Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

2 РОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ ДИАГРАММ »ПОКАЗУЮЧИ-ЕТ СЕРЕДНІЙ ЗРІСТ РЕАЛЬНОГО

2 РОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ Диаграмм »показуючи-ет середній зростання реального ВВП на душу населення 16 промислово розвинених Отран, включаючи найбільші держави Європи, Канаду, Японію, США та Австралію. Зверніть увагу на його підйом 1950-1960-х рр.. і спад в подальші-щие-десятиліття. Ісгвтж: Robert, Jv Barro and Xavier Saja-1-Martin, ^ Economic Growth *, New York, McGraw-Hill, 1995. Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Висновок: значення довгострокового економічного зростання У цьому розділі ми розглянули чинники, що визначають рівень життя населення різних держав, і значення орієнтованої на економічне зростання пс-літики держави.
Більшість з сказаного в цьому розділі резюмує оди: -: з Десяти принципів економіці: рівень життя в країні залежить від здібностей її економіки виробляти товари та послуги. Державні діячі прагнуть до підйому національного добробуту, повинні створювати умо-ви для економічного зростання, заохочуючи високі темпи накопичення факто-рів виробництва і гарантуючи їх найбільш ефективне використання. Вчені дотримуються різних поглядів на роль держави в забезпе-ванні економічного підйому.
Проте всі вони сходяться на тому, що його невід'ємною-мі функції - забезпечення прав власності та підтримання політичної-стабільності. Більш спірним виглядає питання про необхідність планування г субсидування окремих, найбільш важливих з точкизрения технічного про-гресу, галузей промисловості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2 РОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ Диаграмм »показуючи-ет середній зріст реального"
 1. Завдання
  зростання, позитивні чи від-ріцательно, в період між цими двома роками? (Ь) Поясніть, що означає негативний темп еко-тання. 4. Припустимо, що індекс цін на споживчі то-вари враховує тільки два товари: їжу і житло Про-дукти входять з питомою вагою 0,33, житло - з весом0, 67. Ціни на продукти зростають на 20%, а ціни нажив - на 10%. (А) Які темпи інфляції поCPI?
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  Зростанню виживання загинуло безліч індивідів і цілих родів, племен і народів. Первісної людини постійно переслідував привид смерті від голоду. Цивілізація позбавила нас від цієї небезпеки. І вдень, і вночі життя людини загрожують незліченні небезпеки; в будь-який час він може бути знищений силами природи, якими він не в силах управляти, або принаймні не може управляти на нинішній
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  зростання реальної заробітної плати, скорочення робочого дня, усунення дитячої праці, обмеження праці жінок стали результатом втручання держави і профспілок, а також тиску громадської думки, розбудженого письменниками-гуманістами. Без цього втручання і тиску підприємці і капіталісти привласнювали б всі вигоди від збільшення капітальних вкладень і відповідного
 4. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  рости політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто б не
 5. ДОХОДИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ВИРОБНИЦТВОМ
  зростанню виробництва. Для досягнення більш високого рівня виробництва на душу населення потрібно аж ніяк не більше робочих місць, а, швидше, більш продуктивні праця й устаткування, більш ефективна організація праці. Деякі вважають, що технологічний прогрес негативно впливає на становище робітників. Насправді, вірно якраз протилежне. Якщо визнати, що розширення
 6. РИНОК КАПІТАЛУ
  зростання. Ресурси, що направляються на інвестиції, не можуть бути безпосередньо використані у виробництві споживчих товарів. Отже, інвестування вимагає заощадження відмови від сьогоднішнього споживання. Хтось - або інвестор, або той, хто бажає надати йому свої кошти, - повинен володіти заощадженнями, щоб фінансувати капітальні вкладення. Не всі
 7. НАЙНИЖЧІ ПОДАТКИ
  зростання доходу, яка йде у вигляді податку. Коли гранична податкова ставка зростає з рівнем доходу, частка додаткових заробітків, яку дозволяється залишати собі, скорочується. Високі граничні податкові ставки скорочують національний продукт і національний дохід з трьох причин. По-перше, вони відбивають бажання працювати з повною віддачею і знижують продуктивність праці.
 8. НОВА ГРА, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ СТРАТЕГІЇ
  зростання знизився до 3,6% на рік. У 80-і рр.. відбулося подальше уповільнення - до 2,8% на рік, а в першій половині 90-х рр.. нашому світу довелося змиритися з темпом зростання 2,0% на рік (2). За два десятиліття капіталізм втратив 60 процентних пунктів свого темпу. З 1973 по 1994 рік у всій Західній Європі не було створено жодного нового робочого місця (3). За той же час в Сполучених Штатах було
 9. КИТАЙ
  зростання не такі хороші, як здається, а майбутні не будуть так гарні, як минулі. Опубліковані відсотки зростання перебільшують успіхи Китаю. Місцеві чиновники в Китаї отримують премії, що залежать від відсотків зростання в їх регіоні, і ці ж місцеві чиновники відповідають за збір статистичних даних. Щоб не перебільшувати власні успіхи, треба бути святим, а місцеві китайські чиновники - не святі.
 10. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  росту використовує менше природних ресурсів. Мости і автомобілі містять тепер менше тонн сталі, а такі пристрої, як комп'ютер, майже зовсім не вимагають природних ресурсів. Нинішні витрати на транспорт створили такий світ, в якому ресурси можна дешево переміщати туди, де вони потрібні. Прикладом може служити Японія, домінуюча в світовому виробництві сталі, хоча й позбавлена вугілля і
© 2014-2022  epi.cc.ua