Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Золотий стандарт


В існуючій грошовій системі США Федераль-ная резервна система може створювати гроші по-щення ефективності одним лише росчеркомпера. І саме при цій системі західний мірмог спостерігати найтриваліший за послевоеннийперіод зростання інфляції в мирний час. Тільки не-багато ще сумніваються в тому, що Fed в той пери-од могла б знизити середній рівень інфляції, за-зволікай вона зростання грошової маси. У табл. 27-4 при-водяться норма інфляції і темпи зростання грошовоїмаси в Сполучених Штатах за період з 1950 г.Очевідно, що аж до кінця 70-х років прискорювала-шийся зростання грошової маси супроводжувався нара-Стань інфляційних процесів.
Яким же чином вдавалося стримувати інфля-цію на більш низькому рівні раніше? До 30-х годовденежние системи були в тій чи іншій степенісвязани із золотом як грошовою базою. При золо-
ТАБЛИЦЯ 27-4. Зростання грошової маси і темпиінфляціі в США, 1950-1986 рр.. (У% на рік)
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1986 Зростання Ml 2Д 4,3 6,7 9,9 Рівень інфляції (на основі індексу споживчих цін) 2, 1 2,8 7,8 4,9 Джерело International Financial Statistics (випуски різних років).
Тому стандарті грошова база складалася з золотихмонет або сертифікатів на золоті монети. Любойгражданін, що мав британський фунт стерлінгів, міг зажадати від Банку Англії певне кіль-кість золота, рівне ціною золота, вираженої вфунтах стерлінгів, або, для Сполучених Штатів, вдолларах. Одночасно кожен, хто мав золото, міг принести його в банк і отримати в обмін визна-поділену суму грошей.
За умови що золоті копальні НЕ слішкомбогати, сума золота, яку приносять у цент-ральний банк для продажу за фіксованою дол-ларів ціною, буде порівняно невеликий. Цеозначає, що і запас грошей підвищеної ефектив-ності зростатиме відносно повільно (оскіль-ки вони випускаються в обіг лише при покуп-ке золота), і відповідно так само повільно могутувелічіваться ціни. У цих умовах скачки інфля-ції, подібні тим, що мали місце в 70-х роках, були б просто неможливі.
Проте в реальності навіть у часи золотогостандарта зростання грошей не був таким вже стабільним.Ето добре видно на рис 27-2 (тут в качествепоказателя грошової маси наводиться денежнийагрегат М2, розглянутий у гл. 26, так як окремих на них рядів для Ml за цей період не існує). С1880 до 1895 р. золотий запас був явно недостаточ-ним, і банківські кризи початку 1890-х годовсерьезно підривали стабільність грошового роста.На потім, після відкриття в 1895 р. родовищ
золота в Південній Африці, зростання грошової маси іінфляція прискорилися. І все ж навіть тоді інфля-ція не досягала свого сьогоднішнього рівня. Та-ким чином, саме відсутність довгострокових тен-денцій високих темпів інфляції, а зовсім не про-щая стабільність зростання грошової маси і темповінфляціі є відмінною рисою денежнойсістеми епохи золотого стандарту.
Проте контраст між безынфляционнымсуществованием в епоху золотого стандарту та сучас-менной економічною ситуацією породив некото-рую ностальгію за минулим. Чи слід нам вер-нуться до системи золотого стандарту? У чому заклю-зустрічаються його переваги та недоліки? Ймовірно, однією з головних переваг, які ми могліби отримати в результаті повернення до системи золото-го стандарту, є низькі середні темпи ін-фляции. При цьому не варто абсолютизувати опитXIX в., Адже політики того часу зовсім не дотри-жива сліпо золотого стандарту. Зокрема, отзолотого стандарту зазвичай відмовлялися в періодивойн. Так вчинила Британія в часи наполео-нівський воєн і першої світової війни, а також Сої-діненія Штати, які відмовилися від золотого стандар-та в період громадянської війни. Основний прічінойотказа країн від золота була необхідність печататьденьгі, щоб фінансувати військові витрати, а зо-лотой стандарт якраз і не дозволяв їм це делать.Такім чином, навіть у той час золотий стандарт неявляется надійним захистом від інфляції.

РІС 27-2. Зростання грошової маси (М2) при зо-лотом стандарті, 1881-1902 рр.. При золотомстандарте зростання грошей не вирізнявся ні достаточнойстабільностью, ні низькими темпами. Більш того, банківська паніка і відкриття нових месторож-дений золота могли породжувати навіть більша не-стабільність, ніж тепер. (Джерело: HistoricalStatistics of the US, pp. 992-993.)
