Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Намалюйте діаграму кругообігу і, використовуючи її, поясніть, чому падіння витрат домашніх господарств збільшує безробіття.
2. (А) Індекс цін на споживчі товари в 1973 г.составіл 133,1, а в 1974 р. дорівнював 147,7. Каковибилі темпи інфляції між цими двома роками?
(B) CPI в 1931 р. дорівнював 45,5, а в 1932 р. составіл40, 9. Які темпи інфляції, позитивні чи від-ріцательно, спостерігалися в період між цими го-дами? (С) Як називається негативна інфляція?
3. (А) Реальний ВНП в 1980 р. дорівнював 3187 млрд.дол., А в 1979 р. - 3192 млрд. дол Які билітемпи економічного зростання, позитивні чи від-ріцательно, в період між цими двома роками? (Ь) Поясніть , що означає негативний темп еко-тання.
4. Припустимо, що індекс цін на споживчі то-вари враховує тільки два товари: їжу і житло Про-дукти входять з питомою вагою 0,33, житло - з весом0, 67. Ціни на продукти зростають на 20%, а ціни нажив - на 10%.
(А) Які темпи інфляції поCPI? (Ь) Припустимо, що CPI враховує багато това-рів. Поясніть, чому обчислені відповідно сCPI темпи інфляції ніколи не можуть бути вишеіндівідуального показника будь-якого з товарів, включених в розрахунок індексу.
5. Як ви думаєте, чому серед молодих людей гораздовише рівень безробіття, ніж серед людей в возра-сте від 30 до 55 років?
6. Якщо рівень безробіття для чорних і тінейджеровзначітельно вище середнього рівня безробіття, чтоможно сказати про рівень безробіття для білих всреднем віці в порівнянні з загальноекономічної
нормою? (Перевірте по табл. 23-7 правильність ваше-го відповіді)
7. Поміркувати про взаємозв'язок між зростанням реально-го ВНП і рівнем безробіття. Яке з двухутвержденій вірно (відповідь може бути або а) або Ь), або ні а), ні Ь), або і а), і Ь))? (А) Коли в еконо-Міці різкий спад, безробіття швидко зростає. (Ь) Тільки тоді, коли в економіці спостерігається повільний-ве зростання, безробіття зростає.
Поясніть вашу відповідь.
8. Як ви думаєте, чому люди стурбовані інфляціейі рацію вони?
9. Чому економісти використовують поняття реальногодохода на душу населення (або ВНП на душу населення-ня) і його темпів зростання? Викладіть своїми словами, чим корисні ці поняття. Поясніть, коли, за ваше-му думку, ці поняття можуть бути занадто вузьким навіть вводять в оману.
10. Якщо спади уповільнюють інфляцію і збільшують без безробіттю, яка, на вашу думку, може бути вза-ємозв'язок між інфляцією та безробіттям? Вернолі, що вони ростуть і знижуються паралельно або рас-тущая інфляція зазвичай (хоча, можливо, й не завжди) поєднується з зменшується безробіттям? Пояснітеваш відповідь.
11. Яка взаємозв'язок між розривом ВНП і темпомбезработіци? Чи означає розрив ВНП в 10% висо-кую безробіття? Поясніть вашу відповідь.
80 »
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Завдання"
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua