Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Фіскальна функція

На перше місце необхідно поставити фіскальну функцію як первинну в історичному і змістовному аспектах. Вже сам факт появи держави зажадав коштів для виконання ним тих чи інших функцій у суспільстві. Це історична зумовленість первинності фіскальної функції. Змістовна зумовленість первинності цієї функції пов'язана з необхідністю першорядного забезпечення можливості економічного існування держави, без чого воно не в змозі здійснювати не тільки будь-які функції в соціально-економічного життя суспільства, а й самі елементарні функції держави як такого.
Отже, першою і найбільш послідовно реалізується функцією податків виступає фіскальна (бюджетна) функція, суть якої полягає у формуванні фінансових ресурсів держави, необхідних для здійснення ним своїх функцій.
Вона спрямована на вилучення частини доходів підприємств і громадян для утримання державного апарату, оборони країни і тієї частини сфери нематеріального виробництва, яка не має власних джерел доходів, або вони недостатні для забезпечення належного рівня свого розвитку.
Як можна помітити, з фіскальної функції податків об'єктивно випливає їх розподільна (перерозподільна) функція. За допомогою цієї функції відбувається перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб на користь реалізації великих народногосподарських, соціальних, науково-технічних, економічних програм. Зокрема, це може бути пов'язано з розвитком виробничої та соціальної інфраструктури, фондомістких галузей з тривалими термінами окупності капіталовкладень, з необхідністю формування і розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки.
Соціальний характер податкової системи пов'язаний з напрямком значної частини бюджетних коштів на соціальні потреби населення, повне або часткове звільнення від податків громадян, які потребують соціального захисту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фіскальна функція "
 1. 1. Фіскальна функція оподаткування
  фіскальної. У всякому разі, поряд з чисто фінансово-фіскальними цілями податки можуть переслідувати й інші, наприклад економічні чи соціальні. Інакше кажучи, фінансові цілі, будучи самими істотними, не є
 2. 8.3.2. Фіскальна функція оподаткування
  фіскальної. У складі фіскальної можна виділити контрольну функцію. Через податки держава контролює фінансово-господарську діяльність організацій і громадян, джерела доходів і витрат. Грошовою оцінкою сум податків можна кількісно зіставити показники доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової
 3. Питання 2. Функції податків
  фіскальний характер: наповнити державну скарбницю, щоб мати можливість утримувати армію, чиновницький апарат, а з часом і соціальну сферу (освіта, охорона здоров'я та
 4. 2.3. Функції податків у системі оподаткування
  фіскального інструменту розподільних відносин. І тому правильніше називати її фіскально-розподільної функцією на відміну від розподільчої функції фінансів. У податках закладено функціональний потенціал, реалізований в оподаткуванні у вигляді фіскальної, регулюючої і контрольної функцій (мал.). Фіскальна функція оподаткування виникає з його економічної природи і
 5. Тема 11 Державний бюджет та фіскальна політика держави
  фіскальна політика. Види та ефективність фіскальної
 6. 3. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика
  фіскальної політики на все життя сучасного суспільства. Фіскальна політика може бути спрямована на стимулювання господарської життя, наприклад, в період спаду, і тоді її називають фіскальної експансією. Головними її важелями є збільшення державних витрат або / і зниження податків. Спрямована на обмеження економічного буму, точніше, на боротьбу з викликаної цим бумом
 7. 5. Фіскальна політика, процентниеставкі і ефект витіснення
  фіскальної політики, стимулирующейэкономический зростання. У гол. 28 ми бачили, що осуще ствления фіскальної експансіі18 шляхом скоро-ня податків або зростання урядових расходовувелічівает випуск продукції в розмірі, визначаються-емом величиною мультиплікатора, який самвключает деякі параметри фіскальної полі-тики. Що Відбувається зростання доходів збільшує спросна гроші, зрушуючи криву L
 8. Терміни і поняття
  фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового тягаря Бюджетно-податкова політика Фінансова політика Фіскальна політика та її типи: дискреционная і автоматична Податковий
 9. Терміни і поняття
  фіскальна, економічна та соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового тягаря Бюджетно-податкова політика Фінансова політика Фіскальна політика та її типи: дискреционная і автоматична Податковий
 10. § 2.4. Функції оподаткування
  фіскальну, розподільну (соціальну), регулюючу, контрольну,
© 2014-2022  epi.cc.ua