Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ЕкономікаТеорія економіки« Попередня → 
Наступна » С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника
5. Fed і Казначейство: дефіцітфінансірованія

Fed є формально незалежною організацією, яка не підкоряється інструкціям Казначейства


або будь-якого іншого органу адміністрації. У недо-торих інших країнах центральні банки, як, на-приклад, Банк Англії, не є незалежними верб разі виникнення розбіжностей повинні підкорятися рішенням Казначейства. Чому це обставина є важливим? Незалежність централь-ного банку має значення тому, що правитель-ство, яке не може в достатній мірі під-няти податки, щоб покрити свої витрати, вимушені-но шукати інші способи фінансувати свої за-купки. Таких способів тільки два. Перший - це за-няти у населення, другий - надрукувати гроші.
У Сполучених Штатах Казначейство, оплачуючи-ющее рахунки уряду, не має права печататьденьгі. Єдиною можливістю фінансіроватьізбиток витрат над надходженням податків являє-ся для нього отримання займоа В інших же странахлібо Казначейство, або уряд мають мож-ливість контролювати друкування грошей і можуть, таким чином, вирішити проблему фінансірованіясвоего дефіциту за рахунок друкування грошей підвищений-ної ефективності. Емісія готівки - етосамий легкий і спочатку безболісний путьоплатіть необхідні уряду товари.
Ветом випадку немає потреби збільшувати податки, чтобифінансіровать витрати. Необхідно лише вклю-чить друкарський верстат. У скрутній сітуаціімногіе уряду вдаються саме до друку-нию грошей. А це найчастіше призводить до інфляції.
Незалежність була надана Fed іменнодля того, щоб спробувати мінімізувати імовірність використання урядом США де-ніжною емісії для фінансування бюджетногодефіціта. Але сам по собі факт наявності у Fed формальної незалежності не може служити полнойгарантіей того, що дефіцит не буде финансиро-тися шляхом грошової емісії. Повертаючись до ба-лансу Fed в табл. 27-1, ми бачимо, що головною стати-їй його активів є урядові цінніпаперу. Ми вже знаємо, що всякий раз, коли Fedпокупает урядові цінні папери, онаувелічівает кількість грошей підвищеної ефек-тивності. Припустимо тепер, що федеральноеправітельство має дефіцит бюджету і продаетоблігаціі, щоб фінансувати цей дефіцит. ЕсліFed купує облігації, створюючи тим самим деньгіповишенной ефективності, то в цьому випадку цент-ральний банк дійсно дозволяє правитель-ству фінансувати свої витрати, надрукувавши деньгі.Такім чином, Казначейство і Fed ділять між з-бій відповідальність за фінансування дефіцітапутем випуску в обіг грошей підвищеної еф-бництва.
Однак не всі дотримуються думки, що Фе-деральному резервна система повинна бути неза-

