Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

7. Функціонування Fedі можливі альтернативи


Функціонування грошової системи часто стае предметом гарячих політичних суперечок. Такбило, наприклад, у Сполучених Штатах в послід-ній чверті XIX в, коли спостерігалося загальне зни-ження рівня цін і всі позичальники, в особенностіфермери, виявили, що реальна вартість ви-плат за наданими їм кредитами збільшує-ся у міру того, як падають ціни. Виниклі тогдапроблеми повністю і повсюдно ставилися ввіну політиці золотого стандарту, і одночасно
18 Див US Department of the Treasury, Report of the Gold Commission, Washington, DC, 198Z
була надана значна політична поддержкасеребряному стандарту.
З моменту свого заснування діяльність Fed яв-ляется центром дискусій і протистояння. Так, наприклад, на початку 80-х років Fed проводила мерипо скорочення темпів інфляції, проте в резуль-Таті досягнутий низький рівень інфляції та висо-кі реальні процентні ставки значно відвели-чилі борги країн, а також амери-канських фермерів, багато з яких виявилися на грані банкрутства. Тоді політики без особливих коливань стали примушувати Fed понизити процентниеставкі. Але саме Fed була звинувачена в ініційована-вання інфляційних процесів, оскільки допу-стіла хронічний зростання обсягу грошової маси впериод 50-80-х років (як це видно з табл. 27-4) 19.
Основна мета Fed - сприяти стабільностіцен (низької інфляції) і повної зайнятості. Далі, в гол. 33, ми побачимо, що в короткостроковій перспек-ви платника між цими двома цілями може вознікатьпротіворечіе. Звичайно, Fed може способствоватьувеліченію економічної активності, продуціруябистрий зростання грошової маси, однак це приве-дет і до зростання інфляції. Точно так само, якщо темпиінфляціі занадто високі, Fed, ймовірно, може зменшити, обмежуючи зростання грошової маси, але це часто викликає спад та зростання безробіття. На-приклад, на початку 80-х років у Сполучених Штатахсніженіе темпів інфляції супроводжувалося самимзначітельним за весь післявоєнний період еконо-мическим спадом.
Таким чином, Fed у своїй політиці пріходітсяпостоянно лавірувати, наскільки це можливо, між ризиком інфляції і небезпекою викликати еко-номический спад. Звичайно, і на темпи інфляції, ина рівень випуску продукції надають вліяніене тільки політика Fed, а й фіскальна політика, а також різного роду економічні потрясе-ня, такі, наприклад, як різка зміна цін Насиров Маючи на увазі існування такого комплек-са впливів, необхідно підкреслити два момен-та. По-перше, не слід перекладати на Fed всюответственность за невдачі або приписувати їй всезаслугі успішного функціонування економікі.В-друге, Fed при виробленні грошової політікіобязана приймати в розрахунок дію всіх перелічених факторів.
Для аналізу грошової політики ми повинні рас-ширити базову макроекономічну модель, представлену в гол. 25, включивши в неї гроші і ін-
19 Зауважимо, однак, що, незважаючи на те, що зростання грошової маси в 1980-1986 рр.. був вище, ніж у попередні десятиліття, середні темпиінфляціі в 80-ті роки скоротилися. Цей факт може служить нада-реження для тих, хто абсолютизує залежність між зростанням де-ніжною маси та інфляцією. Більш докладно взаємозв'язок між інфля-цією і зростанням грошової маси буде розглянута в гл.34.
Фляции. Вивченню цих питань присвячені гл. 29-31. Однак попередньо ми приділимо вніманіерассмотренію деяких критичних зауважень вадрес грошової політики Fed, а також обговоримо, вкакой мірою практичні результати роботи Fedсоответствовалі декларованим цілям.
Монетаристи звинувачують Fed в невдалих попит-ках підтримати низький і стабільне зростання гро-ної маси. Вони вважають, що політика Fed содей-ствовала в рівній мірі і розвитку процесів ін-фляции, і нестабільності економічного розвитку (бумам і спадів замість плавного росту). При етомв якості безпосередньої причини розвитку ін-фляціонних процесів вони вказують на збільшен-ня середніх темпів зростання обсягу грошової массина протягом декількох десятиліть (що проіл-люструвати в табл. 27-4). Нестійкий ж ха-рактер цього зростання є, на їх думку, главнойпрічіной економічної нестабільності (що легкоувідеть на рис. 27-3).

