Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 14 ВИБІР ВАЛЮТНОГО РЕЖИМУ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПІДТРИМКИ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ


З попередніх глав видно, як різні можливості впливу на економічне зростання при фіксованому та при плаваючому курсах. Незважаючи на те що провідні промислово розвинені країни використовують плаваючий курс і в останні роки спостерігалася явна тенденція переходу до нього багатьох країн, до теперішнього часу більшість країн дотримуються політики фіксованого курсу. Вибір режиму курсу, адекватного потребам країни та відповідного рівню її економічного розвитку, продовжує залишатися одним з найважливіших завдань при визначенні стратегічних цілей економічної політики.
Перехід до плаваючих курсів після краху Бреттон-Вудської системи означав зміщення відповідальності за валютні ризики від держави до ринку. Було ясно, що в нових умовах ступінь нестабільності на валютному ринку істотно зростає. Проте протягом майже двох десятиліть після скасування Бреттон-Вудських угод міжнародний валютний ринок перебував у відносно стійкому стані.
У цей період мали місце девальвації і ревальвації валют провідних країн світу (Англії, Франції, Італії, Німеччини, Японії), але вони носили плавний характер і не мали руйнівних наслідків для економіки.
Ситуація змінилася, коли в гру були включені валюти країн з так званими ринками, що розвиваються (країни Південно-
Східної Азії, Латинської Америки, Росії, Туреччини та ін.) . У спекулятивні операції були включені не тільки грошові активи цих країн, а й цінні папери, номіновані в їх валюті. Нерозвиненість інфраструктури внутрішніх фінансових ринків у таких країнах, відсутність досвіду в проведенні фінансових операцій у великих обсягах створили сприятливе середовище для проведення високо ризикованих валютних операцій. Великі гравці у вигляді зарубіжних банків, інвестиційних фондів та інших небанківських фінансових установ кинулися на ці ринки, швидко збільшуючи їх обертів.

Чи не підготовлені до такого розвитку подій національні фінансові ринки, що вийшла на них, але ще дуже слабка щодо провідних валют місцева валюта виявилися заваленими. Національна економіка впала в кризу. Такі кризи за останні десять років пережили Мексика (1994 р.), Південна Корея, Індонезія, Малайзія, Таїланд (1997 р.), Росія, Бразилія (1998 р.), Аргентина, Туреччина (2001 р.). Щоб уникнути розповсюдження цих криз на інші країни і регіони і врегулювати ситуацію, міжнародне співтовариство (насамперед МВФ) змушене було залучати десятки і десятки мільярдів доларів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 14 ВИБІР ВАЛЮТНОГО РЕЖИМУ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПІДТРИМКИ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ "
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 2. ГЛАВА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  виборі ефективної економічної стратегії та її практичної реалізації; - існування перешкод до формування міцного єдиного економічного простору; неврегульованість міжбюджетних відносин; - низька якість менеджменту, технічна та технологічна відсталість і високий рівень фізичного зносу виробничого апарату більшості підприємств, їх повільна адаптація до
 3. ГЛАВА 11. ІНВЕСТИЦІЙНО-СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В РОСС
  виборі напрямів експортно-імпортної політики, звичайно ж, повинна бути віддана довгострокової стратегії розвитку. Саме така політика може претендувати на роль антиінфляційної. Макроекономічний механізм повинен включати і добре продуману систему дотацій. Думка, що дотації - це завжди відрахування з бюджету і зростання інфляції, в корені невірно. Все залежить від того, яким є дотаційний механізм,
 4. ГЛАВА 13. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  вибіркової стратегії тих ланок виробництва в економіці республіки, в яких накопичено цінний потенціал і є найкращі перспективи розширення своєї "ніші" на всеросійському і світовому ринках; розробка та реалізація програм організаційно-технологічного оновлення галузей, що визначають економічний потенціал республіки; підтримання найбільш важливих галузей, які визначають долю генофонду
 5. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  глава Європейського співтовариства Жак Делор просив американський уряд залишитися осторонь від цієї справи . «Ми не втручаємося в американські справи, - сказав він, - і ми сподіваємося, що Америка не буде втручатися в європейські справи» (12). Президент Буш погодився і навмисно залишався осторонь. Ймовірно, він зробив це, щоб довести, що європейці не можуть управляти Європою без американського
 6. Глосарій
  вибором цілей і засобів макроекономічної політики Класична теорія - теорія, яка об'єднує представників економічної науки, що розвивали економічні концепції, початок яким поклали англійські економісти А. Сміт і Д. Рікардо. В якості основи ціни і кінцевого джерела доходів ними приймалися витрати праці в процесі виробництва. Західні економісти відносять до класичного
