Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

17.1. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності

Необхідними умовами досягнення самоокупності та самофінансування підприємства в умовах ринку є орієнтація виробництва на споживачів і конкурентів, гнучке пристосування до мінливих ринкової кон'юнктури.
Кожному підприємству перед тим, як планувати обсяг виробництва, формувати виробничу потужність, необхідно знати, яку продукцію, в якому обсязі, де, коли і за якими цінами воно буде продавати. Для цього потрібно вивчити попит на продукцію, ринки її збуту, їх ємність, реальних і потенційних конкурентів, потенційних покупців, можливість організувати виробництво за конкурентною ціною, доступність необхідних матеріальних ресурсів, наявність кадрів необхідної кваліфікації і т.
д. Від цього залежать кінцеві фінансові результати, відтворення капіталу, його структура і, як наслідок, фінансова стійкість підприємства. Іншими словами, діяльність будь-якого підприємства починається з маркетингового аналізу, основними завданнями якого є: вивчення платоспроможного попиту на продукцію, ринків її збуту й обгрунтування плану виробництва і реалізації продукції відповідного обсягу та асортименту;
аналіз чинників, що формують еластичність попиту на продукцію, і оцінка ступеня ризику незатребуваною продукції;
оцінка конкурентоспроможності продукції і вишукування резервів підвищення її рівня;
розробка стратегії, тактики, методів і засобів формування попиту та стимулювання збуту продукції;
оцінка ефективності виробництва і збуту продукції.

За допомогою маркетингу ведеться постійний пошук нових ринків, нових споживачів, нових видів продукції, нових сфер застосування традиційної продукції, здатних забезпечити підприємству найбільший рівень прибутку. Маркетинг виступає як інструмент регулювання виробництва і збуту, орієнтуючи виробничу діяльність підприємства, його структурну політику на ринковий попит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.1. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності "
 1. ЧАСТИНА 2. Стратегія регіональної маркетингової діяльності
  завдання. 2. Основні положення регіональної соціально-економічної програми на коротко-, середньо-та довгострокову перспективу. 3. Основні підприємницькі, маркетингові та інноваційні стратегії, що застосовуються регіональної адміністрацією. 4. Основні напрями та етапи маркетингової діяльності регіональної адміністрації. 5. Основні характеристики товарів і послуг, вироблених і
 2. А. Програма регіональної маркетингової діяльності
  задачам? 2. Наскільки реальною вона
 3. В. Система контролю
  аналіз основних показників регіональної маркетингової
 4. 3. Реклама
  завдання регіональної служби маркетингової діяльності в галузі реклами та пропаганди. 2. Основні показники та системи оцінки ефективності функціонування регіональної служби маркетингової діяльності в області рекламної діяльності та
 5. ЧАСТИНА 5. Система оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності
  маркетингової діяльності в загальному і цілому, по окремому напрямку, окремому товару чи окремій послузі. 2. Основні витрати, здійснювані на регіональному рівні в області маркетингової діяльності, і оцінка їх
 6. А. Інформаційна система
  маркетингової діяльності сприяє збору необхідної для діяльності регіональної економічної системи інформації? 2. Як відбувається використання в діяльності регіональної адміністрації результатів, отриманих в ході маркетингових
 7. А. Організаційна структура
  маркетингової діяльності в змозі впливати на діяльність регіональної економічної системи? 2. Наскільки оптимальна структура побудови служби регіональної маркетингової діяльності з позицій випускається в регіоні продукції, ринків і
 8. Е. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  маркетингових і допоміжних організацій? 2. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення ефективності взаємовідносин регіональної адміністрації з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями? 3. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення інноваційного потенціалу регіональної адміністрації, маркетингових та
 9. 1. Організаційна структура
  маркетингової діяльності. 2. Структура регіональної служби маркетингової діяльності та випускається в регіоні продукція - проблеми відповідності та тенденції розвитку та
 10. Б. Функціональна ефективність
  маркетингової діяльності та іншими структурними підрозділами регіональної адміністрації? 2. Які додаткове навчання, підвищення кваліфікації, додаткова мотивація, контроль або стимулювання потрібні для працівників служби регіональної маркетингової
 11. 2. Функціональна ефективність
  маркетингової діяльності з іншими регіональними структурними підрозділами. 2. Основні характеристики і напрямки систем мотивації, контролю, стимулювання, навчання, підвищення кваліфікації працівників регіональної служби маркетингового
 12. А. Аналіз ефективності витрат
  маркетингової діяльності за різними напрямками
 13. 3. Система контролю
  маркетингової діяльності. 2. Основні напрямки проведення контролю, показники та інструменти, використовувані при проведенні контролю регіональної маркетингової
 14. 1. Інформаційна система
  маркетингової системи. 2. Основні напрямки проведення регіональних маркетингових досліджень та їх
 15. 20. ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  задач по збуту, зростаюче число неоплачених рахунків і низький оборот - усе це сигнали або симптоми більш серйозних проблем. Дослідники повинні розпізнати і визначити проблеми, ховаються за цими симптомами. Неправильне визначення проблеми може призвести до неправильного вирішення. Цілі маркетингових досліджень випливають з сформульованих проблем. Цілі мають бути ясно і чітко
 16. 9.4. Маркетинг: сутність, функції, принципи
  значення.
 17. 10. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  маркетингових і допоміжних організацій, що співпрацюють з регіональною адміністрацією і економічними суб'єктами, розташованими в регіоні. 2. Основні заходи, спрямовані на підвищення ефективності взаємодії регіональної адміністрації та економічних суб'єктів з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями. 3 Основні заходи, спрямовані на
 18. ЧАСТИНА 4. Система регіональної маркетингової діяльності
  маркетингової
© 2014-2022  epi.cc.ua