Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ціни, кількості і вартість


Ринки мають істотне значення у всіх еко-номічного системах, і більшість рішень від-вано розподілу ресурсів в СоедіненнихШтатах приймається на ринках. Відповідно вбольшінстве своєму економічні дані характе-різуют операції на ринках. Купуючи гамбургер, виоказиваетесь залученим в типову риночнуюоперацію: обмін деякої кількості грошей надеякі кількість певних товарів іліуслуг. Ваша покупка гамбургерів може бути опи-сану за допомогою трьох взаємопов'язаних величин: це-ни одного гамбургера, кількості куплених гам-бургерів і загальної вартості вашої покупки в дол-ларах. Аналогічно переважна частина економіч-ських даних дає інформацію про ціни, колічествахілі про вартість у доларах.
Ціни, звичайно ж, встановлюють, скільки долла-рів треба заплатити за одиницю товару або за одиничної послугу: 1,95 дол за гамбургер, 6,50 дол застріжку або 3,37 дол за бушель пшеніци6. Коли-пра - це фізичні заходи товарів або послуг: число гамбургерів або стрижок, бушелі пшениці, тонни вугілля, барелі імпортної нафти. Велічінастоімості в доларах виходить шляхом перемножити-ня ціни та відповідної кількості слідую-щим чином:
Ціна х кількість=вартість в доларах (1)
Терміни «обсяг у доларах »і« вартість у долла-рах »використовуються як еквівалентні і часто могутопускаться. Наприклад, замість того щоб сказати: вартість, або обсяг видатків на імпортні ма-шини в доларах, ми говоримо просто: витрати наімпортние машини.
Ціни, кількості та вартості характерізуютриночние операції для будь-якого окремо взятоготовара або виду послуг. Реальні економіки состоятіз мільйонів ринків, і для повної характеристи-ки економіки було б потрібно величезна кількістю-ство деталей, що набагато перевищує возможностілюбого індивіда-Таким чином, для того чтобипроаналізіровать економіку в цілому, ми должнипросумміровать (звести воєдино) всі операції на
6 В інших країнах ціни встановлюються в місцевій валюті наприклад вканадскіх доларах, англійських фунтах, французьких франках, японскіхйенах, німецьких марках.

26
окремих ринках і використовувати общеекономіче-ські показники ціни, кількості та вартості вдолларах. Щоб підсумувати ціни, ми користь-емся показником середньої ціни на різних рин-ках, щоб підсумувати кількості проведений-них товарів та їх вартості (у доларах), - поки-зателем загального обсягу вироблених благ в фізкабінет-зації та вартісному виразах.
У заключній частині даного параграфа опи-Сива основні загальноекономічні показателісреднего рівня цін, загального обсягу виробництва вфізіческом і вартісному виразах
Середній рівень цін
Деякі ціни з року в рік зростають, некоториеостаются незмінними, деякі знижуються. По-кільки в економіці діють мільйони цін, поки ми не можемо аналізувати економічну сітуаціюна основі всіх цих цін. Замість цього ми должниіспользовать показник середнього рівня цін в еко-номіці.
Про Середній рівень цін, або просто уровеньцен, - це середньозважена ціна разлічнихтоваров і послуг в економіці; при цьому болеезначімие ціни мають і великі ваги.
Зміни в рівні цін, таким чином, отражаютрост або падіння цін у среднем7.
Рівень цін зазвичай вимірюється при помощііндекса цін.
- Про Індекс цін - це помножене на 100 від-носіння вартості певного набору то-варів або послуг (ринкового кошика) в долла-рах в даному періоді до вартості того ж са-мого набору в певному базовому періоді.
Основна ідея полягає в тому, що якщо ви купуєте-ті щотижня одні й ті ж товари в бакалії-ном магазині, то сума, яку ви платите заетот набір товарів, служить мірою для определеніяіндекса середнього рівня цін в цьому магазині.
Таблиця 2-3 ілюструє розрахунок індексу цін дляслучая, коли ринкова кошик складається з одногояблока і чотирьох апельсинів.
