Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

3.5. ВИГРАШ ВІД ТОРГІВЛІ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ


У першому розділі ми констатували, що в результаті встановлення торгових відносин обидві країни отримують якийсь виграш. Зараз у нас з'являється можливість показати, яким чином він формується .
Повернемося до прикладом, наведеним на початку глави (див. рис. 3.1). Відтворимо його на рис. 3.7 з тією різницею, що для полегшення розуміння параметри ціни (10-30 дол за кг), пропозиції і попиту (тис. т) вказані в більш звичних для сприйняття одиницях виміру. Отечество має перевагу у випуску сиру, виробляючи його в обсязі 40 тис. т за ціною (рівню витрат) 10 дол за кг. Закордон виробляє 30 тис . т по Ціні 30 дол за кг. Ці передторгового ціни складаються також з урахуванням попиту, що визначається смаками та уподобаннями споживачів при даному рівні їхніх доходів. Із встановленням торговельних відносин вітчизняні виробники сиру збільшують його виробництво до 60 тис. т, тобто до задоволення сукупного попиту на нього з урахуванням потреби в експорті. При цьому частина вітчизняних споживачів скорочує свій попит, так що внутрішня пропозиція складає 20 тис. т, пропозиція на експорт - 40 тис. т, всього ж пропозиція складає 60 тис. т. Закордон скорочує своє виробництво з 30 тис. до 10 тис. т, а пред'являє попит на 50 тис. т, так що попит на 40 тис. т задовольняється за рахунок імпорту. Нова рівновага за світовою ціною в 20 дол означає рівновагу попиту і пропозиції на двох внутрішніх ринках і, отже, рівновага пропозиції на експорт з попитом на імпорт на світовому ринку, що поєднує ці два національних ринку.
А що відбувається з споживачами і виробниками в кожній країні та який їх загальний взаємний виграш ? Нагадаємо, що виграш виробника визначається як різниця між вартістю обсягу виробництва (PQ) і витратами виробництва, область яких розташовується під рисою пропозиції.
Іншими словами, виграш виробника визначається ціною і розміром площі, що знаходиться над кривою пропозиції. Виграш покупця обмежується ціною та кривої попиту, тобто розміром площі під кривою попиту, показуючи різницю між тим, що споживачі готові були б заплатити за споживаний обсяг товарів, і тим, що вони реально за нього заплатили.
Рис. 3.7. Рівновага національних та світового ринків. При рівні світової ціни в 20 дол встановлюється рівновага попиту та пропозиції на світовому ринку, а надлишкову пропозицію Вітчизни врівноважується надлишковим попитом Закордону.
У нашому прикладі виграш виробників Вітчизни зростає з області е до області е + а + Ь, виграш покупців скорочується з розмірів площі d + а до розмірів площі d. Втрати покупців а компенсуються зрослим виграшем виробників в точно такому ж розмірі, крім того, утворюється чистий виграш Вітчизни за рахунок додаткового виграшу виробників Ь.
Зворотній картина спостерігається у Закордону. Область виграшу покупців зростає з площі d до розмірів площі d + а + Ь, а виробники програють, так як їх область виграшу скорочується з а + е до області е. Втрати виробників (область а) частково компенсуються виграшем покупців (область d + а + Ь), чистий виграш яких склав а + Ь. Чистий виграш Закордону становить, таким чином, область Ь. Оскільки еластичність цін у обох країнах однакова, то загальна вигода обох країн від зовнішньої торгівлі (40 тис. т х 10 дол) ділиться порівну, кожна країна отримує вигоду в розмірі (40 х 10: 2).
Отже, наслідком встановлення торгових відносин є зростання загального добробуту обох країн. Але всередині країн є не тільки вигра (виробники у Вітчизні та покупці у Закордону), але і переможені (покупці у Вітчизні і виробники у Закордону).
При загальному зростанні добробуту відбулася зміна в сформованій раніше структурі доходів, так як у одних груп з'явився виграш, а інші групи зазнали втрат.
