світу. Розширюється і страховий ринок Японії.
Ринок банківських послуг, як і страховий, сформувався досить давно, і його роль в економіці не можна переоцінити. Агентами ринку виступають великі національні і міжнародні банки, що представляють послуги не тільки клієнтам власної країни, але й іноземним або у себе, або за кордоном шляхом відкриття своїх філій і відділень. Велика кількість банків в силу свого міжнародного характеру перетворилося на транснаціональні банки, що мають широку зарубіжну інституційну мережу, обсяг операцій яких з року в рік зростає. Причому процес концентрації та централізації банківського капіталу призводить, незважаючи на певні обмеження, до злиття банків.
Великим банкам простіше не тільки конкурувати, а й розширювати сферу своєї дії, збільшувати число видів і обсяги проведених операцій.
Основними видами операцій, що проводяться банками на міжнародному рівні, є депозитні і кредитні операції. Депозитна база формується транснаціональними банками як за рахунок вкладів своїх філій і відділень за кордоном, так і іноземних вкладників, фізичних і юридичних осіб. Транснаціональні банки - найбільш великі одержувачі закордонних урядових депозитів.
Кредитні операції транснаціональних банків настільки ж різноманітні, як і депозитні. Перше місце серед клієнтів займають транснаціональні корпорації та їх філії, іноземні банки і промислові фірми, уряди багатьох країн і приватні особи. В останні роки відбувається постійне зростання числа міжнародних кредитів, що пов'язано як з потребами світової економіки, нерівномірністю розвитку депозитної бази, так і з інтернаціоналізацією економіки в цілому. Не малу роль в цьому відіграє і різноманітність форм та видів кредитів, що надаються транснаціональними банками, які займаються і кредитуванням інвестиційних проектів, і поповненням основного і оборотного капіталу, і кредитуванням внутрішньокорпораційних розрахунків між філіями ТНК.
Особливо розширився такий вид послуг, що надаються, як емісійно-посередницька діяльність, пов'язана з випуском і розміщенням міжнародних позик і цінних паперів. Розвивається і операційна діяльність міжнародних банків, що пов'язано з комп'ютеризацією банківських операцій і розширенням сфер впливу. На базі ЕОМ банки займаються емісією кредитних карток. Модифікувалися розрахункові операції: якщо раніше вони стосувалися тільки зовнішньої торгівлі, то тепер обслуговують і міжнародні розрахунки, і внутрішні. Це проявляється також і у валютних операціях. Не можна не відзначити і таку сферу міжнародної діяльності бан-ков, як надання фінансових послуг, тобто здійснення лізингових, трастових і факторингових операцій.
Ринок банківських послуг постійно деформується. Це стосується не тільки модифікації послуг, а й агентів ринку. Змінюються сфери впливу банків, ролі окремих з них на ринку. Так, відбулося серйозне зміна в списку 20 найбільших банків. Якщо в 70-80-і рр.. в ньому панували американські банки, то зараз переважають японські, французькі та англійські. Американські банки втратили свої позиції. В останні роки починають створюватися і офшорні зони, і так звані «зони вільної банківську діяльність», які виникли в 80-і рр.. в США, а потім в Японії. Основною характеристикою таких зон виступає більш жорсткий режим регулювання, операції проводяться у валюті країн емітента, запроваджено пільгове оподаткування, відсутні обов'язкові резервні відрахування. Механізм їх функціонування побудований з наміром створити режим екстериторіальності, режим євроринку. Пільговий кредитний режим поширюється лише на міжнародні кредитні операції учасників зони, а будь-яка операція, яка веде до переливу капіталу між її учасниками і внутрішнім грошовим ринком США, де знаходиться зона, автоматично підпадає під норми внутрішнього фінансового контролю. Саме ці моменти дозволяють назвати такі зони видозміненій моделлю євроринку. Потрібно, однак, відзначити, що широкій практика поширення таких зон не стала. Це в першу чергу пов'язано з жорстким регулюванням. Проте можна говорити про подальший розвиток і вдосконалення і агентів ринку банківських послуг, і самих послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2.7. Ринок страхових і банківських послуг "
 1. 3. Банківські операції
  банківських операцій: - пасивні; - активні; - банківські послуги; - власні операції банків. Перші дві групи операцій найбільш поширені, і на них припадає основна частина банківського прибутку. У розвинених гранах з ринковою економікою в останні роки значно зріс обсяг банківських послуг. Вони поступово стають другим за важливістю джерелом доходів банків. Власні
 2. 2. Види ринків та їх структура
  ринок) складається з окремих («малих») ринків - капіталу, праці, продовольства, житла, страхових послуг і т.д. «Малі» ринки бувають двох видів: ресурсів і продукції (товарів і послуг). Економічні агенти виникають на «великому» ринку як власники економічних ресурсів (праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей, знань). Через відповідні ринки вони продають фірмам свої
 3. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
  страхових випадків - за рахунок заздалегідь сформованих грошових або натуральних фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків. До форм страхування відносять: - обов'язкове страхування, яке здійснюється на підставі закону; види, умови і порядок такого страхування визначаються відповідними законами Росії; - добровільне страхування, яке здійснюється на основі договору
 4. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
  страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних , інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових страхових внесків до фонду зайнятості, асигнувань з федерального бюджету,
 5. Контрольні питання
  банківської системи та назвіть її ознаки. 2. Перерахуйте критерії класифікації видів банків. 3. Що таке банківська інфраструктура? Назвіть її елементи. 4. Чим характеризувалися підприємства, які не користувалися банківським кредитом у 1993-1996 рр..? 5. Якою мірою банківський кредит допомагав «розшивати» вузькі місця у фінансуванні виробництва і капітальних вкладень?
