Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Використання влади над національнимринком


Найсильніша аргумент на користь введення тари-фов заснований на використанні влади держави на
Вікно 37-1. Як Сполучені Штати вирішують проблеми торгівлі
Американське торговельне законодавство предусматрі-кість прийняття заходів у двох широко трактованих випадках: вслучае недобросовісної торгівлі з боку іноземних-ців і в разі добросовісної, але обременітельнойторговлі.
11едобросопестная торгівля з сторониіностранцев
Hs уряд США покладено обов'язок втручання-тися, коли іноземні експортери отримують доступна американський ринок шляхом недобросовісних дей-наслідком чи нечесно отриманих переваг. Главниміпрімерамі є: іноземний демпінг, іноземних-ві субсидії експорту й недотримання іностранцаміамеріканскіх торгових знаків або патентів. Зусилля повиявленію неправомірних дій можуть ініційована-вать приватні компанії, яким іноземний експортнаносіт збиток. Якщо претензії підтверджуються, то пра-вительство США вводить компенсаційні заходи. У слу-чаях демпінгу або іноземних субсидій правітельствовводіт антидемпінгові, або «компенсаційні», тамо-женние мита, які компенсують недобросове-стно отримані іноземними постачальниками переваж-вин, і дає можливість вітчизняним фірмам кон-курувати на «рівному ігровому полі».
Право приймати захисні заходи від іноземної «недобросовісної, необгрунтованою чи дискримінація-ційної» діяльності дає уряду США шірокіевозможності вводити обмеження на експорт іноземних-них товарів у Сполучені Штати, коли обнаружива-ється, що країни - виробники цих товарів
обмежують імпорт американських товарів на своівнутренніе ринки.
Наприклад, обмеження Бразіліейдоступа іноземних компаній на свій компьютернийринок є тим порушенням, яке позволяетпрезіденту США відповісти тим же, обмежуючи доступбразільскіх товарів на американський ринок.
Сумлінна, але обтяжлива торговляПрезідент через торговельне законодавство має мож-ливість встановлювати тимчасове обмеження импор-та (в законодавстві є статті про «захист своїх інтересів» або «застереження про можливість відмови») вся-кий раз, коли імпорт завдає шкоди вітчизняним від-раслям, хоча ввезені товари проникли на американ-ський ринок не в результаті переваг чи недобре-совестной торгівлі. Протекціоністські заходи в відеоговоркі про можливість відмови від імпорту могутпріменяться всякий раз, коли збільшення імпорту на-носить серйозної шкоди американській промышленности.Ограничение імпорту може застосовуватися в одній знаступних форм тарифи, квоти або добровільне обмеженим експорту іноземною стороною.
За останні 10 років протекціонізм США був весьмадейственним при виконанні існуючих положе-ний закону про компенсаційні мита, соблюденііправіл добросовісної торгівлі та дії застереження проможливості відмови Американські виробники заяв-ляють, що всі ці заходи служать лише вирівнюва -нию рівня цін. Іноземні виробники стверджу-ють, що ринок США для них закритий.

Світових ринках. Окремі домашні хозяйстваю фірми звичайно приймають рішення про виробництві та споживанні в умовах совершеннойконкуренціі, коли ціни задані.
