Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

3. БАЗИСНІ УМОВИ КОНТРАКТУ. '' ІНКОТЕРМС''.


Весь комплекс основних положень контракту, обов'язків експортера й імпортера, що випливають з нього, отримав назву базисних умов контракту або, як кажуть по-іншому, базисних умов поставки. Ті чи інші базисні умови контракту зумовлюють, хто несе витрати з транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання і страхування товарів, що є предметом зовнішньоторговельної угоди купівлі-продалей, а також можливі ризики при здійсненні угоди. Зазначені витрати дуже розмаїтості-ни і досить відчутні за розмірами, досягаючи з масових сировинним вантажам до 40-50% від ціни відповідного товару. Тут зазвичай використовується термін "франкіровкі", озна-чающий, що покупець вільний "франко" до пункту (станції, пристані, порту, складу, борта судна і т. п.) або аналога "франко" на іншому, як правило, англійською мовою . До числа витрат на поставку, що враховуються в базисних умовах, відносяться різноманітні їхні види при зовнішньоторговельних операціях. Це:
- витрати на підготовку товару до відвантаження з підприємства, фірми, перевірка кількості та якості, відбір проб і проведення випробувань, упаковка;
- доставка і оплата доставки товару з навантаженням, розвантаженням та зберіганням при перевезенні на транспортних засобах перевізника всередині країни;
- перевезення та оплата перевезення товару від пункту відправлення до транспортних засобів міжнародного сполучення;
- погрузка і витрати з навантаження продукції на транспортні засоби міжнародного сполучення;
- доставка і витрати з доставки товару засобами міжнародних перевезень;
- страхування і витрати на страхування при міжнародних перевезеннях ;
- оплата вивантаження, перевантаження і зберігання продукції в пункті призначення;
- оплата митних зборів при перетині кордону і, нарешті, витрати з доставки товару з пункту прибуття до складу покупця.
На практиці діє правило, згідно з яким витрати експортера з доставки товару включаються в ціну останнього. Таким чином визначається вихідна ціна, використовувана для встановлення записуваної в контракті. Останнє важливо для обчислення так званої митної вартості товарів, що є базою оподаткування та розрахунку внутрішніх цін.
Чітке розмежування базисних умов контракту, однозначне розуміння кожного з них виробляються міжнародною практикою. Вперше узгоджене тлумачення основних комерційних термінів, що застосовуються у зовнішній торгівлі "Інкотермс" (InternationalCommercialTerms) було розроблено та прийнято Міжнародною торговою палатою в 30-х роках. В даний час діє оновлена і уточнена редакція міжнародних комерційних термінів "Інкотермс-90". У ній дана докладна трактування 13 основних (із загального числа 28) варіантів базисних умов контракту. При цьому вони по-новому поділені стосовно до сучасних способів транспортування: для будь-яких видів транспорту і змішаних перевезень - 7 варіантів; морським і внутрішнім водним транспортом - 6; повітряним транспортом - 1 і залізничним - 1 варіант. Короткі назви основних базисних умов контракту, що записуються у відповідних документах, позначені першими літерами англійських слів, що виражають їх зміст. Назвемо хоча б головні з них:
- FAS (Freealongsideship) - "вільний вздовж борту", яке означає, що експортер зобов'язаний доставити вантаж і несе ризики і витрати по момент доставки і розвантаження товару на пристані порту відправлення;
- FOB (Freeonboard) - "вільний на борту" - експортер зобов'язаний доставити вантаж у порт відправлення і занурити його на судно;
- CFR (Cost, Freit) - "вартість, фрахт" вантаж доставляється експортером в порт прибуття з розвантаженням на причалі, по цей момент експортер несе всі ризики і витрати, крім страхування;
- CIF (Cost, Insurance.
Freit) - "вартість, страхування, фрахт" - експортер доставляє вантаж в порт прибуття з розвантаженням на причалі і несе всі ризики і витрати по момент розвантаження, включаючи страхування.
Перелік усіх базисних умов і їх значень наводиться в Додатку 2 в кінці підручника. Деякі обов'язки є загальними для експортера й імпортера за всіх умов. Так, продавець завжди повинен, якщо інше не обумовлено спеціально:
- поставити товар згідно контракту в зазначений у ньому пункт міжнародного відправлення;
- забезпечити за свій рахунок звичайну упаковку товару;
- отримати і оплатити експортну ліцензію або необхідний дозвіл на вивезення;
- оплатити мита і збори з експорту;
- нести ризики і витрати до моменту переходу товару у розпорядження покупця в пункті, передбаченому контрактом.
У свою чергу, покупець при всіх базисних умовах, якщо спеціально не обумовлено інше, повинен: прийняти товар в місці і в строки, визначені договором і оплатити контрактну ціну товару; оформити і оплатити отримання імпортної ліцензії або іншого дозволу на ввезення.