Отже, ми розглянули, як утворюється виграш і звідки виникають втрати різних груп населення . Проблема розподілу доходу нами представлялася як проблема поділу суспільства на виробників і споживачів і відповідно виграшу або втрат кожного з них. Оскільки в реальному житті всі виробники одночасно виступають і споживачами, для аналізу наслідків торгівлі нам необхідний підхід, що розділяє людей на інші категорії. Такий підхід забезпечує теорема Х-О, яка більш реалістично описує вплив зовнішньої торгівлі на розподіл доходу між групами населення, розрізнюваними за належністю різних факторів виробництва, наприклад між власниками фактора праця або фактора капітал, тобто робітниками і підприємцями.
Ми знаємо, що зміна структури випуску товарів, наступаюче внаслідок спеціалізації в інтересах торгового обміну, означає зміну структури попиту на фактори виробництва. У зростаючому секторі виробництва сиру Батьківщині знадобиться більше праці, а закордон в зростаючому секторі виробництва тканини - більше капіталу. В сокращающихся секторах, які як би стають альтернативою імпорту або галузями, конкуруючими з імпортом (виробництва тканини у Вітчизні та сиру Закордоном), відповідно капітал і праця вивільняються, попит на них падає. Отже, скорочується їх ціна, а значить, і рівень доходів власників цих факторів. Таким чином, теорема X-О дає можливість перейти від понять «виробники» - «споживачі» до понять «власники факторів виробництва» і їх «доходи» і, таким чином, розглянути, як змінюються ці доходи, іншими словами, як торгівля впливає на розподіл доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.5. ВИГРАШ ВІД ТОРГІВЛІ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ"
 1. 6. рікардіанську закон утворення зв'язків
  торгівлі між двома регіонами, в нерівній ступеня обдарованими природою, припустивши , що продукти, але не робочі і не накопичені фактори майбутнього виробництва (капітальні блага) можуть вільно переміщатися з одного регіону в інший. Як показує закон Рікардо, розподіл праці між цими регіонами призводить до підвищення продуктивності праці і тому вигідно всім, навіть якщо фізичні
 2. 6. Монопольні ціни
  виграшу можна позбутися значної майбутньої виручки. У зв'язку з цим принаймні сумнівно, чи сприяє власник місцевої монополії, заснованої на різниці умов, своїм власним довгостроковим інтересам, призначаючи монопольні ціни. Часто більш вигідним для нього було б проводити політику цінової дискримінації. За вищими цінами він постачав би будівельні проекти в центральних
 3. БІЛЛЬ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ
  виграшу (див. с. 77 - 79). Таким чином, вимога кваліфікованої більшості не перешкоджає прийняттю проектів, які дійсно покращують добробут, але ускладнює при цьому використання політичними угрупованнями важелів влади як інструмент для розподілу коштів. Крім того, це вимога допомагає стримувати видатки місцевої влади, притому, що
 4. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  виграш настільки малий, що поміщається в межах помилки округлення - ніхто ніколи не дізнається , чи дійсно він був. Приємно або навіть важливо, що уряди світу змогли поставити свої підписи на шматку паперу, але на цьому шматку паперу нічого немає. Зниження тарифів і зменшення квот (чим займаються раунди торгових переговорів) попросту дійшли до точки, коли прибули почали спадати. Залишилося вже
 5. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  виграш однієї людини або країни є програшем іншого) було характерно для економічних поглядів аж до кінця 18 століття. В якості ще одного аргументу на користь протекціонізму, зокрема, обмеження імпорту, меркантилісти висувають доводи балансу праці. Вважалося загальноприйнятим, що імпорт повинен складатися з сировини і напівфабрикатів, вироблених з інтенсивним застосуванням капіталу,
 6. Глосарій
  виграш, що отримується в результаті зниження середніх витрат виробництва на одиницю продукції по міру збільшення її випуску Експортна (імпортна) квота - економічний показник, що характеризує значимість експорту (імпорту) для національного господарства; вимірюється як відношення вартості експорту (імпорту) до вартості ВВП Еластіціонний підхід - неокласичний підхід до проблем платіжного
 7. § 3. РИНКОВА ЦІНА І ЗАКОНИ ЇЇ ДИНАМІКИ
