Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ. ОПТИМАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Концентрація виробництва - зосередження виробництва в дедалі більш великих підприємствах. Прагнення виробництва зосередитися на великих підприємствах обумовлено економічними перевагами великих підприємств.
Економічні переваги великих підприємств наступні.
1. На великих підприємствах створюються кращі передумови для масштабного впровадження досягнень науково-технічного прогресу з усіма витікаючими з цього перевагами.
2. Велике підприємство має в своєму розпорядженні більш потужним, концентрованим і централізованим капіталом. Отже, багато виробничі та фінансові питання вирішуються оперативніше й ефективніше.
3. Питомі капітальні вкладення, фондомісткість на великих підприємствах нижче. За законом агрегатної концентрації з подвоєнням потужності устаткування, апаратів, машин ціна збільшується лише в півтора рази. Завжди 20-поверхова будівля дешевше 20 одноповерхових будівель.
4. З укрупненням підприємств, виробництва продуктивність праці зростає за рахунок умовно-постійної частини чисельності персоналу. Дослідження показують, а практика підтверджує, що з подвоєнням масштабів виробництва продуктивність праці зростає в півтора рази.
5. Із збільшенням масштабів виробництва знижується і собівартість одиниці продукції за рахунок умовно-постійних (постійних) витрат. Адже зниження фондомісткості призводить також до зниження амортизаційних витрат, витрат на ремонт і обслуговування основних фондів у розрахунку на одиницю продукції. Знижується також зарплата на одиницю виробу із зростанням продуктивності праці. Ось чому знижується собівартість одиниці продукції з укрупненням масштабів виробництва і самого підприємства.
6. В силу вищевикладеного на великих підприємствах вищий прибуток, рентабельність виробництва, фондовіддача, продуктивність праці, нижче собівартість одиниці виробленої продукції, вартість обробки і краще інші основні економічні показники ефективності виробництва (таблиця 5).
Таблиця 5. Ефективність концентрації в цукровій промисловості (у% до дрібних) Розміри підприємства, (добова потуж-ність переробки буряка, тонн на добу) Вироб-ник-ність праці Вартість перера-ботки Питомі капзатра-ти Фондоот-дача Рента-бельность вироб-ництва Дрібні (1500) 100 100 100 100 100
Середні (3000) 150 81 75 150 150
Великі (6000) 200 70 70 300 175
7. Великі підприємства також мають кращі можливості для соціального розвитку, а разом з більш сприятливими економічними можливостями вони конкурентоздатною в ринку. У ринку, за великим рахунком, за інших рівних умов верх бере то1, у кого більш масштабне виробництво.

Все сказане яскраво ілюструє таблиця порівняно економічних показників великих, середніх і невеликих бурякоцукрових заводів (табл. 5).
Однак економічні переваги великих підприємств не безмежні. З ростом розмірів підприємств, із збільшенням масштабів виробництва прогрессирующе зростають і транспортні витрати. Економія, досягнута на поточних та інших витратах, поглинається зростаючими транспортними витратами з доставки сировини та збуту продукції, а потім з певного обсягу її і зовсім недостатня. Таким чином, подальше укрупнення підприємства, збільшення масштабу виробництва стає невигідним або зовсім збитковим.
Оптимальний розмір підприємства - це той розмір підприємства, той масштаб виробництва, при якому досягаються найменші сумарні витрати.
Мінімальний розмір виробництва, а значить і підприємства визначається по порогу беззбитковості, тобто коли виробництво здійснюється без збитків.
Максимальний розмір також повинен бути беззбитковим. На лінії кривої сумарних витрат мінімальний і максимальний розміри знаходяться на одному рівні витрат. Підприємство може функціонувати тільки в межах мінімального та максимального розміру. Це і називається кордоном оптимальності, а оптимальний розмір підприємства, зрозуміло, знаходиться між мінімальним і максимальним. При цьому будь-яке відхилення, як до мінімального, так і до максимального розміру - це втрата для підприємства, галузі та національної економіки в цілому.
Оптимальні, мінімальні, максимальні розміри, межі оптимальності будуть різними в різних галузях переробної промисловості. Для промислових підприємств важливе значення має і характер сировинної зони та району споживання з точки зору щільності заготовки і щільності споживання.
Має також істотне значення і час виробництва-сезонне чи ні, пік завезення сировини чи збуту продукції (споживання). Це ще раз підтверджує незаперечну істину, що умови концентрації виробництва змінюються в часі, просторі і від галузі до галузі.
Щільність заготівлі сировини - це заготівля сировини для даного переробного підприємства в розрахунку на один квадратний кілометр площі.
Щільність споживання - це кількість споживаного даного виду продукту в одиницю часу (доба, рік) у розрахунку на один квадратний кілометр території.
Сировинні зони харчової галузі, наприклад, в величезної територією і поясам Росії істотно відрізняються, а значить і щільність заготовки різна. Отже, при одному і тому ж оптимальному радіусі доставки сировини в різних зонах оптимальні розміри підприємств переробної галузі будуть неоднаковими. Точно так само, щільність споживання в різних районах різна.
А значить, при одному і тому ж оптимальному радіусі доставки готової продукції в цих районах споживання оптимальні розміри підприємств будуть теж різними. Таким чином, в галузях переробної промисловості поняття оптимального розміру трансформується в поняття оптимальні розміри для різних сировинних зон і районів споживання однієї і тієї ж галузі.
Природно, що в кожній сировинній зоні та районі споживання треба прагнути мати оптимальні розміри підприємства або вести виробництво в оптимальному розмірі.
У реальному житті, таким чином, у промисловості в цілому слід мати на оптимальному поєднанні великі, середні і невеликі, але добре технічно оснащені підприємства. Для різних зон і районів вони будуть наближатися в процесі функціонування до оптимального розміру.
Як було зазначено, з укрупненням підприємств з таких складових сумарних витрат, як питомі капітальні витрати в розрахунку на рік від його амортизаційного періоду, матеріальні витрати, вартість обробки і транспортні витрати зростають тільки останні. А питома фондомісткість на рік, як і вартість обробки в розрахунку на одиницю продукції, знижується. Точка з найменшими сумарними витратами і є точка оптимальності, тобто такий розмір виробництва та підприємства забезпечує оптимальну ефективність. При цьому розмірі досягаються найменші сумарні витрати в розрахунку на рік, найбільш низька собівартість продукції, а значить найбільша прибуток, рентабельність виробництва. Інші основні техніко-економічні показники також наближаються до максимуму.

