Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

16.8. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати

Показники ефективності. Фактори зміни їх рівня. Аналіз чистого прибутку на рубль зарплати.
Для оцінки ефективності використання коштів на оплату праці необхідно застосовувати такі показники, як обсяг виробництва продукції в діючих цінах, виторг, суму валового, чистого, реінвестованого прибутку на карбованець зарплати та ін У процесі аналізу варто вивчити динаміку цих показників, виконання плану по їх рівню. Дуже корисним буде міжзаводський порівняльний аналіз, який покаже, яке підприємство працює більш ефективно.
З таблиці. 16.17 видно, що аналізоване підприємство домоглося підвищення ефективності використання коштів фонду оплати праці. На рубль зарплати в звітному році вироблено більше товарної продукції, отримано більше валового і чистого прибутку, зроблено більше відрахувань до фонду накопичення, що слід оцінити позитивно. Рівень перших двох показників вище, ніж у підприємства-конкурента. Однак за розміром чистого прибутку і відрахуванням до фонду розвитку конкуруюче підприємство має кращі результати, з чого варто зробити відповідні висновки.
Після цього необхідно встановити чинники зміни кожного показника, що характеризує ефективність використання фонду заробітної плати (рис. 16.4).
Для факторного аналізу виробництва продукції на рубль заробітної плати можна використовувати наступну модель:


де ВП - випуск продукції в діючих цінах; ФЗП - фонд заробітної плати персоналу; Т - кількість годин, витрачених на виробництво продукції; Д і Д - кількість відпрацьованих днів відповідно всіма робітниками і одним робочим за аналізований період; ЧР - середньооблікова чисельність робітників; ППП - середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу; ЧВ - середньогодинна вироблення продукції; П - середня тривалість робочого дня;
УД - питома вага робітників у загальній чисельності персоналу; ВЗП - середньорічна зарплата одного працівника.

Виручка на рубль зарплати крім перерахованих факторів залежить ще від співвідношення реалізованої та виробленої продукції (рівня реалізованості продукції УР):


Прибуток від реалізації продукції на рубль зарплати, окрім вище названих чинників, залежить ще й від рівня рентабельності продажів (Rpn):


При аналізі розміру чистого прибутку на рубль заробітної плати додається ще такий фактор, як частка чистого прибутку в загальній сумі валового прибутку (Дчп):


Аналізуючи зміна розміру реінвестованого прибутку на рубль заробітної плати, необхідно враховувати ще й такий фактор, як частка реінвестованого прибутку в загальній сумі чистого прибутку (URP):Дані для факторного аналізу прибутку на рубль зарплати


Для розрахунку впливу факторів за наведеними вище моделям може використовуватися спосіб ланцюгової підстановки. Використовуючи дані табл. 16.18, дізнаємося, за рахунок яких чинників змінилася чистий прибуток на рубль зарплати:
Зміна чистого прибутку на рубль зарплати спільне:
58,90 - 57,56=+ 1,34 коп.;
в тому числі за рахунок зміни:
середньорічного заробітку одного працівника підприємства 55,50 - 57,56=-2,06 коп.
;
Питомої ваги робітників у загальній чисельності персоналу 56,67 - 55,50=+1,17 коп.;
Кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік 54,09 - 56,67=-2,58 коп.;
середньої тривалості робочого дня 53,07 - 54,09=-1,02 коп.;
середньогодинної вироблення робочих 59,70 - 53,07=+6,63 коп.;
коефіцієнта реалізованості продукції 57,65 - 59,70=-2,05 коп.;
рівня рентабельності продажів 59,22 - 57,65=+1,57 коп.;
частки чистого прибутку в загальній сумі валового прибутку 58,90 - 59,22=-0,32 коп.
Аналіз можна поглибити за рахунок деталізації кожного фактора даної моделі. Знаючи, наприклад, через яких чинників змінився рівень середньогодинної вироблення, способом пропорційного розподілу можна розрахувати їх вплив на величину прибутку на рубль зарплати (табл. 16.19).

Зміна чистого прибутку на рубль заробітної плати за рахунок чинників, що визначають рівень середньогодинної вироблення


