Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Як зауважив відомий економіст Роберт Солоу: «Комп'ютери змінили з нашого життя все, окрім

Як зауважив відомий економіст Роберт Солоу: «Комп'ютери змінили з нашого життя все, окрім показника зростання продуктивності праці». Які ж перспективи розвитку економіки? Згідно з оптимістичним сценарієм, комп'ютерна революція додасть їй друге дихання, як тільки ми есознаем її переваги і навчимося їх правильно використовувати. Історики стверджують, що з часу відкриття електрики пройшло не одне десяти-річчя, перш ніж воно кардинально вплинуло на збільшення росту виробниц-ства і підвищення рівня життя, оскільки людям потрібен час для есознанія його можливостей і найкращих способів їх використання. Поет-му не виключено, що результати комп'ютерної революції проявляться лише через якийсь час.
Більш песимістичний сценарій заснований на припущенні, що після періоду стрімкого розвитку нових галузей науки і нових технологій ми знову вступимо в епоху уповільнення науково-технічного прогресу, знижено-ня темпів зростання продуктивності праці та доходів. На користь такого виводи-да говорять і дані довгострокових спостережень за розвитком світової еконо-міки. Рис. 24.2 відображає середні темпи зростання реального ВВП на душу населення промислово розвинених країн починаючи з 1870 р. Очевидне знижений-ня цього показника спостерігалося протягом двох десятиліть після 1970 г.: сЗ, 7% до2, 2%. Однак на тлі загальної картини розвитку аномальним вигля-дит чи не це зниження, а швидке зростання економіки в 1950-1960-і рр..
Можливо, що два десятиліття після закінчення Другої світової війни стали часом надзвичайно швидкого технічного прогресу, а наступне його повернення до нормальних темпів розвитку зумовило уповільнення економічного зростання. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Назвіть три направ-лення економічної політики держави, які можуть приріст ваги-ти до підйому рівня життя населення. Які проблеми можуть виникнути при їх реалізації? 0 1870 - 1890 - 1910 - 1930 - 1950- 1970- 1890 1910 1930 1950 1970 1990 Рис »24.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як зауважив відомий економіст Роберт Солоу: «Комп'ютери змінили з нашого життя все, окрім"
 1. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 2. Економічне зростання
  Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП. У даному визначенні ключовими є слова: 1) тенденція, це означає, що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а
 3. § 2. ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Екстенсивний зростання. Перший тип макроекономічного зростання (лат. extensivus - розширюється). У цьому випадку розширення обсягів виробництва відбувається за рахунок трьох факторів: а) основного капіталу (фондів), б) робочої сили і в) матеріальних витрат (природної сировини, матеріалів, енергоносіїв). Для з'ясування ролі кожного з зазначених факторів у збільшенні випуску продукції застосовується
 4. 12. Індивід і ринок
  Прийнято метафорично говорити про автоматичні і анонімних силах, що приводять у дію механізм ринку. Використовуючи подібні метафори, люди готові знехтувати тим, що єдиними рушійними силами, які керують ринком і визначенням цін, є навмисні дії людей. Автоматизму не існує; є тільки люди, свідомо і осмислено прагнуть до обраним цілям. Не існує
 5. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  Оскільки економічне благо потрібно не тільки тим, хто бажає використовувати його для споживання або виробництва, а й людям, які бажають зберігати його в якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими
 6. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  Якби хтось вирішив виміряти довжину періоду виробництва, витраченого на виготовлення наявних благ, то йому довелося б простежити їх історію до точки, у якій мала місце витрачання первинних факторів виробництва. Йому необхідно було б встановити, коли природні ресурси були вперше використані в процесах, які крім участі у виробництві інших товарів в кінцевому рахунку також
 7. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  Будь безлад на ринку по-різному впливає на різних індивідів і групи індивідів. Для одних це благо, для інших удар. Тільки з плином часу, коли виробництво пристосовується до появи нової інформації, цей вплив сходить нанівець. Таким чином, обмежувальна міра, поставивши переважна більшість у скрутне становище, може тимчасово поліпшити становище деяких людей. Для
 8. ДЕРЖАВА
  ДЕРЖАВА часто створює загрозливий економіці бюджетний дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав в
 9. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  У геології руху континентальних плит викликаються течіями в розплавленому ядрі Землі, її магмі. Аналогічно цьому, п'ять економічних; плит, визначальних. Зовнішність економічного світу, плавають в рідкої суміші технології та ідеології. Зміни та взаємодії цих двох сил створюють течії, що зіштовхують між собою економічні плити. Перед тим, як капіталізм виник з феодалізму, - в
 10. ЖИТТЯ В УМОВАХ НЕРІВНОСТІ
  Деякі вельми успішні суспільства, відомі з історії, існували протягом тисячоліть з величезними нерівностями в розподілі економічних ресурсів - такими були Стародавній Єгипет, імператорський Рим, класичний Китай, держави інків та ацтеків. Але всі ці суспільства мали політичні та соціальні ідеології, згодні з їх економічними реальностями. Жодне з них не вірило в рівність
© 2014-2022  epi.cc.ua