Місяць / рік
РІС. 27-3. Темпи зростання грошового агрегату Ml по полуг-діям, 1980-1986 рр.. Незважаючи на те що в 1979 р. Fed об'явілао свій намір в майбутньому приділяти особливу увагу стабільність-ності зростання грошової маси, в 80-ті роки темпи цього ростасільно розрізнялися в різні періоди. Так, починаючи з 1980 г.Темпа зростання по півріччях варіювали в діапазоні 2,5-20% вгодив, в середньому перебуваючи на рівні 9,4% (Джерело: DataResources, Inc.)
Навряд чи хтось сумнівається в тому, що більш низ-кі темпи зростання грошової маси матимуть сво-їм результатом зменшення інфляції. Але от по-прос о. Ролі нестійкості темпів зростання грошовоїмаси у виникненні нестабільності до цих поростается досить спірним. Тут представляетсяуместной аналогія Fed з водієм автомобіля, ко-торий насилу, але в цілому успішно намагається лави-ровать між вибоїнами на дорозі. У цьому случаетот факт, що водій занадто часто різко повора-чує кермо, зовсім не означає, що він винен вужасной трясці, оскільки, об'їжджаючи вибоїни, онна насправді робить поїздку більш спокійною, чемона могла б бути в іншому випадку. До того ж, як показує табл. 27-4, між зростанням колічестваденег та інфляцією не існує такий вже теснойсвязі. Наприклад, зниження інфляції в першій половині 80-х років супроводжувалося більш високим, а аж ніяк не нижчим зростанням грошової маси.
Правила грошової політики
Економісти-монетаристи, включаючи Мілтона Фрід-мена і інших, зокрема Роберта Лукаса з Чи-кагского університету, однозначно вважають, що Fedне слід захоплюватися активної грошової політи-кою, намагаючись вивести країну з економіческогоспада або перешкоджаючи інфляції, тобто - В термінахпріведенного вище прикладу - прагнучи ізбежатьритвін. Вони стверджують, що подібна політика, незважаючи на добрі наміри, занадто частопроводітся неправильно і в підсумку може не змен-шити, а, навпаки, посилити економічну нестабільність та інфляцію. Для того щоб ізбежатьсоблазна проводити активну грошову політікупутем операцій на відкритому ринку або посеред-ством зміни облікових ставок і резервних ви-мог, прихильники монетарної теорії пропо-гают Fed неухильно слідувати простому прави-лу - правилу постійного зростання грошової маси.
Про Правило постійного зростання грошовоїмаси полягає в необхідності поддержаніяпостоянних темпів зростання обсягу грошей; етітемпи повинні бути в той же час достаточнонізкімі, щоб уникнути значної ін-фляции.
Панували в суспільстві заклопотаність розвитком ін-фляціонних процесів і скептицизм по поводууспеха активної грошової політики определілібольшое вплив наприкінці 70-х і початку 80-х годовво багатьох промислових країнах концепції, заснованої на правилі постійного зростання гро- ної маси. Центральні банки оголосили в качествесвоей головної мети забезпечення повільного іустойчівого зростання грошової маси і навіть почали
ТАБЛИЦЯ 27-5. Контрольні та фактичні темпироста грошової маси, 1982-1986 рр.. (У% на рік)
Роки Діапазон Фактичний Діапазон Фактично Ml зростання Ml 'MZ зростання MZ 1982 2,5-5,5 8,5 6-9 9,2 1983 4-8 9, 8 7-10 12,0 1984 4-8 5,8 6-9 8,4 1985 4-7 11,8 6-9 8,1 1986 3-8 16,6 6-9 9,3 Джерело: federal Reserve Bulletin (випуски різних років).
Встановлювати контрольні цифри зростання грошовоїмаси на рік вперед. У жовтні 1979 р. в качественаіболее важливого нововведення у своїй політиці Fedоб'явіла про те, що в майбутньому має намір концент-рировать увагу на забезпеченні низького і стабільного зростання грошової маси. Це, однак, неудалось зробити, і трьома роками пізніше, під времяспада 1982 р., Fed вже не наполягала на виключи-котельної важливості контрольних цифр грошовоїмаси. До кінця 80-х років у всьому світі централь-ні банки, незважаючи на щорічне офіціальноеоб'явленіе контрольних цифр зростання грошової мас-си, не дотримались їх з необхідною точністю, хоча керівники банків і висказивалінедовольство банкрутством самої ідеї постоянногороста грошової маси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Функціонування Fedі можливі альтернативи "
 1. 3. Чистий ринкова економіка
  Ідеальна конструкція чистої або вільної ринкової економіки передбачає існування поділу праці та приватній власності (управління) на засоби виробництва, а отже, ринкового обміну товарами та послугами. Вона припускає, що дії ринку не створюють перешкод інституціональні фактори, що держава, громадський апарат стримування і примусу, прагне оберігати
 2. 6. Свобода
  Філософи і правознавці доклали чимало зусиль, щоб визначити концепцію особистої (freedom) і політичної (liberty) волі. Навряд чи можна стверджувати, що вони увінчалися успіхом. Концепція свободи має сенс тільки в тій мірі, в якій вона відноситься до міжлюдських стосунків. Були й такі, хто розповідав казки про початкової природній волі, якої імовірно володів людина
 3. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  Підприємці наймають фахівців, тобто людей, які володіють здібностями і навичками виконання певного виду та кількості роботи. Клас фахівців включає в себе великих винахідників, кращих представників прикладної науки, конструкторів і проектувальників, а також людей, що виконують найпростіші завдання. Підприємець зараховується до них, якщо сам бере участь у
 4. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 5. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 6. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  Якби хтось вирішив виміряти довжину періоду виробництва, витраченого на виготовлення наявних благ, то йому довелося б простежити їх історію до точки, у якій мала місце витрачання первинних факторів виробництва. Йому необхідно було б встановити, коли природні ресурси були вперше використані в процесах, які крім участі у виробництві інших товарів в кінцевому рахунку також
 7. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 8. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 9. Міжнародні зіставлення
  я Наведені нами фактичні дані і прімерибазіруются як на американському, так і на закордон-ном матеріалі Зокрема, при розгляді проб-лем зростання грошової маси та інфляції ми аналізі-руем тимчасові ряди даних по СоедіненнимШтатам, а також дані по інших країнах. Пріобсужденіі ролі держави ми порівнюємо факти-ческие дані про функціонування амеріканскойекономікі із зарубіжними
 10. Чи є економіка наукою?
  Економісти відомі своїми разногласіямі.Джордж Бернард Шоу, наприклад, стверджував, що «навіть якщо всіх економістів скувати одним ланцюгом, то й тоді вони не прийдуть до єдиної думки» 3. Еслів наведеному висловлюванні «економістів» замінити «фізиками», ніхто не засміється. Однак есліфізікі погоджуються в усьому, а економісти ні вчем, то чому церемонія присудження Нобель-ських премій з економіки та ж,
© 2014-2022  epi.cc.ua