Але крупна стра-на в цілому може зіткнутися з убутним спро-сом на деяку частку її експорту або растущімпредложеніем деякої частки її імпорту Крометого, вона має монопольну владу на ринках ек-спорту або влада монопсонії на ринках імпорту
І в тому, і в іншому випадку держава получаетвиігриш від обмеження торгівлі за допомогою со-кращения експорту або лімітування імпортаВведеніе тарифу, що скорочує імпорт, снізітміровую ціну, яку ми платимо. Якщо государ-ство в цілому має владу над ринком, воно можетексплуатіровать іноземців, фактично заставляяіх сплачувати частину тарифу Відзначимо, однак, що та-кой тариф служить тільки національним інтересам; з точки зору світу в цілому він представляє собойнераціональное використання ресурсів, точно також як і будь-яке інше використання влади надринком. Крім того, це може викликати у відповідь
заходи у вигляді підвищення тарифів за кордоном, щоможе навіть перекреслити національні вигоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Використання влади над національнимринком "
 1. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  використання будь-якої можливості для активізації своїх життєвих сил є основною ознакою життя і присутній у кожній живій істоті. Але для людини підпорядкування цьому інстинкту не є неминучою необхідністю. У той час як тварини безумовно підкоряються інстинкту збереження життя і розмноження, у владі людини опанувати навіть цими інстинктами. Він може керувати і
 2. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  використання для досягнення певної мети. Але це не дає відповіді на питання, чому ідеологічна, тобто помилкова, теорія надасть кращу послугу, ніж вірна теорія. Той факт, що практичне застосування теорії призводить до результату, передвіщеному на основі цієї теорії, є загальновизнаним підтвердженням її правильності. Твердження про те, що хибна теорія з усіх точок зору більш
 3. 6. На захист розуму
  використання розуму і покладатися тільки на інтуїцію і інстинкти, може послужити аналіз досягнень людського суспільства. Описуючи генезис і функціонування громадської співпраці, економічна теорія надає всю інформацію, необхідну для остаточного вибору між розумним і нерозумним. Якщо людина розглядає можливість звільнення себе від верховенства розуму, він
 4. 3. Могутність
  використання могутності в політичному органі. Правління завжди грунтується на могутності, тобто силі направляти дії інших людей. Звичайно, можна встановити керівництво шляхом жорстокого придушення сопротивляющихся людей. Відмінною рисою держави та керівництва якраз і є застосування насильницького примусу або його загрози проти тих, хто не бажає підкоритися добровільно. Але
 5. 4. Меліорізма і ідея прогресу
  використання в рамках ідеологічної доктрини. Переважна більшість людей прагнуть до кращого забезпеченості їжею, одягом, будинками та іншими матеріальними задоволеннями. Називаючи підвищення рівня життя мас прогресом і поліпшенням, економісти не підтримують грубий матеріалізм. Вони просто констатують, що мотивацією людей є спонукання до поліпшення матеріальних умов свого
 6. 4. Стабілізація
  владний зупинити їх і стати причиною стабільності, в якій вся історія застигає на паузі. У природі людини закладене боротися за поліпшення, породжувати нові ідеї, перебудовувати умови життя у відповідності з цими ідеями. Ринкові ціни є історичними фактами, що виражають стан справ у певний момент незворотного історичного процесу. У сфері інтересів праксиологии
 7. 5. Коріння ідеї стабілізації
  використанням частини наявного капіталу і більш старанною роботою. Весь тягар війни лягає на плечі живе покоління. Вплив, що випробовується наступними поколіннями, полягає в тому, що у спадок від живуть у зв'язку з понесеними військовими витратами вони отримають менше, ніж отримали б, якби війни не сталося. Фінансування війни допомогою позик не перекладає тягар війни на
 8. 4. Суверенітет споживачів
  використання термінології політичного панування Накази, що віддаються діловою людиною по ходу ведення своїх справ, можна почути і побачити. Ніхто не може сховатися від них. Навіть посильний знає, що бос керує справами в магазині. Однак для того, щоб помітити те, що підприємець залежить від ринку, потрібно трохи більше розуму. Накази, що віддаються споживачами, нематеріальні, їх
 9. 5. Конкуренція
  використання вже діючих шляхів і в інших галузях економіки, ніж в будівництві нових залізниць. Однак це не вплинуло на подальший технологічний прогрес у методах транспортування. Величина і економічна потужність залізничних компаній не затримали поява автомобіля та літака. Точно так само сьогодні люди міркують про галузі великого бізнесу: неможливо похитнути їх
 10. 7. Нерівність багатства і доходу
  використання своїх талантів і здібностей. Зрозуміло, цей метод не може усунути недоліки, пов'язані з особистим неповноцінністю, але забезпечує кожному стимули використовувати свої таланти і здібності до межі. Єдиною альтернативою подібного фінансовому тиску, здійснюваному ринком, є пряме поліцейське тиск і примус. Завдання визначення кількості та якості
© 2014-2022  epi.cc.ua