Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Цінні папери

Цінний папір - це особлива форма існування капіталу поряд з його товарної, продуктивної і грошової формами; вона може передаватися замість самого капіталу, обертатися на ринку як товар і приносити дохід. Суть цієї форми полягає в тому, що у власника капіталу
сам капітал відсутній, але є всі права на нього, які зафіксовані у формі цінного паперу. Можна сказати і по-іншому: цінні папери - це права на ресурси, що відокремилися від своєї основи і навіть мають власну матеріальну форму (наприклад, у вигляді паперового сертифіката, записи по рахунках і т.п.).
Однак немає підстави вважати цінними паперами контракт на купівлю-продаж брухту, поставку партії сировини, договорів оренди обладнання і т.п., якщо умови цих угод носять разовий характер, якщо передача виникають з них прав може бути забезпечена тільки складанням нового договору, а не продажем вже укладеного контракту. Інакше кажучи, в якості цінних паперів визнаються такі права на ресурси, які включають в себе наступні атрибути: обертаність, доступність для цивільного обігу, стандартність, серійність, документальність, регульованість і визнання державою, ліквідність, ризик, обов'язковість виконання.
Відповідно до класифікаційними ознаками цінні папери поділяються на такі типи.
Первинні цінні папери, в якості яких виступають акції, облігації, ноти, векселі, депозитні сертифікати та інші інструменти, що є правами на майно, грошові кошти, продукцію, землю і інші первинні ресурси. Похідні цінні папери - будь-які цінні папери, що засвідчують право власника на покупку або продаж первинних цінних паперів.
До числа таких паперів можна віднести опціони, фінансові ф'ючерси, підписні права.
Цінні папери можуть бути оформлені у вигляді відокремлених документів і у вигляді записів за рахунками. У першому випадку цінні папери мають матеріальну форму у вигляді паперових сертифікатів. У другому випадку цінний папір існує у вигляді записів на рахунку бухгалтерського обліку і аналітичних реєстрів до нього. Відповідно бухгалтерська
запис містить всі необхідні реквізити цінного паперу (емітент, сума, держатель, відсоток і т.п.). При купівлі-продажу цінного паперу, її даруванні, передачі, погашенні і т.п. вона переміщається не шляхом передачі паперового сертифіката (його не існує), а шляхом здійснення бухгалтерських проводок по рахунках і записів в реєстрах бухгалтерського обліку.
Боргові зобов'язання і титули власності. Боргові цінні папери є борговими зобов'язаннями (облігація, нота, вексель і т.п.). Цінні папери, що є титулами власності, засвідчують право власності власника на активи (прості і привілейовані акції, конвертовані цінні папери, варранти, підписні права і т.п.).
За строками погашення цінні папери поділяються на короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до 5 років), довгострокові (понад 5 років), безстрокові - не мають кінцевого терміну погашення.
Відкличні та безвідкличні цінні папери. Перші можуть бути відкликані емітентом достроково, до настання строку погашення, другі - ні, що має бути передбачено умовами випуску.
Цінні папери з фіксованим і вагається доходом. У першому випадку прибутковість не змінюється і не залежить від коливань процентної ставки, у другому - вона змінюється відповідно до коливань середньої процентної ставки і здійснюваної індексацією (наприклад, по валютному курсу).

За ступенем обігу цінних паперів класифікуються на звертаються (вільно продаються і купуються) з обмеженим колом обігу і необращающіхся, які можуть покупатися назад тільки самим емітентом.
За формою здійснюваних операцій з цінними паперами останні поділяються на іменні (із зазначенням імені держателя), пред'явницькі (без реєстрації імені держателя) і ордерні, які
складаються на ім'я першого держателя з обмовкою за «його наказу». Відповідно, ордерна папір передається іншій особі шляхом здійснення передавального напису. Ордерні паперами за російським законодавством можуть бути чек, вексель, коносамент.
