Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

55. РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У 1965р. ЗМІНА СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВІ


У 1965р. в державі була прийнята нова система планування виробництва і заготівель сільгосппродукції. Маючи незмінний план закупівель на тривалий термін, господарства самостійно складали виробничі плани, що передбачають раціональне використання ресурсів. Але згодом всупереч прийнятим рішенням плани обов'язкових закупівель систематично змінювалися, як це було колись.
Посилився фінансування аграрного сектора. Вперше за всі роки радянської влади в сільське господарство прямували значні кошти на здійснення механізації та електрифікації виробництва, меліорацію і постачання мінеральними добривами.
Відроджувалася ланкова система - від великих бригад переходили до невеликих ланкам, що відповідає за весь технологічний цикл, з оплатою праці за кількістю та якістю виробленої продукції. Застосування такої системи дало вражаючі результати: багаторазовий ріст продуктивності праці, значне зниження витрат виробництва, зростання прибутку.
Проте надалі це починання не отримало розповсюдження, так як суперечило принципам радянської командної системи колгоспно-радгоспного виробництва.
Розширення господарської самостійності підприємств припускало скорочення числа директивних показників, показник валової продукції був замінений на обсяг реалізованої продукції, так як він дозволяв об'єктивніше оцінювати діяльність підприємств, краще погоджувати їх інтереси з споживачами.
Значна увага приділялася підвищенню якості продукції, створенню більш продуктивних машин і устаткування. Для цього передбачалися показники технічного рівня і якості продукції, довговічності, надійності.
Змінювалася система показників плану по праці. Замість чисельності промислово-виробничого персоналу та середньої зарплати встановлювався загальний фонд заробітної плати і зростання продуктивності праці.
Важливим питанням була перебудова ціноутворення.
Проведена реформа оптових цін враховувала тепер фондомісткість продукції, розмір плати за виробничі фонди, відрахування до фонду стимулювання. Таким чином, нова цінова політика забезпечувала роботу підприємств на умовах госпрозрахунку. Підприємства отримали великі права в галузі планування, використання основних і оборотних фондів, капітального будівництва, затвердження штатів. У межах встановленого нормативу за підприємствами закріплювалися оборотні кошти. Амортизаційні відрахування могли бути спрямовані на капітальні вкладення понад встановленого плану. Розширення господарської самостійності проявлялося в збільшенні частки прибутку, що розподіляється підприємствами.
Реформа передбачала формування за рахунок прибутку фонду матеріального заохочення, фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонду розвитку виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У 1965р. ЗМІНА СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВІ "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  реформуванні відносин власності в сільському господарстві необхідно забезпечувати спадкоємність? 6. Охарактеризуйте основні сфери АПК і шляхи поліпшення їх діяльності. 7. Назвіть загальні та особливі риси I і II диференціальних рент. 8. Що є причиною, умовою і джерелом виникнення кожної з форм земельної
 2. Глава 13. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  сільському господарстві. Інституційні зміни в системі відносин власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми в сучасних умовах Сільське господарство - одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, -, обміну та споживання мають свої особливості, а дія економічних законів набуває специфічних форм. Дана
 3. 30.3. Проблеми господарювання в соціалістичних країнах на третьому етапі (1960-1970)
  реформування національних моделей розвитку в той період не приступали. Господарські реформи у Східній Європі 60-х років, були, проте, згорнуті, оскільки лібералізація ціноутворення дала позитивні результати в аграрному секторі, але в умовах монопольного становища більшості промислових підприємств привела не до формування конкурентного режиму, а до реалізації монопольних
 4. Тест
  реформування економіки Радянського Союзу наприкінці 80-х років була ви-кличуть входити: а) зниженням темпів зростання економіки, б) поразкою в холодній війні, в) неефективністю державної власності в окремих галузях економі-ки; г) всіма перерахованими
 5. 33.2. Етапи розвитку китайського господарства
  реформування була передача окремих правомочностей власності від вищого до нижчого адміністративному ланці та господарським суб'єктам. Таким чином, у 80-ті роки проводилась перебудова державного сектора, створювалася система підприємств, орієнтованих на принципи комерційної діяльності. Держава встановлювала порядок функціонування господарюючих суб'єктів і вимагало
 6. Зрушення в системі господарювання
  господарювання Японії за останні десятиліття перетерпіла поступові зміни від «напівдержавній» до більш відкритою і спирається на ринкові принципи . Так, багато промислових компаній перейшли на принципи прямого фінансування (випуск цінних паперів, особливо акцій та інших інструментів). У 1989 р. випуск акцій і інших інструментів, таких, як оборотні і гарантовані цінні папери,
 7. Запитання до теми
  сільського господарства у світовому виробництві. 2. Як змінилася в останні десятиліття структура сільськогосподарського виробництва? 3. Назвіть основних виробників сільськогосподарської продукції в світі. 4. Які зміни відбулися у виробництві сільськогосподарської продукції за 1970-1990-ті роки? 5. Охарактеризуйте тенденції у використанні сільськогосподарських
 8. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Реформування. С. Вітте. П. Столипін. Проблема російських монополій. Особливості функціонування державного сектора. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Економічні програми революції 1917 р. Умови формування командно-адміністративної системи економіки в Росії. Структур-ні зрушення в економіці в період революцій 1917 р. та громадянської війни. Господарський розвиток радянської
 9. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Реформування. С. Вітте. П. Столипін. Проблема російських монополій. Особливості функціонування державного сектора. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Економічні програми революції 1917 р. Умови формування командно-адміністративної системи економіки в Росії. Структурні зрушення в економіці в період революцій 1917 р. та громадянської війни. Господарський розвиток радянської
 10. Глава 10 Виробництво продовольства і продовольча безпека
  сільське господарство є матір'ю і годувальником всіх інших ремесел: коли сільське господарство добре управляється, всі інші ремесла процвітають; коли на сільське господарство не звертають уваги, всі інші ремесла занепадають на землі і на морі ». І в сучасному світі сільське господарство залишається важливим джерелом доходу, зайнятості і зовнішньої торгівлі. Навіть ті країни, у яких частка сільського
© 2014-2022  epi.cc.ua