 6. Комерційні банки
  страховий бізнес. У результаті клієнти комерційних банків можуть користуватися послугами найширшого діапазону. Очевидно, даний напрямок універсалізації комерційних банків буде розвиватися і в найближчі
 7. Але якщо людина, маю-щий медичний страховий поліс, бажає полу-чить додаткову процедуру,
  ринок води ? Покажіть на вашому графіку будь-який надлишок або дефіцит, який може виникнути. в. У 1991 р. в одній зі статей «The Wall Stree: Journal * говорилося, що« Всі жителі Лос-Анджелеса вимагають, щоб використання води було скорочено на 10% з 1 березня і ще т. 5% з 1 травня, щоб досягти рівня потребле-ня 1986 »Автор критикував це пропози ються як з точки зреніяеффектівності,
 8. ЛІТЕРАТУРА
    банківська енциклопедія. М.: ЕТА,
 9. Що нового з'явилося в банківській справі?
    банківському бізнесі з'явилися нові тенденції, які розкрили небачені раніше організаційні, економічні та технічні можливості банківського кредиту. По-перше, різко поглибився процес концентрації (укрупнення) і централізації (об'єднання) позичкового капіталу, виникли банки-гіганти. Вони за допомогою різних економічних способів фактично підпорядковують малопотужні кредитні установи.
 10. 2. Страхові ринки
    страхової компаніі400 дол у вигляді страхової премії в обмін настраховой поліс, який буде зобов'язувати компа-нію купити власникові поліса нову машину, якщо 'Оскільки багато поширені види азартних ігор або незакон-ни, або їх результати важко виміряти, наприклад дружня гра впокер, ми не можемо знати напевно, які загальні витрати людей наазартние гри. З іншого боку, деякі
 11. Банківська система та її структура
    страхові компанії, позиково-ощадні асоціації, кредитні спілки, ломбарди і т. п., тобто всі організації, що виконують функції посередників у кредиті. Головними фінансовими посередниками виступають комерційні банки. Слово «банк» походить від італійського слова «banco», що означає «лава [міняйли]». Перші банки з сучасним бухгалтерським принципом подвійного запису з'явилися в XVI в. в
 12. Стаття 2. Банківська система Російської Федерації та правове регулювання банківської діяльності
    Банківська система Російської Федерації включає в себе Банк Росії, кредитні організації, а також філії та представництва іноземних
 13. Податок на додану вартість (ПДВ)
    страховими організаціями та недержавними пенсійними фондами за операціями, що не підлягає оподаткуванню (звільняються від оподаткування) відповідно до статті 149 НК РФ? 1) Ні. 2) Так. 7. Чи підлягає оподаткуванню ввезення на митну територію Російської Федерації цінних паперів - акцій, облігацій, сертифікатів, векселів? 1) Ні. 2) Так. 8. Чи є об'єктом
 14. 4. АСИМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЇ
    ринок припинить існування. Аналогічні ситуації виникають у страховій справі, коли потенційний страхувальник має інформаційну перевагу перед страховою компанією, наприклад, краще знає стан свого здоров'я. Тому серед людей, охочих застрахуватися, переважають ті, для яких ризик страхової події непропорційно великий. Цей феномен називається «відбором гірших» (adverse
© 2014-2022  epi.cc.ua