На першому кроці розраховується вартість цього кошика в кожному году.Затем ми отримуємо індекс цін, розділивши стоімостьв кожному році на вартість у базовому році і розумно-живий результат на 100. Таким чином, розрахований
7 При зміні рівня цін змінюється і кількість товарів, котороеможно купити на 1 дол Так, коли рівень йен підвищується, на долларможно купити менше товарів, коли падає - відповідно большеНапрімер, якщо ціни подвоюються, то на 1 дол можна купити вдвоеменьше товарів. Часто кажуть, що купівельна спроможність денегпадает із зростанням цін, але це тільки два різних способу вираження одно-го і того ж
ТАБЛИЦЯ 2-3. Розрахунок індексу цін
Кількість
в ринковій Ціни Ціни вокорзіне 1-му році 2-му році
Яблука 1 3 2 Апельсини 4 3 4 Вартість ринкового кошика 15 18 Індекс цін (база-1-й рік) 100 120 індекс цін для 2-го року дорівнює 120 [(18/15) х 100]. Зауважте, що значення індексу цін у базовому пери-оді завжди дорівнює 100. Коли індекс цін превишает100, ціни в середньому вище, ніж у базовому періоді, коли ж його значення менше 100, це означає, чтоцени в середньому нижче. У наведеному в табл. 2-3прімере ціна одного товару виросла між 1-мі2-м роками, а ціна іншого впала. Так як ціна, ко-торая збільшилася, була більш значущою (в ринкових ної кошику було чотири апельсини проти одногояблока), то вона мала і більшу вагу при расчетеіндекса цін, і його значення збільшилося.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ціни, кількості та вартість "
 1. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  Розробка економічної теорії в такій мірі евристично залежить від логічних процесів обчислення, що економісти не завжди усвідомлюють фундаментальні проблеми, що лежать в основі методів економічного розрахунку. Економісти схильні сприймати економічний розрахунок як само собою зрозумілий. Вони не розуміють, що він є не кінцевою даністю, а похідним, що вимагає зведення до більш
 2. 2. Межі економічного розрахунку
  Економічний розрахунок не може охоплювати речей, які не продаються і не купуються за гроші. Існують речі, не призначені для продажу, і для їх придбання необхідно пожертвувати не грошима, а тим, що не має грошового вираження. Той, хто готує себе до великих звершень, повинен задіяти багато коштів, які іноді вимагають грошових витрат. Але найважливіше, на що повинні
 3. 4. Стабілізація
  Продуктом всіх цих помилок є ідея стабілізації. Вади урядового грошового регулювання і катастрофічні наслідки політики, спрямованої на зниження ставки відсотка і стимулювання ділової активності шляхом кредитної експансії, викликали до життя ідеї, які врешті-решт породили гасло стабілізації. Можна пояснити його виникнення і його привабливість, можна
 4. 2. Визначення цінності і визначення вартості
  У кінцевому рахунку джерелом визначення цін є суб'єктивні оцінки споживачів. Ціни є результатом оцінки, що віддає перевагу а перед b. Вони являють собою суспільні явища, так як формуються в результаті взаємодії оцінок всіх учасників ринку. Кожен індивід, купуючи або не купуючи, продаючи або не продаючи, вносить свій внесок у встановлення ринкових цін. Але чим
 5. 3. Ціни на товари вищих порядків
  Ринковий процес цілісний і неподільний. Це нераспутиваемое сплетіння дій і реакцій, рухів і контрдвіженій. Але недостатність наших розумових здібностей змушує нас розділити його на частини і аналізувати кожну з цих частин окремо. Вдаючись до такого розщепленню, ми ніколи не повинні забувати, що позірна автономне існування цих частин є ідеальним паліативом нашого
 6. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 7. 7. Репутація
  Необхідно ще раз підкреслити, що ринок населений не всевідаючими людьми, а володіють лише більш-менш недосконалим знанням існуючих обставин. Покупець завжди повинен довірятися надійності продавця. Навіть при купівлі товарів виробничого призначення покупець, як правило, будучи експертом у даній області, певною мірою залежить від надійності продавця. У ще
 8. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  За своєю реалізованості різні товари і послуги істотно відрізняються один від одного. На деякі товари легко можна знайти претендента, готового заплатити максимальну компенсацію, яку можна отримати на ринку при даному положенні справ, або трохи меншу. Є товари, на які важко швидко знайти споживача, навіть якщо продавець готовий задовольнятися значно нижчими
 9. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  Оскільки економічне благо потрібно не тільки тим, хто бажає використовувати його для споживання або виробництва, а й людям, які бажають зберігати його в якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими
 10. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  Чи можна уявити таку ситуацію, в якій купівельна спроможність грошей змінюється в один і той же час і в одній і тій же мірі по відношенню до всіх товарів і послуг і пропорційно змінам пред'являється або пропозицію грошей, або попит на гроші? Іншими словами, чи можна уявити нейтральні гроші в рамках економічної системи, яка не відповідає ідеальній конструкції
© 2014-2022  epi.cc.ua