 7. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  вибір структури виробництва і споживання, конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку, темпи економічного зростання і т. д. Занижений курс валюти обумовлює зниження внутрішніх цін країни нижче світових. Це підвищує конкурентоспроможність товарів на світовому ринку, дає можливість експортерам продукції продавати її за цінами нижче світових, розширювати експорт товарів і послуг, і при тих
 8. 15.2. Неможливість однополярного світу
  виборів 1996 від класичної єльцинської «системи стримувань і противаг», рівновагу якої досягалося протистоянням двох основних груп, до чубайсовской «системі велосипедного пелетону», в якій знаходиться поза формальної конкуренції лідера врівноважує різнорідна маса незначних окремо і слабо пов'язаних один з одним другорядних учасників конкуренції
 9. 7.2.2. Іноземні інвестиції в Росії
  вибору форми державної підтримки. Такими формами можуть бути: надання коштів фе-дерального бюджету на поворотній основі на термін не більше 24 місяців; надання державних ресурсів на умовах закріплення в державній власності частини акцій створюваних акціонерних товариств, які реалізуються на ринку після закінчення двох років з початку отримання прибутку від реалізації
 10. 7.4.1.Цел і і механізм «плану Маршалла»
  валютних ресурсів для оплати імпорту з США - («доларовий голод»). США опинилися перед віз-тю різкого скорочення свого експорту до Європи. Тому «план Маршалла» був спрямований не тільки на вирішення економічних і політичних проблем країн Західної Європи, а й на підтримку власного американського експорту. США не тільки фінансували зростання експорту з самих США, в тому числі
 11. Валютний курс. Конвертованість валюти
  вибір пояснюється низкою факторів: низьким рівнем валютних резервів у центробанків; розвалом рублевої зони і введенням власної валюти; політичною нестабільністю в умовах високої інфляції і т.д. Все це в умовах фіксованого валютного курсу призвело б до розгулу спекулятивних операцій і зростання інфляції. При системі фіксованих курсів Центральний банк встановлює курс національної
 12. 19.1. Основні етапи розвитку світової валютної системи
  вибору валютного режиму. Країни мають право самі визначати режим валютного курсу, тобто встановлювати фіксовані (тверді) або плаваючі (складаються під впливом попиту та пропозиції валюти) курси. На 31 березня 1996 66 країн (Аргентина, Ірак, Габон, Конго та ін.) мали фіксовані курси - частка цих країн у світовому ВВП не перевищує 3,7%. Плаваючі курси мали 101 країна (США, Японія,
 13. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  вибору грошово-кредитної, валютної, бюджетно-податкової, зовнішньоторговельної політики та управління державної
 14. Формування господарства капіталістичних країн в 1914-1990 рр..
  валютно-фінансова політика, пов'язана з штучним завищенням курсу долара. Зростання курсу дол-лара привів до різкого погіршення платіжного балансу країни, так як третина французького їм-порту оплачувалася в американській валюті. Щоб стимулювати французький експорт, пра-вительство вимушений був піти на девальвацію франка, перебудову виробничої та фінансової структури. У 1982 р. був
 15. розвиваються у світовій економіці
  вибору шляхів розвитку після Другої світової війни, і особливо після завершенні ня розпаду колоніальних імперій і деколонізації, стала загальною для всіх країн Азії та Аф-рики. Така можливість виникла у зв'язку з тим, що практично всі країни і народи здобули політичну незалежність і перед ними вперше постало завдання «наздоганяючого розвитку» як проблема глобального масштабу. Країни, що розвиваються
 16. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  вибору оптимальної версії з цих альтернатив і аналізуються результати. При цьому аналіз повинен бути всеосяжним, раціональним і націленим на те, щоб всі елементи системи сприяли виконанню поставлених завдань. В умовах здійснення протекційної планування на першому місці знаходяться інтереси осіб, які отримують переваги від реалізації планових установок, так як дуже часто
 17. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  вибору тієї чи іншої діяльності самою людиною набагато більш різноманітні. Представник людства побував на Місяці, на дні найглибшої точки Світового океану, але про самих себе люди знають набагато менше, ніж про навколишній їхній світ. Чого варті такі економічні категорії, як "робоча сила", "праця", якими постійно оперують фахівці і автор в тому числі. Людину ж, як
 18. Зовнішньоекономічна діяльність
  вибору цієї області послужив успішний хід в ній економічних реформ, а також готовність ряду підприємств до іноземних інвестицій і впровадження передових технологій. Намічено два основних напрямки роботи Банку: організація ринку цінних паперів шляхом проведення чекових аукціонів і підбір іноземних генеральних інвесторів для ряду галузей економіки та підприємств області. У майбутні роки в
 19. Парадокс Леонтьєва - у 1947
  виборі напрямів інвестування в російську економіку? Федеральні і регіональні влади Росії, залучаючи іноземний капітал в економіку, головними напрямками його діяльності вважають: освоєння існуючого науково-технічного потенціалу Росії, особливо на конверсіруемих підприємствах оборонної промисловості; розширення та диверсифікацію російського експорту; створення імпортозамінних
© 2014-2022  epi.cc.ua