Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 17 Заробітна плата: сутність, види, форми, системи

Відповідь
Заробітна плата - витрати на відтворення робочої сили (на особисте споживання працівника і його сім'ї) . Заробітна плата також включає:
- відшкодування підвищених витрат якості робочої сили (складність, умови праці, інтенсивність роботи та ін.);
- підтримку зацікавленості працівника в кращих результатах праці (премії та інші стимули);
- законодавчі соціальні гарантії працівнику з відносин трудового найму (робота вночі, понаднормова, при відриві від постійного місця, в районах з особливим кліматом та ін.)
Кількісно заробітна плата виражається індикатором - середньомісячною заробітною платою:
- в народному господарстві;
- в регіонах;
- в галузях;
- за категоріями працівників (робітники, фахівці, службовці, керівники). Визначається діленням фонду заробітної плати (у народному господарстві, в регіоні, галузі, на підприємстві і т . п.) на середньорічну чисельність працівників.
Різниться нарахована по відомості заробітна плата та виплачена на руки.
Різниця між ними називається заборгованістю по заробітній платі.
Існують два види заробітної плати: номінальна і реальна.
Номінальна заробітна плата встановлюється в трудовому договорі в момент найму і виражається в грошовій сумі.
Реальна заробітна плата - сукупність життєвих засобів (товарів і послуг), які працівник може купити на отриману суму грошей (після вирахування з номінальної заробітної плати податків, зборів, штрафів тощо).
Співвідношення між номінальною і реальною заробітною платою прямо залежить від рівня оподаткування доходів та інфляції. Таким чином, реальна заробітна плата завжди прямо пропорційна величині номінальної заробітної плати і обернено пропорційна рівню цін на споживчі товари і послуги. Ці залежності можна виразити таким чином:

Реальна заробітна плата


Виділяють дві форми заробітної плати: відрядну і почасову.
Відрядна заробітна плата виплачується працівникові в залежності від кількості виробленої продукції, наданих послуг . Варіантом відрядної є акордна оплата за певний обсяг роботи, виконаної в обумовлений час.
Погодинна заробітна плата виплачується за кількість відпрацьованого робочого часу і не залежить від обсягу виконаної роботи.
Виділяють такі системи заробітної плати:
- групові (колективні) відрядно преміальні системи;
- систему «аналітичної оцінки робіт»;
- штрафні (диференціальні);
- відрядно прогресивні та ін
Широко поширена тарифна система заробітної плати, що включає тарифні ставки розряду, тарифні коефіцієнти за розрядами кваліфікації, тарифно кваліфікаційні довідники, цю кваліфікацію визначають. Ця система носить обов'язковий характер для галузей, що фінансуються за рахунок державного бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 17 Заробітна плата: сутність, види, форми, системи"
 1. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких відносин є профспілки і держава. Мета теми - розкрити сутність товару
 2. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  сутність, основні форми та методи сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  заробітна плата і які її основні функції? 5. Дайте характеристику основних форм і систем заробітної плати і порівняйте їх ефективність. 6. Чим відрізняється номінальна заробітна плата від реальної? 7. Які основні види доходів отримує сучасна сім'я і на що їх використовує? 8. Чим відрізняється реальна заробітна плата від реальних
 4. Запитання для самоперевірки
  заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним нахилом:
 5. Запитання для самоперевірки
  заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним нахилом:
 6. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  заробітної плати, прибутку, ренти. Динаміка ринків праці, капіталу, землі, з одного боку, відображає загальні тенденції суспільного розвитку, з іншого - країнові специфіку. Розуміння загальних закономірностей допоможе побачити країнові специфіку, визначити її ефективні механізми. В розділі розглядаються: - сутність ринку праці та специфічного товару робоча сила;
 7. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 8. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  заробітної плати і величини виплат соціального характеру; 2) аналіз складу і структури фонду заробітної плати; 3) визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; 4) аналіз динаміки заробітної плати і доходів працівників; 5) визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; 6) аналіз диференціації працівників за розміром
 9. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
  заробітну плату. На практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, винагород. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати? ціни, що виплачується за одиницю часу (годину, день, тиждень). Необхідно бачити різницю між грошовою, або номінальної, і реальною заробітною платою. Номінальна заробітна плата? сума грошей, одержувана за годину, день, тиждень і т.
 10. Номінальна і реальна заробітна плата
  заробітну плату отримує працівник, але і яка кількість товарів і послуг можна на неї придбати. Треба розрізняти номінальну заробітну плату, її грошовий розмір, і реальну заробітну плату, під якою розуміється кількість товарів та послуг, придбаних на дану оплату праці. За інших рівних умов можна вивести співвідношення цих величин: {foto52} де ЗПР - реальна заробітна
 11. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 12. Запитання для самоперевірки
  заробітну плату банківських службовців; б) ціну товарів, які купуються на позикові кошти; в) ціну грошей, які видаються в якості
 13. Запитання для самоперевірки
  заробітну плату банківських службовців; б) ціну товарів, які купуються на позикові кошти; в) ціну грошей, які видаються в якості
 14. Форми і види заробітної плати
  заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це сума грошей, одержувана за виконання деякої трудової послуги. Реальна заробітна плата виражається в тій кількості товарів, які можуть бути куплені на номінальну заробітну плату. У реальній заробітній платі проявляється купівельна спроможність, яка залежить від рівня цін в економіці, ця залежність буде зворотна: WP=WH / УЦ
© 2014-2022  epi.cc.ua