Найбільш істотним недоліком золотогостандарта є нераціональне іспользованіересурсов. Його існування зумовлює по-требность в залученні значних трудовихресурсів і машин для видобутку золота. Викорис-ня золота як грошей підвищеної ефектив-ності, так само як і необхідність для центрально-го банку постійно тримати золото як ре-резервів, виснажує цей дефіцитний ресурс напр-тив, друкування доларових банкнот або созданіеденег підвищеної ефективності шляхом проведен-ня операцій на відкритому ринку може здійснювала-вляться з мінімальними витратами.
Другий недолік системи золотого стандартасостоіт в тому, що зміна його запасів саме по собі є непередбачуваним. Тому можли-ність розвитку в економіці країни інфляціоннихілі дефляційних процесів у великий степенізавісіт від відкриттів нових родовищ золота, а також від масштабів промислового або якого-небудь іншого застосування золота. Розмір, в которомзолото може бути надано для використання ня безпосередньо в якості грошей, определяетсяобщей величиною видобутку золотого металу в тече-гом року, а також кількістю золота, используемо-го для інших цілей.
Незважаючи на те що золотий стандарт має сво-їх прихильників, малоймовірно, щоб він смогвновь стати основою сучасної грошової систе-ми. У 1981 р. Конгрес Сполучених Штатів обра-заклику спеціальну комісію з вивчення переваг золотого стандарту і можливості його ис-користування в сучасних умовах. Однак ко-місія рішуче, хоча й не абсолютно єдино-душно, відкинула це предложеніе18. Що касаетсяостальних країн світу, то вони ще в меншій сте-пені, ніж Сполучені Штати, проявляють інтереск поверненню до золотого стандарту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Золотий стандарт "
 1. 9. Специфічна цінність грошей
  Якщо цінність і вартість товару, що використовується в якості грошей, визначається на основі негрошовій користі, то не виникає жодних додаткових проблем. Завдання теорії грошей буде полягати тільки в тому, щоб дослідити ту частину цінності грошей, яка обумовлена їх функцією як засобу обміну. Історії відомо багато товарів, що використовувалися в якості грошей. Поступово більша
 2. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  Люди звертаються із заступниками грошей як якби вони були грошима, тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, діє
 3. 15. Міжрегіональні курси валют
  Давайте спочатку припустимо, що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти
 4. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  У кредитних угодах гроші відіграють таку ж роль, що і у всіх інших ділових угодах. Як правило, і позики видаються в грошах, і відсотки й основна сума боргу виплачуються в грошах. Платежі, породжувані цими угодами, роблять на величину залишків готівки лише тимчасовий вплив. Одержувачі позики, відсотків і основної суми витрачають отримані кошти або на споживання, або на
 5. 17. Вторинні засоби обміну
  Використання грошей не усуває відмінностей у реалізованості негрошових товарів. У грошовій економіці існує значна різниця між товарність грошей і реалізованих товарів. Однак зберігається різниця й між представниками останньої групи. Деяким з них легше без затримок знайти покупця, готового заплатити максимальну ціну, відповідну станом ринку. Іншим це зробити
 6. 19. Золотий стандарт
  Люди вибрали дорогоцінні метали золото і срібло для служби в якості грошей через їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологической необхідний факт. Те, що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в
 7. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  Ми виходимо з припущення, що в процесі дефляції вся сума, на яку зменшується пропозиція грошей (у широкому сенсі), вилучається з позичкового ринку. Тоді це впливає на позиковий ринок і валову ринкову процентну ставку на самому початку процесу, коли ціни на товари та послуги ще не змінилися під впливом змін, що відбуваються в грошовому відношенні. Ми можемо, наприклад, виходити
 8. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  Теорія циклічних коливань виробництва, розроблена британською грошової школою, незадовільна в двох відносинах. По-перше, вона не змогла зрозуміти, що фідуціарні кредит може надаватися шляхом не тільки випуску банкнот понад резерву готівки в банку, а й створення понад цього резерву банківських вкладів, з правом виписки чека (чекові гроші, депозитні гроші).
 9. 1. Держава і грошовий обіг
  Засоби обміну і гроші суть ринкові явища. Річ стає грошима в результаті поведінки сторін ринкової угоди. Привід зайнятися грошовими проблемами виникає у влади точно так само, як і інтерес до всіх інших обмінюваним об'єктам, а саме, коли вони змушені вирішувати, чи виправдовує неспроможність однієї із сторін акта обміну виконувати свої договірні зобов'язання застосування
 10. 2. Інтервенціоністські аспекти законодавства про законний платіжному засобі
  Найпростішою і найстарішою різновидом грошового интервенционизма є зниження цінності монет, або зниження їх ваги або розміру з метою зменшення боргу. Влада привласнювали дешевшим одиницям валюти повну силу законного платіжного засобу, до цього визнавати за більш повновагими одиницями. Всі відстрочені платежі законно могли бути виконані шляхом виплати належної суми
© 2014-2022  epi.cc.ua