Ринок цінних паперів включає в себе насамперед акції та облігації. Акції свідчать про інвестування капіталу (його авансування), про виникнення відносин власності та отриманні доходу на нього у формі дивіденду. Що стосується облігацій, то незалежно від їх приналежності державі або підприємствам вони свідчать про позиковому капіталі, про кредитні відносини. Їх характеризують зворотність (обов'язковість викупу), терміновість (позика випускається на певний термін), платність (гарантується виплата певного відсотка). Облігації знаходяться в обігу протягом строго певного періоду, після чого вони повинні бути погашені. За користування наданими в позику капіталом виплачується строго фіксований відсоток (дохід).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Цінні папери "
 1. 2. Ринок цінних паперів
  цінні папери. Під цінним папером розуміється документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. Цінні папери прийнято називати фіктивним капіталом з тієї причини, що вони є
 2. Що таке похідні цінні папери?
  Цінні папери забезпечували їх власникам отримання доходу з частини прибутку, що виникає в реальній економіці. Нарешті, з 70-х рр.. XX в. став формуватися новий фінансовий ринок, прямо не пов'язаний з реальною економікою. Цей ринок відрізняється насамперед за характером і призначенням похідних цінних паперів. Акції безпосередньо пов'язані з грошовим внеском її власників у АТ. Похідні ж
 3. § 1. Цінні папери, випущені акціонерними товариствами
  папери, що випускаються акціонерними
 4. ЛІТЕРАТУРА
  паперів. М: Фінанси і статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін
 5. Стаття 45. Банк Росії має право здійснювати такі операції з російськими та іноземними кредитними організаціями. Урядом Російської Федерації для досягнення встановлених йому цим Законом цілей
  цінні папери на відкритому ринку; 4) купувати і продавати облігації, депозитні сертифікати та інші цінні папери з термінами погашення не більше одного року; 5) купувати і продавати іноземну валюту, а також платіжні документи та зобов'язання в іноземній валюті, виставлені російськими та іноземними кредитними організаціями; 6) купувати, зберігати, продавати дорогоцінні метали та інші
 6. Активи
  цінні папери шляхом обміну їх на гроші. Нарешті, будь-яке наявне майно допомогою обміну можна перетворити на гроші: продавши майно, ми купуємо гроші. Однак, зіставивши готівка, чеки, строкові вклади, цінні папери (наприклад, державні облігації), автомобіль, будинок, землю, ми виявимо їх схожість у тому, що всі вони можуть бути обмінені на інші цікаві для нас блага.
 7. 51. ПОДАТОК НА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
  цінні папери, враховуються доходи, отримані за такими операціями: - купівлі-продажу цінних паперів, що обертаються на організованому ринку цінних паперів; - купівлі-продажу цінних паперів, не обертаються на організованому ринку цінних паперів; - з фінансовими інструментами термінових угод, базисним активом за якими є цінні папери; - купівлі-продажу інвестиційних паїв пайових інвестиційних
 8. Висновки
  цінні папери з фіксованим і нефіксованим доходом, державні, муніципальні та корпоративні папери. Є і змішані форми. 5. Фондові папір - це ті цінні папір, які допущені для операцій на фондовій біржі. Остання являє собою регулярно функціонуючу і організовану певним чином частина ринку цінних паперів (акцій, облігацій, казначейських квитків, векселів,
 9. Терміни і поняття
  паперів Акції Цінні папери з фіксованим доходом Дизажіо Ажіо Дохід на акцію (облігацію) Дивіденд Фондова біржа Фондові цінності Дилер Брокер Касові операції Термінові операції Біржова котирування Біржові індекси Рейтингові оцінки облігацій Єврооблігація Фінансова
 10. Стаття 46. Забезпеченням для кредитів Банку Росії можуть виступати
  цінні метали в різній формі; іноземна валюта; векселя в російській та іноземній валюті з термінами погашення до шести місяців; державні цінні
 11. Рейтингові оцінки облігації
  цінні папери інвестиційного класу, наступна група - спекулятивні цінні папери і остання, третя, відноситься до повністю неплатоспроможним емітентам. Таблиця 24.4. Види рейтингових оцінок
© 2014-2022  epi.cc.ua