Min,
пост.
Де: Ук - питомі капітальні витрати на рік (фондомісткість в
розрахунку на рік).
М - матеріальні витрати на одиницю продукції
Со - вартість обробки одиниці продукції
Тз - транспортні витрати на одиницю продукції.
Графічно вся ця залежність ілюструється малюнком 6.


1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
Малюнок 6. Економічна ефективність концентрації виробництва
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ. ОПТИМАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ"
 1. 4. Облік витрат виробництва
  економічного розрахунку. Проте облік витрат і обчислення економічної значущості ділових проектів не просто математична проблема, яку може задовільно вирішити кожен, хто знайомий з елементарними правилами арифметики. Основне питання визначення грошових еквівалентів статей, які слід включити в розрахунок. Помилкою було б вважати, як це роблять багато економістів, що ці
 2. 6. Монопольні ціни
  економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку, заданого оцінками споживачів, станом пропозиції товарів і послуг усіх порядків і станом
 3. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 4. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  економічну думку. Головна праця Маршалла під назвою «Основи еконо-чеський науки», вийшовши у світ в 1890 р., багато разів перевидавала-ся. По суті досі більшість університетських курсів буржуазної політичної економії будується на базі цієї книги. Буржуазні економісти створили справжній культ Маршалла, вважаючи його великим економістом, що стоять в одному ряду з А. Смітом і Д.
 5. Глосарій
  економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна
 6. § 27. Підприємства та їх основні види
  економічні завдання, як забезпечення більш високих і стабільних темпів економічного зростання, збільшення обсягу продажу і т. д. На підприємстві зосереджена певна сукупність продуктивних сил (засобів праці, працівників, землі, сировини і т. д.) і відносин власності. Останні функціонують з приводу присвоєння наявних на підприємстві об'єктів власності та розподілу
 7. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  економічної системи, їх окремих ланок і елементів. Основні об'єкти управління - це суспільне виробництво в цілому (загальна форма), окремі галузі народного господарства, сфери суспільного відтворення, ті чи інші елементи, або підсистеми економічної системи (відносини власності, продуктивні сили, техніко-економічні відносини - особлива форма), а також окремі
 8. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  економічної думки При знайомстві з працями відомих економістів минулого і сьогодення читач може відчути, що він рухається по колу, немов у якомусь лабіринті. І це аж ніяк не випадково. У всі часи люди стикаються з одними і тими ж проблемами господарського життя, які пов'язані з розвитком виробництва заради задоволення потреб. Звідси виникає циклічність у
 9. Великі і найбільші компанії, форми їх виникнення та організації
  економічної ефективності, що обумовлює деградацію монополістичних структур. - Одночасно прагнення найбільших фірм до високих прибутків вимагає не вузької спеціалізації, а навпаки, широкої диверсифікації їх виробничої діяльності. Основна еволюція галузевих структур полягає у формуванні олігополії або інших структур, що створюють приблизні форми монополістичного
 10. 2.6.3. Плановий ринок
  економічних відносин між працівниками переставало бути ринковими і ставало плановими, спеціально організованими лідерами виробництва. І переваги такого типу поділу праці затверджувалися з кожною новою перемогою капіталізму. Прогрес планової організації праці всередині підприємств був в основі прогресу капіталістичної економіки. Розміри такої співпраці можна бачити на прикладі
© 2014-2022  epi.cc.ua