Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

Висновки і пропозиції


Аналіз проекту федерального бюджету та прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2002 р. дає підставу зробити наступні принципові висновки:
- проект федерального бюджету на 2002 р. в його новій конструкції побудований на неприпустимою для документа, що має статус закону, подвійний вихідній базі - різних цінах на нафту. Бюджет - правовий документ, і він повинен базуватися на єдиній основі як для дохідної, так і для видаткової частин;
- підтверджується правильність неодноразових критичних зауважень Інституту економіки РАН з приводу концепції так званого дерегуляції економіки. Проект федерального бюджету та прогноз соціально-економічного розвитку країни на 2002 р. продовжують лінію такого «дерегулювання», що виражається у відході держави від активного впливу на економічні процеси в країні. Саме по собі дію ринкових інструментів не дає необхідних соціально-економічних результатів і веде до збільшення диспропорцій в економіці (дефіцит паливно-енергетичних ресурсів, цінові диспропорції, криза неплатежів і т.
д.);
- нова конструкція проекту федерального бюджету створює видимість реалізації положень Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації про бездефіцитність бюджету та створення стабілізаційного фонду.
Інститут економіки РАН вважає за необхідне здійснити доопрацювання проекту федерального бюджету на 2002 р. у таких напрямках:
- забезпечення більшої реальності бюджету, побудова його на єдиної цінової базі і реальної вартості обсягу ВВП;
- розгляд можливості збільшення доходів федерального бюджету на 200 млрд. рублів;
- використання бюджету як інструменту всеосяжного фінансового контролю за цільовим використанням державних коштів та ефективністю бюджетних витрат;
- використання політики зниження податкового тягаря для прямого і непрямого стимулювання підвищення ефективності виробництва та економічного зростання, проведення відповідного моніторингу податкових нововведень;
- перетворення граничних індикаторів економічної безпеки в основу для розробки бюджету та прогнозу соціально-економічного розвитку країни, для чого необхідно уточнити ці граничні індикатори та затвердити їх урядом;
- зміна стратегії управління зовнішнім державним боргом у бік зменшення боргових платежів, збільшення періодів погашення і зниження процентних виплат у структурі витрат федерального бюджету.
У цих цілях повною мірою використовувати дипломатичний ресурс і активізувати переговорний процес.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Висновки та пропозиції "
 1. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
  висновки і пропозиції про формування та використання бюджетних фондів, зосередження основних грошових ресурсів на ключових напрямках економічного і соціального розвитку. 3) Деталізація, угруповання доходів і витрат полегшують перевірку включаються до бюджету даних, зіставлення кошторисів однорідних відомств, установ територіальних бюджетів за кілька років, визначення динаміки надходжень
 2. 31.3. Форми і методи податкового контролю
  висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень та застосування санкцій за порушення законодавства про податки і збори. Після представлення акту керівник податкової інспекції визначає міру відповідальності платника податків за допущені порушення. Акт податкової перевірки вручається керівнику організації-платника податків або індивідуальному підприємцю під розписку
 3. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 4. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 5. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 6. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
 7. 3. Людська праця як засіб
  висновок, що перша одиниця дозвілля задовольняє більш сильне бажання, ніж друга, друга більш сильне, ніж третя, і т.д. Перевертаючи це твердження, ми отримуємо твердження, що негативна корисність праці, що відчувається працівником, збільшується в більшій пропорції, ніж величина витрат праці. Однак праксиологии немає необхідності вивчати питання, чи збільшується негативна корисність
 8. 2. Світогляд і ідеологія
  виведеними з них технологіями. Ідеологія це сукупність наших теорій щодо індивідуальної поведінки і суспільних відносин. І світогляд, і ідеологія виходять за рамки обмежень, накладених на чисто нейтральне і академічне дослідження речей як вони є. Вони є не просто науковими теоріями, а доктринами про належне, тобто про кінцеві цілі, до яких повинен прагнути
 9. 3. Чистий ринкова економіка
  висновок, що цілі, яких прагне досягти більша частина а фактично все людей шляхом старанного і важкої праці, а також за допомогою економічної політики, найкраще можуть бути здійснені там, де вільна ринкова система не стримується урядовими наказами. Але це не упереджене судження, що випливає внаслідок недостатнього знайомства з дією втручання держави в
 10. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  висновки були згодом спростовані. Можна навести ще багато подібних прикладів. Ідеальна конструкція кінцевого стану спокою характеризується особливою увагою до змін у часовій послідовності подій. У цьому відношенні вона відрізняється від ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки, яка характеризується усуненням змін вихідних даних і фактора часу.
© 2014-2022  epi.cc.ua