Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

фондомістких

показник радянської статистики, рівний приватному від розподілу вартості основних засобів на річний випуск продукції за допомогою цих засобів.
Зворотний показник ефективності використання основних засобів називають фондоотдачей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фондомісткість "
 1. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  фондомісткості. Показник фондовіддачі характеризує випуск продукції в розрахунку на один карбованець вартості основних фондів і розраховується як відношення річного обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів: {foto127} де Q - обсяг виробленої продукції в грошовому вимірі;? ОФ - середньорічна вартість основних фондів. Показник фондомісткості характеризує рівень
 2. ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  фондомісткість, рентабельність виробництва, коефіцієнт змінності, коефіцієнти зносу,
 3. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  фондомісткості. Фондовіддача - це відношення суми виробленої продукції до середньорічної вартості ОПФ, а фондомісткість - величина, зворотна фондовіддачі. Показник фондовіддачі слід обчислити за ряд років для зіставлення в динаміці. На рівень фондовіддачі впливає не тільки сума виробленої продукції, яка залежить від ефективності використання потужності підприємства, робочого часу,
 4. 8.5 Показники використання основних фондів
  фондомісткість продукції: {foto29} З цієї формули випливає, що фондомісткість продукції залежить від фондовіддачі. Знижений-ня фондомісткості на підприємстві має велике значення, так як в цьому випадку потрібно менше основних засобів для нормального забезпечення виробничого процесу, а, отже, і капітальних вкладень у виробничі фонди. Фондомісткості продукції вважається така
 5. Терміни і поняття
  Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий ; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту
 6. Інвестиційний «перегрів» і «скидання»
  фондомісткості.
 7. Глава XVIII Системи обліку
  фондомістким, гнучким виробництвам, швидко прийнятих рішень, до більшої ролі людини і зростанню сфери послуг. Намагатися в XX в. приймати рішення, засновані на принципах обліку XVIII в., - це все одно, що керувати машиною з вичавленим ручним гальмом. Загалом, їхати можна, але шуму і диму буде дуже багато. Проблема не в недоліку інформації як такої. Бухгалтерський облік зараз є
 8. § 3. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ. ОПТИМАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  фондомісткість на великих підприємствах нижче. За законом агрегатної концентрації з подвоєнням потужності устаткування, апаратів, машин ціна збільшується лише в півтора рази. Завжди 20-поверхова будівля дешевше 20 одноповерхових будівель. 4. З укрупненням підприємств, виробництва продуктивність праці зростає за рахунок умовно-постійної частини чисельності персоналу. Дослідження показують, а практика
 9. Нові риси в суспільному відтворенні
  фондомісткості виробництва (відношення вартості основних фондів до вартості обсягу випущеної продукції) в результаті поліпшення технологічної та відтворювальної структури основного капіталу ; - фонд амортизації починає все більше виконувати роль не фонду відшкодування, а фонду накопичення; - скорочення частки капіталомістких галузей і збільшення наукоємних галузей і виробництв у структурі
 10. 7.3 Показники ефективності використання основних фондів
  фондомісткості товарообігу. Чим вище темпи зростання продуктивності праці, тим нижче фондомісткість товарообігу, тим менше витрати з експлуатації основних фондів і тим вище рентабельність основних фондів. Використовуючи дані таблиці 7.1, зробимо аналіз впливу зміни фондовіддачі по активних основним фондам і фондоозброєності праці на продуктивність праці торгово-оперативних
 11. Фіскальна функція
  фондомістких галузей з тривалими термінами окупності капіталовкладень , з необхідністю формування і розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки. Соціальний характер податкової системи пов'язаний з напрямком значної частини бюджетних коштів на соціальні потреби населення, повне або часткове звільнення від податків громадян, які потребують соціального
 12. 8. 4.Показатели ефективності використання оборотних коштів
  В економічній науці і практиці оборотний капітал оцінюють за показниками стану на конкретну дату, а також за показниками використання за певний період. Стан оборотних коштів (щодо джерел і спрямування коштів) характеризується ступенем і рівнем використання. Під ефективним використанням оборотних коштів розуміється прискорення його оборотності, підвищення
 13. 27. ДЕРЖАВНЕ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ. ПОДАТКИ
  фондомісткі галузі з тривалими термінами окупності витрат (залізниці та автостради, видобувні галузі, електростанції та ін.) Таким чином, розвиток економіки регулюється фінансово-економічними методами - шляхом застосування налагодженої системи оподаткування, маневрування позиковим капіталом і процентними ставками, виділення з бюджету капітальних вкладень і дотацій, державних
 14. Питання 99 Підвищення ефективності виробництва - ключова макроекономічна задача
  фондомісткості виробництва. Дана економія матеріалізується в прирості фізичного обсягу фонду споживання, виробленого в одиницю робочого часу. Тому в якості узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва пропонується фізичний обсяг фонду споживання (Д п), створюваний у середньому одним продуктивним працівником в одиницю робочого часу: {foto70} В
 15. 38. СТРУКТУРА І СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  фондомісткості продукції та встановлення впливу технічного прогресу на структуру витрат. Зменшення частки заробітної плати і збільшення частки амортизації свідчать про підвищення технічного рівня підприємства, зростанні продуктивності праці. Угрупування витрат за статтями калькуляції (за призначенням) вказує, куди, на які цілі і в яких розмірах витрачені ресурси. Вона необхідна для
 16. 9.3 Показники рівня використання оборотних коштів
  фондомісткість, тобто витрати оборотних коштів (в копійках) для одержання 1 руб. реалізований-ної продукції (робіт, послуг). Коефіцієнт завантаження коштів в обороті визначається за слідую-щей формулою: Коефіцієнт завантаження коштів в обороті {foto49} Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз) - величина, зворотна коефіцієнту оборотності засобів (Коб). Чим менше коефіцієнт завантаження
 17. 55. РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У 1965р. ЗМІНА СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВІ
  фондомісткість продукції, розмір плати за виробничі фонди, відрахування до фонду стимулювання. Таким чином, нова цінова політика забезпечувала роботу підприємств на умовах госпрозрахунку. Підприємства отримали великі права в галузі планування, використання основних і оборотних фондів, капітального будівництва, затвердження штатів. У межах встановленого нормативу за підприємствами
 18. 20.7. Аналіз рентабельності підприємства
  фондомісткість продукції. Замінюючи поступово базовий рівень кожного чинника на фактичний, можна визначити, на скільки змінився рівень рентабельності виробничого капіталу за рахунок зарплатоемкості, матеріаломісткості, фондомісткості, капіталомісткості продукції, тобто за рахунок факторів інтенсифікації
© 2014-2022  epi.cc.ua