Всі можливі обов'язки експортера та (або) імпортера за будь-яких базисних умовах поставки розбиті, згідно з "Інкотермс-90", на 10 пунктів, яким присвоєні відповідні порядкові номери. Тепер їх не треба перераховувати текстуально - достатньо лише вказати необхідний номер для експортера (А) та імпортера (В). Перелік обов'язків і їх нумерація наводяться в Додатку 3. Знання "Інкотермс" необхідне для учасників зовнішньоекономічної діяльності, як інструкцій для бухгалтера. Поставляючи товари на експорт або закуповуючи їх по імпорту, контрагенти несуть певні і часто чималі ризики, в тому числі, у разі втрати або загибелі товару, його неприбуття чи несвоєчасного прибуття в місце призначення, втрати якостей, порушення сертифікаційних характеристик і т. п. Це може привести до підриву відносин довіри, викликати необхідність звернення за позовної захистом, у тому числі через арбітраж. Якщо при укладанні та оформленні контракту сторони посилаються на "Інкотермс", вони можуть бути впевнені в простому й чіткому розподілі своїх прав і обов'язків, виключають можливість виникнення непорозумінь і суперечок за прийнятими формулювань, забезпечують однакове розуміння і тлумачення умов зовнішньоторговельної угоди. Посилання на те, що умови угоди купівлі-продажу регулюються "Інкотермс", дозволяє уникнути багатослівних і розпливчастих визначень, коммен-таріев і застережень, нерідко ускладнюють обгрунтовані правові, економічні та фінансові рішення, що викликають додаткові витрати.
Найбільш часто вживаними і використовуваними в міжнародній статистиці для оцінки вартісних обсягів експорту та імпорту є базисні умови та ціни ГОВ (ФОБ) при експорті та СЩСІФ) при імпорті.
Дія правил "Інкотермс" може бути показано на прикладі условіяFOB, т. е. "вільний на борту" із зазначенням далі порту відвантаження: "Російські лесоматеріалиFOB На-ходка". Це означає, що товар, в даному випадку дошки оброблені листяних порід, доставляються експортером в порт Находка і занурюються їм на борт судна. Ризик загибелі або пошкодження товару, втрати (наприклад, відсиріння), їм обумовлених у контракті якостей, й інші обов'язки експортера переходять з продавця на покупця (імпортера) в момент перетину товаром (крановим засобом) поручнів (лінії борта) судна.
За условіюFOB експортер зобов'язаний:
- поставити лісоматеріали відповідно до умов договору купівлі-продажу з наданням передбачених контрактом даних, що підтверджують таку відповідність;
- занурити їх на борт судна, названого покупцем, у встановлені дату або термін і негайно повідомити імпортера про відправлення вантажу;
- нести всі витрати і ризики з доставки на судно в порту відвантаження до моменту фактичного переходу товару (стріли крана з лісоматеріалами) через поручні судна, включаючи витрати з оплати всіх мит, податків і зборів, що стягуються при експорті, а також витрати по вчиненню всіх формальностей, обов'язкових для виконання продавцем при навантаженні товару на борт;
- забезпечити за свій рахунок звичайну упаковку вантажу, крім випадків, коли подібні товари відправляються, як правило, без упаковки;
- оплатити витрати, пов'язані з перевіркою (зважування, підрахунок, перевірка якості), необхідної для здійснення поставки;
- оформити і представити за свій рахунок зазвичай прийнятий у практиці чистий документ, що засвідчує поставку вантажу на борт означеного судна;
- представити імпортеру на його прохання і за його рахунок свідоцтво про походження товару;
- на прохання імпортера на його ризик і за його рахунок сприяти йому в отриманні коносамента та інших документів, крім зазначених у попередніх пунктах, видаваних в країні відправлення та / або походження товару, що можуть знадобитися покупцю для ввозу в країну призначення, а також для транзиту при перевезенні через треті країни.
Подібним же чином можна розшифрувати і обов'язки імпортера при зовнішньоторговельної угоді купівлі-продажу товару на условіяхFOB.
Умова і відповідно ценаCIF, означає, що в ціну товару включена його основна ціна-FOB і всі наступні витрати по страхуванню вантажу та Транпортування в пункт призначення.
"Інкотермс" виходить з того, що головні труднощі учасників зовнішньоторговельних угод купівлі-продажу пов'язані з наступними моментами:
- невизначеність в частині того, право якої країни має застосовуватися в контракті;
- недостатність інформації;
- розбіжності в тлумаченні базисних умов угод.
Застосування "Інкотермс" значною мірою усуває всі ці труднощі, хоча на практиці іноді виникають ситуації, що не піддаються єдиної трактуванні. Вони, як пра-вило, пов'язані з:
- особливостями окремих видів торгівлі;
- звичаями деяких портів;
- особливими умовами контрактів, які вимагають відступу від стандартних варіантів.