мій. Деякі економісти і політики вважають, що будь-яка обрана адміністрація повинна іметьвозможность самостійно проводити як денеж-ную, так і фіскальну політику. Як вони вважають, недемократично призначати спеціальних чинов-ков, контролюючих грошову політику, котораясама по собі, як ми побачимо в наступних розділах, може чинити потужний вплив на інфляцію івипуск продукції. Інші ж стверджують, що на-відмінність незалежного центрального банку являетсяболее кращим, оскільки в протівномслучае політикам було б дуже легко за короткійсрок збільшувати обороти економіки, друкуючи день-ги і не турбуючись про інфляційні наслідки, які виникнуть трохи пізніше. У дійсними-ності Fed, як і Верховний суд, враховує у своїйдіяльності результати виборів і там, де це мож-можна, намагається не протидіяти економі-чеський політиці, що проводиться адміністрацією. Од-нако при цьому вона зберігає формальну незави симость і іноді використовує її на практика
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Fed і Казначейство: дефіцітфінансірованія"
6. Монопольні ціни
 1. казначейство, або переносити їх тяжкість на споживачів за допомогою картельних монопольних цін. Поборники державного втручання в ділове життя приписують Державі силу надавати допомогу різним групам в системі ринку шляхом простих вказівок. А фактично ця сила являє собою силу держави благоприятствовать монополістичним об'єднанням. Монопольні доходи є
  4. Визначення купівельної спроможності грошей
 2. казначейство виходить на ринок з додатковим попитом на товари та послуги; тепер воно в змозі купити більше товарів, ніж воно могло купити колись. Ціни товарів, які воно купує, підвищуються. Якщо держава витрачає при цьому гроші, зібрані в результаті оподаткування, то платники податків обмежать свої закупівлі, і в той час як ціни на товари, куплені державою, підвищаться, ціни
  9. Специфічна цінність грошей
 3. казначейству і тим самим стали б нерозмінними грошима. Нерозмінні гроші являють собою просто знаки, які не можуть ні використовуватися у виробничих цілях, ні висловлювати право вимоги до будь-кого. Дослідження того, чи існували в минулому приклади нерозмінних грошей, або чи є всі різновиди грошей, що не є товарними грошима, грошима кредитними, завдання
  12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
 4. казначейством країни, так само є заступником грошей, хоча казначейство, як правило, не проводить її кількість за рахунками як зобов'язання і не розглядає як частину державного боргу. Точно також не грає ніякої ролі, чи має власник заступника грошей вимоги, що підлягають викупу. Має значення лише те, чи можна дійсно без затримок і витрат обміняти заступник грошей на
  15. Міжрегіональні курси валют
 5. казначейство, або система центрального банку країни, або інший державний банк, як, наприклад, поштові ощадні банки в деяких країнах Європи. Таким чином, внутрішнього міжрегіонального ринку грошей більше не існує. Люди не платять за міжрегіональний переклад більше, ніж за місцевий, а якщо плата злегка відрізняється, то це не має відношення до коливань пересувань грошей всередині
  16. Процентні ставки і грошове відношення
 6. казначейств, прості знаряддя проведення кредитної експансії та інфляції. І практично немає ніякої різниці, чи є держава їх власником чи ні, управляються вони безпосередньо державними чиновниками чи ні. Фактично сьогодні у всіх країнах банки, що видають фідуціарні кредити, є підрозділами казначейств. Існує єдиний засіб постійного підтримання
  18. Інфляціоністскій погляд на історію
 7. казначейству і непопулярна в масах. Однак інфляційна політика для казначейства благо і дуже популярна серед невігласів. Практична небезпека дефляції незначна, а небезпека інфляції
  7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
 8. казначейство. Або ми можемо припустити, що банки, що придбали сумний досвід в ході кризи, викликаної кредитною експансією, прагнуть збільшити резерви проти своїх зобов'язань і тому обмежують фідуціарні кредит. Третя можливість полягає в тому, що криза призвела до банкрутства банки, які надавали фідуціарні кредити, і повне знищення інструментів, що не мають покриття,
  6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
 9. казначейство, їм легше конкурувати з тими, хто обробляє більше родючу землю і кому в такій допомозі відмовлено. Однак переваги цих привілейованих фермерів оплачуються платниками податків, які повинні надати кошти, необхідні для покриття дефіциту. Це не робить впливу ні на ринкові ціни, ні на сукупну пропозицію продукції сільського господарства, а просто робить
  1. Історичне походження соціалістичної ідеї
 10. казначейства держави, олігархічні республіки такі, як Венеція і деякі швейцарські кантони, в яких кінцева мета ведення державних справ полягала в збагаченні правлячої аристократії. Інтереси цих правителів перебували в опозиції інтересам їхніх егоїстичних підданих, прихильних виключно справі власного щастя, з одного боку, і тих іноземних держав, які
  казначейства государства, олигархические республики такие, как Венеция и некоторые швейцарские кантоны, в которых конечная цель ведения государственных дел состояла в обогащении правящей аристократии. Интересы этих правителей находились в оппозиции интересам их эгоистичных подданных, приверженных исключительно делу собственного счастья, с одной стороны, и тех иностранных государств, которые
© 2014-2022  epi.cc.ua