Проведений аналіз показує основні напрямки пошуку резервів підвищення ефективності використання його на оплату праці. На аналізованому підприємстві це скорочення понадпланових цілоденних, внутрізмінних і продуктивних втрат робочого часу, підвищення коефіцієнта реалізованості продукції і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.8. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати "
 1. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  аналіз складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати. Статистичні органи повинні надавати інформацію,
 2. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
 3. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу використання фонду заробітної плати складається таблиця його динаміки, в якій враховуються всі категорії персоналу (робітники, службовці, фахівці, персонал транспорту, торгівлі, громадського харчування і т. д.) . За цією таблицею можна судити про абсолютні відхиленнях у використанні фонду заробітної плати. Однак абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду заробітної
 4. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  використаний відпустку, винагороду за вислугу років, одноразові премії та інші заохочення, і т. д. Середня місячна заробітна плата розраховується за формулою: {foto113} Між показниками середнього місячного і середнього денного заробітків існує взаємозв'язок, яка описується рівністю види: fмес=fднев * b * k2, де b - середня фактична тривалість робочого періоду
 5. Теорія фонду заробітної плати
  фонду заробітної плати . Ця теорія використовувалася для пояснення заробітної плати як ринкової (короткострокової) ціни праці, на відміну від природної ціни праці, яку «класики» прив'язували до прожиткового мінімуму, посилаючись на те що тривале відхилення рівня зарплати від такого мінімуму буде компенсуватися через динаміку народонаселення: за рахунок збільшення смертності - при зарплаті нижче
 6. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  аналізу. Значення аналізу праці та заробітної плати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання робочої сили та ефективності витрачання бюджетних коштів, що виділяються на оплату праці працівників системи охорони здоров'я. Далі аналіз праці та заробітної плати проводитиметься на прикладі
 7. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  аналіз складу і структури фонду заробітної плати; 3) визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; 4) аналіз динаміки заробітної плати і доходів працівників; 5) визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; 6) аналіз диференціації працівників за розміром заробітної плати. Розрізняють дві форми оплати праці: 1) відрядна
 8. Контрольні питання
  заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 9. 21.6 Аналіз використання коштів, що спрямовуються на споживання
  аналізі ефективності використання фонду споживання необхідно виходити з того, що: - соціальна справедливість не тільки не виключає, а зумовлює диференціацію доходів трудящих; - оплата праці - найбільш дієвий стимул трудової діяльності; - величина коштів, що спрямовуються на споживання, повинна бути вигідна роботодавцю і задовольняти працівника. Основні завдання аналізу
 10. 2.2. Аналіз використання трудових ресурсів
  аналізу трудових показників лежить вивчення проблем щодо продуктивності праці медичних працівників та ефективності застосування живої праці в процесі надання медичної допомоги У цілому, продуктивність праці характеризує результати, досягнуті працівниками в розрахунку на одиницю часу або на одиницю праці. Показники продуктивності праці можна класифікувати:
 11. Чому роботодавці встановлюють високу заробітну плату? На перший погляд така поведінка здається нелогічним, оскільки призводить
  ефективної заробітної плати, полягає в тому, що її збільшення може виявитися вигідним для компанії, по-скільки призведе до зростання продуктивності праці її працівників. Існують кілька варіантів теорії ефективної заробітної плати. Кожний з них дає своє пояснення причин, за якими фірмам може бути вигод-но встановити високі оклади співробітникам. Розглянемо їх більш докладно.
 12. Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
  заробітної плати застосовується індексний метод. При цьому розраховуються індекси постійного, змінного складу і структурних зрушень. Індекс змінного складу характеризує зміну середнього рівня оплати праці залежно від зміни двох факторів: 1) зміни зарплати у різних категорій працівників; 2) структурних змін у складі працюючих. Індекс змінного складу
 13. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів , більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві; вивчення організації оплати праці персоналу
 14. 41. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
  використання праці. Під працею в широкому сенсі розуміється: 1) оплата праці робітників різних професій; 2) оплата праці різнопрофільних фахівців - юристів, лікарів, стоматологів, викладачів. 3) оплата праці працівників дрібних підприємств - перукарів, водопровідників, майстрів по ремонту телевізорів і безлічі різних торговців - за трудові послуги, надані при реалізації
 15. 17.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
  заробітної плати, збільшення конкуренції на ринку товарів і послуг, постійна необхідність посилення стимулюючої ролі заробітної плати вимагають впровадження нетрадиційних підходів до побудови тарифної
 16. Питання 17 Заробітна плата: сутність, види, форми, системи
  фонду заробітної плати (у народному господарстві, в регіоні, галузі, на підприємстві тощо) на середньорічну чисельність працівників. Різниться нарахована по відомості заробітна плата та виплачена на руки. Різниця між ними називається заборгованістю по заробітній платі. Існують два види заробітної плати: номінальна і реальна. Номінальна заробітна плата встановлюється в трудовому
 17. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
  заробітну плату. На практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, винагород. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати? ціни, що виплачується за одиницю часу (годину, день, тиждень). Необхідно бачити різницю між грошовою, або номінальної, і реальною заробітною платою. Номінальна заробітна плата? сума грошей, одержувана за годину, день, тиждень і т.
 18. 16.7. Аналіз фонду заробітної плати
  аналізу. Визначення абсолютного і відносного відхилення по фонду заробітної плати. Причини зміни змінної і постійної зарплати. Аналіз рівня оплати праці персоналу підприємства з урахуванням інфляції. Вивчення співвідношення між темпами зростання продуктивності праці і рівня її оплати. Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно
© 2014-2022  epi.cc.ua