Але і в цих випадках рішення полегшується з урахуванням загальних підходів, сформульованих в "Міжнародних комерційних термінах". Зі сказаного можна зрозуміти значення "Інкотермс" для практики зовнішньої торгівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. БАЗИСНІ УМОВИ КОНТРАКТУ.'' ІНКОТЕРМС''. "
 1. РЕЗЮМЕ
  базисні умови контракту ". Їх однакове розуміння, тлумачення і застосування забезпечується за допомогою" Інкотермс ". Знання та використання" Інкотермс "значно полегшує практичну роботу учасників зовнішнього
 2. Додаток 2 Перелік базисних умов контракту, що регламентуються "Інкотермс-90"
  1. ExW - ExWorks. ExWarehouse - з підприємства, зі складу; 2.FCA-Freecarrier - вільний у перевізника; 3. СРТ-carriagepaidto ... - перевезення оплачено до ...; 4.CIP-carriage, insurancepaid ... - перевезення, страхування оплачені ...; 5.DAF-delivredatfrontier - поставлено на кордоні; 6.DDU-delivreddutyunpaid - поставлено без оплати мита; 7.DDP-delivreddutypaid - поставлено з оплатою
 3. Види цін
  базисна - ціна, встановлена в момент укладення опціонної угоди , те ж, що ціна здійснення опціону; - біржового товару - складається з біржового котирування і надбавки чи знижки з неї залежно від якості товару, від місця поставки, передбаченого умовами типового біржового контракту та інших відхилень від нього; - державна - ціна, встановлювана державою; -
 4. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Рис.
  базисний був прийнятий 1992 р.), отже, загальний рівень цін змінився в 107,6: 8 , 7=12,4 рази. Тепер ми можемо привести зарплату Рута до рівня 1995 р. Розрахунок буде виглядати наступним чином: Зарплата 1995 р. ($)=Зарплата 1931 (S) х (Рівень цін 1995: Уро-вень цін 1931 р.)=$ 80 000 х (107,6: 8,7)=$ 989 425 Виявляється, що сучасний еквівалент зарплати Б. Рута в
 5. Питання 1. Податок на майно підприємств
  базисного (центрального) складу в цехи (відділення) і доставка готової продукції відповідно до умов договорів (контрактів). До матеріальних витрат відносяться витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією основних засобів та іншого майна природоохоронного призначення (в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією очисних споруд, золоуловлювачів, фільтрів та інших
 6. Види цін
  базисна - ціна, встановлена в момент укладення опціонної угоди, то ж, що ціна здійснення опціону; - біржового товару - складається з біржового котирування і надбавки чи знижки з неї залежно від якості товару, від місця поставки, передбаченого умовами типового біржового контракту та інших відхилень від нього; - державна - ціна, встановлювана державою; -
 7. Глосарій
  базисного року, помножене на 100% Інфляція - постійне зростання рівня цін (зниження купівельної спроможності грошей) Інфляція витрат - інфляція, першоджерелом якої є збільшення сукупного попиту найчастіше через збільшення пропозиції грошей Інфляція пригнічена - стан економічної кон'юнктури, при якому дефіцит на ринку праці поєднується з дефіцитом на ринку благ
 8. 2. міждержавний і міжнародний регулю-вання світогосподарських зв'язків
  умов кредитів і порядку їх використання обумовлено, що ці положення будуть узгоджені в спеціальних контрактах. В умовах постійного збільшення частки машин і устаткування у вивезенні промислово розвинених країн і загострення конкурентної боротьби на світовому ринку, зростання попиту на продукцію машинобудування з боку країн, що розвиваються при одночасному збільшенні їх зовнішньої заборгованості країни
 9. 2. КОНТРАКТ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ І ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ.
    умови, порядок їх виконання відповідальність). Контракт по зовнішньоторговельних операціях купівлі-продажу містить зазвичай кілька розділів: - відомості про сторони, які уклали контракт (точне найменування та реквізити сторін); - предмет договору; - ціна і загальна сума; - строки поставки, умови платежу, гарантії продавця; - упаковка і маркування; - штрафні санкції; - страхування; -
 10. Додаток 3 Перелік обов'язків експортера (А) та імпортера (В) при різних базисних умовах контракту
    Експортер (А) A.1. Надання товару відповідно до договору А. 2. Ліцензії, дозволи та інші формальності А.З. Договір перевезення і страхування О. 4. Поставка А. 5. Перехід ризиків А. 6. Розподіл видатків А.7. Оповіщення покупця А.8. Докази поставки, транспортні документи А.9. Перевірка, упаковка, маркування А. 10. Інші обов'язки Імпортер (В)
© 2014-2022  epi.cc.ua