  виграш виявляється у виробників і продавців (вони збільшують випуск і реалізацію товарів, отримуючи більше доходу). Другий варіант: ціна на товари знижується, що сприяє, з одного боку, розширенню попиту і, з іншого боку, скорочення пропозиції. У підсумку економічно виграють покупці (на ту ж суму грошей вони набувають більше благ). Проте неважко здогадатися, що
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  виграш від великих масштабів виробництва. Тут 1 Самуельсон І.А. Економіка.Т.1.М.: 1993.С.54. створюють товари з меншими витратами в порівнянні з витратами ресурсів, які були б на безлічі аналогічних фірм. Легальні монополії, які утворюються на законній підставі (їх називають "захищеними" від конкуренції). До них можна зарахувати такі форми монополістичних організацій: а) патентна
 9. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  виграш від зовнішньої торгівлі, купуючи потрібні їм блага на світовому ринку за цінами, нижчими, ніж національні витрати. Водночас підривається випуск традиційних продуктів в менш розвиненій державі, оскільки такі вироби виявляються неконкурентоспроможними в порівнянні з імпортними речами. Для сучасного всесвітнього ринку типовий нееквівалентний обмін, так як тут монополізація
 10. ОПТИМАЛЬНА ФРАКЦІЯ
  виграшів і програшів однаково, величина рахунку становитиме приблизно 780 доларів, і тоді для того, щоб вивести вас з гри, потрібно 23 поспіль збиткові угоди. Тому немає причин переживати про можливу втрату: 16 збиткових операцій підряд - явище майже неймовірне. Однак краще порівнювати апельсини з яблуками, ніж гру в підкидання монети з торгівлею. Підкидання монети і
 11. ТОРГІВЛЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БЕЗ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  виграшу. Розподіл ризику між декількома інструментами автоматично дає трейдеру більше шансів вижити на ринку. Інша мета і перевага використання різних інструментів та / або торгових систем полягають у тому, щоб зробити співвідношення між ризиком і винагородою вигіднішим. За прикладом ми знову звернемося до підкидання монети, описаному в розділі 2. Але тепер ми введемо нові
 12. 9.ВЗВЕШІВАНІЕ РИНКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
  виграшною торгівлі 58% коректності Коефіцієнт виграш / програш=1,45 Середня торгівля=$ 291 Максимальна втрата=$ 9.100 Наступна група результатів відповідає більш тривалого тренду, отриманому в результаті роботи системи на ринку зерна. Зерно Загальний чистий прибуток=$ 21.925 28/52 виграшною торгівлі 53% прибутковості Коефіцієнт виграш / програш=2,72
 13. Резюме 1.
  Виграш в ефективності в результаті злиття, тоді як інші стверджують, що антитрестовские за-кони повинні використовуватися для захисту малих під-приємств з соціальних і політичних причин 9. До головних прикладів природних монополій відно-сятся галузі комунального обслуговування: поста-ня водою, газом і електроенергією, а також местнаятелефонная зв'язок і каналізація. У Сполучених Шта-тах і
 14. Екрани Nasdaq Level II
  виграшу необхідний, що-б не спустити весь отриманий прибуток. Торгуйте в альфа-зоні (про це психічний стан ви дізнаєтеся в розділі 7), а не під впли-янием вашого "его" або емоцій. П'ять років тому екрани маркет-мейкерів набагато краще підходь-ли для пошуків потрібного моменту входу і виходу, ніж сьогодні. Ко-ли технологія Nasdaq Level II і напрямок наказів через ECN тільки з'явилися,
 15. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  виграш в роботі, допомагаючи «таким чином» кращої організації праці . Головне, щоб усі наші роздільні лямки і зусилля йшли до однієї загальної тязі, яка закріплена на носі баржі ... - У цьому сенсі, я думаю, вам просто пощастило. Або, Леонід Іванович, ви ще не відчули себе частиною апарату? Пройде час і ... Я пам'ятаю ваш директорський кабінет в Інституті економіки. Багато зелені, квітів, якісь
 16. Грошовий ринок
  виграші. Виплати по них зазвичай встановлюють у відсотках до номінальної їх вартості. Виплати можуть оформлятися відрізними купонами. Дисконтні облігації продають дешевше номіналу, а викуповують за номіналом. Облігації --- + --- корпоративні? органів влади --- + --- муніципальні? урядові Способи платежу за облігаціями
© 2014-2022  epi.cc.ua